Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové strategie Ročník / obor studia:III..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové strategie Ročník / obor studia:III.."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové strategie Ročník / obor studia:III.. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 589 Klíčová slova: Strategie, plánování, konkurence, penetrace, diversifikace, diferenciace Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma: Marketingové strategie

2 Marketingové strategie

3 Strategie definuje jak lze definovaného cíle dosáhnout. Pod pojmem strategie chápeme umění řídit firmu nebo lidi takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Moderní podnik, který chce dlouhodobě prosperovat, musí používat tržně orientované strategické plánování.

4 Strategické plánování Skládá se z několika opakujících se cyklů, které zahrnují analýzu, plánování, realizaci a kontrolu. Podstatou strategického marketingového plánování je využít co nejvíce předností podniku, eliminovat nedostatky oproti konkurenci a maximálně využívat všech slabých stránek konkurence.

5 Strategické plánování Způsoby strategického plánování: Strategie pronikání na trh (PENETRACE) umísťování nových výrobků na stávající trh. firma se snaží o intenzivnější proniknutí na trh s cílem vyššího obratu. Strategie rozvoje trhu umístění stávajícího výrobku na nový trh. firma volí tuto strategii v případě, je-li stávající trh přesycen, či je firma vytěsněna konkurencí. novým trhem může být např. jiná věková skupina zákazníků, jiné území trhu.

6 Strategické plánování Způsoby strategického plánování: Strategie rozvoje výrobku umístění nových výroků na stávající trh tuto strategii volí firma tehdy, pokud nechce ztratit věrné zákazníky – nabídne nový výrobek. Strategie DIVERSIFIKACE umístění nového výrobku na novém trhu tato strategie je velmi finančně náročná (vysoká propagace nového výrobku), pro firmu je tato strategie velmi riziková – nezná nový trh.

7 Konkurenční strategie V roce 1980 v USA přišel Michael Eugene Porter s návrhem na vytvoření 3 základních konkurenčních strategií. Podstata základních konkurenčních strategií: Strategie minimálních nákladů primárním cíle podniku jsou minimální náklady. Tato strategie vchází z výrobní a výrobkové marketingové koncepce a je orientována na využívání kvalitních technologií. Je uplatňována podniky, které jsou zaměřeny na velmi rozsáhlý masový trh. Podnik usiluje o to, aby dosáhl co nejnižších nákladů na výrobu a distribuci, prodával produkty nebo služby za nižší ceny než konkurence a získal tak větší podíl na trhu.

8 Konkurenční strategie Podstata základních konkurenčních strategií: Strategie diferenciace (odlišení) produktu Uplatňují ji střední a menší podniky, kterým omezené finanční zdroje nedovolují vstoupit přímo na trh. Podnik rozvíjí ty silné stránky, které mu umožní získat v některé oblasti konkurenční výhody. Např. poskytování doplňkových služeb, které neposkytuje konkurence (dovoz). Strategie tržní orientace Podnik neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho převážné části, ale zaměřuje se na jeden či více menších segmentů. Snaží se co nejlépe rozpoznat potřeby zákazníků a získat tak vedoucí postavení na trhu.

9 Použitá literatura MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80- 7402-002-5. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176-1302.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové strategie Ročník / obor studia:III.."

Podobné prezentace


Reklamy Google