Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupiny – postup přípravy MAP Mohelnicko doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 20. 6. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupiny – postup přípravy MAP Mohelnicko doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 20. 6. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupiny – postup přípravy MAP Mohelnicko doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 20. 6. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ

2 Postup přípravy MAP ANALYTICKÁ ČÁST - analýza potřeb území – dosavadní strategie, agregovaná data MŠMT, šetření MASK, výstupy workshopů, výstupy RT, výstupy PS STRATEGICKÁ ČÁST – diskuze v území - Návrh priorit – PS + RT >> ŘV > stanovení priorit = Strategický rámec MAP do 2023 AKČNÍ PLÁN - Návrh opatření – PS + RT >> Cíl opatření, popis kroků k naplnění cíle: aktivity škol, aktivity spolupráce, infrastruktura

3  Oblasti spolupráce PS s RT při tvorbě dokumentu MAP: 1.Vyhodnocení dotazníkového šetření 2.Zjištění potřeb investic ve školách 3.Metaanalýza stávajících strategií 4.Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 5.Vyhodnocení a zpětná vazba Postup přípravy MAP

4 Vyhodnocení dotazníkového šetření Metaanalýza stávajících strategií Vyhodnocení a zpětná vazba Vymezení klíčových oblastí a problémů Zjištění potřeb investic ve školách Agregovaná data MŠMT Strategie + přehled projektů OP VK + IROP Agregovaná data MŠMT + MAS + ITI Agregovaná data MŠMT + MAS + Strategie Zpětná vazba RT - porady Zdrojová data pro práci

5  Struktura MAP + Strategický rámec (Word) Postup přípravy MAP

6 Pracovní skupiny Skupina 1: Mateřské školy Skupina 2: Inkluze Skupina 3: Základní školy – humanitní a společensko-vědní oblast: Čtenářská gramotnost, Jazyková gramotnost, Výchova k podnikavosti, Sociální a občanské kompetence, Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová), Volitelné téma: Kariérové poradenství v ZŠ, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Skupina 4: Základní školy – technická a přírodovědná oblast: Matematická gramotnost, Polytechnická výchova, Digitální gramotnost, Průřezové téma: Funkční gramotnost (numerická)

7 Cíl šetření  Realizovalo MŠMT na přelomu r. 2015-2016 Cíle: -zmapování aktuální situace škol v oblastech vymezených OP VVV a IROP -zpětná vazba pro tvorbu šablon -zpětná vazba pro tvorbu místního akčního plánu a prioritizace potřeb v území -zpětná vazba po skončení realizace MAP, zda došlo k posunu

8 Agregovaná data MŠMT

9 Hodnoty nižší než republikový průměr 3 nejvyšší hodnoty Ukázka agregovaných dat

10 Agregovaná data pro ZŠ

11 3 5 6 4 7 8 2 1

12 Agregovaná data pro ZŠ

13 Hodnocení aktuálního stavu:  2 = Rozvíjející se oblast (promyšlená část, počáteční realizace) a 3 = realizační oblast (realizováno na základní úrovni, je prostor pro zlepšení)  Nejlépe hodnocenou oblastí – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (2,91)  Nejslabší hodnocení aktuálního stavu je u Jazykového vzdělávání (2,19) a Polytechnického vzdělávání(2,36).

14 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí (hřiště, zahrady…) – 62,5 % 2.-3.-4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd – 37,5 % 2.-3.-4. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny – 37,5 % 2.-3.-4. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky – 37,5 % Nejmenší zájem – Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy – 0,0 %

15 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1.Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí (hřiště, zahrady…) – 62,5 % 2.Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny – 50 % 3.-7. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce – 37,5 % 3.-7. Ostatní rekonstrukce (zateplení…) – 37,5 % 3.-7. Stavební úpravy a rekonstrukce uč. cizích jazyků – 37,5 % 3.-7. Stavební úpravy a rekonstrukce uč. fyziky – 37,5 % 3.-7. Stavební úpravy a rekonstrukce uč. chemie – 37,5 % 3.-7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky – 37,5 % 3.-7. Stavební úpravy a rekonstrukce šk. jídelny, družiny, klubu – 37,5 % Nejmenší zájem – Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy – 0,0 %

16 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – vybavení Školy plánují v letech 2016–2018 zejména vybavení: 1.-2. Vybavení počítačové učebny – 75,0 % 1.-2. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu – 75,0 % 3.-5. Vybavení mobilní počítačové učebny (notebooky…) – 62,5 % 3.-5. Software pro ICT techniku – 62,5 % 3.-5. Kompenzační pomůcky pro žáky se SVP – 62,5 % Nejmenší zájem: Vybavení knihovny, umělecké učebny a strojů nad 40. tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) – 12,5 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména vybavení: 1.– 2. Kompenzační pomůcky pro žáky s SVP – 50,0 % 1.– 2. Vybavení tělocvičny – 50,0 % 3. – 10. Vybavení kmenových tříd, knihovny, PC učebny, dílny/cvičné kuchyňky, software pro ICT techniku, nové didaktické pomůcky, prostor podnětného vnitřního prostředí (čtenářské koutky ad.) –

