Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán Lokálního partnerství Most pro roky 2010-2012 Setkání se zástupci samospráv, Most 9.12.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán Lokálního partnerství Most pro roky 2010-2012 Setkání se zástupci samospráv, Most 9.12.2010."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Strategický plán Lokálního partnerství Most pro roky 2010-2012 Setkání se zástupci samospráv, Most 9.12.2010

2 www.socialni-zaclenovani.cz Vize Lokálního partnerství Most Most je přitažlivým, bezpečným městem bez stigmatizovaných zón a špatných adres, městem skýtajícím všem obyvatelům dostatek příležitostí pro zdravý, kvalitní život, městem, kde nikdo, ať už jakkoli chudý nebo příslušející k jakkoli definované skupině, nečelí sociálnímu vyloučení, a městem, kde jsou všem bez výjimky dostupné veřejné a sociální služby, poskytované v odpovídající kvalitě. Tyto služby jsou provázané a pokrývají celé spektrum potřeb obyvatelstva. Obzvláště je zajištěna dostupnost vzdělání, zaměstnání, důstojného bydlení a zdravotní péče

3 www.socialni-zaclenovani.cz Poslání Lokálního partnerství Most Posláním LP Most je vytvořit prostor pro společné překonávání společně pojmenovaných překážek na cestě k naplnění vize LP Most všem aktérům, kteří se s touto vizí ztotožňují a chtějí k jejímu naplnění přispět. LP Most hledá a nachází cesty, jak cíle dosáhnout a vytváří společná cestovní pravidla. LP Most zároveň poskytuje reflexi svého putování Agentuře pro sociální začleňování, která i svojí působností na centrální úrovni pomáhá udržet cíl dosažitelným a všemi svými prostředky jeho dosahování podporuje. LP Most své dílčí kroky k naplnění vize vyhodnocuje a aktualizuje, a dále zveřejňuje, tedy seznamuje s nimi jak širokou veřejnost, tak politické reprezentace.

4 www.socialni-zaclenovani.cz Lokální partnerství Most LP Most Město MostASZ ZŠ Most, Zlatnická (5.ZŠ) Policie ČR (SKPV) Úřad práce v Mostě Komunitní centrum Chanov o.s. Most k naději o.s. Dům dětí a mládeže SŠT Most- Velebudice Oblastní charita Most Diakonie ČCE-SSP v Mostě Dům romské kultury o.p.s.

5 www.socialni-zaclenovani.cz Lokální partnerství Most LP MOST PS zaměstnávání PS vzdělávání a volný čas PS prevence soc. pat. jevůPS bydlení

6 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura SP LP Most ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN PRIORITY PS VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRIORITY PS ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRIORITY PS BYDLENÍ PRIORITY PS PREVENCE SOC.PAT.JEVŮ

7 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura SP LP Most PRIORITA PS DLOUHODOBÝ CÍL 1 DLOUHODOBÝ CÍL 2 DLOUHODOBÝ CÍL X

8 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura SP LP Most DLOUHODOBÝ CÍL KRÁTKODOBÝ CÍL X soubor kroků/opatření KRÁTKODOBÝ CÍL 2 soubor kroků/opatření KRÁTKODOBÝ CÍL 1 soubor kroků/opatření

9 www.socialni-zaclenovani.cz Priority v oblasti vzdělávání a volného času Analýza potřeb cílových skupin Priorita 1 Předškolní příprava v Chanově (se zapojením rodičů) Priorita 2 dostupnost vzdělávacích programů pro chanovskou mládež nad 15 let Priorita 3 dostupnost volnočasových aktivit pro školní děti a mládež v Sedmistovkách Priorita 4 Dostupnost volnočasových aktivit pro mládež nad 15 let v Chanově a ve Stovkách Priorita 5 Zajištění individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí

10 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní opatření v oblasti vzdělávání a volného času Priorita 1: Předškolní příprava v Chanově se zapojením rodičů -zřízení předškolního klubu pro děti 4-6 let -zřízení mateřského centra Priorita 2: dostupnost vzdělání pro chanovskou mládež nad 15 let -zbudování prostorového zázemí pro vzdělávací a volnočasové programy -nabídka rekvalifikačních kurzů s ohledem na poptávku v lokalitě a na trhu práce a vzdělávacích programů svázaných s programem pracovního poradenství a asistence -zřízení detašovaného pracoviště SŠT Priorita 3: dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež v Sedmistovkách -zbudování a provoz Otevřeného klubu Priorita 4: dostupnost volnočasových aktivit pro mládež nad 15 let v Chanově a ve Stovkách -zbudování a provoz PFC v Chanově coby komunitního centra -zbudování a provoz NZDM 15-26 let ve Stovkách Priorita 5: zajištění individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí -instalace asistentů pedagoga -posílení programů doučování včetně doučování v rodinách -vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků pro práci s CS -kariérové poradenství pro vycházející žáky formou polytechnické praxe

