Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka / akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu? 14. dubna 2015 Jiří Remeš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka / akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu? 14. dubna 2015 Jiří Remeš."— Transkript prezentace:

1 Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka / akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu? 14. dubna 2015 Jiří Remeš JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

2 § 54 – 56 ZOK  § 54 ZOK  Povinnost člena orgánu informovat ostatní členy svého orgánu a kontrolního nebo nejvyššího orgánu o možném střetu zájmů  Povinnost loajality člena nedotčena  Právo kontrolního nebo nejvyššího orgánu pozastavit členovi výkon jeho funkce  § 55 a 56 ZOK  Povinnost člena orgánu informovat svůj a kontrolní nebo nejvyšší orgánu o záměru uzavřít smlouvu s korporací  Právo kontrolního nebo nejvyššího orgánu zakázat uzavření smlouvy 2

3 § 70 ZOK Ustanovení tohoto dílu [tj. § 63 – 70 ZOK – pozn. J.R.] a dílu 7 [tj. § 44 - 62 ZOK, pozn. J.R.] s výjimkou § 44 odst. 1, § 45, 48, § 54 až 56 a § 61 odst. 1 se nepoužijí na nejvyšší orgán kapitálové společnosti a družstva. 3

4 Aplikace pravidel na společníky / akcionáře? Pro  Prof. Bělohlávek, A. J.  komentář k § 70 ZOK in Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013 s. 430-31.  Doc. Havel, B., doc. Štenglová, I.  komentář k § 54 ZOK in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 145.  JUDr. Hejda, J.  komentář k § 70 ZOK in Čáp, Z., Jahelka, P., Josková, L., Hejda, J., Vaněčková, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad jednotlivých ustanovení na české a evropské předpisy. 1. vyd. Praha : Linde Praha, 2013, s. 82.  JUDr. Šuk, P.  komentář k § 70 ZOK in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 167.  Konflikt zájmů v novém hávu (aneb § 196a obchodního zákoníku v zákoně o obchodních korporacích). in Daňový expert 2/2013, s. 19 an. 4

5 Aplikace pravidel na společníky / akcionáře? Argumenty pro  Znění zákona (Bělohlávek, Havel/Štenglová, Hejda, Šuk)  Hlasování na VH je výkon funkce (Šuk)  Změna oproti návrhu z r. 2009 (Bělohlávek) 5

6 Aplikace pravidel na společníky / akcionáře? Proti  Mgr. Alexander, J., JUDr. Lasák, J.  komentář k § 70 ZOK in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2014 s. 586-88.  JUDr. Čech, P.  Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue 11-12/2012.  JUDr. Čížek, V.  Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue 11-12/2012.  Prof. Dědič, J.  Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy 15-16/2014. 6

7 Aplikace pravidel na společníky / akcionáře? Argumenty proti  Nedůsledný výčet - § 70 ZOK neúplně vyjasňuje, že obecnou výlukou pravidel dílu 7 a 8 pro nejvyšší orgán nejsou dotčena ustanovení, která o nejvyšším orgánu hovoří (Alexander/Lasák, Čech, Dědič)  Členem orgánu je pouze člen voleného orgánu (Alexander/Lasák, Čížek, Dědič)  Hlasování na VH není výkon funkce (Alexander/Lasák, Dědič)  Nemožnost informování – střet zájmů by vznikl až na VH (Alexander/Lasák, Dědič)  Ad absurdum – neustálé svolávání VH (Alexander/Lasák) 7

8 Anketní otázka Ustanovení ZOK o střetu zájmu se na společníka obchodní korporace, který není členem jejího jiného orgánu, a) Použijí. b) Nepoužijí. c) Nejsem přesvědčen/a o žádné ze shora uvedených možností. 8

9 Děkuji Vám za pozornost Prostor pro diskusi a otázky 9

10 Kontakt Jiří Remeš Ovocný trh 12, Prague 1, Czech Republic Tel.: +420 724 686 508 E-mail: remes.jiri@gmail.comremes.jiri@gmail.com www.JSKlaw.cz 10


Stáhnout ppt "Vztahují se pravidla o střetu zájmu podle ZOK také na společníka / akcionáře kapitálové obchodní korporace; a v jakém rozsahu? 14. dubna 2015 Jiří Remeš."

Podobné prezentace


Reklamy Google