Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka Výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Mgr. Lucie Růžičková, Královská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka Výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Mgr. Lucie Růžičková, Královská."— Transkript prezentace:

1 Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka Výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Mgr. Lucie Růžičková, Královská stezka o.p.s.

2 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Sdružení místních samospráv  Nevládní a politická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR  Vznik na počátku 2008  Jedna z aktivit  Platforma obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem  Počet členů SMS ČR  Z území MAS 15 obcí  Dolní Město, Heřmanice, Horní Paseka, Hurtova Lhota, Jilem, Krásná Hora, Knyk, Lučice, Okrouhlice, Pavlov, Podmoky, Radostín, Sázavka, Služátky, Vepříkov

3 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů  Projekt, jehož smyslem je podpořit spolupráci obcí na platformě MAS s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy  SMS řeší otázky projektu se 72 MAS ČR  Cíl:  Rozvinout koncept místních akčních skupin, využití potenciálu MAS  Zintenzivnit kontakt mezi obcemi ve formě široké spolupráce a partnerství

4 Výstup projektu  Strategie spolupráce obcí Královská stezka o.p.s.  Dodatek Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  Doplňuje a upřesňuje integrovanou strategii  6 částí  Část 1 – Karta MAS  Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS  Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS  Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí  Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS  Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

5 Část 1 – Karta MAS  Identifikační údaje MAS, kontakty  Základní popis organizace, historie, vývoj, předmět činnosti  Počet partnerů MAS  Priority integrované strategie  Seznam členských obcí  Seznam dobrovolných svazků obcí, stručný popis činnosti  Mapa MAS v kontextu ORP

6 Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS  Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů  Obecně  V projektových tématech  Výběr témat dle regionálních specifik k řešení  Priorita 1 – regionální školství  Priorita 2 – zaměstnanost a sociální záležitosti  Priorita 3 – odpadové hospodářství  + další témata  Protipovodňová opatření a krizové řízení  Doprava (dopravní dostupnost a dopravní obslužnost)  Cestovní ruch, kulturní, společenský a sportovní život  Veřejná správa a IT

7 Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS  Lidský potenciál pro zajištění spolupráce obcí  Kapacita MAS  Kapacita DSO  Kapacita administrativy obcí  Kapacita MÚ 3. typu  Kapacita příspěvkových organizací  Kapacita projektových pracovníků škol  Kapacita organizací veřejné správy - úřadů práce  Kapacita poradenských agentur  Finanční potenciál pro zajištění spolupráce obcí  Obecní rozpočty a dotace za roky 2013, 2014  Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007 – 2013  Finanční zdroje MAS  Organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí  Spolupráce obcí ve struktuře MAS - diagram

8 Část 3 - Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS  Obecně  V projektových tématech  Regionální školství  Zaměstnanost a sociální záležitosti  Odpadové hospodářství  Potřeby spolupráce v dalších oblastech  Oblast veřejné správy  Rozvoj cestovního ruchu a oprava památek  Oblast zemědělství a lesnictví

9 Část 4 - Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS  Stanovení cílů v oblasti spolupráce obcí  Základní strategický cíl Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS  Specifický cíl 1: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství – rozvoj kvalitního vzdělávání a motivující kultury  Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství – zkvalitnění nakládání s odpady  Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel - zvyšování kvalifikovanosti a tím lepší uplatnění na trhu práce  Specifický cíl 4: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS  Specifický cíl 5: Zlepšit situaci v oblasti zemědělství a lesnictví

10 Část 4 - Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS  Plánovaná spolupráce na základě nových podnětů z projektu SMS  1) Animace prostřednictvím zaměstnance MAS  1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit  1B/ MAS jako realizátor projektů  1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising  1D/ Koordinace společných aktivit  1E/ Vzdělávání a osvěta  2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce  2A) Služby zajištění veřejné správy  2B/ Společné právní služby pro veřejnou  2C/ Dotační servis  2D/ Další služby pro obyvatele v regionu  2E/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance  3/ Poradenství MAS samosprávám  4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS  5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS

11 Část 4 - Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS  Priority a opatření strategie spolupráce obcí MAS  Jednotlivá opatření pro specifický cíl  Viz. tabulka

12 Část 5 - Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS  Přehledná tabulka  Plán na roky 2015, 2016, popřípadě dále  Oblast, aktivita, finance  Aktuálně nejsou známy finanční zdroje pro následující období, je tedy možné, že vzniknou ještě další pracovní místa v MAS – animátor, odpadový manažer, manažer školství apod.  Připomínky, návrhy, nápady, vyjádření!

13 Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS  Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí  Jedenkrát za 6 měsíců se bude konat setkání starostů a zaměstnanců obecních úřadů na území MAS  Přehledná tabulka  Oblast, aktivita, výstupy, plnění (navazující na akční plán)  Připomínky, návrhy, nápady, vyjádření!

14 Priorita – Partnerství a spolupráce  Přidána do priorit integrované strategie Královské stezky o.p.s.  4 opatření  Rozvoj spolupráce mezi členy MAS  Propagace činnosti MAS  Národní a mezinárodní spolupráce s jinými subjekty a regiony  Rozvoj spolupráce mezi obecními úřady na celém území MAS

15 Doplňující připomínky, diskuze  Možnost vyjádření  Grafik pro obce?? Zajištěný MAS??  Zpravodaj, pohledy, letáky, brožury….

16 Děkuji za pozornost!! Kontakt: kralovska-stezka@centrum.czkralovska-stezka@centrum.cz


Stáhnout ppt "Strategie spolupráce obcí MAS Královská stezka Výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ Mgr. Lucie Růžičková, Královská."

Podobné prezentace


Reklamy Google