Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_DĚJINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_DĚJINY."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_DĚJINY LITERATURY_02 Středověká česká literatura Téma sady:Dějiny literatury a umění Obor, ročník:Sociální činnost, 1. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Společensko-historické okolnosti, česky a latinsky psaná díla, nové literární druhy Metodický obsah:Výklad nového učiva, literární a historické souvislosti, nové pojmy

2 Společensko-historické okolnosti, architektura Vláda Karla IV. (1346  1378) upevnil panovnickou moc na úkor šlechty první příznaky ekonomické a společenské krize Gotické stavby katedrála sv. Víta ( architekti – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř), chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Karlštejn, Křivoklát, Bítov, Bezděz, Karlův most, Staroměstská mostecká věž, Prašná brána

3 Architektura Obr. 1 Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře (1856) [1]

4 Malířství, hudba fresky a deskové obrazy Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně oltářní malby Zmrtvýchvstání Krista od Mistra třeboňského oltáře knižní malby např. Bible Václava IV. chrámová hudba obohacena o varhany hudba vagantů (tuláků), jarmareční písně, pištci a dudáci, minnesängři

5 Literatura 1)česky psaná – nové druhy světská lyrika (milostné písně – svítáníčka) drama sociální satira 2) latinsky psaná – souvisí s osobností Karla IV. a pražskou univerzitou naučná literatura – právní spisy, slovníky, dějepisná literatura legendární tvorba – nyní beletristický ráz, zábavná četba

6 Literatura žánrově pestrá velký rozvoj slovní zásoby češtiny:  nová slova vznikají odvozováním i přejímáním  z latiny a němčiny  rozvoj větné skladby=složitější souvětí

7 Karel IV. a jeho literární tvorba 1. Vita Caroli (Karlův život) latinsky psaná autobiografie ve 14. stol – text přeložen do češtiny 2. Život sv. Václava 3. Korunovační řád 4. Karlův majestát (Majestas Carolina) sbírka právních norem Spolupracoval na kronice Přibíka Pulkavy z Radenína.

8 Karel IV. - Vita Caroli Obr. 2 Karel IV. [2]

9 Světská zábavná literatura Mastičkář česky psaná hra (fraška) psána hovorovým jazykem i vulgarismy drama od neznámého autora, zachováno ve zlomcích základem - motiv tří Marií - chtěly balzamovat Kristovo tělo děj se odvíjí kolem nabízení mastí na středověkém trhu

10 Světská zábavná literatura Tristram a Izalda rytířský veršovaný epos 2. pol. 14. st. 9000 veršů o osudové lásce anglického rytíře Tristrama a irské princezny Izaldy (nadaná uměním léčit) námět zpracován i v jiných literaturách k nám pronikl z němčiny

11 Sociální satira Hradecký rukopis z poloviny 14. století 3 veršované skladby nalezené v Hradci Králové ostře kritizovány společenské nedostatky Satiry o řemeslnících a konšelích Desatero kázanie božie O lišce a džbánu  1. původní česká bajka

12 Sociální satira Satirické písně spojené s univerzitním životem tzv. žákovská (vagantská) poezie např. Píseň veselé chudiny Podkoní a žák světská satirická báseň z konce 14. století neznámý autor asi vagant, latinsky psaná

13 Trojánská kronika (2. pol. 14. století) nejrozsáhlejší česky psaná próza tohoto období románovou formou zpracovává antickou látku vyprávění rozděleno do 35 kapitol děj začíná před dobýváním Tróje sleduje osudy hrdinů Hektor, Achilles, Paris, Helena, Agamemnon, Odysseus,… Trója je popisována jako středověké město 1. tištěná kniha u nás – 1468 v Plzni (prvotisk=inkunábule)

14 Světská lyrika Milostná poezie nejlepší svítáníčka – loučení milenců za ranního rozbřesku např. Milý jasný dni, Stratilať jsem milého, Dřěvo sě listem odievá Závišova píseň umělecky nejvyspělejší báseň

15 Duchovní veršovaná epika Život svaté Kateřiny 3500 veršů osmislabičný verš vytříbený jazyk latinská předloha, česky psaná Legenda o svatém Prokopu život o působení Prokopa - uvědomělý vlastenec dílo prostší, vylíčení zázračných jevů – střízlivější

16 Tkadleček nejnáročnější prozaická skladba staročeské literatur forma sporu milence s personifikovaným Neštěstím vzalo mu milou  spor je záminkou psychologické úvahy o svobodě lidského jednání  spor nakonec rozsoudil Bůh, Neštěstí vítězí odkazy na díla klasiků Ovidia, Vergilia, Aristotela, Sokrata, citáty z jejich děl

17 Nová rada autorem Smil Flaška z Pardubic - synovec Arnošta z Pardubic skladba hájí zájmy vysoké šlechty a církve zvířecí alegorie mladý král asi Václav IV. si pozve při svém nastoupení na trůn různá zvířata, která mu mají radit, jak vládnout a zvířata radí podle své přirozené povahy nebo podle vlastností, které se jim připisují

18 Otázky a úkoly 1. Uveďte nejvýznamnější díla Karla IV., v jakém jazyce je napsal. 2. Jak se jmenuje nejnáročnější prozaická skladba tohoto období, jakou formou je psaná? 3. Doplň: První vytištěnou knihou u nás byla …

19 Použité zdroje Balajka, B. a kol.: Přehledné dějiny literatury I., 2. upr. vyd., SPN, Praha, 1992. ISBN 80-04-25316-4 Bláhová, R. a kol.: Literatura pro 1. roč. středních škol, učebnice a pracovní sešit, 1. vyd., Didaktis, Brno, 2008. ISBN 978-80-7358-115-2 Hánová E. a kol: Odmaturuj z literatury 1, 3. vyd., Didaktis, Brno, 2004. ISBN 80-7358-016-0

20 Použité zdroje 1.Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2007 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Groll09.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Groll09.jpg 2.Karel IV. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009, [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KAREL4_pouceninastupcum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KAREL4_pouceninastupcum.jpg

21 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_DĚJINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google