Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

2 Vzdělávací cíl: Obsah: Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce Objasnit studentům zásady školení zaměstnanců v oblasti požární prevence 1.Úvod 2.Obecné zásady při provádění bojových rozvinu VHJ 3.Přenášení věcných prostředků požární ochrany 4.Metodika výcviku 5.Řízení zásahu 6.Závěr 7.Úkoly pro samostatnou práci

3 Úvod Školení o požární ochraně (dále jen „PO“) a odborná příprava preventivní požární hlídky a preventisty požární ochrany se provádí podle tohoto tematického plánu a časového rozvrhu. U určených vojenských zařízení se k zabezpečení úkolů požární prevence určují vojenské hasičských jednotky, pro které musí bát stanoven obsah odborné přípravy a pravidelných školení. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

4 Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí VHJ Jednotky požární ochrany provádějí při požárním útoku nebo obraně bojová rozvinutí. Každé bojové rozvinutí představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního družstva 1+5, popř. družstva o sníženém početním stavu 1+3. Uvedený objem práce se skládá z jednotlivých činností hasičů družstva se stanovenou dělbou práce. Při nedostatečném obsazení družstva se celkový předepsaný objem práce daný druhem bojového rozvinutí provádí postupně tak, aby se dosáhlo konečného efektu bojového rozvinutí. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

5 Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí VHJ Velitel družstva (dále jen „VD“) může také rozhodnout o postupném provedení jednotlivých částí bojových rozvinutí, např. po dobu průzkumu provede zbývající část družstva dopravní vedení do přípravného postavení. Přidělení jednotlivých čísel hasičům provádí v rámci organizačního rozdělení družstva. Po ukončení zásahu a zrušení bojového rozvinutí vrátí každý do automobilu všechny technické prostředky požární ochrany, které z něj vzal, svine a rozpojí vše, co rozvinul a spojil. Strojník po skončení zásahu družstva zkontroluje úplnost a uložení všech věcných prostředků v automobilu a nahlásí VD připravenost k odjezdu. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

6 Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí VHJ Pokud VD nerozhodne jinak, je hasič při výcviku a zásahu vybaven osobními ochrannými prostředky, zejména ochrannou přilbou pro hasiče, ochranným oděvem pro hasiče, ochrannou obuví pro hasiče, svítilnou, ochrannými rukavicemi pro hasiče a dále věcnými prostředky požární ochrany - klíčem na spojky a hadicovým držákem (dále jen „vazák“). Hasiči při tvoření přívodního, dopravního nebo útočného vedení pracují ve dvojicích. Hadice B spojují zpravidla dva hasiči. Hadice C jeden hasič pomocí klíče na spojky.. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

7 Přenášení věcných prostředků požární ochrany Věcné prostředky požární ochrany při provádění bojových rozvinutí pro vytvoření hadicového vedení se zpravidla přenášejí následujícím způsobem:  Proudnici vezme hasič levou rukou a vsune ji za opasek hubicí dolů.  Proudnici, kterou nelze zasunout za opasek, nese hasič pod levou paží nebo v levé ruce.  Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič pod levou paží nebo v levé ruce  výtokovým hrdlem dozadu.  Rozdělovač nese hasič v levé ruce výtokovými hrdly dopředu.  Vazák nosí hasič v kapse nebo zavěšený na opasku.  Klíč na spojky nosí hasič v kapse nebo zasunutý za opaskem.  Hydrantový nástavec nese hasič na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

8 Metodika výcviku Při výcviku musí VD dbát nejprve na správnost provedení cviku a především na to, aby si hasič osvojil základní návyky. Teprve poté se VD zaměří na rychlost provedení. VD nejprve úkon nebo cvik popíše, názorně předvede a nechá několikrát cvik opakovat. Při opravování chyb se VD hasičů pokud možno nedotýká a neunavuje je častým opakováním stejného pohybu. Vyžaduje ale, aby hasič vložil do pohybu sílu i obratnost a skloubil souhrn pohybů a hmatů.. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

9 Řízení zásahu Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Řízení zásahu je proces realizovaný velitelem zásahu, který při uplatnění metod řízení (plánování, organizování, komunikování, rozhodování, velení, motivování, kontrolování), organizování spolupráce, efektivního užití zásahových zdrojů (síly a prostředky, služby, finance, metody) vede ke stanovení a dosažení cílů zásahu (takticky správné nasazení zásahových zdrojů) a tím ke zdolání požáru nebo provedení záchranných a likvidačních prací při mimořádné události na taktické úrovni. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

10 Řízení zásahu Řízení zásahu má stránku  osobní; osobní stránku řízení představují velitelé všech stupňů a jejich osobní vlastnosti a odborné schopnosti,  věcnou, kterou je organizační struktura systému řízení (dále jen „struktura řízení“) a oblasti, kde takto řízení provádí (dále jen „úrovně řízení“), způsob řízení (způsob komunikace s podřízenými, rozkazy, pokyny, povely), prostředky řízení (předávání informací – radiostanicí, ústně, prostřednictvím pomocníků, porady). Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

11 Závěr Odborná praktická a teoretická příprava příslušníků VHJ je základem pro úspěšné řešení úkolů požární prevence a dále přepokládá úspěšné zvládnutí úkolů při eliminaci potencionálně nebezpečné situace. Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce

12 Úkoly pro samostatnou práci: Druhy školení, požární prevence, součinnost při výcviku požárních družstev s VHJ v posádce 1.Charakterizujte přípravu VHJ 2.Hlavní zásady a postupy při výcviku VHJ


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google