Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní shromáždění ČLK ve Svitavách 25.2.2015. Návrh programu Volba pracovního předsednictva Volba mandátové a volební komise Volba předsedy OS, představenstva,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní shromáždění ČLK ve Svitavách 25.2.2015. Návrh programu Volba pracovního předsednictva Volba mandátové a volební komise Volba předsedy OS, představenstva,"— Transkript prezentace:

1 Okresní shromáždění ČLK ve Svitavách 25.2.2015

2 Návrh programu Volba pracovního předsednictva Volba mandátové a volební komise Volba předsedy OS, představenstva, čestné rady, revizní komise, delegáti sjezdu Oznámení výsledků Zpráva o činnosti představenstva Zprava o činnosti RK Zpráva o činnosti ČR Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu Zpráva z XXVIII. sjezdu ČLK ve dnech 22.-23.11.2014 v Praze Diskuze – host prim. MUDr. Tomáš Tomek

3 Vyhlášení výsledků voleb OS ČLK Svitavy Předseda OS ČLK Svitavy: MUDr. Pavel Kolečkář Představenstvo OS ČLK Svitavy: MUDr. Jaroslav Malý, MUDr. Jaroslav Haman, MUDr.Renata Rotscheinová, MUDr.Eva Němcová, MUDr.Ludmila Spíchalová, MUDr.Patrik Lisý, MUDr.Martin Mazal, MUDr. Jiří Klug Revizní komise: MUDr. Vítězslav Podivínský, MUDr.Jiří Doležal, MUDr.Jiří Král, MUDr.David Palatka

4 Vyhlášení výsledků voleb OS ČLK Svitavy Čestná Rada MUDr. Radomír Sedláček, MUDr. Vladimír Hrníčko, MUDr. Harald Čadílek, MUDr. Marcel Mareš, MUDr. Miroslava Fialová Delegáti sjezdu MUDr. Pavel Kolečkář MUDr. Jaroslav Malý MUDr. Jiří Klug

5 Zpráva o činnosti představenstva Schůze představenstva OS ČLK – porady předsedů, výběrová řízení Udělování diplomů celoživotního vzdělávání. Vydáno za rok 2014 - 17 Uděleny licence – 3 Vzdělávací akce ČLK – 9 Účast na XXVIII. sjezdu ČLK MUDr. J. Haman aktualizuje webové stránky našeho sdružení

6 Zpráva o činnosti představenstva Schůze předsedů 27.3.2014 Břevnov MUDr. J. Vedralová problematika neukončených kauz RK představenstvo zdůrazňuje nezastupitelnou úlohu RK OS RK OS ČLK - chrání lékaře před možnými trestními oznámeními stěžovatelů Při nečinnosti disciplinárních orgánů ČLK - více trestních oznámení

7 Zpráva o činnosti představenstva MUDr. M. Kubek - prezident ČLK spolupráce ČLK s VZP omezí regulace za rok 2013, zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř + bonifikace za DCŽV, PL – zvýšení kapitace o 50 haléřů, bonifikace budou vyplaceny při závěrečném vyúčtování Konference o 24 hodinové dostupnosti lékařské péče uspořádaná ČLK 6.3.2014 v poslanecké Sněmovně ČR nelze řešit problematiku ÚPS bez řešení problémů ZZS a LSPP omezení dostupnosti některé ze služeb vyvolá zákonitě zvýšenou potřebu služeb ostatních zajištění nepřetržité péče tvoří nedělitelný celek za 7,5% HDP není při zachování evropské kvality a bezpečnosti udržitelná ani současná dostupnost zdravotní péče

