Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po ř adové č íslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 1 Datum vytvo ř ení: 8.9.2011Datum ov ěř ení: 27.3.2012 Pro ro č ník: VI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po ř adové č íslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 1 Datum vytvo ř ení: 8.9.2011Datum ov ěř ení: 27.3.2012 Pro ro č ník: VI."— Transkript prezentace:

1 Po ř adové č íslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 1 Datum vytvo ř ení: 8.9.2011Datum ov ěř ení: 27.3.2012 Pro ro č ník: VI. Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Vzd ě lávací obor - p ř edm ě t: Zem ě pis Tematický okruh: Kraje Č R Klí č ová slova: Karlovarský kraj Č asová dotace ve výuce: 2 hodiny Vytvo ř il: Vilibald Schlapák

2 Poloha kraje Znak kraje Základní údaje : Krajské město :Karlovy Vary Počet obyvatel : 310 549 Hustota zalidnění:93 obyvatel / km2 Oficiální web :www.kr-karlovarsky.czwww.kr-karlovarsky.cz

3  - Je nejzápadnější částí ČR  - Kraj je spojován především s lázeňstvím s pozůstatků dávné sopečné činnosti.  - Karlovarská vrchovina a Doupovské hory.  - Na hranici s NSR Krušné hory – Klínovec 1244 m n.m.  - Pod Krušnými horami – Chebská a Sokolovská pánev

4  - Mariánské Lázn ě, Františkovy Lázn ě  - Lázn ě Kyn ž vart, Jáchymov klikniklikni  - P ř írodní krajinu negativn ě ovlivnila t ěž ba hn ě dého uhlí v Sokolovské pánvi.

5  - Většina řek patří do povodí Ohře.  - Pravostranným přítokem Ohře je Teplá

6  - Příroda je chráněna v CHKO Slavkovský les

7  - Centrem kraje jsou Karlovy Vary  - Další významná města jsou Sokolov a Cheb  - Významnou menšinu obyvatel tvoří obyvatelstvo ruské národnosti.

8  - V pohrani č í horské louky vhodné pro pastevectví.  - Charakter p ů d a chladn ě jší podnebí nevytvá ř í vhodné podmínky pro zem ě d ě lství.

9 -Z nerostných surovin mají největší význam zásoby hnědého uhlí. -Těžba probíhá v Chebské a Sokol.pánvy - Ve středověku těžba stříbra (Jáchymov)

10  - Uhlí se Sokolovské pánve slou ž í k výrob ě el. energie ve dvou tepelných elektrárnách  - ETI (Tisová), V ř esová  - Nalezišt ě kaolinu k výrob ě porcelánu  - Nová Role, Stará Role, Chodov, Lesov  - Sv ě toznámá sklárna Moser  - Proslulá výroba oplatek

11  - Výroba bylinného likéru Becherovka  - Sv ě tov ě známé minerální vody Mattoni  - Textilní pr ů mysl – Aš, Kraslice, Cheb  - Výroba hudebních nástroj ů  - Kraslice ( ž es ť ové), Luby (strunné)  Nejd ů le ž it ě jším odv ě tvím hospodá ř ství je  LÁZE Ň STVÍ

12  - Sou č ástí dopravního vybavení je Karlovarské mezinárodní letišt ě

13

14  - Albrecht z Valdštejna (zavražděn v Chebu)  - Pierre a Marie Curierovi (vzorky – radium)  - František Běhounek (zemřel v K.V.)  - Eduard Petiška (zemřel v M.L.)

15  - Národní p ř írodní rezervace SOOS  - Hrad Loket  - Zámek Be č ov nad Teplou  - Karlovy Vary ka ž doro č n ě po ř ádají klikniklikni  Mezinárodní filmový festival

