Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Titulek celostránkové fotky 2 Naše specializace stavební právo a územní plánování správní proces a správní soudnictví veřejné zakázky a kvalitativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Titulek celostránkové fotky 2 Naše specializace stavební právo a územní plánování správní proces a správní soudnictví veřejné zakázky a kvalitativní."— Transkript prezentace:

1

2 Titulek celostránkové fotky 2

3 Naše specializace stavební právo a územní plánování správní proces a správní soudnictví veřejné zakázky a kvalitativní kritéria právo životního prostředí vztahy veřejné správy a soukromého sektoru registr smluv a přístup k informacím obcemi vlastněné společnosti soukromé právo 3

4 Zákon o registru smluv

5 směřuje ke třetímu čtení návrhu, termín dosud není znám 21 pozměňovacích návrhů vycházíme z tzv. komplexního pozměňovacího návrhu poslanců Radka Vondráčka, Jana Chvojky a Jana Bartoška, na jehož znění se shodla koaliční rada 5

6 Účinnost zákona 1. 7. 2016 1. 7. 2017 - ustanovení § 6 1. 7. 2017 - ustanovení § 7 1. 7. 2018 výjimka pro „malé obce“ 6

7 Očekávaná náročnost a dopady analýza Ministerstva financí o finanční náročnosti uveřejňování smluv zkušenosti ze Slovenska zkušenosti z České republiky 7

8 Zákon o registru smluv v praxi

9 Jaké smlouvy podléhají uveřejnění alespoň jednou smluvní stranou je některá z právnických osob současně se musí jednat o soukromoprávní smlouvy výše „hodnoty předmětu smlouvy“ je vyšší, než 50 000 Kč bez DPH uzavřená písemně zákon o registru smluv nebrání obcím v dobrovolném uveřejňování dalších smluv v registru 9

10 Jaké smlouvy nepodléhají uveřejnění smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti smlouvy uzavřené adhezním způsobem - tzv. formulářové smlouvy, jejichž smluvní stranou je ČEZ, a.s. smlouvy, jejichž plnění je realizováno mimo Českou republiku smlouvy uzavřené s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem 10

11 Jak určit finanční limit § 3 odst. 2 písm. h) dle zákona nemusí být uveřejněny smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu plnění není vyšší než 50 000 Kč bez DPH 11

12 Praktické problémy u některých typů smluv bezúplatné smlouvy smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s opakujícím se plněním nebo rámcové smlouvy podlimitní smlouvy, u nichž např. v důsledku zvýšení cen dojde k překročení finančního limitu a které se stanou nadlimitními. smlouvy za symbolické ceny 12

13 Pokud si nejste jisti, zda má být smlouva uveřejněna nebo ne, pak ji uveřejněte.

14 Postup, jak zajistit uveřejnění smlouvy 1.Smluvní strany se dohodnou, která z nich zajistí zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění. 2.Smluvní strana, která má smlouvu odeslat, odstraní ze smlouvy informace, které nemají být uveřejněny. 3.Smluvní strana zašle upravenou smlouvu správci registru smluv do 30 dní ode dne uzavření smlouvy. 14

15 Postup, jak zajistit uveřejnění smlouvy 4.Smlouva musí být správci zaslána coby elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 5.V rámci zasílání smlouvy musí smluvní strana rovněž vyplnit zákonem požadovaná metadata. 6.Správce registru smluv smlouvu bezodkladně (a automatizovaně) po jejím doručení uveřejní v registru smluv. 15

16 Postup, jak zajistit uveřejnění smlouvy 7.Smluvní strany se mohou přesvědčit nahlédnutím do registru smluv, zda je smlouva uveřejněna správně. 8.I pokud je smluvní strana, která na sebe dobrovolně vzala povinnost zaslat smlouvu k uveřejnění správci registru smluv, nečinná, nic nebrání druhé smluvní straně smlouvu zaslat k uveřejnění. 16

17 Co jsou to metadata? 4 informace o smlouvě, které musí být uveřejněny vždy, taxativní výčet je dán v § 5 odst. 3 identifikace smluvní strany vymezení předmětu smlouvy cena datum uzavření smlouvy 17

18 Neuveřejnění těchto informací ve smlouvě má za následek neplatnost takové smlouvy, naopak smluvní strana má jistotu, že pokud tyto informace v smlouva obsahuje, nemůže být neplatná.