11 www.socialni-zaclenovani.cz Priority v oblasti zaměstnávání Analýza potřeb cílových skupin Priorita 1 zabezpečení nabídky kvalifikované pracovní síly Priorita 2 zabezpečení nabídky spolehlivé pracovní síly (osobnostní připravenost podávat pracovní výkon) Priorita 3 zabezpečení dostatku legálních pracovních příležitostí na trhu práce vhodných pro naši CS

12 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní opatření v oblasti zaměstnávání Priorita 1: zabezpečení nabídky kvalifikované pracovní síly (konkrétní dovednosti pro konkrétní pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele) -kariérové poradenství za účelem správné volby oboru -firemní sponzoring vybraných žáků a motivace příslibem zaměstnání -detašované pracoviště SŠT -cílené rekvalifikace Priorita 2: zabezpečení nabídky spolehlivé pracovní síly (osobnostní připravenost podávat pracovní výkon) -pracovní poradenství a asistence s návazností na ÚP -založení a rozjezd sociální firmy jako tréninkového pracoviště Priorita 3: zabezpečení dostatku legálních pracovních příležitostí na trhu práce vhodných pro naši CS -směrnice o zadávání veřejných zakázek nad 2 miliony korun -dotovaná pracovní místa -podporovaná pracovní místa na zkoušku -eliminace nelegálního zaměstnávání -vyjednávání s exekutory jako součást dluhového poradenství

13 www.socialni-zaclenovani.cz Priority v oblasti bydlení Analýza potřeb cílových skupin Priorita 1 Bezpečné, dostupné a důstojné bydlení Priorita 2 Diferenciace nabídky bydlení Priorita 3 Oddlužení obyvatel SVL – Počet obyvatel SVL s dluhy na nájmu a službách spojených s bydlením klesne o xx%

14 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní opatření v oblasti bydlení Priorita 1: bezpečné, důstojné a dostupné bydlení -rekonstrukce bytů a domů v Chanově -snížení míry devastace volných bytů zkrácením doby přidělování opuštěných bytů -instalace domovníků -vytvoření systému nabídky volných bytů k opravě Priorita 2: diferenciace bydlení (systém prostupného bydlení): pestrá nabídka typů bydlení v různých cenových relacích při splnění priority 1 -zbudování systému prostupného stupňovitého bydlení -vytvoření sítě majitelů, správců a poskytovatelů služeb Priorita 3: oddlužení a prevence dlužnictví spjatého s užíváním nájemních bytů -posílena služba dluhového poradenství -protidluhová kampaň včetně vzdělávání úředníků a poskytovatelů -program prevence ztráty bydlení

15 www.socialni-zaclenovani.cz Priority v oblasti prevence sociálně patologických jevů Analýza potřeb cílových skupin Priorita 1 nediskriminační přístup institucí a síťování poskytovatelů Priorita 2 oddlužení a prevence dlužnictví Priorita 3 výchova k rodičovství Priorita 4 prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých (zdravotních rizik, návazného sociopat. chování...) Priorita 5 zdravé prostředí (bydlení, hygiena, vztahy)

16 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní opatření v oblasti prevence soc.pat.jevů Priorita 1: nediskriminační přístup institucí a síťování poskytovatelů -Koncepce spolupráce -vzdělávání úředníků a poskytovatelů Priorita 2: oddlužení a prevence dlužnictví -posílení terénní sociální práce -posílení služby dluhového poradenství a její rozšíření o terénní složku -protidluhová kampaň včetně programů zaměřených na nelegální lichvu -alternativní (diferencované) vyplácení sociálních dávek Priorita 3: výchova k rodičovství -mateřská centra -NZDM a PFC -vybrané základní a střední školy -terén: SAS, TSP Priorita 4: prevence a eliminace užívání drog a jevů s ním spjatých -program primární prevence -startovací byty pro abstinující -terénní programy Priorita 5: zdravé prostředí (bydlení, hygienické podmínky, zdravé vztahy sousedské, rodinné, interetnické…) -zdravé bydlení -propustnost

17 www.socialni-zaclenovani.cz Spirála sociálního vyloučení Soc.pat.jevy zaměstnáníbydlení Vzdělání a volný čas

18 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura odpovědnosti za plnění Strategického plánu LP Most LK= lokální konzultant Agentury PS= pracovní skupina LP= lokální partnerství LK Předseda PS zaměstnávání Předseda PS vzdělávání Předseda PS bydlení Předseda PS soc.pat.jevy Pověřená osoba za každou instituci / partnera LP se schválením nadřízeného pověřené osoby Úkolovaní pracovníci instituce / partnera LP

19 www.socialni-zaclenovani.cz Strategický plán LP Most Děkuji za pozornost. Bronislav Podlaha Lokální konzultant Agentury +420 725 845 696 podlaha.bronislav@vlada.cz www.socialni-zaclenovani.cz


Stáhnout ppt "Strategický plán Lokálního partnerství Most pro roky 2010-2012 Setkání se zástupci samospráv, Most 9.12.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google