16

17  Pou ž ité zdroje:  Zem ě pis, u č ebnice v souladu s RVP ZV, 2.díl Č eská republika, nakladatelství Nová škola.  http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%BD+kraj&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=yxLEimvnMP ZViM:&imgrefurl=http://wikimark.eu/index.php%3Fpodklad%3Dpodklad_IV&docid=loj8lwV25BqKcM&imgurl=http://wikima rk.eu/images_Petr/podklad_IV.jpg&w=350&h=263&ei=CSIwT_iLOYWKhQe2_PmECw&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=306& dur=915&hovh=195&hovw=259&tx=142&ty=133&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=117&tbnw=156&start=0&ndsp= 18&ved=1t:429,r:14,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%BD+kraj&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=yxLEimvnMP ZViM:&imgrefurl=http://wikimark.eu/index.php%3Fpodklad%3Dpodklad_IV&docid=loj8lwV25BqKcM&imgurl=http://wikima rk.eu/images_Petr/podklad_IV.jpg&w=350&h=263&ei=CSIwT_iLOYWKhQe2_PmECw&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=306& dur=915&hovh=195&hovw=259&tx=142&ty=133&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=117&tbnw=156&start=0&ndsp= 18&ved=1t:429,r:14,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%BD+kraj&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=zU6P0pBaDjj d_M:&imgrefurl=http://www.dovolena-cesko.com/karlovarsky-kraj&docid=K4R90LfPxycnvM&imgurl=http://www.dovolena- cesko.com/images/upload/6/c/3/c1116a8e8c6c3a2e2349c5f021dff359.png&w=800&h=458&ei=CSIwT_iLOYWKhQe2_PmECw& zoom=1&iact=rc&dur=132&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=91&tbnw=159&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0 &tx=134&ty=66 http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%BD+kraj&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=zU6P0pBaDjj d_M:&imgrefurl=http://www.dovolena-cesko.com/karlovarsky-kraj&docid=K4R90LfPxycnvM&imgurl=http://www.dovolena- cesko.com/images/upload/6/c/3/c1116a8e8c6c3a2e2349c5f021dff359.png&w=800&h=458&ei=CSIwT_iLOYWKhQe2_PmECw& zoom=1&iact=rc&dur=132&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=91&tbnw=159&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0 &tx=134&ty=66  http://www.google.cz/imgres?q=doupovsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=hPmJuJ60L5y 9aM:&imgrefurl=http://technet.idnes.cz/video-pandur-byl-zurivy-a-pustosivy-bojovnik-ted-se-vratil-do-armady-1j3- /vojenstvi.aspx%3Fc%3DA100317_134707_tec_reportaze_kuz&docid=XkGjcfcLr6eknM&imgurl=http://i.idnes.cz/10/032/gal/N YV31d30d_panpan_2.jpg&w=460&h=307&ei=nicwT_vUF82xhAfT_KnyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=318&dur=5658&hov h=183&hovw=275&tx=181&ty=165&sig=109635494867629295081&page=3&tbnh=134&tbnw=181&start=44&ndsp=24&ved=1t: 429,r:0,s:44 http://www.google.cz/imgres?q=doupovsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=hPmJuJ60L5y 9aM:&imgrefurl=http://technet.idnes.cz/video-pandur-byl-zurivy-a-pustosivy-bojovnik-ted-se-vratil-do-armady-1j3- /vojenstvi.aspx%3Fc%3DA100317_134707_tec_reportaze_kuz&docid=XkGjcfcLr6eknM&imgurl=http://i.idnes.cz/10/032/gal/N YV31d30d_panpan_2.jpg&w=460&h=307&ei=nicwT_vUF82xhAfT_KnyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=91&vpy=318&dur=5658&hov h=183&hovw=275&tx=181&ty=165&sig=109635494867629295081&page=3&tbnh=134&tbnw=181&start=44&ndsp=24&ved=1t: 429,r:0,s:44  http://www.google.cz/imgres?q=doupovsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=auEv0Iixt- 97bM:&imgrefurl=http://www.turistika.cz/cestopisy/doupovsk-hory-prchod-centrln-oblast-vojenskho- jezdu&docid=LPqKvfZHsILhgM&imgurl=http://www.turistika.cz/foto/14237/19859/mid_f_normalFile4- 2_14_doupov.jpg&w=500&h=666&ei=nicwT_vUF82xhAfT_KnyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=481&vpy=222&dur=1243&hovh=259 &hovw=194&tx=141&ty=225&sig=109635494867629295081&page=7&tbnh=141&tbnw=106&start=140&ndsp=27&ved=1t:429,r: 23,s:140 http://www.google.cz/imgres?q=doupovsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=auEv0Iixt- 97bM:&imgrefurl=http://www.turistika.cz/cestopisy/doupovsk-hory-prchod-centrln-oblast-vojenskho- jezdu&docid=LPqKvfZHsILhgM&imgurl=http://www.turistika.cz/foto/14237/19859/mid_f_normalFile4- 2_14_doupov.jpg&w=500&h=666&ei=nicwT_vUF82xhAfT_KnyCg&zoom=1&iact=hc&vpx=481&vpy=222&dur=1243&hovh=259 &hovw=194&tx=141&ty=225&sig=109635494867629295081&page=7&tbnh=141&tbnw=106&start=140&ndsp=27&ved=1t:429,r: 23,s:140

