Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění dýchacích cest L.Dadák ARK FNUSA is.muni.cz/el/1411/podzim2011/VLCP0521c/um/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění dýchacích cest L.Dadák ARK FNUSA is.muni.cz/el/1411/podzim2011/VLCP0521c/um/"— Transkript prezentace:

1 Zajištění dýchacích cest L.Dadák ARK FNUSA is.muni.cz/el/1411/podzim2011/VLCP0521c/um/

2

3 Monitorace d.cest a dýchání Auskultace plic (a krku)Auskultace plic (a krku) pulzní oxymetriepulzní oxymetrie kapnograf / kapnometrkapnograf / kapnometr (arteriální) krevní plyny = Astrup(arteriální) krevní plyny = Astrup

4 SpO2 > 90% 1000 x za sekundu změřena absorbce světla1000 x za sekundu změřena absorbce světla

5 CO2

6 CO2 pohlcuje záření

7 Kapnograf

8 Zajištění dýchacích cest PP: PP: obličejová maska + ambuing obličejová maska + ambuing vzduchovod vzduchovod laryngeální maska laryngeální maska kombirourka kombirourka OTI, NTI OTI, NTI koniotomie, koniopunkce koniotomie, koniopunkce tracheostomie tracheostomie

9 Zajištění dýchacích cest PP: PP: záklon hlavy záklon hlavy předsunutí dolní čelisti, 3hmat předsunutí dolní čelisti, 3hmat stabilizovaná poloha stabilizovaná poloha obličejová maska + ambuing obličejová maska + ambuing vzduchovod vzduchovod laryngeální maska laryngeální maska kombirourka kombirourka OTI, NTI OTI, NTI koniotomie, koniopunkce koniotomie, koniopunkce tracheostomie tracheostomie

10 První pomoc - opakování

11 Ventilace obličejovou maskou I: zástava dechu, dechová nedostatečnost dýchání pozitivním přetlakem dýchání pozitivním přetlakem dechový objem 6ml/kg = pohyb hrudníku f 10/min 100% O2 1 ruka: palec, ukazováček. palec, ukazováček. 3 prsty za čelist 3 prsty za čelist 2 rukama, 3 rukama

12 OroPharyngealAirway I: unconsciousness + airway obstruction with tongue Correct size OPA: distance angle of mouth --- ear Risk in mild unconsciousness: vomitus + aspiration

13 LM

14 LM naléhá proti hlasivkám (kořen j., recessus piriformis, horní jícnový svěrač) Indikace: místo obličejové masky, místo OTI, v tísni. místo obličejové masky, místo OTI, v tísni.KI: plný žaludek plný žaludek hiátová hernie, hiátová hernie, potřeba vysokých inspiračních tlaků potřeba vysokých inspiračních tlaků delší operace delší operace

15 Kombirourka nouzová pomůcka místo OTI nouzová pomůcka místo OTI I: difficult airway I: difficult airway KI: stenozující procesy laryngu a trachey KI: stenozující procesy laryngu a trachey

16 Tracheální intubace Def: Zavedení rourky ústy / nosem hrtanem do trachey. I: ochrana DC před aspirací (GCS < 8) ochrana DC před aspirací (GCS < 8) toaleta DC toaleta DC zajištění ventilace při dechové nedostatečnosti zajištění ventilace při dechové nedostatečnosti nejužší místo DC – hlasivky – subglotický prostor (<8let)

17 OTI, NTI - pomůcky: laryngoskop laryngoskop Magillovy kleště Magillovy kleště tracheální rourky tracheální rourky zavaděč zavaděč inj. stříkačka inj. stříkačka broncho- fibroskoskop broncho- fibroskoskop bužie bužie

18 Provedení OTI: připrav pomůcky, (ventiluj) poloha pacienta anestezie / bezvědomí přímá laryngoskopie zavedení TR těsnící manžeta ověření polohy fixace náplastí

19

20 zahnutá lžíce - Macintosh zahnutá lžíce - Macintosh rovná lžíce - Miller rovná lžíce - Miller Laryngoskop:

21 Laryngoskopický obraz: jazykepiglotishlasivky recessus piriformis plica aryepigottica tuberculum corniculatum zadní komisura

22 … každý krk je jiný (Cormac & Lehane)

