Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE UNIVERZITA KARLOVA 2. LF Komatózní stavy Doc. MUDr. Charvát Jiří, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE UNIVERZITA KARLOVA 2. LF Komatózní stavy Doc. MUDr. Charvát Jiří, CSc."— Transkript prezentace:

1 INTERNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE UNIVERZITA KARLOVA 2. LF Komatózní stavy Doc. MUDr. Charvát Jiří, CSc.

2 Komat ó zn í stavy  Ztráta vědomí  Patologický stav, nejde ale o specifické onemocnění  Velké množství stavů – strukturálních, metabolických, intoxikace  Vyžaduje urgentní intervenci  Systémový přístup k nemocnému

3 Patofyziologie komat ó zn í ho stavu  Onemocnění musí postihnout obě hemisféry  Postižení jedné hemisféry nevede ke komatu  Tumor, krvácení, ischémie – vede ke komatu tím, že se zvýší intrakraniální tlak  Nebo retikulární systém od Varolova mostu až po mezimozek

4 Diagnostický postup  Anamnéza  začátek bezvědomí – kdy, jak?  trvání bezvědomí  úraz  léky  křeče  Kompletní fyzikální vyšetření ( nutné nejenom pro stanovení diagnózy, ale i detekci případných komplikací)

5 Zaji š těn í vit á ln í ch funkc í  Respirace – prevence aspirace, zajištění dostatečné výměny plynů v plicích – intubace, umělá ventilace  Zajištění cirkulace – tepová frekvence, systémový krevní tlak, monitorování intrakardiálních tlaků  Udržení tělesné teploty  Eliminace – zavedení permanentního katetru, bilance tekutin  V případě indikace- podání antidota

6 Neurologick é vy š etřen í  Okulocephalický manévr  Poruchy respirace  Cheyne-Stokesovo dýchání  bilaterální léze, postižení mezimozku  Centrální hyperventilace  léze středního mozku  Vyšetření zánikových a irritačních pyramidových reflexů

7 Neurologick é vy š etřen í  Hloubka bezvědomí  Velikost a reaktivita zornic  Malé, ale reagující zornice  metabolická encephalopatie  léze mezimozku  předávkování narkotiky  1 dilatovaná fixovaná zornice  léze 3 mozkového nervu  unkální herniace   2 dilatované fixované zornice  anoxická encephalopatie  intoxikace- atropin

8 Laboratorn í vy š etřen í  Biochemické vyšetření – elektrolyty, glykémie, Astrup, urea, kreatinin, amoniak  Hematologické vyšetření – krevní obraz, koagulace  Toxikologické vyšetření  Zobrazovací metody – rtg vyšetření, EEG, magnetická resonance  Vyšetření cerebrospinálního moku

9 Nejčastěj ší intern í př í činy  Intoxikace – benzodiazepiny, opioidy, antidepresiva atd.  Diabetes mellitus – hypoglykemické, ketoacidotické, hyperosmolární koma  Poruchy vnitřního prostředí – poruchy minerálové, osmolality, acidobasické rovnováhy při jaterním a ledvinném komatu  Endokrinní příčiny – myxedém, hypopituární koma  Infekce CNS  Cévní mozkové příhody

10 O š etřovatelsk á p é če  Prevence dekubitů  Prevence poškození rohovky  Častá výměna ložního prádla  Péče o nutrici a hydrataci  Prevence kloubní imobility  Prevence jiných komplikací

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INTERNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE UNIVERZITA KARLOVA 2. LF Komatózní stavy Doc. MUDr. Charvát Jiří, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google