Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

2 PROGRAM KRAJSKÉ KONFERENCE EVVO 9:00 – 10:00 OŠMT - realizace ekologické výchovy v Olomouckém kraji, vyhodnocení soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.; Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris; Muzeum Komenského v Přerově, p. o. ORNIS – ornitologická stanice; Děti na větvi; Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh; Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov;

3 PROGRAM KRAJSKÉ KONFERENCE EVVO 10:00 - 10:20 dopolední občerstvení 10:20 - 12:20 praktické semináře dle výběru 12:20 - 13:00 oběd (forma bufetu) 13:00 – 14:50 praktické semináře dle výběru 14:50 - vydání osvědčení (nejdříve ve 14:40!) 15:05 odjezd autobusu

4 Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

5 PROGRAM PODPORY EVVO pro rok 2015 školy a školská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji žadatelé mohou získat na jeden projekt minimální částku 5.000 Kč a maximální částku 15.000 Kč. Současně platí, že výše příspěvku může činit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu. Částka příspěvku se stanoví vždy v celých tisících Kč.

6 PODPOROVANÉ AKTIVITY environmentální osvětové akce zaměřené především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den Slunce, Mezinárodní den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu; realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO; spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace spol. projektů; vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; environmentální materiály s ekovýchovnou tématikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); vybavení a úpravu přírodní učebny EVVO; zhotovení, opravu, údržbu a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek; spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.

7 PROGRAM PODPORY EVVO pro rok 2015 Program podpory EVVO 2015 Doručeno projektů Počet dotovaných projektů Celkem dotace tj. % požadavků Olomoucký kraj 5126 290 000 Kč51 %

8 PROGRAM PODPORY EVVO pro rok 2015 SEZNAM PODANÝCH PROJEKTŮ - PROGRAM PODPORY EVVO V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO ROK 2015 CELKEM OKRES JESENÍK OKRES OLOMOUC OKRES PROSTĚJOV OKRES PŘEROV OKRES ŠUMPERK Projektů celkem: 5141341911 Podpořené projekty: 26262106

9 OKRES JESENÍK: OKRES OLOMOUC: OKRES PROSTĚJOV: OKRES JESENÍK: 1. Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník - Voda - Země - Vzduch 2. Základní škola Vidnava, okres Jeseník - příspěvková organizace - Škola v přírodě aneb příroda ve škole OKRES OLOMOUC: 3. Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace - Cyklus přírodovědných soutěží "Po stopách přírody" 4. Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace - Se skřítkem Bublinkou do vodní říše 5. Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc - Den proti hluku 6. Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - "KVĚTINY VŠEMI SMYSLY" 7. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Výuková bylinková zahrádka 8. Zdravá anglická mateřská škola s.r.o. - Přírodní učebna malých zvídavých objevitelů OKRES PROSTĚJOV: 9. Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace - Krajinné obrazy 10. Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou - Environmentální vzdělávání v podmínkách DDM ORION Němčice nad Hanou v roce 2015 PODPOŘENÉ PROJEKTY

10 OKRES PŘEROV: OKRES ŠUMPERK: OKRES PŘEROV: 11. ZŠ a MŠ Hranice, p.o. - Příroda jako velká učebna - školní arboretum 12. Dům dětí a mládeže Kojetín - Den Země pro základní školy v Kojetíně 13. Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov - Přírodní koutek 14. ZŠ Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. - Poznej a chraň přírodu! 15. ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o.- Den Země 2015 16. Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, p.o. - Sluníčko 17. Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - Environmentální internetové rádio 18. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 - Máme na výběr 19. Základní škola Přerov, Trávník 27 - 3. žákovská environmentální konference v Olomouckém kraji 20. Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - EKOVÝUKA 6 - VODA OKRES ŠUMPERK: 21. Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace - Bio sad 22. Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a - Dětský EKOráj - přírodní zahrada při MŠ Zábřeh Strejcova ukazuje nové možnosti vzdělávání předškolních dětí v souladu s přírodou 23. Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - Vyučování v přírodě III. - naučná stezka 24. Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh - Den Země - Rostliny, které změnily svět 25. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Z polí a pastvin až na náš stůl 26. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Tři plus tři pro přírodu PODPOŘENÉ PROJEKTY

11 Cíl soutěže: ocenit mateřské školy, základní školy a střední školy na území Olomouckého kraje, které se aktivně zapojují do realizace školního EVVO. Vítězné školy: získají titul „Zelená škola Olomouckého kraje za školní rok“ + finanční příspěvek (pro zakoupení pomůcek, publikací aj. využitelných pro výuku EVVO na školách). OBLAST OTÁZEK: školní program EVVO, zapojení do sítě škol MRKEV (MRKVIČKA), zařazení vícedenních ekovýchovně zaměřených pobytů, využití nabídky EVP, účast na přírodovědných výstavách, na akcích lesní pedagogiky, na seminářích/kurzech DVPP v ekologické výchově, podpora ekologického provozu školy, využití školní zahrady, získávání finanční podpory na realizaci školních ekologických projektů, vlastní akce školy v oblasti EVVO… Zelená škola Olomouckého kraje

12 MOŽNOST PROPAGACE EV NA ŠKOLE VE ZPRAVODAJI ŠKOLSTSVÍ měsíčník s dlouholetou tradicí, odebírají jej všechny školy zřizované OK, poskytuje možnost propagace, uzávěrka vždy 10. den v měsíci.

13 Nové programovací období Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) dobíhá. V rámci nového programového období (2014-2020) bude možné čerpat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Aktuálně jsou ve fázi příprav tzv. Krajské akční plány (KAP) – jedním z klíčových témat je Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání). Bližší informace o KAP jsou na stránkách MŠMT: sekce strukturální fondy – OP VVV období 2014-2020 – Výzvy OP VVV – Vyhlášené výzvy – Výzva č. 02_15_022 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

14 www. kr-olomoucky.cz Olomoucký kraj → Školství, mládež a sport → Ekologická výchova Marcela Stratilová, OŠMT KÚ OK tel.: 585 508 662 email: m.stratilova@kr-olomoucky.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google