Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize úrazového pojištění v systému sociálního zabezpečení/zahraniční zkušenosti Rostislav Čevela Libuše Čeledová Rostislav Čevela Libuše Čeledová Společně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize úrazového pojištění v systému sociálního zabezpečení/zahraniční zkušenosti Rostislav Čevela Libuše Čeledová Rostislav Čevela Libuše Čeledová Společně."— Transkript prezentace:

1 Vize úrazového pojištění v systému sociálního zabezpečení/zahraniční zkušenosti Rostislav Čevela Libuše Čeledová Rostislav Čevela Libuše Čeledová Společně bezpečně v Evropské unii – Partnerství v prevenci rizik 22. říjen 2012

2 OBSAH přednášky 1)Sociální zabezpečení v ČR 2)Činnost lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení 3)Sociální zabezpečení v Rakousku 4)Zákon farmy Motto: Sotva tajemník Čepelka odložil po bezvýsledném překopání zahrady krumpáč, nachází docent Weigel v jeho násadě důmyslně maskovanou dutinu a v ní nebojácný protirakouský pamflet Svou opravdu nebudeme skrývat (J. Cimerman)

3 HISTORIE  Povinné sociální pojištění (předlitavsko a české země)  JUDr. Eduard hrabě von Taafe  Taafeho reforma roku 1888/89:  Zákon o úrazovém pojištění dělníků (z.č.1/1888 ř. z.)  Zákon o nemocenském pojištění dělníků (z.č.33/1888 ř. z.)  Zákon o bratrských pokladnách ( z. č. 127/1889 ř. z.)

4 3 pilíře sociálního zabezpečení 1)Sociální pojištění – řeší situace, na které se občan může pojistit (zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění/DPN, invalidita) 2)Státní sociální podpora – řeší státní podporu dětí a rodičů ve stanovených případech (zákon o státní sociální podpoře /DNZS dítěte) 3)Sociální pomoc – řeší situace zřetele hodné ( zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, zákon o dávkách pro zdravotně postižené / příspěvek na péči)

5 P OSUDKOVÁ ČINNOST A POSUDKOVÁ PÉČE  Lékařská posudková činnost (LPS) – účel:  Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely sociálního zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění, sociální služby,..)  Výsledek : poskytování dávek v SZ podmíněných DNZS  Lékařská posudková péče (OL) – účel:  Stanovit, zda nebude stabilizovaný zdravotní stav pacienta negativně ovlivněn nároky, které na něj klade výkon práce, služby, povolání nebo jiných činností v konkrétních podmínkách  Nebo zda zdravotní stav pacienta je v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby,… (řízení motorových vozidel, sport, zbrojní průkaz,..)

6  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění  Základem - činnost ošetřujících lékařů  Posudkoví lékaři - činnost kontrolní N EMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

7

8 POČET UKONČENÝCH DPN CELKEM A U ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU 2007-2011

9  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  Vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)  Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla z důvodu DNZS:  nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,  nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,  nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stup ně. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

10 INVALIDITA U NEJČASTĚJŠÍCH POSTIŽENÍ 2007 -2011

11 Nejčastější příčiny invalidity (skupiny dg dle MKN-10) v letech 2010 – 2011

12 Důchody v procentuálním rozdělení 31.12. 2011

13 Průměrné invalidní důchody v letech 2007 – 2011 (v Kč)

14 Sociální služby  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů (příspěvek na péči, stupeň závislosti)  Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách  Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů  Vyhláška č. 388/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

15 STUPEŃ ZÁVISLOSTI U NEJČASTĚJŠÍCH POSTIŽENÍ

16 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let/ do 18 let dle stupně závislosti v Kč STUPEŇ I (LEHKÁ ZÁVISLOST)800/3 000 STUPEŇ II (STŘEDNĚ TĚŽKÁ ZÁVISLOST)4 000/6 000 STUPEŇ III (TĚŽKÁ ZÁVISLOST) 8 000/9000 STUPEŇ IV (ÚPLNÁ ZÁVISLOST) 12 000/12 000

17 sKarta  Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti,  2 varianty: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

18 S YSTÉM S OCIÁLNÍCH JISTOT V R AKOUSKU

19 S OCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Zdravotní pojištěnísociální Úrazové pojištěnípojištění sociální pojištění Důchodové pojištěnív užším v širším smyslu smyslu slova slova Pojištění v době nezaměstnanosti Povinné pojištění Dávky při splnění daných předpokladů pro uplatnění nároků Financování převážně z příspěvků