18  http://www.google.cz/imgres?q=mari%C3%A1nsk%C3%A9+l%C3%A1zn%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=i sch&tbnid=6h8wwq-09TmBUM:&imgrefurl=http://marvaoguide.com/index.php/Czech-Republic/Marianske- Lazne.html&docid=EuDa2Jrqcs8hHM&imgurl=http://marvaoguide.com/images/stories/telepulesfotok/czech%252520rep/Mari anske%252520Lazne.jpg&w=500&h=375&ei=lCgwT4KTNcLJhAeLrL2BCw&zoom=1&iact=hc&vpx=451&vpy=174&dur=133&hov h=194&hovw=259&tx=186&ty=113&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=116&tbnw=170&start=0&ndsp=20&ved=1t:4 29,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=mari%C3%A1nsk%C3%A9+l%C3%A1zn%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=i sch&tbnid=6h8wwq-09TmBUM:&imgrefurl=http://marvaoguide.com/index.php/Czech-Republic/Marianske- Lazne.html&docid=EuDa2Jrqcs8hHM&imgurl=http://marvaoguide.com/images/stories/telepulesfotok/czech%252520rep/Mari anske%252520Lazne.jpg&w=500&h=375&ei=lCgwT4KTNcLJhAeLrL2BCw&zoom=1&iact=hc&vpx=451&vpy=174&dur=133&hov h=194&hovw=259&tx=186&ty=113&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=116&tbnw=170&start=0&ndsp=20&ved=1t:4 29,r:2,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1kovy+l%C3%A1zn%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tb nid=b_gjacLyqeAmgM:&imgrefurl=http://frantiskovy- lazne.webnode.cz/&docid=Qhqtc1_JveIMQM&imgurl=http://files.frantiskovy-lazne.webnode.cz/200000001- 71c4b72bf4/frantik.jpg&w=190&h=240&ei=- SgwT8HALIiLhQeqwcDfCg&zoom=1&iact=rc&dur=236&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=121&tbnw=91&start=0&n dsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=50&ty=76 http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1kovy+l%C3%A1zn%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tb nid=b_gjacLyqeAmgM:&imgrefurl=http://frantiskovy- lazne.webnode.cz/&docid=Qhqtc1_JveIMQM&imgurl=http://files.frantiskovy-lazne.webnode.cz/200000001- 71c4b72bf4/frantik.jpg&w=190&h=240&ei=- SgwT8HALIiLhQeqwcDfCg&zoom=1&iact=rc&dur=236&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=121&tbnw=91&start=0&n dsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=50&ty=76  http://www.google.cz/imgres?q=j%C3%A1chymov&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=qdH4yU8A1sDJ2M:&i mgrefurl=http://www.parlamentnilisty.cz/kraje/karlovarsky/193629.aspx&docid=oJyM_1Oj7iGQ4M&imgurl=http://cms.parla mentnilisty.cz/content/images/0/12982472.jpg&w=410&h=300&ei=JykwT5m8D4aEhQea2sX5Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=767& vpy=224&dur=3040&hovh=192&hovw=263&tx=168&ty=101&sig=109635494867629295081&page=3&tbnh=135&tbnw=174&sta rt=45&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:45 http://www.google.cz/imgres?q=j%C3%A1chymov&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=qdH4yU8A1sDJ2M:&i mgrefurl=http://www.parlamentnilisty.cz/kraje/karlovarsky/193629.aspx&docid=oJyM_1Oj7iGQ4M&imgurl=http://cms.parla mentnilisty.cz/content/images/0/12982472.jpg&w=410&h=300&ei=JykwT5m8D4aEhQea2sX5Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=767& vpy=224&dur=3040&hovh=192&hovw=263&tx=168&ty=101&sig=109635494867629295081&page=3&tbnh=135&tbnw=174&sta rt=45&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:45  http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=IKgguK7jRpnp aM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavkovsk%25C3%25BD_les.png&docid=Jmgn1kQBuwT_uM&imgurl=htt p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Slavkovsk%2525C3%2525BD_les.png&w=800&h=460&ei=Ay4wT_maM8K XhQe22bDJCg&zoom=1&iact=hc&vpx=665&vpy=187&dur=2433&hovh=170&hovw=296&tx=133&ty=93&sig=109635494867629 295081&page=1&tbnh=85&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=IKgguK7jRpnp aM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slavkovsk%25C3%25BD_les.png&docid=Jmgn1kQBuwT_uM&imgurl=htt p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Slavkovsk%2525C3%2525BD_les.png&w=800&h=460&ei=Ay4wT_maM8K XhQe22bDJCg&zoom=1&iact=hc&vpx=665&vpy=187&dur=2433&hovh=170&hovw=296&tx=133&ty=93&sig=109635494867629 295081&page=1&tbnh=85&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=uL7_AoygvUt3 VM:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/slavkovsky-les-unikatni-priroda-i-nejvetsi-motyl-na-svete-pag- /igcechy.aspx%3Fc%3DA080912_123625_igcechy_tom&docid=- 8bwMsUIh21IkM&imgurl=http://i.idnes.cz/08/092/gal/TOM25b749_0808_slavkovsky_les_634_r.jpg&w=460&h=306&ei=Ay4wT _maM8KXhQe22bDJCg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=139&dur=5314&hovh=183&hovw=275&tx=139&ty=119&sig=1096354 94867629295081&page=1&tbnh=98&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=uL7_AoygvUt3 VM:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/slavkovsky-les-unikatni-priroda-i-nejvetsi-motyl-na-svete-pag- /igcechy.aspx%3Fc%3DA080912_123625_igcechy_tom&docid=- 8bwMsUIh21IkM&imgurl=http://i.idnes.cz/08/092/gal/TOM25b749_0808_slavkovsky_les_634_r.jpg&w=460&h=306&ei=Ay4wT _maM8KXhQe22bDJCg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=139&dur=5314&hovh=183&hovw=275&tx=139&ty=119&sig=1096354 94867629295081&page=1&tbnh=98&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0

