Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Supervize. Slovo supervize můžeme doslovně přeložit jako nadhled. Jde o činnost, při které supervizor pomáhá pracovníkovi (supervidované osobě) získat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Supervize. Slovo supervize můžeme doslovně přeložit jako nadhled. Jde o činnost, při které supervizor pomáhá pracovníkovi (supervidované osobě) získat."— Transkript prezentace:

1 Supervize

2 Slovo supervize můžeme doslovně přeložit jako nadhled. Jde o činnost, při které supervizor pomáhá pracovníkovi (supervidované osobě) získat sebereflexi (nadhled nad sebou samým, nad svou prací) a tím i nalézt optimální řešení při práci s klienty a jednání se spolupracovníky.

3 Supervidováni mohou být: Jedinci, Skupiny Týmy.

4 Individuální supervize Spočívá ve strukturovaném kontaktu s jedním pracovníkem. Jejím úkolem je reflektovat a podpořit profesionální fungování pracovníka a jeho další rozvoj. Má podobu plánovaných, časově vymezených schůzek s předem dohodnutým programem (písemná dohoda o cílech a postupech)

5 Skupinová supervize je strukturovaný proces, který dává pracovníkům možnost diskutovat ve skupině o své práci, o svých skutečných aktuálních pocitech a vztazích, které prožívají při své práci. Cílem je profesionální rozvoj jednotlivců v kontextu skupiny.

6 Skupinová supervize II Skupinová supervize má podobu plánovaných, časově vymezených schůzek 8- 10 osob s předem dohodnutým programem. Skupinová supervize je výhodná proto, že členové se mohou vzájemně podporovat, poskytovat si zpětnou vazbu a jeden od druhého se učit.

7 3. Týmová supervize zahrnuje všechny členy pracovního kolektivu bez ohledu na jejich konkrétní pozici, potřeby, zdroje a odpovědnost. Je zaměřena především na činnost týmu jako celku a jeho efektivitu.

8 4. Další formy supervize Vzájemné konzultování dvou kolegů tedy reciproční supervize dvou kolegů s podobným rozsahem zkušeností poskytuje získat nadhled a zvážit alternativní možnosti. Intervize je supervizním setkáním skupiny bez supervizora. Jde o podobně funkčně postavené spolupracovníky, sdílející odpovědnost za pracovní činnost, která formálně může náležet jednomu z nich. Autovize je procesem sebereflexe pracovníka. Pracovník sám sobě klade užitečné otázky, na něž hledá odpovědi. Všímá si svých postupů, pocitů a tělesných reakcí při práci s klientem, které písemně, nebo s využitím audio nebo videozáznamu vyhodnocuje.

9 Formy supervize lze klasifikovat i podle pozice supervizora: interní supervize – supervizor je součástí organizace externí (vůči instituci) supervize – supervizor přichází z vnějšku

10 Podle toho, jak často a kdy se supervize provádí rozlišujeme: pravidelná supervize příležitostná supervize krizová supervize – v případě akutní potřeby – pomoc s těžkým případem nebo v případě akutní potřeby organizace

11 Funkce supervize: Vzdělávací – vzdělávat pracovníky Podpůrná- pomáhat pracovníkům zvládat stres, pomáhat při práci s „obtížnými“ klienty Řídící – řídit práci pracovníků Někdy se ještě přidává čtvrtá funkce – zprostředkování při řešení konfliktů.

12 Cíle supervize mohou být: 1. krátkodobé, např. získání několika profesionálních dovedností, vytvoření základních podmínek pracovního týmu k úspěšné práci. 2. dlouhodobé – např. formulace a monitoring plánů osobního rozvoje pracovníků, harmonizace fungování celé organizace, zvyšování citlivosti organizace na potřeby klientů. V každém případě je třeba formu a cíl supervize před jejím zahájením jasně definovat a závazně určit, komu budou jaké informace ze supervize přístupné. Tato pravidla musí být zakotvena v supervizním kontraktu v dohodě mezi mezi poskytovatelem a příjemcem supervize.

13 Podmínky úspěšné supervize v organizaci Organizace musí být otevřená určitému hledání Pracovníci musejí mít vůli dělat věci jinak. Vedení organizace i pracovníci musejí mít k supervizorovi důvěru Všichni zúčastnění vědí, co od supervize mohou očekávat.

14 Dobrá supervize pomáhá: lépe využívat vlastní zdroje reagovat na různé výzvy (pozitivní i negativní) vyrovnat a rozvrhnout si pracovní zátěž

15 Překážky dobré supervize odlišná předchozí supervizní zkušenost osobní překážka ( pocity méněcennosti, duševní porucha) složitost vztahu supervizor – supervidovaný postoj supervizantovy organizace praktické překážky – peníze, vzdálenost, doprava kultura organizace, v níž probíhá supervize

16 Balintovské skupiny Řeší vztah pracovník x klient, obtížný vztah s klientem v rámci skupiny pracovníků Práce v balintovské skupině má 5 fází: o 1. fáze: Expozice případu - předložení o 2. fáze: Otázky o 3. fáze: Fantazie (každý řekne, co ho napadne) o 4. fáze: Praktické náměty k řešení o 5. fáze: Vyjádření protagonisty

17 Zdroje: Havrdová, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha:Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5 Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích, Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715- 9 Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese. Praha:Portál, 2000. ISBN 80-7178-429-X Matoušek O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8


Stáhnout ppt "Supervize. Slovo supervize můžeme doslovně přeložit jako nadhled. Jde o činnost, při které supervizor pomáhá pracovníkovi (supervidované osobě) získat."

Podobné prezentace


Reklamy Google