8 Zpráva o činnosti představenstva Legislativní plán ČLK Novela Zákona o léčivech - ponechat jako dobrovolnou možnost e- Rp. Novela Zákona o nemocenském pojištění – umožnit i písemnou formu DPN, ukončení DPN v den vyšetření Novela Zákona o znalcích Zákon o veřejných neziskových nemocnicích Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění - trvalé smluvní vztahy do sítě zařazených ZZ s pojišťovnami. Prodej a dědění praxí fyzických osob včetně smluv s pojišťovnami. Obnovení dohodovacího řízení k Seznamu zdravotních výkonů. Novela zákona o vzdělávání lékařů Zákon o odměňování zdravotnických pracovníků - tabulkové platy pro zaměstnance všech lůžkových zdravotnických zařízení se smlouvami s pojišťovnami, vyšší platy za základní dobu Novela vyhlášky o personálním zabezpečení zdravotních služeb Zákon o veřejných zdravotních pojišťovnách - stejné povinnosti pro všechny pojišťovny, striktní oddělení pojišťoven od zdravotnických zařízení

9 Zpráva o činnosti představenstva Porada předsedů 19.6. v Humpolci Informace o VIP pojištění od Kooperativy Pojistné krytí profesní odpovědnosti - musí být zaručeno ve všech případech nedbalostního jednání – ne, pouze je-li pojistná událost způsobena prokazatelně úmyslně či pod vlivem návykových látek. Schůze předsedy vlády o zdravotnictví - všichni přiznali nedostatek financí Stabilizace českého zdravotnictví - návrh od ČLK protikorupční opatření, finanční stabilizace, personální stabilizace návrh zákona o neziskových nemocnicích - daňové zvýhodnění, smluvní jistota, povinnost zveřejňovat jednotkové ceny veškerého zboží, služeb a respektovat platové tabulky. Vláda ČR považuje tento zákon za jednu z priorit - snad k 1.1.2016. Spolupráce ČLK a ministerstva zdravotnictví, nominace zástupců ČLK do ministerských komisí Smlouvy VZP s amb. specialisty na dobu neurčitou Redukce úhrad pro regionální nemocnice s vyžádanou péčí na vyšších pracovištích Novela Zákona o ČLK – dále povinné členství, posílení kompetencí, aby ČLK mohla lépe plnit funkci garanta kvality lékařské péče

10 Zpráva o činnosti představenstva Schůze předsedů 14.10. Praha Ekonomika ČLK za r.2013 Návrh novely SP č.2 ke schválení delegátům sjezdu – zrušení omezení být volen do téže funkce na více než 2 po sobě jdoucí období Změna SP č.9 Ochrana lékařského stavu ČLK el. RP., DPN budou i nadále nepovinné MZd předložilo návrh novely č. 134/1998Sb.kterou vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrh zohledňuje míru inflace a zvyšuje hodnoty minutové režie výkonů o 1,3 -1,4%. Internistům navrací časy klinických vyšetření. ČLK poukazuje na stále podhodnocenou minutovou režijní sazbu přiřazenou k výkonu a upozorňuje na skutečnost, že nebyl proveden přepočet osobních a režijních nákladů. Hodnoty v návrhu novely neodpovídají reálným nákladům a vůbec nezahrnují každoroční nárůst cen těchto nákladů.

11 Zpráva o činnosti představenstva Novela zákona o vzdělávání – členem komise je i MUDr. Z. Mrozek Případ Prim. MUDr. Havránka –ČLK navrhuje, aby vedle zaměstnavatele a KÚ měla i ČLK právo vyžadovat v odůvodněných případech doklad o zdravotní způsobilosti –dále, aby ČLK měla v odůvodněných případech právo postavit lékaře mimo službu do vyšetření případu OS ČLK Svitavy –Zachování zdravotního odboru KÚ ve Svitavách –Aktualizace internetových stránek OS ČLK Svitavy - MUDr. J. Haman –Nominace do atestačních komisí –Aktivní činnost v Tempusu –Schůze představenstva

