Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace obsahuje celkem 12 snímků. Po jejím spuštění (F5) najdete na 2. snímku postup při práci s ní, na 3. pak shrnuté požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace obsahuje celkem 12 snímků. Po jejím spuštění (F5) najdete na 2. snímku postup při práci s ní, na 3. pak shrnuté požadavky."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace obsahuje celkem 12 snímků. Po jejím spuštění (F5) najdete na 2. snímku postup při práci s ní, na 3. pak shrnuté požadavky na přednášejícího týkající se řeči jeho těla. 4. – 9. snímek popisuje velmi časté situace, do kterých se přednášející při prezenta- ci dostává. Popisy jsou pro ilustraci doplněny jejich fotografiemi. Studenti se k nim mohou vyjadřovat, zapisovat si je. 10. snímek znázorňuje v literatuře často doporučovanou metodu ma- jáku, 11. snímek ji pak popisuje. Studenti jsou s ní seznámeni a disku- tují o ní. Studentům práce zabere 30 minut. Materiál je určen studentům nástavbového studia Podnikání, kteří absol- vovali různé učební obory. Často nebyli vystaveni potřebě něco přednášet nebo prezentovat před posluchači. V probíraném tématu ústní komunika- ce „Příprava souvislého veřejného projevu“ na sebe navazují materiály č. 349 Příprava veřejného projevu, 350 Rozmístění sedadel na přednášce, jednání a tento 351 Přednášející. Vlastní samostatné projevy pak studenti prezentují v následujících vyučovacích hodinách. Interaktivita je především v propojení teoretických a praktických znalostí s informacemi o důležitosti řeči těla. Vysvětlení chyb a dotazů ve vlastním projevu studentů pak vede ke zlepšení jejich vlastního veřejného projevu, ke zvládnutí prezentace z pozice přednášejícího.

2 Postup při práci s prezentací -Na 3. snímku jsou shrnuty požadavky na řeč těla přednášejícího. -Na dalších pak fotografie nejčastějších postojů přednášejícího při přednášce a jejich hodnocení dle řeči těla. -10. snímek znázorňuje a 11 popisuje v literatuře často doporučovanou metodu majáku. Studenti jsou s ní seznámeni a diskutují o ní.

3 Požadavky na přednášejícího:  Řeč těla se musí trvale držet na standardní úrovni.  Rozdíl mezi proslovem k 1 osobě a projevem k vět- šímu publiku je třeba respektovat, proto:  Následujících 6 fotografií s popisem obsahuje zá- kladní rady, jak si počínat v případě, že stojíte před publikem a chcete ho oslovit.

4 DOBŘE  Vhodný začátek přednášky (prezentace).  Hlavu držet vzhůru, paže ven, tím žádáme publikum, aby za- čalo naslouchat. Přebíráme kontrolu nad situací, vše začíná.  Tělo je středem pozornosti od samého začátku se obracejte na posluchače celým tělem. JINAK !!! JINAK !!!

5 KATASTROFA  Malá odezva u publika.  Přednášející hledá inspiraci, proto upře pohled do země, případně na tabuli.  Hlas zní mdle, jako by svou řeč četla.

6 UŽ JE TO ZTRACENO  Řečník je v nesnázích.  Proto se dotýká obličeje, ucha, brýlí… (Gesta se mohou střídat.)  Úporně přemýšlí, co chce vy- jádřit.  Pochybuje o tom, co říká.  Tato gesta často zastírají Pozor na ně! skutečnost! Pozor na ně!

7 FÍKOVÝ LIST  Skutečná bitva o udržení kontroly nad situací.  Často jde o obranné gesto. (Stejnou chybou jsou ruce za zá- dy = nedostatek sebedůvěry.)  Lepší je nechat ruce volně viset podél boků a příležitostně s ni- mi pohybovat, abyste zdůraznili jednotlivé body přednášky.  JAK VŠE NAPRAVIT???

8 DOBŘE  Pohyb paže zdůrazňuje slova na zahájení, v průběhu před- nášky i na jejím konci.  Věříte tomu, co říkáte, živě se o přednášené zajímáte. Uděláte silný dojem ještě než  Uděláte silný dojem ještě než řeknete jediné slovo. řeknete jediné slovo.

9 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  Najděte v publiku toho, kdo Vám přikývne, setkají-li se Va- še pohledy, bude souhlasit s obsahem Vaší řeči, přát Vám úspěch.  Nutno zapomenout na zbytek posluchačů, ty nic nezajímá. kouzelný  Gesto působí jako „kouzelný proutekk opětovnému zájmu proutek“ k opětovnému zájmu všech posluchačů.

10 Metoda majáku přednášející

11 Popis doporučované metody  Základem je natáčet tělo hned doprava, hned do- leva a zase zpátky.  Přitom se kontaktovat očima s co největším počtem posluchačů.  Nejlepší je kontakt s každým z nich.  Zároveň přecházejte z místa na místo.  Je dle Vašeho názoru tato metoda vždy vhodná? Diskutujte!

12 Zdroje CLAYTON, Peter. Řeč těla čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, ISBN 80-7181-117-3. archiv autorky Foto: ALBRECHT Jiří: Student 2 PO VOŠ SPŠ SOŠŘS Strakonice.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace obsahuje celkem 12 snímků. Po jejím spuštění (F5) najdete na 2. snímku postup při práci s ní, na 3. pak shrnuté požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google