Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení žadatelů 10. výzva MAS Leden 2014 Jiřina Bischoffiová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení žadatelů 10. výzva MAS Leden 2014 Jiřina Bischoffiová."— Transkript prezentace:

1 Školení žadatelů 10. výzva MAS Leden 2014 Jiřina Bischoffiová

2 Alokace na výzvu 300.000,- ( zbytek alokace na období 2009-2013) Max částka dotace - 99.900,- na jeden projekt Způsobilé výdaje - 111.000,- Dotace je 90% z této částky DPH není způsobilé pro plátce DPH a obce i když nejsou plátci Náklady projektu nad 111.000,- mohou být, ale jsou zařazeny jako nadlimitní ( nejsou započítívíny do částky ze které je stanovena dotace)

3 Možní žadatelé Obce ( města) Organizace zřizované obcí ( školy) – školy většinou nejsou plátci DPH – tzn. že je pro ně uznatelné i DPH

4 Zaměření fiche (opatření) Fiche v rámci poslední výzvy MAS podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení stavu a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti školství, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Budou podporovány projekty, které přispějí k zachování veřejně prospěšných aktivit a případně povedou ke vzniku dalších aktivit, které dosud v místě realizace projektu chybí.

5 Základní podmínky V rámci záměru musí vzniknout funkční celek Na předmět projektu nesmí být čerpána žádná jiná dotace Udržitelnost je 5 let – po tu dobu musí žadatel dodržet k čemu se zavázal ( účel projektu), nesmí předmět projektu prodat, apod. Při realizaci projektu musí být dodrženy zákony ( stavební, životní prostředí, finanční)

6 Základní podmínky II. Žadatel výdaje předfinancuje - dotace je proplacena po podání bezchybného vyúčtování Výběr dodavatele musí být podle zákona o VZ - v případě projektů do 500.000,- (bez DPH), podle zásad transparentnosti, tj. posouzení nejméně tří nabídek ( případně cenový průzkum ) – hodnotící tabulka

7 Termíny Platnost výzvy 2.1.2014 – 30.1.2014 29.1 – 30.1 odevzdání projektů na MAS Do 7.2.2014 je možné dodat avizované přílohy Administrace na MAS od 30.1 – 14.2 – administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, lhůta pro doplnění - opravu, 17.2 Programový výbor – odsouhlasení výsledků kontroly - vyrozumění nepřijatých žadatelů

8 Termíny II. 18.2 – 28.2 – stížnosti, přezkoumání postupu Od 28.2 – hodnocení VK - 5.3 ( návštěvy míst realizace) 6.3. – zasedání prog. výboru a správní rady – odsouhlasení výběru a uzavření výzvy 7.3 – registrace projektů na SZIF

9 Termíny III. Cca do 28 dnů provede SZIF znovu kontroly administrativní a přijatelnosti V případě potřeby vyzve prostřednictvím MAS žadatele k nápravě Pak probíhá schvalování – nejprve na RO SZIF a pak na CP SZIF v Praze Schválení a podepsání dohody se předpokládá do 30.6.2014

10 Realizace Maximální doba realizace je do 30.6. 2015 Uznatelné výdaje se počítají od doby zaregistrování na SZIF ( potvrzení zaregistrování) V případě změn projektu je třeba vše konzultovat s MAS !!!!!!!!!!!! Všechny změny se musí hlásit na SZIF Vyúčtování dotace také ve spolupráci s MAS

11 Úloha MAS Bezplatná konzultace – záměru, pomoc s vyplněním žádosti o dotaci, výklad podmínek Spolupráce při doplnění dokumentace požadované SZIF Bezplatné poradenství v době realizace projektu, konzultace ke změnám – odsouhlasení změn Monitorovací výbor MAS – návštěvy míst realizace v době trvání projektu, před podáním vyúčtování a v době udržitelnosti

12 Úloha MAS Konzultace, poradenství a pomoc s vyúčtováním projektu - schválení ŽOP na MAS Publicita projektu Poradenství v době udržitelnosti

13 Jak začít psát projektovou žádost 1) zkonzultovat záměr s MAS – zda odpovídá zaměření fiche 2) projednat se stavebním úřadem ( v případě pochybností) co je třeba k projektu z hlediska stavebního ( ohláška, územní souhlas apod) 3) Zpracovat žádost o dotaci – ke stažení na stránkách MAS v odkaze 10. výzva 4) V průběhu zpracování žádosti konzultovat s MAS

14 Jak začít 5) zkompletovat přílohy ( možnost dodatečného odevzdání příloh až do 7.2) 6) objednat se k odevzdání na MAS ( hodinu a den) 7) osobně ( statutár) odevzdat na MAS

15 Co je důležité pro úspěch Správné zaměření projektu ( logické zdůvodnění, pravdivý popis současného stavu, zhodnocení toho co pro žadatele projekt přinese) Naplnění preferenčních kritérií ( jsou uvedeny v žádosti) Přiměřenost rozpočtu

16 Způsob hodnocení Výběrová komise hodnotí projekty bodováním Má zpracovanou metodiku hodnocení, podle které se řídí Manažerka MAS nemá právo, ani nesmí do hodnocení vstupovat Členové VK prostudují jednotlivé projekty i přílohy, vykonají návštěvu v místě za přítomnosti zástupce žadatele, kde se mohou dotázat na podrobnosti atd.

17 Způsob hodnocení Každý člen hodnotí projekty samostatně - obodují je Na zasedání VK se sečtou body a projekty se seřadí ( od nejvíce do nejméně bodů) Podpořeny jsou projekty od nejvyššího počtu bodů – do vyčerpání částky alokované na výzvu - v tomto případě je alokace 300.000,- max dotace je 99.900,- ( v případě nárokované nejvyšší částky dotace mohou být podpořeny 3 projekty)

18 Závěr Nebojte se, konzultujte, zkuste to!!! Pokud to nevyjde svět se nezboří!! Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení žadatelů 10. výzva MAS Leden 2014 Jiřina Bischoffiová."

Podobné prezentace


Reklamy Google