Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. Milan Pechal, Ing. Zdeněk Hlavačka Název prezentace (DUMu): Paralaxa a montáž puškohledů Název sady: Optika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. Milan Pechal, Ing. Zdeněk Hlavačka Název prezentace (DUMu): Paralaxa a montáž puškohledů Název sady: Optika."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. Milan Pechal, Ing. Zdeněk Hlavačka Název prezentace (DUMu): Paralaxa a montáž puškohledů Název sady: Optika pro puškařské obory Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1

2 Anotace Tato sada výukových materiálů s názvem „Optika pro puškařské obory“ má za úkol seznámit žáky vyšších ročníků puškařských oborů SŠ, kteří se v uvedené tématice vzdělávají, s možností využití optiky při výuce a zároveň je seznámit s teorií optiky.

3 Anotace Jednotlivé prezentace v této sadě postupně seznamují žáky s optikou, jejím použitím a to jak pro sportovní tak pro lovecké účely. Po seznámení s teorií a taky na základě dosavadních zkušeností, musí žák umět zvolit patřičný puškohled a jeho správné uchycení ke zbrani. Závěrem jsou žáci seznámeni se způsoby ošetřování puškohledů a velmi důležitým postupem v seřizování puškohledů. Důležitá je i ochrana puškohledů na zbrani před mechanickým a jiným poškozením.

4 Paralaxa puškohledů Záměrná osnova – rovina zobrazení Záměrná osnova ( používá se i označení záměrný kříž ) slouží k zamíření kompletu zbraně a puškohledu na pozorovaný cíl. Jejich typy ( osvětlené i neosvětlené verze ) pro jednotlivé druhy lovu probereme v příštím díle. Nyní bych se chtěl zaměřit na jejich rozdělení z hlediska umístění záměrné osnovy v puškohledu u puškohledů s variabilním zvětšením. U puškohledů s fixním zvětšením nemá tato otázka žádný smysl.

5 Paralaxa puškohledů U variabilních puškohledů může být záměrná osnova jak v 1. obrazové rovině (1) (obrazová rovina objektivu), tak i v 2. obrazové rovině (2) (obrazová rovina okuláru). Pokud stojí v první obrazové rovině, bude se vzrůstajícím zvětšením také zvětšovat, tzn. že roste se zvětšeným obrazem. Se současně zvětšující se záměrnou osnovou dochází při velkém zvětšení k zakrytí velké části cíle. Kromě toho se velmi projeví sebemenší chvění, což vyžaduje při střelbě na větší vzdálenosti použití pevné podpěry.

6 Paralaxa puškohledů Aby nedošlo k úplnému zakrytí cíle např. osvětleným bodem používají výrobci záměrné kříže co nejtenčí a bod co nejmenší. Problémem je pak ovšem, že naopak při malém zvětšení je takový záměrný kříž až neviditelný ( zejména při použití osvětleného bodu ve dne ).

7 Paralaxa puškohledů 1. Obrazová rovina 2. Obrazová rovina Obraz a záměrná osa jsou zvětšeny stejně Obraz je zvětšen, záměrná osnova zůstává nezměněna

8 Paralaxa puškohledů Jako alternativu nabízejí variabilní puškohledy záměrnou osnovu v 2. obrazové úrovni. Zde je zvětšen pouze obraz, ale ne záměrná osnova, tzn., že při změnách zvětšení se nemění velikost záměrné osnovy! Toto řešení je moderní a v současné době je jednoznačným trendem ( u firmy Swarovski Optik se již několik let vyrábějí pouze modely s osvětlenou záměrnou osnovou v druhé rovině zobrazení ), problémem je ovšem jeho větší technologická náročnost.

9 Paralaxa puškohledů U puškohledů se záměrnou osnovou v 2. obrazové úrovni se projeví každá nepřesnost ve výrobě a právě zde dochází ke změně záměrné osy při změnách zvětšení. Jen u špičkových puškohledů je tato změna tak zanedbatelná, že je pro loveckou praxi nepodstatná a není vnímatelná.

10 Paralaxa puškohledů K nejvíce diskutovaným tématům v oboru lovecké optiky patří otázka paralaxy puškohledů. V první řadě je nutno uvést definici tohoto pojmu – paralaxou je označována optická chyba přístroje ( puškohledu ), která vzniká při zamíření na krátkou nebo velkou vzdálenost a při pohledu oka do puškohledu mimo optickou osu.

11 Paralaxa puškohledů Zjednodušeně lze tedy říct, že pokud střelec dosáhne ideální polohy oka, tj. ve správné vzdálenosti od okuláru a navíc přesně v optické ose puškohledu nedojde k žádné chybě způsobené paralaxou. To je ovšem pouze teorie a v praxi je to prakticky nerealizovatelné.

