Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kožní choroby z povolání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kožní choroby z povolání"— Transkript prezentace:

1 Kožní choroby z povolání
Alena Machovcová Klinika nemocí z povolání UK 1. LF a VFN, Praha Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha

2 Vývoj počtu profesionálních onemocnění v letech 2005-2014

3 Počty a incidence profesionálních onemocnění v letech 2013 - 2014
Roky 2014 2013 Počet pacientů 1065  876 Muži 598  545 Ženy 466  331 Profesionální onemocnění 1250  1042 Nemoci z povolání 1214  983 Ohrožení nemoci z povolání 36 ↓ 59 Incidence na 100 tisíc pojištěnců 28,3  23,6

4 Kožní choroby z povolání
Přímá souvislost s faktory pracovního procesu pracovního prostředí ochranné pomůcky čistící prostředky ochranné krémy poskytované zaměstnavatelem Častá příčina u některých profesí

5 KNP - dělení „Pravé“ KNP (v úzkém slova smyslu)
„Nepravé“ KNP (v širokém slova smyslu) – nemoci z práce Nepříznivé pracovní podmínky, které nejsou součástí výrobního procesu (např. vysoká vlhkost, vysoká teplota, dlouhodobé stání, apod.) – interdigitální mykóza, varixy DK, intertrigo, apod. Pozornost epidemiologická, hygienická, ekonomická Nepodléhají hlášení, odškodnění Nemoci v povolání – pracovní proces pouze zhoršuje již existující chorobu (např. atopický ekzém, ichtyóza) Nevhodné pracovní zařazení. Pracovní stigmata – mozoly, hyperpigmentace, apod.

6 „Pravé“ KNP 6 skupin nemocí dle platného seznamu
Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, tj. ionizujícím zářením (chronická radiodermatitida, kožní nádory (Kapitola II) Kožní nádory jako následek působení chemických látek, resp. chemických karcinogenů (Kapitola I) Nemoci přenosné a parazitární (Kapitola V) Přenos interhumánní (od pacientů nebo z infekčního nebo laboratorního materiálu, např. scabies, kandidózy, apod.) Antropozoonózy (přenos od zvířat, např. borelióza, mykózy, erysipeloid, tularémie, apod.) Infekce vzniklé v zahraničí (např. malárie, leishmanióza, dengue, apod.) Ostatní běžné kožní choroby (dermatitidy, profesionální akné), jejichž vznik je spojen se vyvolavatelem/škodlivinou vyskytujícími se v pracovním prostředí nebo poskytované zaměstnavatelem (Kapitola IV)

7 Odvětví ekonomických činností s nejvyšším zastoupením profesionálních onemocnění v roce 2014
Nejvíce profesionálních onemocnění bylo zjištěno v odvětví ekonomické činnosti „ těžba a dobývání“. V sestupném pořadí následovaly odvětví „zdravotní a sociální péče“, odvětví „výroba motorových vozidel„. Při těžbě a dobývaní nerostných surovin převažovaly nemoci způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, včetně nádorových onemocnění (157x). Ve zdravotnictví a v sociální péči převažovaly přenosné a parazitární onemocnění (171 případů, svrab 79x). Při výrobě motorových vozidel převažovala onemocnění z přetěžování končetin (105x), alergická onemocnění plic (19 případů, z toho 15x byly noxou izokyanáty) a profesionální dermatózy (12x).

8 Kapitola IV. - Nemoci z povolání kožní
Kontaktní dermatitidy Alergická, iritační, proteinová, fotodermatitidy Neinfekční, povrchové zánětlivé onemocnění kůže (epidermis) Řada klasifikací Recidivy, dlouhé trvání, pestrý klinický obraz, generalizace Akutní, subakutní, chronický průběh Kontaktní kopřivka Profesionální akné

9 Iritační kontaktní dermatitida
Průběh akutní (toxická) chronický (kumulativní) Ostré ohraničení, pálení Voda, detergenty, kyseliny, zásady, rozpouštědla, biologické sekrety minerální vlákna, apod. Epikutánní testy – negativní Pozitivní expoziční test (opakovaně) „Hardening“kůže

10 Iritační kontaktní dermatitida
Iritancia (kyseliny, louhy, apod.) – IKD Agresivita látky Koncentrace Doba působení Další vlivy (okluze, tření, apod.)

11 Alergická kontaktní dermatitida
Reakce typu IVa (Th1, IL 12) Alergeny – látky chemické nebo biologické povahy Znalost technologie Klinický obraz variabilní Plastické hmoty, chemikálie pryže PozitivníET

12 Proteinová KD Ekzémová reakce
Dysidrotického Erytematoskvamosního Kopřivkového typu Vysokomolekulární alergen (protein) – ovoce, zelenina, živočišné bílkoviny, sliny, latex, amniová tekutina,apod. Test vetřením, specif. IgE, expoziční testy

13 Fototoxické/Fotoalergické KD
UV záření nutné k indukci reakce Látky iritační/alergické povahy Rostliny (psoraleny), léky, dehet Ekzémový charakter projevů Solární lokalizace Ozářené epikutánní testy

14 Kontaktní kopřivka/Quinckeho edém
Svědivé růžově červené pupence Akutní Chronický průběh Imunologická (I., III. typ reakce) Neimunologická reakce (kontaktní, fyzikální) Kožní i elkové projevy NRL (latex) 17 známých alergenů NRL Prohevein Hevein Prodlužující faktor Hev b 1, Hev b 5, Hev b 3

