Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov jako součást aktivit Lokálního partnerství Lokality Jáchymov Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov jako součást aktivit Lokálního partnerství Lokality Jáchymov Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov jako součást aktivit Lokálního partnerství Lokality Jáchymov Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování Mgr.Jan Musil, ředitel Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Praha, 24.10.2012

2 Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS) Agentura a oblast vzdělávání – prosazování inkluzívních politik oblasti vzdělávání, kterými se Agentura zabývá (multidisciplinární spolupráce, předškolní výchova a včasná péče, asistence při výuce, profilace žáka a volba povolání) od prvních projektů po národní strategii

3 Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS) Vybrané teze z Národní strategie – vytváření podpůrných systémů versus změna vzdělávacího sytému Priorita 1: Změna financování mateřských základních a středních škol Priorita 2: Posílení dostupnosti, kvality a využívání předškolní péče Priorita 3: Posílení otevřenosti a kvality základního vzdělávání Priorita 4: Posílení kvality profesní přípravy a podpora středního školství - budeme o tom mluvit zvlášť – téma: mladý člověk na rozcestí Priorita 5: Transformace péče o ohrožené děti Priorita 6: Transformace a posílení kvality poradenského systému Priorita 7: Posílení metodické připravenosti budoucích i stávajících pedagogických pracovníků Priorita 8: Posílení kvality a navýšení grantové podpory opatření v oblasti vzdělávání sociálně vyloučených dětí

4 Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS) Co je IVS? Je to systém postupného budování dlouhodobé vzdělávací koncepce města do cca 3.500 obyvatel s výrazným zastoupením osob ohrožených sociálním vyloučením. IVS zahrnuje vzdělávání od preelementárního přes základní vzdělávání až po celoživotní vzdělávání. Východiskem se stal projekt Mosty v rámci 1.výzvy 2.GG KK, opatření 1.2, v jehož plném názvu se IVS objevil poprvé. Po zařazení Jáchymova mezi lokality podporované Agenturou se stal IVS základem, ze kterého se vytvářela základní osa práce skupiny Vzdělávání a výchova.

5 Jak jsme zaváděli IVS z pohledu LP První krokem bylo sloučení předškolních zařízení města s naší základní školou – výrazně se prohloubila možnost přímé spolupráce preelementárního a základního vzdělávání. Následným krokem byl proces implementace ŠVP a proces intenzivního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nejviditelnějším krokem bylo vytváření základní sítě podpůrných pedagogických a doprovodných služeb. Finanční zdroje byly získány z dotačního titulu 1.GG KK – opatření 1.2 ve výši cca 4 miliony Kč a doplněny zdroji rozvojových programů MŠMT na podporu inkluzivních škol. Projekt byl ukončen k datu 31.12.2011. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

6 Cíle ukončeného projektu jsou v současnosti naplňovány prostřednictvím klíčových aktivit projektu v rámci opatření 1.2 „Transformace ZŠ M.C.-Sklodowské na školu inkluzivního typu“, jehož realizace byla zahájena k 1.11.2011. Systém podpůrných služeb byl výrazně rozšířen a byly zahájeny přípravy projektu v rámci IPo – výzva č.37 – Systém individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech se zastoupením sociálně vyloučených lokalit. Škola se zapojila v rámci spolupráce s OSF, spol. ČOSIV a společností Člověk v tísni do přípravy školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje. Škola rozvinula spolupráci se vzdělávacími institucemi – společnostmi PECKA a LINGUAE. V rámci spolupráce byl vysoce nadstandardně připraven pedagogický sbor. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

7 Název příspěvku Kde se podařilo zavést principy IVS? Pracovní skupina projektových manažerů školy připravila pro potřeby města Ostrov obdobný projekt nazvaný „Klíč 2“ s podtitulem Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov – tím se zajistil přenos zkušeností a námětů do sousední lokality – město s cca 18.000 obyvateli. Struktura klíčových aktivit měla obdobnou koncepci jako struktura aktivit projektu Mosty. Finanční management a oblast DVPP zajišťovali odborní pracovníci našeho projektového týmu. Realizace projektu byla ukončena v červnu 2012. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

8 Jak jsme zaváděli IVS z pohledu města Myšlenka IVS předcházela zapojení města do aktivit Agentury – plány vycházely z analýz, které škola průběžně prováděla již od roku 2003. Z výstupů průběžných analýz vznikla potřeba řešit problematiku ohrožení sociálním vyloučením, ohrožení žáků sociopatologickými jevy, rostoucího počtu žáků se specifickými vývojovými poruchami, poruchami chování,… Pouze touto cestou bylo možné snížit (alespoň částečně) nápad juvenilní delikvence, zahájit řešení problémů šikany, xenofobních projevů, rasismu,… Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

9 Východisko – Strategický plán lokálního partnerství Pracovní skupina Vzdělávání a výchova Priority byly stanoveny takto : Ve spolupráci s partnery v rámci LP pokračovat v realizaci přechodu školy na školu inkluzivního typu Maximální podporu věnovat oblasti dalšího a celoživotního vzdělávání všech pracovníků školy i všech zájemců z řad občanů města. Směrovat k vytvoření naprosto provázaného vzdělávacího systému města – od preelementárního, přes elementární až k systému celoživotního vzdělávání s využitím podpory zřizovatele a široké občanské veřejnosti. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

10 V průběhu činnosti Agentury v lokalitě se podařilo výrazně snížit projevy šikany mezi žáky (poslední rok bez evidence jediného případu) Výrazně stoupl počet žáků, kteří se začali vracet z jiných škol v okolí zpět do naší školy – v posledních dvou letech nárůst cca o 15%. Podařilo se velmi výrazně snížit potřebu nejpřísnějších kázeňských opatření – o více jak 60%. Velmi výrazně stoupl počet žáků, které se podařilo stáhnout z ulic do smysluplných zájmových aktivit. Za poslední 2 roky nárůst na trojnásobek – na více jak 50% všech žáků. Výrazně stoupla kvalifikovanost sboru – o cca 20%, vybavení školy technikou a nábytkem lze označit za nadstandardní. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

11 Rizika při zavádění Prolomit neochotu části zastupitelů věnovat výraznější podporu řešení otázek z jejich pohledu nedůležitých – poměrně dlouhodobý proces s řadou úskalí. Veřejnost nedostatečně připravená na přijetí myšlenek bezproblémového spolužití příslušníků majority a jednotlivých minorit. Nepružně nastavené dotační systémy s výrazným problémem v oblasti transferu finančních zdrojů od donátora k příjemci. Příště bych před zahájením jakékoli obdobné aktivity volil podstatně rozsáhlejší informační a přesvědčovací kampaň. Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)

12 Děkujeme za pozornost! www.socialni-zaclenovani.cz Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (IVS)


Stáhnout ppt "Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov jako součást aktivit Lokálního partnerství Lokality Jáchymov Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google