Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový projekt pro studijní obor Finance – II. přednáška Zásady a osnova DP Plán zpracování DP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – II. přednáška Zásady a osnova DP Plán zpracování DP."— Transkript prezentace:

1 Diplomový projekt pro studijní obor Finance – II. přednáška Zásady a osnova DP Plán zpracování DP

2 Zadání diplomové práce Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, článek 27: „Zadání diplomové nebo bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku úkolu, cílů, kterých má být dosaženo, základní literární prameny, jméno vedoucího diplomové práce a termín jejího odevzdání. Vedoucím diplomové nebo bakalářské práce může být i odborník z praxe.“ oficiální dokument umístěný v DP, podepsán děkanem FaME a ředitelem ústavu

3 Zadání diplomové práce jako součást zápočtového úkolu: student je spolutvůrcem, vypracovává zadání jako zápočtový úkol zadání je nutné zadat od IS STAG – Podklad pro zadání DP / BP studentem následně se vytiskne podklad pro zadání diplomové práce

4 Zásady diplomové práce obsahuje: Název práce Zásady pro zpracování cíle a úkoly diplomové práce formulovány v imperativu je potřebné bezpodmínečně dodržovat Základní literární prameny Podpis vedoucího DP

5 Zápočtový úkol k předmětu diplomový projekt - příklad Osobní údaje: - Jméno a příjmení: Šteker Karel, Bc. - Adresa: Novodvorská 383, Zábřeh - Osobní číslo: M0007 1. Pracovní název tématu: - Název diplomové práce - např. Projekt ocenění podniku XY, s.r.o. výnosovými metodami 2. Vedoucího práce: Např. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

6 3. Zásady pro zpracování: Úvod – stanovení cíle I. Teoretická část 1. Na základě kritické literární rešerše popište metody a postupy oceňování podniku se zaměřením na výnosové metody. II. Praktická část 1. Analyzujte vývoj vnějších a vnitřních podmínek pro hospodaření podniku. 2. Na základě předchozí analýzy a prognózy vývoje trhu zpracujte dlouhodobý finanční plán podniku. 3. Vypracujte projekt ocenění podniku XY, s.r.o. pomocí vybraných výnosových metod. Závěr – vyhodnocení

7 4. Seznam doporučené literatury: [1] KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck 2001. ISBN 80-7179-227-6. [2] MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: EKOPRES, 2003. 402 str. ISBN 80-86119-57-2. [3] MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Diskontní míra v oceňování. Praha: VŠE Institut oceňování majetku, 2001. ISBN 80-245-0228-3. [4] NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0125-1. Po vytisknutí necháte podklad podepsat vedoucímu práce.

8 Osnova diplomové práce Pro získání zápočtu je nutné odevzdat návrh osnovy diplomové práce Osnova práce obsahuje hlavní body práce Rozsah: minimálně 3 úrovně Nejedná se o definitivní verzi, v průběhu zpracování se můžeme dále měnit Vedoucí práce musí odevzdanou osnovu podepsat

9 Osnova práce - příklad Úvod I. Teoretická část 1 Oceňování podniku 2 Faktor času a rizika 3 Metody ocenění podniku 3.1 Metody založené na stavových veličinách 3.2 Metody založené na analýze trhu 3.3 Metody založené na analýze výnosů II. Praktická část 4 Charakteristika podniku XY, s.r.o. 5 Strategická analýza podniku a prognóza vývoje tržeb 6 Finanční analýza podniku 7 Finanční plán podniku 8 Ocenění podniku XY, s.r.o. vybranými výnosovými metodami Závěr

10 Plán zpracování diplomové práce Získání a zpracování informačních zdrojů Jednání s institucí, ve které bude DP zpracovávána Zpracování zadání DP a jeho konzultace s vedoucím práce (podpis vedoucího) Vypracování struktury a obsahu práce Plánování prostředků a rezerv - rozpočet

11 Časový plán 1) Výběr tématu a vedoucího práce: prezenční studium: do 1.10.2007 kombinované studium: 12.10.2007 2) Odevzdání zápočtového úkolu: prezenční studium: do 5.12.2007 kombinované studium: 7.10.2007 3) Vyplnění „Podkladu pro zadání diplomové práce studenta“ ve STAG-u : do 15.2.2008 4) Vyzvednutí zadání a odevzdání přihlášky ke SZZ: 10. 3. – 14. 3. 2008 5) Odevzdání DP do 5. 5. 2008

12 Časový plán 6) Státní závěrečné zkoušky: 26. 5. – 6. 6. 2008 7) Nácvik promocí - 26. 6. 2008 8)Promoce - 1. 7. a 2. 7. 2008


Stáhnout ppt "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – II. přednáška Zásady a osnova DP Plán zpracování DP."

Podobné prezentace


Reklamy Google