19   http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=zxo4Rln6W7v0 HM:&imgrefurl=http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/&docid=EfQybWJNgVzBiM&imgurl=http://www.slavkovskyles.o chranaprirody.cz/wps/wcm/connect/179cc380453602cfbe0dbe317c0c9b8b/k_vary_slavkovsky_les.jpg%253FMOD%253DAJP ERES%2526CACHEID%253D179cc380453602cfbe0dbe317c0c9b8b&w=800&h=600&ei=Ay4wT_maM8KXhQe22bDJCg&zoom= 1&iact=rc&dur=160&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=111&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=1 09&ty=75 http://www.google.cz/imgres?q=slavkovsk%C3%BD+les&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=zxo4Rln6W7v0 HM:&imgrefurl=http://www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/&docid=EfQybWJNgVzBiM&imgurl=http://www.slavkovskyles.o chranaprirody.cz/wps/wcm/connect/179cc380453602cfbe0dbe317c0c9b8b/k_vary_slavkovsky_les.jpg%253FMOD%253DAJP ERES%2526CACHEID%253D179cc380453602cfbe0dbe317c0c9b8b&w=800&h=600&ei=Ay4wT_maM8KXhQe22bDJCg&zoom= 1&iact=rc&dur=160&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=111&tbnw=148&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=1 09&ty=75  http://www.google.cz/imgres?q=soutok+tepl%C3%A9+a+oh%C5%99e&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid= g6aLkyHdMP0YFM:&imgrefurl=http://www.horydoly.cz/vypsat.php%3Fid%3D12741&docid=Ncmpi1YHsa566M&imgurl=http:/ /www.horydoly.cz/foto/ohre_tepla_20060701/img00004.jpg&w=1024&h=683&ei=IC8wT5TBNoXIhAeB2aTuCg&zoom=1&iact=h c&vpx=442&vpy=92&dur=797&hovh=183&hovw=275&tx=139&ty=129&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=124&tbn w=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=soutok+tepl%C3%A9+a+oh%C5%99e&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid= g6aLkyHdMP0YFM:&imgrefurl=http://www.horydoly.cz/vypsat.php%3Fid%3D12741&docid=Ncmpi1YHsa566M&imgurl=http:/ /www.horydoly.cz/foto/ohre_tepla_20060701/img00004.jpg&w=1024&h=683&ei=IC8wT5TBNoXIhAeB2aTuCg&zoom=1&iact=h c&vpx=442&vpy=92&dur=797&hovh=183&hovw=275&tx=139&ty=129&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=124&tbn w=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=rusk%C3%BD+kostel+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=5F 3Psw-cXrx7zM:&imgrefurl=http://www.ceskydomov.cz/karlovy-vary/fotogalerie/pretty-woman-se-stala-kovbojka- barbora/image_id/7603&docid=173wq4mPb5nAAM&imgurl=http://www.ceskydomov.cz/uploads/21214598904b9955b3872d7 _-var-www-vhosts-ceskydomov-cz-httpdocs-uploads-temp-5244739484b9955b385a28-Rusky-kostel- JPG.jpg%253Fwidth%253D500%2526height%253D600&w=450&h=600&ei=WTEwT9D4LYyAhQfu9bjgBg&zoom=1&iact=hc&vp x=1013&vpy=73&dur=1013&hovh=259&hovw=194&tx=160&ty=177&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=146&tbnw= 107&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:14,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=rusk%C3%BD+kostel+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=5F 3Psw-cXrx7zM:&imgrefurl=http://www.ceskydomov.cz/karlovy-vary/fotogalerie/pretty-woman-se-stala-kovbojka- barbora/image_id/7603&docid=173wq4mPb5nAAM&imgurl=http://www.ceskydomov.cz/uploads/21214598904b9955b3872d7 _-var-www-vhosts-ceskydomov-cz-httpdocs-uploads-temp-5244739484b9955b385a28-Rusky-kostel- JPG.jpg%253Fwidth%253D500%2526height%253D600&w=450&h=600&ei=WTEwT9D4LYyAhQfu9bjgBg&zoom=1&iact=hc&vp x=1013&vpy=73&dur=1013&hovh=259&hovw=194&tx=160&ty=177&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=146&tbnw= 107&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:14,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=j%C3%A1chymovsk%C3%BD+tolar&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=_4 Es_8hOckdodM:&imgrefurl=http://antiquanova.cz/cs/cechy-slikove-1-2tolar-1520-stribro-999-1000-replika- mince%3Fid%3D1389&docid=gxHWFVKnNIUyJM&imgurl=http://antiquanova.cz/inshop/catalogue/products/pictures/P2.jpg& w=500&h=255&ei=xTEwT7TiEse2hAefy- zSDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=64&vpy=260&dur=10644&hovh=160&hovw=315&tx=228&ty=87&sig=109635494867629295081& page=2&tbnh=85&tbnw=167&start=21&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:21 http://www.google.cz/imgres?q=j%C3%A1chymovsk%C3%BD+tolar&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=_4 Es_8hOckdodM:&imgrefurl=http://antiquanova.cz/cs/cechy-slikove-1-2tolar-1520-stribro-999-1000-replika- mince%3Fid%3D1389&docid=gxHWFVKnNIUyJM&imgurl=http://antiquanova.cz/inshop/catalogue/products/pictures/P2.jpg& w=500&h=255&ei=xTEwT7TiEse2hAefy- zSDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=64&vpy=260&dur=10644&hovh=160&hovw=315&tx=228&ty=87&sig=109635494867629295081& page=2&tbnh=85&tbnw=167&start=21&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:21

