Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení."— Transkript prezentace:

1 Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení

2 Nejstarší dochované názory na hospodářskou politiku – Řecko Homér Hesiodos Solon Xenofon Platon Aristoteles

3 Xenofon Oikonomikos  Oikos - dům  Nomos - zákon

4 Platon Ideální stát  Filosofové, vládci  Válečníci, vojáci  Nižší stav svobodných Nesvobodní, otroci

5 Aristoteles Politická ekonomie  Polis Chrematistika Ekonomika

6 Antický Řím Cato st. – teorie naturálního hospodářství Varro – O zemědělství Columella – O zemědělství Marcus Aurelius Cicero Tiberius a Gaius Gracchové Sv. Augustin

7 Středověk Salická pravda Kapitolarium o villách

8 Scholastikové - Tomáš Akvinský Ekonomické názory středověkého katolicismu Práce a otroctví Bohatství přirozené a umělé Spravedlivá cena Lichvářství

9 Ekonomické názory lidu Kacířství Rovnost

10 Merkantilismus Mercurius Mercator Market, Markt Mezinárodní obchod Peníze

11 Francie a ostatní země Gaspar Scaruffi (It.): Pojednání o penězích a hodnotovém poměru zlata ke stříbru (1582) Antonio Serra (It.) Jean Bodin (Fr.): Rozprava o stoupání a klesání ceny peněz (1578) Antoine de Montchrétien: Pojednání o politické ekonomii (1615) Jean-Baptiste Colbert (za Ludvíka XIV.) „colbertismus“

12 Anglie Thomas Mun: Bohatství Anglie v zahraničním obchodě (1630 ?, 1664) Josiah Child: Nová rozprava o obchodu (1668), Stručné úvahy o obchodu a úroku z peněz (1668) James Steuart: Pojednání o základech politické ekonomie (1767)

13 Kamerální vědy - kameralistika Joseph von Sonnenfels: Základy politických, obchodních a finančních věd (1765); Vídeň, rádce Josefa II Josef Ignác Buček

14 Formativní období klasické politické ekonomie; Anglie William Petty:  Rozpravy o daních a poplatcích (1662);  Politická aritmetika (1678) John Locke; liberalismus Dudley North: Rozpravy o obchodu (1691) David Hume: Politické rozpravy (1752)

15 Fyziokraté Francie 1756-1778 Vláda přírody, zemědělství Dupont de Nemours Francois Quesnay Mercier de la Riviere Anne Robert Turgot

16 Ekonomické teorie

17 Klasická ekonomie Adam Smith 1776 Laissez-faire Bohatství národů (Wealth of Nations)

18 Klasická politická ekonomie David Ricardo  Principles od Political Economy and Taxation (1817)  Zákon klesajících výnosů  Teorie komparativní výhody Thomas R. Malthus Jean B. Say: Pojednání o politické ekonomii (1803); Katechismus politické ekonomie (1817)

19 Keynesiánci John Maynard Keynes Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (General Theory of Employment, Interest and Money), 1936

20 Paul Samuelson Soudobý střední proud moderní ekonomie

21 Rakouská škola H. H. Gossen (předchůdce)  Zákon klesající užitečnosti  Zákon vyrovnávání mezních užitků Carl Menger (hl. představitel) Friedrich August von Hayek  Peněžní výklad hospodářského cyklu  Právo, zákonodárství a svoboda

22 Neoklasická škola Alfred Marshall Vilfredo Pareto John B. Clark Léon Walras Robert M. Solow  Neoklasický růstový model + technologie

23 Chicagská škola - Monetarismus Milton Friedman  Kapitalismus a svoboda  Svoboda volby Role peněz Účinky na ceny a produkt Kvantitativní teorie peněz Kritika Phillipsovy křivky George Stigler Gary Becker

24 Škola racionálních očekávání John Fraser Muth Rational Expectations and the Theory of Price Movements (článek z 1961) Neúčinnost zásahů státu

25 Ekonomie strany nabídky Arthur Betz Laffer Paul Craig Roberts  Negativní vlivy Daně Státní zásahy

26 Škola veřejné volby Viz samostatné téma Politický hospodářský cyklus

27 Marxismus Karl Marx Friedrich (Bedřich) Engels Kapitál Teorie nadhodnoty Práce a vykořisťování Revoluce proletariátu

28 Keynesiánství John Maynard Keynes

29 Neokeynesiánství John Richard Hicks Alvin Harvey Hansen Paul A. Samuelson Model multiplikátoru Model IS x LM

30 Postkeynesiánství J. Robinson(ová) N. Kaldor L. L. Pasinetti

31 Teorie manažerské revoluce Edwin Griswold Nourse  Vlastnictví a kontrola bohatství v korporacích Vlastnictví a kontrola spojena Většinové vlastnictví Kontrola menšinou Malý kontrolní balík akcií Rozptyl vlastnictví – kontrola manažery - odosobnění

32 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Odkaz: Přednášky pro VŠE a FF UK Nebo www.sks.cz stránky zaměstnancůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2011

33 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google