15 Kožní nemoci z povolání - kapitola IV
179 případů = 219 nox KAD 147; ID 30; Akné 1; Quinckeho edém 1

16 Kapitola IV – noxy podrobně
plastické hmoty 44 IV ropné výrobky 40 IV dezinfekční prostředky 32 IV pryž a gumárenské chemikálie 25 IV ostatní organické chemické látky 18 IV čistící a kosmetické přípravky 10 IV chróm a jeho sloučeniny IV nikl a jeho slitiny IV kovy, metaloidy a jejich sloučeniny 8 IV organická rozpouštědla 4 IV organické barvy 3 IV léčiva IV rostliny a potraviny IV jiné biologické látky IV cement 2 IV fyzikální faktory kromě ionizujícího záření IV alkálie 1 IV kyseliny celkem 219 V této tabulce jsou uvedeny i další noxy a jejich zastoupení v roce Např. latex se uplatnil 5x. Z dezinfekčních prostředků se nejčastěji uplatnily: Stabimed (kokospropylendiamin) 10x, Hexaquart forte (KAS) 10x, Melsept SF (aldehydy +KAS) 7x.

17 Algoritmus vyšetřování
anamnéza (rodinná, osobní, pracovní včetně koníčků, kosmetika) klinický obraz dynamika kožních projevů epikutánní testy rutinní, speciální sady, fotopatch testy APT, prick test, reib test, specif. IgE, expoziční test Burckhardtův test funkční testy (TEWL, aj.)

18 Kapitola V – Nemoci z povolání přenosné a parazitární I
Průkaz původce je vhodný, ale realizuje se obtížně Nutný je průkaz epidemiologické souvislosti Nakažení více osob Potvrzení/průkaz onemocnění zvířete veterinářem Hlášení infekčního onemocnění V.I - Infekce s interhumánním přenosem V.II - Antropozoonózy Bakteriální zoonózy Borelióza Erysipeloid “fish tank“ granulom Kožní formy tbc Virová onemocnění Ecthyma contagiosum (orf) Tubera mulgentia (hrboly dojičů) Herpetické infekce Mykózy Dermatofyta Kvasinky V.III – tropické infekce/získané v zahraničí Malárie Dengue

19 Kapitola V -Nemoci přenosné a parazitární 230 případů
V. 1 nemoci s interhumánním přenosem svrab 84 spalničky 65 dermatitida z roztočů 7 dávivý kašel virové hepatitidy 4 tuberkulóza 3 plané neštovice jiné bakteriální střevní infekce 1 jiné mykobakteriózy pyodermie stafylokokové infekce bakteriální záněty plic infekční keratokonjunktivitidy Celkem 179

20 Nemoci s interhumánním přenosem
5 pracovnic ze školství 79 pracovníků ze zdravotnictví a sociální péče Domovy pro seniory (21 případů) Plicní oddělení (12 případů) Interní JIP (8 případů)

21 Kapitola V – Nemoci z povolání přenosné a parazitární II
V.1 Interhumánní přenos Scabies Parazitární onemocnění Zákožka svrabová Kontakt s nakaženou osobou, nebo manipulací s prádlem Zdravotníci, vojáci z povolání, školství

22 Antropozoonózy - 22 případů

23 Kapitola V.2 - Antropozoonózy
Lymeská borelióza Erythema migrans Spirocheta - B. afzelii, B. garinii (EU), B. burdorferi (US) Vektor klíště Ixodes ricinus Stadia - EM Lymfocytom ACA Léčba antibiotiky (dle stadia),

24 Kapitola V.2 - Antropozoonózy
Dermatofyta Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes, Microsporium canis, M. Gypseum, aj. Kvasinky Candida albicans, C. tropicalis Ošetřovatelé zvířat, zemědělci, veterináři, pracovníci konzerváren

25 Nemoci přenosné a parazitární v zahraničí 29 případů
vojáci z povolání (20x) diplomat (6x), manažer (2x) Projektant (1x)

26 Kožní nádory (Kapitoly II)
Ionizující záření 8 bazaliomů Expozice v UD roky medián DL 54,5 roku, 32-61 UV záření Basaliom, spinaliom Elektronové mikroskopy

27 Vyšetření Dle diagnózy a vyvolávající příčiny Dermatitidy Infekce
Epikutánní testy Epiminační a expoziční testy Reib test Buckhardtův test alkalirezistence Hladina IgE protilátek Prick testy, i.d. testy Infekce Průkaz původce vhodný, není nezbytně nutný Hlášení infekční choroby (scabies, mikrosporie, VZH, apod.) Epidemiologická souvislost Nádory Histopatologické vyšetření

28 Kritéria uznání Lokalizace dermatózy a její průběh odpovída pracovní expozici a příčině dermatózy Klinický obraz je relevantní s účinky pracovního rizika Hygienický posudek potvrdil kontakt se škodivinou Časová koincidence s případnou latentní periodou Průkaz testy, popř. jinými zkouškami Hromadný výskyt na pracoviti Vyloučení příčiny v mimopracovním prostředí

29 Terapie Neliší se od jiných kožních chorob
Někdy je nutná změna profese Režimová opatření Návrh na hlášení podává dermatovenerolog zabývající se problematikou kožních chorob z povolání

30 Závěr V roce 2014 nárůst profesionálních onemocnění o 20%
Kapitola V - nárůst infekcí s interhumánním přenosem Spalničky  o 65 případů Svrab  o 26 případů Kapitola IV Kontaktní alergická dermatitida  o 20 případů Podhodnocení chorob z povolání


Stáhnout ppt "Kožní choroby z povolání"

Podobné prezentace


Reklamy Google