20  http://www.google.cz/imgres?q=chov+skotu&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=HNzedjuYFc7t_M:&i mgrefurl=http://zsdo.cz/index.php%3Fstrana%3D4&docid=ynooaDrGtWBstM&imgurl=http://zsdo.cz/galerie/vrata/12. jpg&w=800&h=600&ei=djMwT5W4B4XChAeP- 5HKCg&zoom=1&iact=rc&dur=324&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=116&tbnw=180&start=0&ndsp=19&ve d=1t:429,r:1,s:0&tx=69&ty=118 http://www.google.cz/imgres?q=chov+skotu&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=HNzedjuYFc7t_M:&i mgrefurl=http://zsdo.cz/index.php%3Fstrana%3D4&docid=ynooaDrGtWBstM&imgurl=http://zsdo.cz/galerie/vrata/12. jpg&w=800&h=600&ei=djMwT5W4B4XChAeP- 5HKCg&zoom=1&iact=rc&dur=324&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=116&tbnw=180&start=0&ndsp=19&ve d=1t:429,r:1,s:0&tx=69&ty=118  http://www.google.cz/imgres?q=sokolovsk%C3%A1+uheln%C3%A1&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tb nid=6n7-Gdhj5norfM:&imgrefurl=http://hynekmilota.blog.cz/1007/sokolovska-uhelna-a-s&docid=V6s6wJ6veu- IKM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/875/081/8fffc1c19c_67613556_o2.jpg&w=836&h=569&ei=ZjQwT5mQNMWBhQe3rczxB w&zoom=1&iact=hc&vpx=802&vpy=178&dur=569&hovh=185&hovw=272&tx=169&ty=104&sig=10963549486762929508 1&page=1&tbnh=115&tbnw=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:4,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=sokolovsk%C3%A1+uheln%C3%A1&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tb nid=6n7-Gdhj5norfM:&imgrefurl=http://hynekmilota.blog.cz/1007/sokolovska-uhelna-a-s&docid=V6s6wJ6veu- IKM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/875/081/8fffc1c19c_67613556_o2.jpg&w=836&h=569&ei=ZjQwT5mQNMWBhQe3rczxB w&zoom=1&iact=hc&vpx=802&vpy=178&dur=569&hovh=185&hovw=272&tx=169&ty=104&sig=10963549486762929508 1&page=1&tbnh=115&tbnw=167&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:4,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%A9+leti%C5%A1t%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm =isch&tbnid=kphgF5F- T50tbM:&imgrefurl=http://stavby.karlovarska.net/stavba.php%3FID%3D200915&docid=htuntMd8Hy34PM&imgurl=htt p://stavby.karlovarska.net/images_big/letiste3- 15.jpg&w=600&h=450&ei=SzcwT5LFG4XRhAfUg6zICA&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=102&dur=1351&hovh=194&ho vw=259&tx=126&ty=106&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=130&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r :9,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=karlovarsk%C3%A9+leti%C5%A1t%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm =isch&tbnid=kphgF5F- T50tbM:&imgrefurl=http://stavby.karlovarska.net/stavba.php%3FID%3D200915&docid=htuntMd8Hy34PM&imgurl=htt p://stavby.karlovarska.net/images_big/letiste3- 15.jpg&w=600&h=450&ei=SzcwT5LFG4XRhAfUg6zICA&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=102&dur=1351&hovh=194&ho vw=259&tx=126&ty=106&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=130&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r :9,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=becherovka&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=HkZ_4DztgKLc6M:&i mgrefurl=http://www.diskorai.cz/akce/%3Fmonth%3D1%26year%3D2008&docid=2SjJeiTkeN1NaM&imgurl=http://ww w.diskorai.cz/UserFiles/Image/becherovka_300cl.jpg&w=474&h=1341&ei=4jcwT7z7NpG3hAeQ8YDpCg&zoom=1&iact =hc&vpx=180&vpy=89&dur=708&hovh=378&hovw=133&tx=97&ty=196&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh= 130&tbnw=46&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=becherovka&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=HkZ_4DztgKLc6M:&i mgrefurl=http://www.diskorai.cz/akce/%3Fmonth%3D1%26year%3D2008&docid=2SjJeiTkeN1NaM&imgurl=http://ww w.diskorai.cz/UserFiles/Image/becherovka_300cl.jpg&w=474&h=1341&ei=4jcwT7z7NpG3hAeQ8YDpCg&zoom=1&iact =hc&vpx=180&vpy=89&dur=708&hovh=378&hovw=133&tx=97&ty=196&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh= 130&tbnw=46&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:1,s:0

