Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Hodnocení polohy a pohybu Kvantitativní Hodnocení je prováděnou pomocí kvantifikace konkrétní fyzikální veličiny (čas, dráha, výška, hmotnost atd.) Kvalitativní Hodnocení je prováděno pomocí kvalitativních parametrů (většinou subjektivní názor hodnotitele)

3 Kvantitativní hodnocení Příklad běh: –Parametrem pro hodnocení může být určená vzdálenost překonaná za nejkratší dobu. dráha - s(m) čas - t(s) Zde může být měřítkem kvality kvantitativní hodnota – nejlepší běh je ten nejrychlejší.

4 Délka a doba kroku Okamžik, kdy bérec prochází vertikálou (shodný okamžik v obou snímcích) t1=02:33:06st2=02:33:13s Bod 0 – 0cm Bod 1- 3,42 mBod 3 – 5,18 m

5 Vyhodnocení Délka kroku Vůči výchozímu bodu 1 – 0m bod 3 – bod 25,18m – 3,42m= 1,76m Čas kroku t1=02:33:06st2=02:33:13s t2-t1 = 0,28s Videozáznam má 25 snímků za sekundu, to znamená že každý snímek trvá 1/25s = 0,04s

6 Určení plošných souřadnic vybraných bodů Rovina musí být kolmá na osu pozorovatele Plošná analýza 2D umožňuje popsat body ve dvou osách (v rovině) Do roviny zobrazení musí být zavedené měřítko X y 400 cm 300 cm

7 Volba záběru Podle zvoleného záběru je potřeba zvolit kalibraci a vzít v úvahu možné výsledky Zde je možné vyhodnotit body, které jsou v rovině kalibrace – v rovině podložky (země). Body pro analýzu jsou v úrovni podrážky běžecké boty.

8 Analýza prostorová – 3D Y X Z 00, osa rovina prostor

9 Stereometrie Lidské oči snímají dva plošné obrazy Z nich se v mozku vytváří prostorový vjem Mimo dvou pohledů (úhlů) se zapojuje zkušenost (světlo, stín, předměty vzdálenější ze zdají menší apod.) Pro technické snímání je zapotřebí minimálně dvou kamer. Prostorová rekonstrukce se provádí výpočtem na základě kalibrace Kvalita rekonstrukce je závislá na kvalitě použité techniky a zpracování

10 Základy prostorového výpočtu korespondujících bodů Každý bod, který je viditelný ze dvou pohledů lze nazvat korespondujícím. Každý bod je reprezentován v každé kameře ve vlastním plošném souřadném systému Kalibrací prostoru pomocí krychle nebo kvádru určíme polohu „známých“ bodů a jejich vzdáleností. Vůči nim je možné určit polohu každého dalšího bodu pomocí „koeficientů“. Nejběžnější postup se nazývá DLT (direct linear transformation)

11 Vybrané body lidského těla Jedná se především: Kloubní spojení Konce segmentů Jinak významné nebo popsatelné body

12 Těžiště těla – výslednice tíhových sil Segment Relativní hmotnost Hlava0,074 Trup0,448 Stehno0,124 Bérec0,046 Noha0,016 Nadloktí0,029 Předloktí0,017 Ruka0,007

13 Další možné parametry hodnocení

14 Označené body Zvolené body na lidském těle je možné označit značkou, kterou lze v obraze přesně identifikovat. Použitá značka může být vytvořena zakreslením nebo nalepením přímo na kůži, případně na oblečení. Jedná se výhradně o povrchové body a takto k nim je nutné přistupovat Jejich největší výhodou je jednoznačná poloha a tím i vysoká přesnost odečtu.

15 Neoznačené body Neoznačené body jsou vybrány a jejich poloha určena operátorem během odečtu. Jejich hlavní nevýhodou je subjektivní chyba operátora. Tímto způsobem je možné zadat body, které by metodou povrchových značek nebylo možné určit.

16 Možnosti identifikace bodů

17 Technika pro snímání - video Kvalita obrazu je dána parametry televizního obrazu. Televizní obraz PAL se skládá z 625 (575) vertikálních řádků se 740 body v každém řádku. Poměr šířka – výška obrazu je 4:3 Počet zobrazitelných bodů TV obrazu může být max. méně než 500000 bodů (oproti digitálním fotoaparátům – 5 megapixelů) Počet zobrazovaných snímků je 25 za sec. (odvozeno od frekvence el. sítě 50 Hz, 220V) Televizní systém NTSC má 30 snímků za sec. (odvozeno od frekvence el. sítě 60 Hz, 110V) – USA, Japonsko

18 Videotechnika Kvalita obrazu – formát VHS – cca 300 řádek – formát S-VHS ( Sony Hi-8) 450 řádek – formát DV (miniDV) 576 řádek TV norma - 625 řádek – 720 bodů Nároky na paměťový prostor 625 x 720 = 450000 bodů, pro každý bod 3 byte barevné informace, každý snímek 1MB, za sekundu 25MB, za minutu 1,5 GB Digitální kamera používá standardní kompresi 5:1 s datovým tokem 3,6MB za sekundu, to znamená 13GB na hodinový záznam

19 Snižování objemu dat DV formátu velikostí obrazu zmenšením počítačového snímku 640x480 na 320x240 se objem dat zmenší na čtvrtinu snižováním počtu snímků za sekundu záznam s 12 snímky bude mít velikost poloviční snižováním počtu nezbytných informací komprese pomocí redukce jasových a barevných složek, MPEG, DivX apod. Všechny komprese snižují kvalitu záznamu a proto jsou pro použití v analýzách nevhodné!


Stáhnout ppt "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 10. Možnosti kontroly efektu pohybových programů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google