Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program pro koordinátory HPH v nemocnicích ČR projekt BCA 2010-2011 MUDr. Ivana Kořínková Podzimní škola WHO-HPH 2011 v ČR, 12. – 13. 9. 2011,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program pro koordinátory HPH v nemocnicích ČR projekt BCA 2010-2011 MUDr. Ivana Kořínková Podzimní škola WHO-HPH 2011 v ČR, 12. – 13. 9. 2011,"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program pro koordinátory HPH v nemocnicích ČR projekt BCA 2010-2011 MUDr. Ivana Kořínková Podzimní škola WHO-HPH 2011 v ČR, 12. – 13. 9. 2011, MZČR, Praha

2 Projekt HPH v rámci BCA 2010-2011 Podpora WHO:  Překlady 3 základních dokumentů HPH  Vzdělávací podklady pro kurz koordinátorů HPH  Realizace celostátní konference „Podzimní škola WHO-HPH 2011 v ČR“ Podpora MZČR:  Tvorba vzdělávacích materiálů  Realizace „Základního kurzu pro koordinátory programů podpory zdraví v nemocnicích“  Analýza hodnocení koncepce a obsahu kurzu Řešitel projektu: I. Kořínková - Consult Hospital, s.r.o.

3 Koncepce Základního kurzu pro koordinátory programu podpory zdraví v nemocnicích  4 celodenní tematické semináře v rozmezí duben - červen 2011  V mezidobí samostatná práce s možností konzultací: k sebehodnocení HP standardů k sebehodnocení standardů ENSH  Příprava Akčního plánu podpory zdraví ZZ  Vyhodnocení kurzu a programu HPH jako celku

4 Účastníci Základního kurzu HPH pro koordinátory programu podpory zdraví v nemocnicích 17 zdravotnických zařízení (včetně 4 členských HPH):  11 přímo řízené organizace, 3 krajské nemocnice, 3 nestátní zdravotnická zařízení Celkem 34 frekventantů:  10 úsek kvality péče, 8 úsek ošetřovatelské a nelékařské péče, 12 zdravotní sestra, 1 lékařka, 1 psycholog, 1 odborný poradce na výživu, 1 pedagog SZŠ

5 Témata 1. den: Programy WHO, principy a cíle HPH&HS, struktura Mezinárodní sítě HPH&HS – tematické oblasti, projekty, vývoj a členské nemocnice v ČR 2. den: Mezinárodní standardy podpory zdraví - implementace do systému kvality péče, systém sebehodnocení, standardy ENSH - sebehodnocení 3. den: Management programu podpory zdraví v ZZ - Sběr rizikových faktorů, dokumentace aktivit PZ, koordinační tým podpory zdraví v ZZ 4. den: Nekuřácká nemocnice – kouření jako rizikový faktor u pacientů a personálu, ENSH, síť CZT, legislativa,…

6 DOTAZNÍK MAPUJÍCÍ RIZIKOVÉ FAKTORY U PACIENTA RIZIKOVÉ FAKTORY ANONE ÚDAJ NENÍ ZNÁMÝ KOMENTÁŘ, POZNÁMKY A. PODVÝŽIVA A 1 Pacient má BMI <20,5 A 2 Pacient má váhový úbytek v posledních 3 měsících A 3 Pacient má snížený přísun potravy v posledním týdnu A 4 Pacient je vážně nemocen (sepse, popáleniny…) B. NADVÁHA B 1 Pacient má BMI >25 B 2 Pacientův obvod pasu > 80 cm u ženy a >94 cm u muže C. FYZICKÁ INAKTIVITA C 1 Pacientova fyzická aktivita <30 minut denně (myšlena mírná intenzita pohybu se zvýšením tepové frekvence - např. chůze, jízda na kole) D. DENNÍ KOUŘENÍ D 1 Pacient kouří denně E. ABUSUS ALKOHOLU E 1 Pacientovo pití překračuje maximální doporučené limity (ženy - 14 drinků týdně, muži - 21 týdně) Výsledný počet rizikových faktorů / 9

7 Proces implementace aktivit podpory zdraví u individuálního pacienta Příjem pacienta Hospitalizace Propuštění Dotazník RF RF - A RF - B RF - C RF - D RF - E Dovednosti Doporučení Kontakty

