Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení."— Transkript prezentace:

1 Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení

2 Nejstarší dochované názory na hospodářskou politiku – Řecko Homér Hesiodos Solon Xenofon Platon Aristoteles

3 Xenofon Oikonomikos  Oikos - dům  Nomos - zákon

4 Platon Ideální stát  Filosofové, vládci  Válečníci, vojáci  Nižší stav svobodných Nesvobodní, otroci

5 Aristoteles Politická ekonomie  Polis Chrematistika Ekonomika

6 Antický Řím Cato st. – teorie naturálního hospodářství Varro – O zemědělství Columella – O zemědělství Marcus Aurelius Cicero Tiberius a Gaius Gracchové Sv. Augustin

7 Středověk Salická pravda Kapitolarium o villách

8 Scholastikové - Tomáš Akvinský Ekonomické názory středověkého katolicismu Práce a otroctví Bohatství přirozené a umělé Spravedlivá cena Lichvářství

9 Ekonomické názory lidu Kacířství Rovnost

10 Merkantilismus Mercurius Mercator Market, Markt Mezinárodní obchod Peníze

11 Francie a ostatní země Gaspar Scaruffi (It.): Pojednání o penězích a hodnotovém poměru zlata ke stříbru (1582) Antonio Serra (It.) Jean Bodin (Fr.): Rozprava o stoupání a klesání ceny peněz (1578) Antoine de Montchrétien: Pojednání o politické ekonomii (1615) Jean-Baptiste Colbert (za Ludvíka XIV.) „colbertismus“

12 Anglie Thomas Mun: Bohatství Anglie v zahraničním obchodě (1630 ?, 1664) Josiah Child: Nová rozprava o obchodu (1668), Stručné úvahy o obchodu a úroku z peněz (1668) James Steuart: Pojednání o základech politické ekonomie (1767)

13 Kamerální vědy - kameralistika Joseph von Sonnenfels: Základy politických, obchodních a finančních věd (1765); Vídeň, rádce Josefa II Josef Ignác Buček

14 Formativní období klasické politické ekonomie; Anglie William Petty:  Rozpravy o daních a poplatcích (1662);  Politická aritmetika (1678) John Locke; liberalismus Dudley North: Rozpravy o obchodu (1691) David Hume: Politické rozpravy (1752)

15 Fyziokraté Francie Vláda přírody, zemědělství Dupont de Nemours Francois Quesnay Mercier de la Riviere Anne Robert Turgot

16 Ekonomické teorie

17 Klasická ekonomie Adam Smith 1776 Laissez-faire Bohatství národů (Wealth of Nations)

18 Klasická politická ekonomie David Ricardo  Principles od Political Economy and Taxation (1817)  Zákon klesajících výnosů  Teorie komparativní výhody Thomas R. Malthus Jean B. Say: Pojednání o politické ekonomii (1803); Katechismus politické ekonomie (1817)

19 Keynesiánci John Maynard Keynes Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (General Theory of Employment, Interest and Money), 1936

20 Paul Samuelson Soudobý střední proud moderní ekonomie

21 Rakouská škola H. H. Gossen (předchůdce)  Zákon klesající užitečnosti  Zákon vyrovnávání mezních užitků Carl Menger (hl. představitel) Friedrich August von Hayek  Peněžní výklad hospodářského cyklu  Právo, zákonodárství a svoboda

22 Neoklasická škola Alfred Marshall Vilfredo Pareto John B. Clark Léon Walras Robert M. Solow  Neoklasický růstový model + technologie

23 Chicagská škola - Monetarismus Milton Friedman  Kapitalismus a svoboda  Svoboda volby Role peněz Účinky na ceny a produkt Kvantitativní teorie peněz Kritika Phillipsovy křivky George Stigler Gary Becker

24 Škola racionálních očekávání John Fraser Muth Rational Expectations and the Theory of Price Movements (článek z 1961) Neúčinnost zásahů státu

25 Ekonomie strany nabídky Arthur Betz Laffer Paul Craig Roberts  Negativní vlivy Daně Státní zásahy

26 Škola veřejné volby Viz samostatné téma Politický hospodářský cyklus

27 Marxismus Karl Marx Friedrich (Bedřich) Engels Kapitál Teorie nadhodnoty Práce a vykořisťování Revoluce proletariátu

28 Keynesiánství John Maynard Keynes

29 Neokeynesiánství John Richard Hicks Alvin Harvey Hansen Paul A. Samuelson Model multiplikátoru Model IS x LM

30 Postkeynesiánství J. Robinson(ová) N. Kaldor L. L. Pasinetti

31 Teorie manažerské revoluce Edwin Griswold Nourse  Vlastnictví a kontrola bohatství v korporacích Vlastnictví a kontrola spojena Většinové vlastnictví Kontrola menšinou Malý kontrolní balík akcií Rozptyl vlastnictví – kontrola manažery - odosobnění

32 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na Odkaz: Přednášky pro VŠE a FF UK Nebo stránky zaměstnancůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2011

33 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomie Makroekonomie Úvod do historie ekonomického myšlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google