Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní identifikace a adresy v RÚIAN Jiří Formánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní identifikace a adresy v RÚIAN Jiří Formánek."— Transkript prezentace:

1 Územní identifikace a adresy v RÚIAN Jiří Formánek

2 Obsah prezentace  Úvod  Obsah RÚIAN a zdroje úvodního naplnění  Územní identifikace a adresy  Editace údajů v RÚIAN  Poskytování údajů z RÚIAN  služby  výměnné formáty (VFR)  speciální výstupy  Závěr 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN

3 RÚIAN a jeho obsah  Správcem RÚIAN je ČÚZK.  RÚIAN je veřejným seznamem.  RÚIAN obsahuje údaje o:  územních prvcích,  územně evidenčních jednotkách,  účelových územních prvcích,  adresách,  vzájemných vazbách.  V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN http://vdp.cuzk.cz

4 č.p. 15 č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35 č.ev. 7 č.p. 74 č.p. 121 č.p. 14 č.p. 13 č.p. 12 ulice Žlutá ulice Tyrkysová ulice Fialová 1 3 5 7 2 468 1 2 22 20 9 7

5 Aktualizace údajů v RÚIAN  Editace údajů RÚIAN probíhá pomocí dvou AIS:  Informační systém územní identifikace (ISÚI),  Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).  Editory údajů v ISÚI jsou:  obce,  stavební úřady,  Český statistický úřad (ČSÚ),  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).  Aktualizace údajů RÚIAN probíhá on-line. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN

6 Konstitutivnost zápisu do RÚIAN  Některé zápisy do RÚIAN jsou konstitutivním aktem.  Část obce a ulice Dle § 28 odst. 3 zákona č. 128/200O Sb., o obcích, ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN.  Číslo domovní (č.p./č.ev.) stavebního objektu Dle § 31a odst. 7 zákona č. 128/200O Sb., o obcích, k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN

7 Stavební objekt Adresní místo Obec MO/MČ Správní obvod Prahy Část obce Parcela Městský obvod Prahy Ulice Katastrální území Volební okrsek 1.1.2014 2 900 000 4 000 000 81 000 21 050 000 15 070 6 253

8 Adresa  Adresou se rozumí kombinace názvu a atributů územních prvků a evidenčních jednotek, která jednoznačně určuje adresní místo.  Adresa je referenčním údajem podle zákona o základních registrech.  Právním předpisem, který upravuje způsob zápisu adresy, je prováděcí vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 10. 9. 2015Územní identifikace a adresy v RÚIAN

9 V Pláni 343/26 Lhotka 142 00 Praha 4 VDP: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21892032http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21892032

10 Poskytování údajů z RÚIAN 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN  Na rozdíl od základních registrů ROB a ROS nejsou v RÚIAN vedeny žádné osobní údaje o fyzických osobách.  Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. § 62 Poskytování údajů z RÚIAN a ISÚI (1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování …

11 Poskytování údajů z RÚIAN 10. 9. 2015Územní identifikace a adresy v RÚIAN Služby Rozhraní ISZR Informační služby Veřejná správa VDP Volně přístupná Výměnný formát Komerční sektor Výstupy Volně přístupné Adresní místa v ČR Hierarchie prvků RÚIAN

12 Informační/Publikační služby  eGON Služby na vnějším rozhraní ISZR jsou dostupné pouze OVM z veřejné správy.  Informační/Publikační služby na vnějším rozhraní ISZR:  popis na stránkách SZR http://www.szrcr.cz/vyvojarihttp://www.szrcr.cz/vyvojari  katalog eGON služeb, verze 8.05  služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS  data poskytovaná přes eGON služby mají referenční charakter 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN Služby

13 Výměnný formát RÚIAN (VFR) 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN http://vdp.cuzk.cz

14 Výměnný formát RÚIAN (VFR)  RÚIAN má definovány dvě základní sady výměnného formátu (VFR):  stavová data (měsíční perioda) -> obce,  změnová data (denní perioda) -> ČR.  Výměnný formát je k dispozici v podobě základní datové sady bez lokalizačních údajů nebo v podobě kompletní datové sady s lokalizačními údaji.  K dispozici jsou také speciální sady VFR:  volební okrsky,  číselníky. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN VDP

15 Výměnný formát RÚIAN (VFR)  Data výměnného formátu RÚIAN (VFR) poskytovaná přes VDP nemají referenční charakter.  Referenční charakter budou mít data VFR pouze sdílená přes ISZR (eGON služby E39, E40).  Formátem VFR je XML (GML 3.2.1.)  Popis a struktura výměnného formátu RÚIAN (VFR) je k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz/vfr. www.ruian.cz/vfr  Výměnný formát VFR je pro občany, veřejnou i komerční sféru k dispozici zdarma. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN VDP

16 Speciální výstupy z ISÚI/RÚIAN  ČÚZK poskytuje na rezortních stránkách speciální výstupy z ISÚI/RÚIAN:  Adresní místa z celé ČR  Hierarchie prvků RÚIAN  Speciální výstupy jsou k dispozici na adrese: http://www.cuzk.cz/adresy  Soubory jsou k dispozici v CSV formátu  Speciální výstupy jsou určeny uživatelům, kteří mají problém zpracovat VFR. 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN Výstupy

17 Budoucnost RÚIAN 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN  Rozvoj modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy údajů v územní identifikaci (RÚIAN).  Zavádění nových účelových územních prvků do RÚIAN:  údaje o ochraně nemovitosti,  údaje o bonitových půdně-ekologických jednotkách (BPEJ),  údaje o příslušnosti k souboru lesních typů (SLT).  Příprava kontrol údajů vedených v RÚIAN pro potřeby zkvalitňování datového fondu externími editory.  Vzdělávání editorů RÚIAN z obcí a stavebních úřadů.  Integrace editačních informačních systémů s ISÚI. RÚIAN

18 Závěr www.ruian.cz  podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN  metodika pro obce a stavební úřady  uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)  poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)  informace o školení ISÚI/RÚIAN  uživatelská podpora – podpora@cuzk.czpodpora@cuzk.cz 10. 9. 2015 Územní identifikace a adresy v RÚIAN

19 Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Územní identifikace a adresy v RÚIAN Jiří Formánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google