21  http://www.google.cz/imgres?q=mattoni&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=IIoWauW9TeefuM:&imgrefurl=http:// www.tronteplice.cz/index.php%3Fpage%3Dop%26lang%3Dcz&docid=pBLbVamlHJ_LfM&imgurl=http://www.tronteplice.cz/image s/op/mattoni.jpg&w=1180&h=632&ei=CzgwT_P7CoTMhAfhpK3UCg&zoom=1&iact=hc&vpx=251&vpy=187&dur=52&hovh=164&hov w=307&tx=164&ty=89&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=88&tbnw=165&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=mattoni&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=IIoWauW9TeefuM:&imgrefurl=http:// www.tronteplice.cz/index.php%3Fpage%3Dop%26lang%3Dcz&docid=pBLbVamlHJ_LfM&imgurl=http://www.tronteplice.cz/image s/op/mattoni.jpg&w=1180&h=632&ei=CzgwT_P7CoTMhAfhpK3UCg&zoom=1&iact=hc&vpx=251&vpy=187&dur=52&hovh=164&hov w=307&tx=164&ty=89&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=88&tbnw=165&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=moser&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=AvyLKUFUzLUFNM:&imgrefurl=http:// www.tbs.cz/sights-activities%3Flang%3Dcz%26id%3D88&docid=th0gAasPpF- YTM&imgurl=http://www.tbs.cz/obrazky/detail/moser1.jpg&w=460&h=310&ei=LDgwT8RZhpaFB42ozMsK&zoom=1&iact=hc&vpx=4 03&vpy=163&dur=1940&hovh=184&hovw=274&tx=105&ty=119&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=114&tbnw=151&start= 0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=moser&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=AvyLKUFUzLUFNM:&imgrefurl=http:// www.tbs.cz/sights-activities%3Flang%3Dcz%26id%3D88&docid=th0gAasPpF- YTM&imgurl=http://www.tbs.cz/obrazky/detail/moser1.jpg&w=460&h=310&ei=LDgwT8RZhpaFB42ozMsK&zoom=1&iact=hc&vpx=4 03&vpy=163&dur=1940&hovh=184&hovw=274&tx=105&ty=119&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=114&tbnw=151&start= 0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=amati+kraslice&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=2N1w3iqX3lddwM:&imgrefurl =http://www.maurice-andre.fr/choisir.piccoloengl.html&docid=UXOx3eTdMOE1kM&imgurl=http://www.maurice- andre.fr/piccamat.jpg&w=600&h=276&ei=XjgwT7izCsPAhAeO37XpCg&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=308&dur=143&hovh=152& hovw=331&tx=168&ty=86&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=76&tbnw=166&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=amati+kraslice&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=2N1w3iqX3lddwM:&imgrefurl =http://www.maurice-andre.fr/choisir.piccoloengl.html&docid=UXOx3eTdMOE1kM&imgurl=http://www.maurice- andre.fr/piccamat.jpg&w=600&h=276&ei=XjgwT7izCsPAhAeO37XpCg&zoom=1&iact=hc&vpx=595&vpy=308&dur=143&hovh=152& hovw=331&tx=168&ty=86&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=76&tbnw=166&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=cremona+luby&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=TrfRY8Re5vS8fM:&imgrefurl= http://www.studiopohoda.cz/klasicke%2520kytary.htm&docid=k1XSd5SzJM3wXM&imgurl=http://www.studiopohoda.cz/images/ob