Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Pracovní workshop pro příjemce – 2. výzva PO 1, 2. GG 1.8.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Pracovní workshop pro příjemce – 2. výzva PO 1, 2. GG 1.8.2012."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Pracovní workshop pro příjemce – 2. výzva PO 1, 2. GG 1.8.2012

2 2 OBSAH: A) Rozpočet projektu B) Financování projektu C) Partner s finančním příspěvkem – smlouva

3 3 A) Rozpočet projektu 1. Rozpočet ke smlouvě: - dokládají příjemci, kterým dle pokynů výběrové komise, byla položka rozpočtu: a) krácena, b) musí položku rozpočtu přesunout c) či rozpoložkovat.

4 4 úpravy rozpočtu provádět dle schválených doporučení výběrové komise provádět pouze změny, které nařídila VK žádné jiné zásahy do rozpočtu nejsou povoleny.

5 5 2. Formulář rozpočtu: formulář rozpočtu ke stažení na http://opvk.kr-ustecky.cz nadefinovat jednotlivé položky rozpočtu dle Benefitové žádosti !! - tzn. konkrétní položky rozpočtu (př. 3.3.1. Notebooky…) při přesunu nebo vyškrtnutí položky ponechat původní položku s 0,00 Kč. zachovat nadefinované vzorce ve formuláři

6 6 rozpočet ke kontrole zaslat na friedlova.r@kr-ustecky.cz bosanska.m@kr-ustecky.cz realizace projektu od 1.9. a 1.10.2012 zaslat do 10.8.2012 realizace projektu od 1.1.2013 zaslat do 12.10.2012 rozpočet zaslat včetně formuláře „Prohlášení o změnách projektu“ (do prohlášení popsat i změny rozpočtu!) musí být dodrženy stanovené % limity kapitol rozpočtu. do formuláře uvést % nepřímých nákladů.

7 7 B) Financování projektu Záloha ve výši 20 % způsobilých výdajů – do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o realizaci GP Struktura zálohy: - 20 % z částky neinvestic - 20 % z částky investic (jen ti, kteří investice v rozpočtu mají)

8 8 Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) – (minus) příjmy projektu (úroky) do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) vratka v případě nevyúčtování poskytnutých záloh na konci projektu (nevyúčtované výdaje ani do 90%)

9 9 C) Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit.

10 10 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Smlouva: součástí smlouvy o partnerství musí být rozpočet partnera pro rozpočet použít vzor formuláře „Přepracovaný rozpočet projektu“ (nazvat Rozpočet partnera) ke smlouvě doložit rozpočet: a) pouze za příjemce a b) rozpočet partnera, = součet těchto rozpočtů musí souhlasit na celkový rozpočet!!

11 11 partner nemůže čerpat finance z položky, kterou nemá nadefinovanou ve svém rozpočtu v partnerské smlouvě nutné definovat způsob proplácení výdajů mezi příjemcem a partnerem A. ŽÁDOST O PLATBU B. ZÁLOHA

12 12 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí A) ŽÁDOST O PLATBU: partner hradí náklady ze svého! ke konci monitorovacího období nebo měsíčně vystaví příjemci - žádost o platbu - a vyúčtuje, příjemce pak hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera)

13 13 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí B ) ZÁLOHA: partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu!! hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) partner MUSÍ mít projektový účet

14 14 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Povinnost zřídit si projektový účet má partner, kterému se příjemce rozhodne poskytnout ZÁLOHU!! Partnerovi je poskytnuta záloha: kopii smlouvy o zřízení BÚ přiložit ke Smlouvě o partnerství ve Smlouvě o partnerství definovat výši zálohy Během projektu se způsob financování nesmí měnit!!!

15 15 Nepřímé náklady (stručně)  Nepřímé náklady  Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu.  Výše NN je dána procentem vzhledem k prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu bez křížového financování.  Procento NN stanovené v právním aktu zůstává stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých přímých výdajů.

16 16 Nepřímé náklady (stručně) NN ve smlouvě o partnerství s finanční spoluúčastí: rozložení čerpání přímých a nepřímých nákladů u příjemce a partnera je na jejich uvážení, sleduje se čerpání NN ve vztahu k celému projektu. partner projektu může mít ve svém rozpočtu stanovenou vyšší/nižší částku NN než odpovídá procentu stanovenému výzvou. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 17 nejpozději do 10.8.2012 doložit : (realizace od 1.1.2013 nejpozději do 31.8.2012) Bez partnera s finanční spoluúčastí: Přepracovaný rozpočet projektu,,Prohlášení o změnách projektu“ V případě partnera s finanční spoluúčastí: a) Přepracovaný rozpočet projektu b) Rozpočet příjemce c) Rozpočet partnera

18 18 Ing. Michaela Bošanská 475 657 326 731 642 372 bosanska.m@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Pracovní workshop pro příjemce – 2. výzva PO 1, 2. GG 1.8.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google