12 Zpráva z XXVIII. sjezdu ČLK Zpráva prezidenta ČLK MUDr. Milana KUBKA –Shrnutí činnosti od předchozího sjezdu – problematika byla projednávána na schůzích předsedů a představenstva –Sazebník zdravotních výkonů – ČLK požaduje mimo jiné valorizaci ceny práce, stagnuje od r. 2006. SZV musí být závazný pro všechny zdravotní pojišťovny –Letošní úhradová vyhláška je méně restriktivní, MZd musí respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Zmírnění regulací, kompenzace pro internisty, zvýšení hodnoty bodu, bonifikace DCŽV. ČLK jedná o prolongaci smlouvy na r. 2015 ev. i pro komplement –Zvýšení plateb za státní pojištěnce o 58 Kč – 845 Kč/za 1 rok/4 mld Kč. –RP zrušeny, kompenzace i lůžkovým odd., ale nebude 100%, jen do limitu roku 2013. Signální kód 09543 –Dohoda s ministryní Marksovou – do novely nemocenského zabezpečení, u DPN fakultativní možnost el. a písemné formy

13 Zpráva z XXVIII.sjezdu ČLK v Praze –Jednání ČLK s ministerstvem spravedlnosti - ČLK chce být garantem soudních znalců, zvýšení odpovědnosti za posudek. Ministerstvo spravedlnosti odmítá přípravu rychlé novely OZ, otálí i s přípravou novely ZZS –2. místo na MS ve fotbale lékařů v Brazilii Zpráva o vzdělávání RNDr. R. Ptáček –Realizované akce 3500/rok, jen ČLK 125/2013, ……. 28/2004 –Odpuštění poplatků za rok 2014 - 256 tis. Kč –Garanty vzdělávání pro ČLK je 36 profesorů a docentů – Asociace celoživotního vzdělávání –E-learning – účastní se 2500 lékařů, potvrzení 1000 lékařů –Konference - Etika a komunikace Mimořádné semináře - právní, psychologie Vzdělávací kurzy – angličtina, právo, rétorické kurzy.

14 Zpráva z XXVIII. sjezdu ČLK JUDr. J. Mach – činnost právní kanceláře –7 právníků – 4 zaměstnanci, právní podpora členům ČLK –Podíl na legislativní činnosti –Právní servis pro volené orgány ČLK - zastupování před soudy, zpracování smluv, vymáhání příspěvků, osobní konzultace –Hlavní problémy : Trestní - řízení, stíhání, oznámení, obvinění Kriminalizace lékařů - nutné kvalitní znalecké posudky Nepředvídatelnost výše náhrady nemajetkové újmy – kvalitní pojištění VIP Nerovnost smluvních vztahů se ZP. Úsilí o novelu ZZS č. 48/1997 Sb. zakotví trvale smluvní vztah Příprava zákona o soudních znalcích Snaha změnit trestní kauzy na disciplinární řízení Univerzita medicínského práva - 3. ročník

15 Zpráva z XXVIII. sjezdu ČLK Prezident MUDr. Milan KUBEK –ČLK Lékařská lobby, největší a nejsilnější samospráva Musela čelit a řešit politické útoky na ČLK – Julínkovy a Hegerovy zákony Zabránila přeregistracím, zásadně podpořila akci „Děkujeme, odcházíme“ –Co ČLK prosadila ÚV na r. 2014, částečně reflektuje vyjádření ÚS Nebyl vydán tzv. kultivovaný Seznam zdrav. výkonů Prominutí regulací pro r. 2013, 2014 Návrat časů klin. vyš. pro internisty Navýšení hodnoty bodu, bonifikace držitelů DCŽV Snížení DPH na léky Kompenzace za zrušené regulační poplatky Odklad e-Rp. o 3 roky Možnost písemné formy u DPN Návrhy novel a zákonů

16 Zpráva z XXVIII. Sjezdu ČLK MUDr. Z. Mrozek, PhD. - viceprezident ČLK vědecká rada ČLK –Změny u postgraduálního vzdělávání –Délka vzdělávání je nyní 5-7 let, v zahraničí 4 roky, návrh ČLK 4-5 let –Akreditaci všem smluvním zařízením, postupně kontroly –Kmen zákl. oboru nenahrazuje atestaci. Specializovaná způsobilost nahrazuje I. atestaci, ale nestačí k výkonu primáře. Měla by být delší praxe a zkouška, jako ekvivalent II. atestace Přezkoušení u primářských licencí - Zabezpečení vzdělávání dle MZd - LF, nástavbové obory přes IPVZ –Dle EU by se o vzdělávání měla starat 1 instituce –Dle ČLK - ČLK –Aprobační zkoušky v českém jazyce na úrovni státní zkoušky –ČLK požaduje posílení úlohy školitele - odpovídá za průběh a kvalitu vzdělávání. Kontroly předepsaného počtu výkonů, stanovení povinné výše úvazku –Celoživotní vzdělávání dle MZd - by mělo být demonopolizováno –Zvýšit úroveň vzdělávání a sankce za nedodržení povinnosti se vzdělávat