17 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.– 2. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 87,5 % 1.– 2. Škola disponuje dostateč. tech. a mat. zabezpečením v oblasti ČG (vč. audiovizuální techniky) – 87,5 % 3. –4. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje ČG mezi sebou i s učiteli z jiných škol – 75,0 % 3. –4. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky atd.) – 75,0 %

18 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimoř. zájmem o literaturu, tvůrčí psaní ad. – 37,5 % 1.-2. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči – 37,5 % 3.-4. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky ad.) – 25,0 % 3.-4. Ve škole jsou využívána interaktivní média, ICT v oblasti rozvoje ČG – 25,0 %

19 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Čtenářská gramotnost Hlavní překážky: 1.Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj – 75,0 % 2.Nezájem ze strany žáků a rodičů – 75,0 % 3. Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj mimo školu – 62,5 % 4.-5. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj ČG – 50,0 % 4.-5. Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje ČG – 50,0 %

20 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola disponuje dostatečným technicky materiálním zabezpečením pro rozvoj MG – 100,0 % 2.-4. Učitelé 1. i 2. st. rozvíjejí své znalosti v oblasti MG a používají je ve výuce – 75,0 % 2.-4. Ve škole jsou využívána interaktivní média, ICT v oblasti rozvoje MG – 75,0 % 2.-4. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj MG na 1. i 2. st. – 75,0 %

21 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-3. Učitelé 1. i 2. st. Využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti MG – 37,5 % 1.-3. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu MG a zvýšení motivace – 37,5 % 1.-3. Škola informuje a spolupracuje v oblasti MG s rodiči – 37,5 %

22 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost Hlavní překážky: 1.-2. Nedostatek stabilní finanční podpory – 87,5 % 1.-2. Nezájem ze strany žáků a rodičů – 87,5 % 3. Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj MG mimo školu (exkurze ad.) – 75,0 % 4.-5. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj MG – 50,0 % 4.-5. Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe – 50,0 %

23 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (vč. odlišné kult. a soc. prostředí, SVP) – 75,0 % 1.-2. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se SVP (kompenzační pomůcky, asistent pedagoga…) – 75,0 % 3.-7. Pedagogové jsou schopni přizpůsobit obsah vzdělávání, nastavit úrovně obtížnosti – 62,5 %

24 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Bezbariérovost – 50,0 % 2.-3. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími ped. i neped. Pracovníky – 37,5 % 2.-3. Škola zajišťuje žákům se SVP účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka – 37,5 %

25 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1.-2. Nedostatek financí na personál – 87,5 % 1.-2. Nedostatek financí na mimoškolní vzdělávání (výstavy, exkurze)– 87,5 % 3.-4. Tlak ze strany státu na rychlou změnu – 62,5 % 3.-4. Technická nemožnost bezbariérových úprav školy – 62,5 %

26 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola informuje o PV rodiče (projektové dny, DOD ad.) – 87,5 % 2. Vzdělávací materiály – 75,0 % 3.-4. Součástí výuky PV jsou laboratorní cvičení, pokusy (rozvoj praktické stránky) – 62,5 % 3.-4. Škola podporuje individuální práci se žáky se zájmem o PV – 62,5 %

27 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola využívá ICT pro PV – 62,5 % 2.-6. Přír. a environment. vzdělávání realizováno v souladu s RVP ZV – 50 % 2.-6. Učitelé rozvíjejí své dovednosti v PV – 50 % 2.-6. Učitelé 1. i 2. st. využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 50 % 2.-6. Ve škole je podnětné prostředí pro PV (fyzické nebo virtuální místo) – 50 % 2.-6. Technické zabezpečení pro PV (učeny F, CH, Př..) – 50 %

28 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí pro úhradu kroužků – 100,0 % 2.-3. Nedostatečné/neodpovídající prostory – 75,0 % 2.-3. Nevhodné vybavení laboratoří, dílen ad. – 75,0 % 4.-5. Učitelé PV nejsou jazykově vybaveni pro výuku CLIL – 62,5% 4.-5. Absence samostatného pracovníka pro rozvoj PV – 62,5%

29 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků – 75,0 % 2.Ve škole existuje prostor pro sdílení zkušeností (dílna nápadů ad.) – 75,0 % 3.-4. Škola organizuje konzultace, debaty na podporu podnikavosti – 37,5 % 3.-4. Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení – 37,5 %