8 Sebehodnocení standardů podpory zdraví - souhrnné výsledky POČET ZÍSKANÝCH BODU Celkové zhodnocení souladu se standardy AnoZčástiNe I. Zásady řízení programu podpory zdraví v ZZ z celkově možných999 II. Posuzování potřeb pacientů v oblasti podpory zdraví z celkově možných777 III. Informování pacientů a opatření na podporu zdraví z celkově možných666 IV. Podpora zdravého pracovního prostředí z celkově možných10 V. Kontinuita a spolupráce z celkově možných888 CELKEM: z celkově možných 40

9 Dílčí opatření Akčního plánu Standard Ukazatel substandardu s výsledkem Ne/Zčásti Výsledek sebehodnocení Ne/Zčásti Nápravné opatření (včetně propojení s vhodnými stávajícími projekty) Termín Odpovědná osoba (funkce) Co očekáváme od realizace nápravného opatření 1.1.4…. 2.2.1… Souhrnný Akční plán Všeobecná opatření 1. 2. Opatření související s konkrétními standardy a ukazateli, případně jen pro jedno vybrané pracoviště 1. 2. 3.

10 Akční plán podpory zdraví (APPZ) Podmínky funkčnosti a efektivity:  Přijetí / podpora APPZ ze strany vedení ZZ  Aktivní zapojení a zodpovědnost – minimálně 1 člen top managementu  Existence koordinačního týmu – funkční program nemůže „zajišťovat“ 1 osoba  Návaznost na sebehodnocení standardů PZ  Dílčí opatření PZ jsou: provázeny opatřeními na úrovni celého ZZ konkrétní a prakticky realizovatelná

11 Vyhodnocení kvality kurzu pro koordinátory a zájmu o aktivní účast v programu HPH&HS  1 dotazník pro 1 zdravotnické zařízení  Dotazy na tři cílové oblasti: vzdělávání v PZ aktivní účast v programu HPH&HS spolupráce s CZT  Respondenti - frekventanti kurzu (týmová práce, pokud se účastnilo víc osob z jednoho ZZ)  Zhodnocení efektu kurzu – zpětná vazba od vedení ZZ  Ze 17 zúčastněných odpovědělo 16 ZZ

12 Souhlas, zájem, pozitivní postoj

13 Nejčastěji hodnocené přínosy – o co je zájem  Zavedení systémového sledování rizikových faktorů u pacientů v běžné klinické praxi (standard 2 a 3)  Implementace protikuřáckých edukačních programů - pro pacienty (standard 3) - pro personál (standard 4)  Orientace na podporu zdravotnického personálu (standard 4)

14 Centra pro závislé na tabáku Existence CZT při nemocniciZájem o zřízení CZT

15 Uváděné bariéry zapojení do programu HPH&HS  Neinformovanost, nepochopení a neochota zdravotnického personálu k aktivní spolupráci na změnách souvisejících s implementací programu PZ (změna myšlení, životního stylu…)  Laxní přístup vedení nemocnice  Nedostatek personálních kapacit  Nedostatek financí  Časový faktor (akreditační a certifikační procesy)  Malá ochota lékařů pro zapojení do programu – neinformovanost, neporozumění

16 Schopnost nemocnic zajistit: Personální podmínky pro program HPH&HS Finanční podmínky pro program HPH&HS

17 Aktuální význam programu HPH&HS v ČR  Orientace na pacienta – neznamená jen „spokojenost pacienta“, ale posílení a vyvážení práv a zodpovědnosti pacienta v systému léčebné péče  Docenění smyslu „neviditelných“ služeb, které jsou personálem často poskytovány, ale nejsou standardně vykazovány a hodnoceny: „…my to děláme, ale nevykazujeme, protože to po nás nikdo nechce a nikdo nám to nezaplatí…“ práva zodpovědnost efektivita spokojenost motivace

18 Jak dál?  Aktuální Akční plány PZ zdravotnických zařízení - prezentují různé fáze a formy programu, různé přístupy a priority  Zapojení do aktuálních mezinárodních projektů  Informační a vzdělávací systém k programu HPH&HS další kurzy a semináře příležitosti pro sdílení příkladů dobré praxe (onkologie, psychosociální podpůrná a spirituální péče…)  Funkční koordinační struktura Národní sítě nemocnic podporujících zdraví v ČR

19 Ivana.korinkova@consulth.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací program pro koordinátory HPH v nemocnicích ČR projekt BCA 2010-2011 MUDr. Ivana Kořínková Podzimní škola WHO-HPH 2011 v ČR, 12. – 13. 9. 2011,"

Podobné prezentace


Reklamy Google