17 Zpráva z XXVIII. Sjezdu ČLK MUDr. S. Němeček - ministr zdravotnictví –Pozitivně hodnotil jednotu lékařského stavu, dobrá komunikace s ČLK –Nejnižší podíl HDP na zdravotnictví –Stabilizace zdravotních pojišťoven –Nízké platy zdravotníků – navýšení o 5 % –Systém DRG – chaos a marasmus – perspektivně paušální platby odvíjející se od r. 2014 –Nemocnice – neziskové, veřejné nemocnice, veřejná kontrola, tabulkové platy, –Zdravotní daň na tabák a alkohol, snížení DPH na léky –Striktní oddělení zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení –Sloučení zdravotních pojišťoven –Kompentence SÚKLu –Přístrojové komise –Personální stabilizace –Dostupnost zdravotní péče - pravidla pro utváření páteřní sítě nemocnic –Zvýšení platů v lůžkových zařízeních

18 Zpráva z XXVIII. Sjezdu ČLK Ing. Kabátek – ředitel VZP –VZP zvládla ekonomickou krizi, neuplatní regulace, zvýšení hodnoty bodu + bonifikace za DCŽV. Má zájem na spolupráci s ČLK –Bonifikace u komplementu paušální částkou ? –Neočekává redukci menších zařízení komplementu ve vztahu k řetězcům

19 Zpráva z XXVIII.sjezdu ČLK MUDr. Miloš Voleman - Situace lékařů v nemocnicích –Osloveno 152 nemocnic - odpovědělo 73 nemocnic –V nemocnicích pracuje 48% lékařů –Nedostatek lékařů v malých nemocnicích –Problém přesčasů - týká se všech nemocnic, více malých nemocnic, ale dodržuje se pracovní doba!? Přesčasy jsou v dohodě o pracovní činnosti. Dle ÚS je toto neplatné a v rozporu se Zákoníkem práce –Lékaři z FN mohou odcházet po službě domů –Výkonnost nevyspalého člověka po službě je shodná jako výkonnost s 1 promile C2H5OH –Chybí 1880 lékařů - nabízí se 501 míst. Lze to vyřešit externími lékaři? –Služby činí 1/3 -1/2 platu –Absolvent 22 tis. Kč – dle Memoranda 37 tis. Kč -------- soudce 66 tis. Kč po atestaci 31,7 tis. Kč – dle Memoranda 75 tis. Kč -------- soudce 86 tis. Kč –Reakce lékařů? –Náměstek MZd chce zastavit exodus lékařů, ale není krátkodobé řešení –Vnitřní zdroje neexistují –Ministerstvo zdravotnictví nemá kompletní údaje o stavu nemocnic –Do ideálního stavu chybí v nemocnicích 2900 lékařů –Nutno vytvořit páteřní síť kvalitních nemocnic

20 Zpráva z XXVIII. Sjezdu ČLK Zprávy ze SÚKLu - použití neregistrovaného léku –jen pokud je registrován v jiném státě EU a nejde o lék obsahující geneticky modifikovaný organismus. Odpovědnost přebírá lékař! ÚZIS - Doc. Dr. Dušek –NZIS – centrální úložiště dat –Národní zdravotní informační systém – bude jen pro úřady, neveřejná, minimalizovaná databáze –Pracují na Sazebníku zdravotních výkonů