12 Paralaxa puškohledů Většina výrobců zbraní dnes nastřeluje a testuje zbraně na vzdálenost 100 m. Z toho vychází výrobci optiky a konstruují puškohledy tak, že při zamíření na tuto vzdálenost dopadá obraz přesně na rovinu záměrné osnovy a potom nemá vliv zda má střelec oko v ose nebo nikoliv.

13 Paralaxa puškohledů Tyto puškohledy ( jedná se o naprostou většinu modelů ) jsou pak označovány jako na 100 m bez paralaxy. U některých modelů, zvláště určených pro střelbu na velké vzdálenosti, je tato hodnota nastavena např. na 200m nebo se dá upravovat střelcem.

14 Paralaxa puškohledů Pro vzdálenosti, které jsou menší či větší než vzdálenost na kterou je puškohled konstruován bez paralaxy, leží obraz objektu v puškohledu pár setin milimetru před nebo za záměrnou osnovou. Pokud střelec zamíří skrz puškohled stále v ose, zůstává poloha místa zásahu zachována. Pokud ale střelec míří šikmo, objeví se záměrný bod proti záměrné osnově nepatrně posunutý.

15 Paralaxa puškohledů U 250 m vzdáleného stojícího objektu se posune např. při tomto způsobu obraz objektu v puškohledu 0,164 mm před záměrnou osnovu (viz následující obrázek ). Tento posun pak vytváří na vzdálenosti 250 m maximální chybu paralaxy 3,7 cm ! Upozornění :tento nákres není ve správném měřítku

16 Paralaxa puškohledů Z těchto údajů je zřejmé, že tato chyba nemá v případě „normální“ lovecké střelby žádný zásadní význam, jelikož její hodnota je mnohem menší než je většinou rozptyl střeliva, zbraně, popř. chyba střelce. Aby se tato chyba minimalizovala je v první řadě zajistit správnou polohu oka vůči puškohledu. Zde je jednoduchým ukazatelem skutečnost zda vidíme celé zorné pole nebo nám část zakrývají černé okraje :

17 Paralaxa puškohledů Správná pozice poškohledu k oku: Při střelbě na dálku i na blízku bez paralay Oko má správný odstup k puškohledu a nachází se v ose Špatná pozice puškohledu k oku: Při střele na dálku i na blízku vzniká paralaxa Oko je moc blízko u puškohledu a je mimo osu Špatná pozice puškohledu k oku: Při střele na dálku i na blízku vzniká paralaxa Oko je moc vzdáleno od puškohledu a je mimo osu

18 Paralaxa puškohledů Samozřejmě toto řešení je zjednodušující a nelze ho plně využít při sportovní střelbě nebo i při lovecké střelbě na velké vzdálenosti. Zde přichází ke slovu již zmiňované technické řešení a to možnost přenastavení vzdálenosti na kterou je puškohled bez paralaxy. Toto nastavení se provádí buď na objektivu přístroje nebo točítkem umístěným na levé straně tubusu ( na úrovni točítek rektifikace ).

19 Paralaxa puškohledů Musíme si uvědomit, že systém se uvnitř puškohledu přenastaví o desetiny mm ( což je možné pouze u optiky kvalitní i po mechanické stránce ) a puškohled je pak nastaven bez paralaxy na námi zvolenou vzdálenost.

20 Paralaxa puškohledů Zajímavostí je, že sportovní střelci dokáží využít tuto funkci k odhadu vzdálenosti. Máme-li totiž dokonale upevněnou zbraň a pohybujeme-li hlavou za okulárem, vidíme jak záměrný bod „cestuje“ po cílovém objektu. Nastavíme-li správnou vzdálenost záměrný bod se již nehýbá a my můžeme tuto vzdálenost na točítku odečíst. Podmínkou je samozřejmě dokonalé upevnění zbraně ( v ruce se pohybu neubráníme ) a kvalitní optika, u které je toto točítko skutečně funkční a přesné.

21 Paralaxa puškohledů Na obrázku je model Swarovski Optik Z6i 2,5-15x56 v provedení s nastavením paralaxy ( točítko na levé straně tubusu ) a s balistickou věžičkou.

22 Paralaxa puškohledů V literatuře se často setkáme s vysvětlením paralaxy jako chyby způsobené vzdáleností mezi osou puškohledu a osou hlavně. Nejedná se optickou chybu v pravém smyslu slova, někdy je tato chyba označována jako balistická paralaxa, někdy pouze jako balistická chyba. Její vliv je většinou zanedbatelný, samozřejmě čím menší bude tato vzdálenost os, tím klesá tento vliv

23 Paralaxa puškohledů Za optimální se považuje vzdálenost mezi osou hlavně a osou puškohledu v rozmezí 4-5 cm. Pokud střelec používá balistický program ( týká se především sportovní střelby nebo speciálních záměrných osnov pro střelbu na velké vzdálenosti ) je nutné tuto hodnotu zadat do výpočtů naprosto přesně.