chod/hud_nastr/klas%252520kytary/klasicke_kytary_strunal_sada.jpg&w=337&h=276&ei=zDgwT4GHDom1hAfFof3nCg&zoom=1&i act=rc&dur=166&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=126&tbnw=153&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=73&ty=95 http://www.google.cz/imgres?q=cremona+luby&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=TrfRY8Re5vS8fM:&imgrefurl= http://www.studiopohoda.cz/klasicke%2520kytary.htm&docid=k1XSd5SzJM3wXM&imgurl=http://www.studiopohoda.cz/images/ob chod/hud_nastr/klas%252520kytary/klasicke_kytary_strunal_sada.jpg&w=337&h=276&ei=zDgwT4GHDom1hAfFof3nCg&zoom=1&i act=rc&dur=166&sig=109635494867629295081&page=1&tbnh=126&tbnw=153&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=73&ty=95  http://www.google.cz/imgres?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+filmov%C3%BD+festival+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249& bih=615&tbm=isch&tbnid=5AdyvvWiX5U9jM:&imgrefurl=http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/ceny-a- poroty/&docid=baXFpXnxrRB94M&imgurl=http://www.kviff.com/img/txt/globus.jpg&w=137&h=172&ei=hDowT_D0MIK3hQeZw- GECw&zoom=1&iact=hc&vpx=284&vpy=346&dur=1114&hovh=137&hovw=109&tx=111&ty=86&sig=109635494867629295081&page =1&tbnh=124&tbnw=103&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+filmov%C3%BD+festival+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249& bih=615&tbm=isch&tbnid=5AdyvvWiX5U9jM:&imgrefurl=http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/ceny-a- poroty/&docid=baXFpXnxrRB94M&imgurl=http://www.kviff.com/img/txt/globus.jpg&w=137&h=172&ei=hDowT_D0MIK3hQeZw- GECw&zoom=1&iact=hc&vpx=284&vpy=346&dur=1114&hovh=137&hovw=109&tx=111&ty=86&sig=109635494867629295081&page =1&tbnh=124&tbnw=103&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+filmov%C3%BD+festival+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249& bih=615&tbm=isch&tbnid=11nfd2aAIyxMgM:&imgrefurl=http://lukyhostranky.webnode.cz/ceska-republika/karlovarsky- kraj/&docid=MMqVr9BKERdlOM&imgurl=http://files.lukyhostranky.webnode.cz/200000085- e3ff0e4f8f/mff_01.jpg&w=1200&h=822&ei=hDowT_D0MIK3hQeZw- GECw&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=151&dur=73&hovh=186&hovw=271&tx=174&ty=116&sig=109635494867629295081&page= 3&tbnh=142&tbnw=200&start=48&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:48 http://www.google.cz/imgres?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+filmov%C3%BD+festival+karlovy+vary&um=1&hl=cs&biw=1249& bih=615&tbm=isch&tbnid=11nfd2aAIyxMgM:&imgrefurl=http://lukyhostranky.webnode.cz/ceska-republika/karlovarsky- kraj/&docid=MMqVr9BKERdlOM&imgurl=http://files.lukyhostranky.webnode.cz/200000085- e3ff0e4f8f/mff_01.jpg&w=1200&h=822&ei=hDowT_D0MIK3hQeZw- GECw&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=151&dur=73&hovh=186&hovw=271&tx=174&ty=116&sig=109635494867629295081&page= 3&tbnh=142&tbnw=200&start=48&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:48

