Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy: Subjekt cestovního ruchu Objekt cestovního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy: Subjekt cestovního ruchu Objekt cestovního."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Charousek Liberec 2014

2 Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy: Subjekt cestovního ruchu Objekt cestovního ruchu Tyto podsystémy jsou ovlivňovány prostředím: a) ekonomickým, b) politickým, c) sociálním, d) technicko-technologickým, e) ekologickým.

3

4 Subjekt CR = účastník CR, je každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků CR v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště, obvykle ve volném čase. Stálý obyvatel: v domácím CR je osoba, která žije alespoň 6 po sobě následujících měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší než 6 měsíců, v mezinárodním CR ve vztahu k dané zemi se za stálého obyvatele považuje osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jednoho roku.

5

6 Návštěvník: v domácím CR je osoba, která cestuje na jiné místo v zemi svého trvalého bydliště na dobu kratší než šest měsíců. v zahraničním CR cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok. Hlavní účel cesty v obou případech je jiný než výkon výdělečné činnosti.

7 Turista: Je osoba, která v domácím i zahraničním cestovním ruchu splňuje kriteria návštěvníka. Účast turisty na CR je spojena s minimálně jedním přenocováním. Z hlediska délky pobytu se rozlišuje: Turista na dovolené – setrvá na daném místě určený počet nocí nebo dní. Krátkodobě pobývající turista – pobyt alespoň s jedním přenocováním. Výletník – je jednodenní návštěvník, který se zdrží jeden den, aniž by v navštíveném místě přenocoval.

8 Objekt cestovního ruchu – je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka CR (příroda, kultura, hospodářství, apod.). Tvoří ho cílové místo (tj. středisko CR, region, stát, destinace), podniky a instituce CR. Cílové místo musí mít: a) primární nabídku – tj. přírodní a kulturní potenciál pro CR, b) sekundární nabídku – tj. podniky, zařízení a instituce CR (stravování, ubytování, kultura, sport).

9 Z hlediska funkcí rozlišujeme: Městská střediska CR – kulturně historické památky, administrativně-správní orgány, obchody, průmysl. Lázeňská místa – vybudovaná na bázi přírodních léčivých zdrojů. Rekreační střediska – letní nebo zimní sporty. Rekreační obce – zanikla původní hospodářská funkce, v současnosti jsou využívané na rekreační účely. Chatové oblasti Která místa v ČR znáte, charakterizujte? DVD – ukázka lázeňských míst v ČR

10 Okolí systému cestovního ruchu Ekonomické prostředí – je pro růst CR velmi významné, je představováno pozitivními nebo negativními vlivy ekonomických ukazatelů (např. ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace, stabilita měny, úroková míra). Politické prostředí, které ovlivňuje rozvoj CR, tvoří zejména mírové podmínky v jednotlivých státech a ve světě jako celku. Významné je odstraňování bariér v podobě zrušení vízové povinnosti.

11 Sociální prostředí – je dáno společenským zřízením, to ovlivňuje např. pracovní a mimopracovní podmínky, sociální politiku státu, rozdělování HDP. Zpětná vazba CR na sociální prostředí se projevuje např. v diferenciaci nabídky (účast na CR je umožněna i sociálně slabším skupinám obyvatelstva nebo zdravotně postiženým).

12 Technicko-technologické prostředí – zahrnuje dopravní infrastrukturu, technickou, technologickou a informační vybavenost, které jsou nutné pro rozvoj CR. Které dálniční úseky v ČR jsou placené? www.dalnice.com/doprava/poplatky/mapa_plac_useky. htm Víte, kolik a které železniční koridory máme v ČR? http://koridory.wz.cz/

13 Ekologické prostředí – ekonomický růst provází zhoršování životního prostředí. CR je závislý na atraktivním prostředí, rozvíjí se tam, kde existují vhodné přírodní a kulturně-historické zdroje rozmístěné v zemi. Víte, jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě: ohryzek jablka, papír, slupka od banánu, žvýkačka, igelitový sáček, plechovka, PET lahev, …? http://ciselnik.artega.cz/jak_dlouho_se_rozklad aji_odpadky.php

14 Děkuji za pozornost a přeji hezký den, i když dnes deštivý


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy: Subjekt cestovního ruchu Objekt cestovního."

Podobné prezentace


Reklamy Google