19 Osobní údaje a obchodní tajemství Smluv, ve kterých bude třeba chránit osobní údaje fyzických osob, bude minimum. V uveřejněné smlouvě nesmí být obsaženy tzv. citlivé osobní údaje. Doložka o souhlasu s uveřejněním osobních údajů. 19

20 Jak chránit obchodní tajemství smluvního partnera obce Vymezení toho, co je obchodní tajemství, za smluvního partnera nemůže dělat obec. Obchodní tajemství musí splňovat všechny v § 504 občanského zákoníku uvedené znaky. Obchodním tajemstvím zásadně nemohou být metadata. 20

21 Doporučené smluvní doložky Doložka o souhlasu se zpracováním osobních údajů Doložka o souhlasu s uveřejněním smlouvy Doložka o způsobu uveřejnění 21

22 Je smlouva uveřejněná platně, pokud dojde k výpadku registru smluv? Pro smluvní strany je podstatné, že jedna z nich zaslala smlouvu správci registru. 22

23 Zkušenosti z provozu Portál veřejné správy byl dostupný v 99% doby svého provozu. Nejdelší odstávka trvala 1 hodinu, jednalo se o plánovanou noční odstávku. Neplánovaných výpadků systému bylo v letech 2012 - 2013 celkem 9 s průměrnou délkou 3 minuty 12 vteřin. Datové schránky byly dostupné v 99,9% doby svého provozu. 23

24 Kdy nastane sankce neplatnosti? smlouva není po svém uzavření uveřejněna smluvními stranami vůbec smlouva není uveřejněna v souladu s § 5 odst.1 smlouva je uveřejněna bez metadat smlouva je uveřejněna s metadaty, ale zbytek smlouvy je znečitelněn do té míry, že lze konstatovat, že smlouva de facto není uveřejněna a současně k tomuto znečitelnění smlouvy není zákonem daný důvod 24

25 Neplatnost smlouvy nezpůsobí dílčí chyby, způsobené například znečitelněním domnělého obchodního tajemství či osobních údajů, pokud se ovšem nejedná o metadata.

26 Shrnutí

27 Pokud si nejste jistí, zda vámi uzavřená smlouva podléhá nebo nepodléhá uveřejnění, protože nejste schopni určit, zda se jedná o soukromoprávní či veřejnoprávní smlouvu, zveřejněte ji.

28 Pokud si nejste jistí, zda vámi uzavřená smlouva podléhá nebo nepodléhá uveřejnění, protože nedokážete určit, zda je nebo není překročen finanční limit po uveřejňování smluv, zveřejněte ji.

29 Základní osobní údaje o smluvní protistraně uveřejňujte vždy. Základní osobní údaje o příjemci veřejných prostředků uveřejňujte vždy. Citlivé osobní údaje nezveřejňujte jako obec nikdy.

30 Pokud si nejste jistí, zda určité osobní údaje můžete uveřejnit, uzavřete doložku o souhlasu.

31 Obchodní tajemství smluvní protistrany je povinna chránit samotná smluvní protistrana, která musí vyznačit, jaké informace jsou jejím obchodním tajemstvím.

32 Další zdroje informací http://nejkrasnejsizakon.cz/ http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/zakon-o- zverejnovani-smluv-informace-a-argumenty.pdf http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42 http://starostoveprotransparentnost.cz/ http://standard.zindex.cz/doku.php/cs/introduction https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.as hx?id_org=200144&id_dokumenty=3025 http://www.ezak.cz/prehled-funkcionality/registr-smluv 32

33 www.frankbold.org Pavel Franc pavel.franc@frankbold.org Jan Šrytr jan.srytr@frankbold.org


Stáhnout ppt "Titulek celostránkové fotky 2 Naše specializace stavební právo a územní plánování správní proces a správní soudnictví veřejné zakázky a kvalitativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google