20 S OCIÁLNÍ ZAOPATŘENÍ  Rodinné dávky, (rodinné přídavky, příspěvky na opatrování, přídavky na děti,…)  Ostatní zaopatřovací dávky: armádní zaopatření, zaopatření obětí války, podpora obětí Podpora rodin a státní kompenzace pro určité skupiny osob Dávky při dosažení zákonem stanovených stavů pro uplatnění nároků na zaopatření Financování z obecných daňových prostředků

21 S OCIÁLNÍ PÉČE  Dávky sociální péče, jako např. péče o postižené osoby, domovy důchodců a ústavy sociální péče, finanční výpomoc, … Poslední záchranná síť v rámci sociálních jistot Zajištění existenčního minima v případě potřebnosti, popř. nouze Financování z obecných daňových prostředků

22 HLAVNÍ SVAZ ORGÁNŮ RAKOUSKÝCH SOCIÁLNÍCH POJIŠŤOVEN Důchodové pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Důchodová pojišťovna 9 oblastních zdravotních pokladen 6 podnikových zdravotních pokladen Všeobecná úrazová pojišťovna Sociální pojišťovna živnostenského hospodářství Sociální pojišťovna rolníků Pojišťovna železnic a hornictví Pojišťovna rakouských notářství Pojišťovna státních zaměstnanců

23 Poměr sociálních výdajů a hrubého domácího produktu v roce 2010  Sociální výdaje: 86,9 miliard EUR = 30,4% HDP

24 S OCIÁLNÍ SPRAVEDLIVOST Solidarita BlahobytSvoboda

25 Tři obory rakouského sociálního pojištění  Zdravotní pojištění v nemoci a mateřství pro přibližně 8,3 miliónů osob  Úrazové pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání pro přibližně 6 miliónů osob  Důchodové pojištění pro zaopatření ve stáří, zabezpečení pozůstalých a zabezpečení pro případ invalidity pro přibližně 5,8 miliónů osob

26 PŘÍJMY A VÝDAJE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 2010

27 D ÁVKY SOCIÁLNÍHO DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Starobní důchod Předčasný starobní důchod Důchod kvůli snížené pracovní schopnosti (nezpůsobilost k výkonu výdělečné činnosti) Důchod pro pozůstalé Rehabilitační opatření Zdravotní prevence

28 Nárok na důchod závisí na délce pojistné doby, na vyměřovacím základu daně a u starobního důchodu také na věku. Stavy důchodů podle typu důchodu (veškeré důchody, stav v prosinci 2011: 2 249 152)

29 Z MĚNA POMĚRU VZDĚLÁNÍ – PRÁCE – DŮCHOD Důchodci v % celkového obyvatelstva

30 Dávky sociálního úrazového pojištění prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání opatření pracovního lékařství léčebná péče při úrazu rehabilitace odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání, např. invalidní důchod, dávky pro pozůstalé, celková odškodnění

31 Dávky sociálního zdravotního pojištění Preventivně - pas pro matku a dítě - preventivní prohlídky - prohlídky mladistvých - pomoc při péči o zdraví V nemoci - lékařská pomoc a ošetření zubů - lékařská rehabilitace - péče v nemocnici - ergoterapie - léky - nemocenské dávky - lékařská domácí péče - náhrada nákladů - psychoterapie (např. volná volba lékaře) - přídavky k nákladům -diagnostika klinických psychologů (např. pro zubní protézy) Léčebné pomůcky (např. ortopedické vložky do bot) - pomocná zařízení (např. invalidní vozík) Mateřství - péče v nemocnici - peněžní příspěvek v šestinedělí (podnikový příspěvek)

32 Největší výdaje sociálních zdravotních pojišťoven (1990-2010 v miliónech EUR)

33 eSV – elektronické sociální pojištění Informace o zdravotním, úrazovém a důchodovém pojištění Formuláře a brožury na přenesení do počítače Výpis pojistných dat, dotazy na stav pojištění Aktuální grafiky o rakouském sociálním pojištění Tipy pro zdraví Kvíz o sociálním pojištění a o zdraví Feedback – možnosti Objednání poukázky k lékaři

34 Zákon farmy 1.Pokud chci mít dobrou úrodu, musím připravit pole, zasít, hnojit, kypřit, odhánět škůdce a po nějakém čase mohu sklízet úrodu. 2.Nelze brambory zasadit a chtít úrodu hned zítra. 3.Stejně tak nelze brambory naházet na nepřipravené pole, o nic se nestarat a za půl roku očekávat bohatou úrodu

35 Základní model udržování pracovní schopnosti (Ilmarinen, 2008 )

36


Stáhnout ppt "Vize úrazového pojištění v systému sociálního zabezpečení/zahraniční zkušenosti Rostislav Čevela Libuše Čeledová Rostislav Čevela Libuše Čeledová Společně."

Podobné prezentace


Reklamy Google