Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Anna Kasincová (Pacholíková) Mgr. Markéta Křivská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Anna Kasincová (Pacholíková) Mgr. Markéta Křivská."— Transkript prezentace:

1 Bc. Anna Kasincová (Pacholíková) Mgr. Markéta Křivská

2  Nestátní nezisková organizace poskytující registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  Sociální služby jsou poskytovány rodinám s dětmi od 26 let věku, které se dlouhodobě nachází v nepříznivé sociální situaci, dále osobám se zdravotním postižením od 3 let věku a seniorům.

3 Projekt IP 1 “Služby sociální prevence v Libereckém kraji”, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023, realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22- 12/2009, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

4  Registrovaná sociální služba poskytovaná v souladu s § 65 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

5  CZP LK o.s. v roce 2010 uspělo ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a získalo díky Individuálnímu projektu IP 1 – Služby sociální prevence Libereckého kraje finanční podporu na poskytování této registrované služby.  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.  Díky tomuto projektu je zajištěno financování naší služby s účinnosti od 1.9.2010 po dobu 26 měsíců.

6  Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich představ.

7  Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku žijícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu:  materiálních a ekonomických podmínek života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.),  odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny (výchovných a vztahových problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod.).

8  Sociální služba je poskytována: a) terénní formou v přirozeném prostředí rodiny (v místě bydliště, doma, v prostředí mimo domov rodiny), b) ambulantní formou na kontaktních místech. Terénní poskytování služby je možné sjednat na základě předchozí telefonické, písemné či ústní žádosti každý pracovní den v rozmezí od 7:30 do 19:00 hodin. Uživatel může (i bez udání důvodů) službu kdykoliv ukončit. o Služba je poskytována bezplatně.

9 1) Základní sociální poradenství 2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně-výchovnou činnost s dětmi (např. předškolní výchova dětí, podpora při přípravě dětí do školy, činnosti s dětmi zaměřené na rozvoj vnímaní, učení se a jemné motoriky),

10 pracovně-výchovnou činnost s rodiči (např. podpora a nácvik rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, podpora při řešení výchovných problémů dětí, podpora při řešení problematických vztahů v rodině, práce s počítačem), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte/ rodičů, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

11 3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zprostředkování informací o dostupných volnočasových aktivitách, zajištění kontaktů a zprostředkování jednání rodiny s různými organizacemi a úřady.

12 4) sociálně terapeutické činnosti posílení sociálních dovedností potřebných v každodenním životě ve společnosti, nácvik rodičovského chování v rodinách, nácvik jednání s úřady a institucemi a podpora během jednání, nácvik chování rodičů v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů.

13 5) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc a podpora kontaktů s rodinou pomoc při hledání zaměstnání, doprovázení k jednání na úřadech, pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech včetně doprovodů na jednání, pomoc rodinám při řešení finančních problémů a zadlužení, pomoc při změně nevyhovujícího bydlení, pomoc se sepsáním žádosti a odvolání.

14  Psychologickou pomoc  Právní pomoc  Letní a víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem  Setkání rodičů s odborníky  Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost

15 o Psychologická pomoc a podpora je zaměřena na řešení osobních, vztahových a rodinných problémů, při potížích dětí s chováním ve škole a ostatními problémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte. o Právní pomoc a podpora je zaměřena na problematiku občansko-právních, pracovně právních a majetkoprávních vztahů.

16 Děkujeme Vám za pozornost. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa Tel./Fax: 487 853 481 E-mail: czpcl@volny.czczpcl@volny.cz www.czplk.cz


Stáhnout ppt "Bc. Anna Kasincová (Pacholíková) Mgr. Markéta Křivská."

Podobné prezentace


Reklamy Google