30 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Učitelé rozvíjejí své znalosti ve VP a využívají je ve výchově – 62,2 % 1.-2. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 62,2 % 3.-4. Škola podporuje klíčové kompetence VP dle RVP ZV – 50,0 % 3.-4. Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení…– 50,0 %

31 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1.-2. Nedostatek příležitostí v DVPP pro VP – 75,0 % 1.-2. Nedostatek financí pro realizaci vzdělávání mimo výuku – 75,0 % 3. Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami – 62,5 % 4. Nedostatek výukových materiálů pro VP – 50 %

32 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Škola disponuje dostatečným tech. a mater. Zabezpečením pro výuku CJ – 75,0 % 1.-2. Ve škole jsou využívána interaktivní média, ICT – 75,0 % 3.-5. Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a rozvíjí prostř. filmů, zahraničních pobytů – 62,5 % 3.-5. Ve škole jsou využívání učebnice, ciz. literatura a multimédia pro rozvoj JG – 62,5 % 3.-5. Škola pravidelně nakupuje učebnice, ciz. literaturu, multimédia – 62,5 %

33 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola spolupracuje s rodilým mluvčím – 62,5 % 2. - 5. Rozvoj JG je obsahem výuky řady předmětů – 50,0 % 2. - 5. Ve škole jsou realizovány akce pro podporu JG (interaktivní výstavy knih ad.) – 50,0 % 2. - 5. Škola spolupracuje s rodiči (představení cizích jazyků ad.) – 50,0 % 2. - 5. Ve škole existuje podnětné prostředí pro JV (nástěnky, koutky ad.) – 50,0 %

34 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání Hlavní překážky: 1.-2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro JG – 62,5 % 1.-2. Nezájem ze strany žáků a rodičů – 62,5 % 3.-7. Nedostupnost ICT pro JG – 37,5 % 3.-7. Nedostatek DVPP v oblasti JG – 37,5 % 3.-7. Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) pro JG – 37,5 % 3.-7. Nedostatek možností sdílení dobré praxe – 37,5 %

35 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Pedagogové využívají školní mobilní ICT (notebooky ad.) – 75,0 % 2.-4. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo PC nejen pro výuku informatiky – 62,5 % 2.-4. Pedagogové se orientů v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu – 62,5 % 2.-4. Pedagogové systematicky rozvíjejí povědomí žáků o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah – 62,5 %

36 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Pedagogové využívají BYOD pro konkrétní projekty žáků – 50,0 % 1.-2. Pedagogové využívají mobilní ICT při výuce v terénu, projektové výuce ad. – 50,0 %

37 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na moderní ICT vybavení – 87,5 % 2.-3. Nedostatek časových možností k DVPP – 62,5 % 2.-3. Nevhodné/zastaralé ICT vybavení – 62,5 % 4. Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy– 50,0 %

38 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola rozvíjí povědomí o etických hodnotách, má nastavená pravidla chování a komunikace – 62,5 % 2.–4. Ve škole je pěstování kulturní povědomí a komunikace – 50,0 % 2.–4. Škola učí používat bezpečně ICT – 50,0 % 2.–4. Škola rozvíjí schopnost žáků učit se a organizovat si učení – 50,0 %

39 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-4. Škola pěstuje kulturu komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání – 50,0 % 1.-4. Škola motivuje žáky k CŽU– 50,0 % 1.-4. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a nabídnout ji – 50,0 % 1.-4. Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života – 50,0 %

40

41 Agregovaná data pro MŠ

42 5 4 6 2 7 3 1

43 Agregovaná data pro MŠ

44 Hodnocení aktuálního stavu:  Nejlépe hodnocenou oblastí – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (3,03) a výchova k iniciativě a kreativitě (2,92)  Nejslabší hodnocení aktuálního stavu je u Polytechnického vzdělávání (2,28) a Matematické pregramotnosti (2,47)

45 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Venkovní prostředí (zahrady, hřiště…) – 40,0 % 2. Rekonstrukce prostor pro polytechnickou výchovu – 30,0 % Školy plánují v letech 2019 – 2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Venkovní prostředí (zahrady, hřiště…) – 20,0 % 2. Ostatní rekonstrukce, zateplení budov – 20,0 %

46 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1.Didaktické pomůcky – 60,0 % 2.-3. Didaktické pomůcky pro děti se SVP – 50,0 % 2.-3. Vybavení podnětného vnitřního prostředí (polytech. dovednosti ad.)– 50,0 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1.Vybavení školy pro rozvoj polytechnických dovedností – 30,0 % 2.-3. Nové didaktické pomůcky – 20,0 % 2.-3. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogů – 20,0 %