23 Ověření polohy rourky: poslechem poslechem fibroskopicky fibroskopicky EtCO2 EtCO2

24 Komplikace TI - časné: poranění zubů, měkkých tkání poranění zubů, měkkých tkání chybná intubace do jícnu / endobronchiálně chybná intubace do jícnu / endobronchiálně aspirace aspirace kardiovaskulární -  TK,  f, arytmie kardiovaskulární -  TK,  f, arytmie  ICP  ICP laryngospasmus, bronchospasmus laryngospasmus, bronchospasmus

25 Komplikace TI Pozdní: poškození hlasivek, trachey poškození hlasivek, trachey sinusitida, otitida, sinusitida, otitida, dekubity – rty, nos dekubity – rty, nos ucpání trach. rourky sekretem, krví ucpání trach. rourky sekretem, krví

26 Provedení NTI: 1.anestezie, anemizace nosu 2.zavedení naslepo 3.usazení pod kontrolou zraku CAVE: deviace septa

27 Kdo je připraven … není zaskočen: Mallanpati Mallanpati TULIP – the upper lip bite test TULIP – the upper lip bite test 3-3-2 3-3-2

28 Tracheostomie – zabezpeční přístupu do trachey na přední straně krku operační operační punkční TS punkční TS

29 Koniotomie urgentní výkon k zajištění průchodnosti DC urgentní výkon k zajištění průchodnosti DC protětí lig. cricothyreoideum (lig. conicum) protětí lig. cricothyreoideum (lig. conicum)

30

31 Koniotomie

32 Koniotomie nejprve se pokusit o OTI nejprve se pokusit o OTIobtíže: najít lig. conicum najít lig. conicum obézní, krátký krk obézní, krátký krk neznámé pomůcky neznámé pomůcky život zachraňující výkon, který zprůchodní d. cesty do 90s život zachraňující výkon, který zprůchodní d. cesty do 90s

33 Obtíže s ventilací / intubací – kdy vzniknou?

34 Obtížná intubace stav, kdy zkušený anesteziolog není schopen na 3.pokus zavést TR mezi hlasivky stav, kdy zkušený anesteziolog není schopen na 3.pokus zavést TR mezi hlasivky 0,3..3% intubací 0,3..3% intubací Fatální následky / poškození pacienta hypoxií pro nezajištění d.cest 1 : 10 000 anestezií (nebo méně často ??) Fatální následky / poškození pacienta hypoxií pro nezajištění d.cest 1 : 10 000 anestezií (nebo méně často ??) význam preoxygenace (1000 ml vs 5000 ml O2) význam preoxygenace (1000 ml vs 5000 ml O2) kéž bych mohl vidět ty hlasivky kéž bych mohl vidět ty hlasivky

35 Obtížná ventilace (obličejovou maskou) nečekané obtíže s ventilací pacienta obličejovou maskou nečekané obtíže s ventilací pacienta obličejovou maskou

36 Can not intubate, can ventilate 3x a dost 3x a dost tlak na hrtan (doprava+dolů) tlak na hrtan (doprava+dolů) poloha hlavy – polštář pryč poloha hlavy – polštář pryč zavaděč do TR – tvar zavaděč do TR – tvar jiná lžíce laryngoskopu jiná lžíce laryngoskopu bužije bužije volej si pomoc volej si pomoc VENTILUJ maskou, zaveď LM, vzbudit VENTILUJ maskou, zaveď LM, vzbudit info pacientovi a do dokumentace info pacientovi a do dokumentace

37

38 Can not intubate, can not ventilate 3x a dost 3x a dost tlak na hrtan (doprava+dolů) tlak na hrtan (doprava+dolů) poloha hlavy – polštář pryč poloha hlavy – polštář pryč zavaděč do TR – tvar zavaděč do TR – tvar jiná lžíce laryngoskopu jiná lžíce laryngoskopu bužije bužije volej si pomoc volej si pomoc další možnosti ventilace: další možnosti ventilace: (maska), LM, CombiTube (maska), LM, CombiTube koniopunkce, koniotomie koniopunkce, koniotomie info pacientovi a do dokumentace info pacientovi a do dokumentace


Stáhnout ppt "Zajištění dýchacích cest L.Dadák ARK FNUSA is.muni.cz/el/1411/podzim2011/VLCP0521c/um/"

Podobné prezentace


Reklamy Google