21 Zpráva z XXVIII. Sjezdu ČLK JUDr. Jan MACH - ředitel právního odboru ČLK –Hlavní právní problémy lékařů Co je lege artis – kdo to posoudí? Léčit – či šetřit? –– Nerovnost vztahů ZZ a ZP - Zajištění pohotovostí Nová pravidla náhrady škody nemateriální újmy - na kolik se pojistit? Ztráta společenského uplatnění- maximálně 400x PMV U poškozeného dítěte - zásah do obvyklého způsobu života, péče 600 tis.Kč/rok Odškodnění pozůstalým – každému, kdo pociťuje osobní neštěstí, týká se to i újmy na zdraví Pozor na mimosoudní dohody – pojišťovna nic nezaplatí, další úhrady pro příbuzné či osoby blízké. Vždy písemnou dohodu s právníkem a pojišťovnou Při trestním stíhání podat stížnost, mít obhájce. Není-li pochybení, tak soudního znalce + kontaktovat právní kancelář ČLK

22 Zpráva z XXVIII. sjezdu ČLK. Stále platí zákon o soudních znalcích z r. 1967. Znalecké posudky jsou často velmi subjektivistické, neodráží jaké byly podmínky a možnosti 3 zásadní problémy u znalců chybně stanovená odbornost znalec nemá zkušenosti s tím co hodnotí, nezná podmínky a možnosti ZZ hodnocení ex post ne ex ante

23 Zpráva z XXVIII.sjezdu ČLK Lékaři bez hranic –ukončená specializace + 2 roky praxe, znalost AJ, odolnost stresu, řídící schopnosti, zkušenosti v mezilidských vztazích –Potřeba : epidemiologové, VPL, PLDD, chirurgové, gynekologové, AR lékaři, specialisté na HIV, TBC, opomíjené nemoci –Výjezdy do oblastí, kam se nejezdí na dovolenou –Práce s omezenými prostředky, v novém týmu, v novém prostředí –Věkem není omezení – základní mzda 920 EU

24 Aktuální zprávy ČLK požaduje, aby podmínkou pro přiznání kapitace zvýšené na 52 Kč byla ordinační doba VPL do 18 hod jen 1x týdně Nové tarifní tabulky pro lékaře zaměstnance. Zaměstnanci, kteří nepobírají plat, ale mzdu, si budou muset vyjednat zvýšení sami, nebo prostřednictvím LOKu Zdravotně pojistný plán VZP pro nemocnice pro rok 2015 – navýšení o 3 mld. Kč, resortní pojišťovny o 1 mld. Kč více než vloni Bonifikace od VZP pro r. 2015 stejné jako v r. 2014. S ostatními pojišťovnami jednání – mimo 211 a 213. Pro nemocnice bonifikace od VZP vzhledem k letošnímu navýšení výdajů nebude Zmírnění regulačních limitů od VZP pro rok 2015 – limitací pro regulace za preskripci a indukovanou péči nebude 102%, ale 105% referenčního období

25 Aktuální zprávy Účast profesních komor na meziresortních připomínkových řízeních –Prezident ČLK opakovaně jednal s předsedou legislativní rady vlády ministrem J. Dienstbierem o požadavku na zařazení profesních komor mezi účastníky meziresortního připomínkového řízení –Od 1.1.2015 se mohou profesní komory zúčastňovat m.p.ř. –ČLK bude na jednání Legislativní rady vlády zastupovat prezident ČLK MUDr. Milan Kubek

26 Aktuální zprávy 13.1.2015 prezident ČLK, na semináři pořádaném Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, upozornil na skutečnost, že regulace spotřeby zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami prostřednictvím zdravotnických zařízení jsou často v rozporu s lékařskou etikou

27 Děkuji všem zúčastněným za podporu a přeji v dalším profesním, ale i osobním životě mnoho úspěchů, invence, zdraví a stálou přízeň ČLK

28


Stáhnout ppt "Okresní shromáždění ČLK ve Svitavách 25.2.2015. Návrh programu Volba pracovního předsednictva Volba mandátové a volební komise Volba předsedy OS, představenstva,"

Podobné prezentace


Reklamy Google