Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál: Č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1143 Č í slo a n á zev š ablony kl í čov é aktivity: V/2 Inovace a zkvalitněn í výuky v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál: Č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1143 Č í slo a n á zev š ablony kl í čov é aktivity: V/2 Inovace a zkvalitněn í výuky v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál: Č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1143 Č í slo a n á zev š ablony kl í čov é aktivity: V/2 Inovace a zkvalitněn í výuky v oblasti př í rodn í ch věd Č í slo DUM: V-2_BC_38-Cer N á zev DUM: Středočeský kraj Operačn í syst é m: Windows XP Professional Autorský software:MS PowerPoint 2007 Autor: Mgr. Kateřina Červinkov á Š kola:Z Š n á m. Svobody 3, Š ternberk Vytvořeno:3. února 2011

2 Poznámky pro výuku: Předmět:ZEMĚPIS T é ma: ZEMĚPIS ČR N á zev: STŘEDOČESKÝ KRAJ Tř í da:Z Š - II. stupeň, 9. ročn í k Anotace:  Fyzicko-geografická charakteristika kraje  Socioekonomická charakteristika kraje

3 HUSTOTELES. wikipedia.org [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Stredocesky_kraj.PNG

4 http://spravnimapa.topograf.cz/stredocesky-kraj

5 NEUVEDEN. risy.cz [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.risy.cz/cs/krajske- ris/stredocesky-kraj/regionalni-informace/o-kraji/

6  Mapa u č ebnice str. 30  Vyhledej všechny CHKO  Vypiš všechny významné ř eky a vodní nádr ž e, které se na nich nacházejí  Vyhledej významné kulturní památky

7  Hodn ě r ů znorodý  S – Č eská tabule s Polabskou ní ž inou J – St ř edo č eská pahorkatina  Dále Brdy a K ř ivoklátská vrchovina  Jedny z nejvýznamn ě jších krasových oblastí Č R – Č eský kras (Kon ě pruské jeskyn ě )  Pískovcová m ě sta – Č eský ráj, Koko ř ínsko

8 PILAŘ, Michal. rvp.cz [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/2907/=koneprusy01.JPG

9 JELÍNKOVÁ, Ivana. rvp.cz [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/7029/=DSCN1365.JPG

10 BUKÁČEK, Miloš. rvp.cz [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/1075/=DSCN3161_- _Koko%25c5%2599%25c3%25adnsk%25c3%25a9_Pokli%25c4%258 dky.jpg

11  Suché, teplé, p ř íznivé pro zem ě d ě lství  Západ kraje – srá ž kový stín Krušných hor – pat ř í k nejteplejším a nejsušším v Č R

12  5 velkých ř ek (všechny se vlévají do Labe)  Labe – vlévá se Vltava u M ě lníka  Vltava – soustava nádr ž í s vodními elektrárnami – Orlík, Kamýk, Slapy, Št ě chovice, Vrané  Jizera – odvod ň uje Jizerské hory, Krkonoše, Č eskou tabuli  Berounka  Sázava – vodní nádr ž Švihov (zásobárna pro Prahu)

13  V ě tšina území pokryta st ř edo č eskou kulturní stepí bez p ů vodní vegetace  Rovinaté Polabí – málo zalesn ě né - úrodné č ernozem ě – zem ě d ě lství (pšenice, cukrovka, zelenina, ovoce)  Krajiny pahorkatin – ř eky protékající hlubokými údolími - okolí Berouna CHKO Č eský kras - Kladensko (t ěž ba uhlí), P ř íbramsko (t ěž ba rud)  Krajiny Brd a K ř ivoklátska – zachovány p ů vodní rozsáhlé lesy

14  Nejd ř íve a nejhust ě ji osídlené území Č R  Jádro vznikajícího č eského státu – blízkost Prahy, ner. bohatství (st ř íbro, č erné uhlí, vápence, písky)  V ě tšina obyvatel ž ije ve m ě stech, ale také významný podíl venkovského obyvatelstva (1. místo v po č tu obcí Č R)

15  Strojírenství – Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín  Chemický – Polabí (Kolín - Koramo, Kralupy nad Vltavou – Kau č uk, Neratovice – Spolana)  Zem ě d ě lství  Dopravní tepna

16  Kutná Hora (UNESCO) HUBLOVÁ, Pavlína. rvp.cz [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/%C4%8Cesko/1.Kraje/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj/Kutn%C3 %A1_Hora?highlight=Kutn%C3%A1+hora

17  Karlštejn  K ř ivoklát NEUVEDEN. wikimedia.org [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burgkarlstein02.jpg KOŘÍNEK, Ondřej. wikimedia.org [online]. [cit. 8.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_K%C5%99ivokl%C3%A1t_%28K%C5%99ivokl%C3 %A1t%29_%2820%29.jpg?uselang=cs

18 Odkazy jsou uvedeny přímo pod obrázky Použitá literatura a zdroje:


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál: Č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1143 Č í slo a n á zev š ablony kl í čov é aktivity: V/2 Inovace a zkvalitněn í výuky v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google