22  http://www.google.cz/imgres?q=hrad+loket&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=Lh0xHhT_svC4DM:&i mgrefurl=http://www.cile.cz/category/hrad/&docid=b0OYM82A4n3ZjM&imgurl=http://www.cile.cz/wp- content/gallery/hrad-loket/hrad-loket- 1.jpg&w=640&h=494&ei=VDwwT5qpE8SChQfIpehJ&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=109635494867629295081&page=2 &tbnh=134&tbnw=165&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:18&tx=56&ty=78 http://www.google.cz/imgres?q=hrad+loket&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=Lh0xHhT_svC4DM:&i mgrefurl=http://www.cile.cz/category/hrad/&docid=b0OYM82A4n3ZjM&imgurl=http://www.cile.cz/wp- content/gallery/hrad-loket/hrad-loket- 1.jpg&w=640&h=494&ei=VDwwT5qpE8SChQfIpehJ&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=109635494867629295081&page=2 &tbnh=134&tbnw=165&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:18&tx=56&ty=78  http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1mek+be%C4%8Dov+nad+teplou&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm= isch&tbnid=8RYSilrfuscChM:&imgrefurl=http://www.zamky- hrady.cz/1/becov.htm&docid=FHurCleIZyGO2M&imgurl=http://www.zamky- hrady.cz/1/img/becov_zamek.jpg&w=500&h=355&ei=jDwwT56FPIimhAfjzJD3Cg&zoom=1&iact=rc&dur=280&sig=1096 35494867629295081&page=1&tbnh=124&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=100&ty=65 http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1mek+be%C4%8Dov+nad+teplou&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm= isch&tbnid=8RYSilrfuscChM:&imgrefurl=http://www.zamky- hrady.cz/1/becov.htm&docid=FHurCleIZyGO2M&imgurl=http://www.zamky- hrady.cz/1/img/becov_zamek.jpg&w=500&h=355&ei=jDwwT56FPIimhAfjzJD3Cg&zoom=1&iact=rc&dur=280&sig=1096 35494867629295081&page=1&tbnh=124&tbnw=165&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=100&ty=65  http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1mek+be%C4%8Dov+nad+teplou&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm= isch&tbnid=PAQnSke0GbFESM:&imgrefurl=http://www.penzion-hotel.cz/de/detail-ubytovani/zamek-hrad/hrad-a- zamek-becov-nad-teplou-becov-nad-teplou/943.html&docid=4LF8nPC3TvQjbM&imgurl=http://www.penzion- hotel.cz/foto/velke/zamek-becov-nad-teplou- modl1_1215735564.jpg&w=600&h=455&ei=jDwwT56FPIimhAfjzJD3Cg&zoom=1&iact=rc&dur=238&sig=1096354948676 29295081&page=2&tbnh=137&tbnw=190&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:18&tx=61&ty=78 http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1mek+be%C4%8Dov+nad+teplou&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm= isch&tbnid=PAQnSke0GbFESM:&imgrefurl=http://www.penzion-hotel.cz/de/detail-ubytovani/zamek-hrad/hrad-a- zamek-becov-nad-teplou-becov-nad-teplou/943.html&docid=4LF8nPC3TvQjbM&imgurl=http://www.penzion- hotel.cz/foto/velke/zamek-becov-nad-teplou- modl1_1215735564.jpg&w=600&h=455&ei=jDwwT56FPIimhAfjzJD3Cg&zoom=1&iact=rc&dur=238&sig=1096354948676 29295081&page=2&tbnh=137&tbnw=190&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:18&tx=61&ty=78  http://www.google.cz/imgres?q=p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+rezervace+soos&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=6 15&tbm=isch&tbnid=fK2wsfyhkdegaM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soos&docid=G_tr5eudYnj4- M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Soos_Landscape_0B.JPG/250px- Soos_Landscape_0B.JPG&w=250&h=188&ei=3DwwT9DZBNCIhQeH_eHuCg&zoom=1&iact=rc&dur=170&sig=109635494 867629295081&page=1&tbnh=136&tbnw=193&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=167&ty=116 http://www.google.cz/imgres?q=p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD+rezervace+soos&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=6 15&tbm=isch&tbnid=fK2wsfyhkdegaM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soos&docid=G_tr5eudYnj4- M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Soos_Landscape_0B.JPG/250px- Soos_Landscape_0B.JPG&w=250&h=188&ei=3DwwT9DZBNCIhQeH_eHuCg&zoom=1&iact=rc&dur=170&sig=109635494 867629295081&page=1&tbnh=136&tbnw=193&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=167&ty=116


Stáhnout ppt "Po ř adové č íslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 1 Datum vytvo ř ení: 8.9.2011Datum ov ěř ení: 27.3.2012 Pro ro č ník: VI."

Podobné prezentace


Reklamy Google