47 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 100,0 % 1.-2. Škola podporuje samostatnou práci dětí v PV – 100,0 % 3.-6. Učitelé rozvíjejí své znalosti v PV – 90,0 % 3.-6. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro PV – 90,0 % 3.-6. Škola disponuje dostatečným tech. a mat. zabezpečením – 90,0 % 3.-6. Škola využívá ICT pro PV – 90,0 %

48 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je realizováno dle RVP PV – 20,0 % ě

49 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na podporu polytechniky – 70,0 % 2. Nevhodné či žádné vybavení pomůckami – 40,0 % 3. Absence pozice samostatného pracovníka – 30,0 %

50 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-5. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a reg. školami (sdílení dobré praxe…) – 80,0 % 1.-5. Vedení vytváří podmínky pro realizaci inkluze - 80,0 % 1.-5. Škola má systém podpory pro děti SVP (pomůcky….) – 80,0 % 1.-5. Pedagogové umí tvořit spec. a komp. pomůcky – 80,0 % 1.-5. Pedagogové umí přizpůsobit obsah, formy a metody vzdělávání dle specifik dítěte – 80,0 %

51 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola je bezbariérová – 30,0 % 2.Pedagogové umí využívat kompenzační pomůcky – 20,0 % 3.Pedagogové umí spolupracovat s dalšími ped. i neped. pracovníky (asistent pedagoga ad.) – 20,0 %

52 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1.Velký počet dětí ve třídách – 70,0 % 2.-3. Nedostatek financí pro personální náklady (např. asistentů pedagoga) – 40,0 % 2.-3. Nedostatek financí pro mimoškolní aktivity (výstavy ad.) – 40,0 %

53 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská pregramotnost – 1. f. Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Škola podporuje ČG v ŠVP – 90,0 % 1. -2. Učitelé MŠ rozvíjejí své kompetence v ČG – 90,0 % 3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi – 80 %

54 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská pregramotnost – 2. f. Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Využití interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 20,0 %

55 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská pregramotnost Hlavní překážky: 1.Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 70,0 % 2.Nedostatek finanční podpory pro rozvoj ČPG – 50,0 % 3.Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry v oblasti rozvoje pregramotností (science centra, neziskový sektor ad. – 40 %

56 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická pregramotnost – 1. f. Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu a multimédia pro rozvoj MPG – 100,0 % 2.-4. Učitelé využívají poznatky v praxi, sdílení dobré praxe – 80 % 2.-4. Škola informuje rodiče o oblastech rozvoje MPG a spolupracuje s rodiči – 80 % 2.-4. Škola disponuje tech. a mat. zabezpečením pro rozvoj MG – 80 %

57 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická pregramotnost – 2. f. Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v MPG – 20,0 %

58 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická pregramotnost Překážky: 1. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek – 70,0 % 2. Nedostatek finanční podpory – 50,0 % 3. Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry (science centra, NNO ad.) – 40,0 %

59 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.-2. Učitelé rozvíjí poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi – 90,0% 1.-2. Škola nabízí možnosti seberealizace dětí (vlastní nápady apod.) – 90,0% 3.-5. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti VP – 80,0 % 3.-5. Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, podporuje fantazii a iniciativu dětí – 80,0 % 3.-5. Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity – 80,0 %

60 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity dle RVP PV – 20,0 %

61 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních prostředků na pomůcky – 80 % 2.-3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků – 30,0 % 2.-3. Nedostupnost ICT pro rozvoj iniciativy a kreativity – 30,0 %

62 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 80,0 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 80,0%

63 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 10,0 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívají je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 10,0 %

64 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních na pořízení moderního ICT vybavení – 80,0 % 2. Nevhodné, zastaralé ICT vybavení – 50,0 % 3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání – 20,0 %

65 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 8 – Jazykové vzdělávání

66 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení – 100,0 % 2.-3. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má nastavena pravidla chování a komunikace – 90,0 % 2.-3. Škola rozvíjí schopnost dětí učit se – 90,0 %

67 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Ve škole se pěstuje kulturní povědomí a kulturní komunikace (tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí…) – 30,0 %

68 Příprava MAP Závěr: Získaná data by měla pomoci navrhnout v rámci MAP vzdělávání opatření, která pomohou odstranit překážky a povedou k realizaci cílového stavu u jednotlivých oblastí podpory. V rámci opatření budou realizovány individuální projekty škol i projekty spolupráce škol.

69 Příprava MAP Děkuji za pozornost… hana.maresova@upol.cz


Stáhnout ppt "Pracovní skupiny – postup přípravy MAP Mohelnicko doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 20. 6. 2016 MAP VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google