24 Paralaxa puškohledů Na obrázku je vidět, že tento model puškohledu je vybaven i další novinkou umožňující přesnou střelbu na různé vzdálenosti – balistickou věžičkou. Toto zařízení nám umožňuje nastřelit si puškohled pro různé námi zvolené vzdálenosti a poté mířit vždy přesně na bod, bez nutnosti korigovat balistickou křivku zamířením o např. 25 cm výše ( pokles střely 7x64 na 250 m ).

25 Paralaxa puškohledů U sportovních puškohledů se používají točítka výškové a stranové korekce různě vysunutá a bez krytek, která pak slouží k přesnému nastavení puškohledu podle vzdálenosti ( výškově ), ale i např. podle vlivu větru ( stranově ). V myslivecké praxi jsou takováto točítka nepoužitelná, z důvodu jednak velikosti a jednak nebezpečí samovolného pootočení.

26 Paralaxa puškohledů V poslední době začaly špičkové optické firmy nabízet různá řešení výškové korekce, jedním z nejmodernějších a přitom nejjednodušších je právě balistická věžička ( BT ) firmy Swarovski Optik. Jak takové zařízení funguje : při nastřelování zbraně BT rozložíme na jednotlivé kroužky a provedeme základní nastřelení např. na 100m.

27 Paralaxa puškohledů Toto nastavení zafixujeme prvním kroužkem. Poté buď pomocí balistického programu, který nám vypočítá, že pro námi používané střelivo je potřeba posunout výškově pro další vzdálenost ( např. 200m ) o 5 kliknutí, nebo ještě lépe nastřelením na tuto vzdálenost nastavíme puškohled a označíme dalším kroužkem. Celkem máme možnost nastavit základní nastavení a 3 další vzdálenosti. V praxi poté když chceme vystřelit na vzdálenost např. 300 m pootočíme na příslušný výstupek ( jsou barevně

28 Montáž puškohledů Velmi často podceňovanou, a přitom velmi důležitou otázkou je volba správné montáže pro spojení zbraně a puškohledu. Nabídka v této oblasti je dnes velmi široká a úvodem je nutno říct, že zde platí dvojnásob pravidlo o nutnosti volit kvalitu. Všichni výrobci optiky vám potvrdí, že absolutní většina stížností „nedrží nástřel“ je způsobena nekvalitně provedenou montáží.

29 Montáž puškohledů Puškohled namontovaný do kroužků

30 Montáž puškohledů Montáže můžeme podle provedení rozdělit na množství typů : např. násuvné, otočné, klapkové atd. Jednoznačným trendem je dnes montáž co možná nejnižší – eliminujeme balistickou chybu způsobenou rozdílem mezi osou hlavně a osou puškohledu a současně se snižuje možnost chyby paralaxy, která často vznikala z nutnosti „natáhnout“ krk při použití vysokých podhledových montáží. Tyto montáže s tzv. tunelem byly velmi populární pro nadháňkový způsob lovu, zvláště při použití puškohledů s pevným zvětšením.

31 Montáž puškohledů Mnohem elegantnějším a lepším řešením je použít kvalitní variabilní puškohled s co možná největším rozsahem, popř. použít montáž otočnou umožňující rychlé sejmutí puškohledu. Samostatnou kapitolou jsou pak montáže individuálně vyráběné puškaři pro danou zbraň ( dříve velmi populární klapkové montáže ), které jsou vesměs špičkové a mají jedinou nevýhodu a tou je obtížná výměna puškohledu ( při zakoupení nového modelu, opravě apod. ).

32 Puškohledy – montáže Puškohled namontovaný na šíně

33 Montáž puškohledů Většina zbraní je pro montáž připravena již z výroby a to ve formě drážky, lišty popř. otvorů pro přichycení základny montáže. Puškohled je pak do montáže upevněn pomocí objímek, které obepínají tubus nebo je spojení provedeno pomocí šíny. Řešení do objímek ( kroužků ) je univerzálnější – vyrábí se především dva průměry 1“ a 30 mm, přichycení pomocí šíny ( lišty ) je pevnější a montážně jednodušší. Tyto lišty se vyrábějí v mnoha různých provedeních ( v závislosti na výrobci optiky ).

34 Montáž puškohledů Starší provedení vyžadovala vrtání otvorů a šroubování montáže k liště, nejmodernější řešení vynikají svou jednoduchostí a pevností – šína Swarovski Rail ( SR ). Takovéto upevnění splňuje všechny požadavky – absolutně pevné a přitom snadno rozebíratelné spojení, montáž může být co nejnižší, puškohled nemůže „popojet“ při výstřelu, nemůže být namontován pootočený vůči vodorovné rovině a v případě jeho sejmutí na něm nejsou žádné otlaky od kroužků.

35 Montáž puškohledů Základní podmínkou je ovšem zakoupení speciální ozubené montáže (protikusu), ale i těchto montáží je dnes na trhu dostatek v podstatě pro všechny typy zbraní. Detail šíny Swarovski Rail

36 Montáž puškohledů Mnohem důležitější otázkou je ovšem správné zkompletování a nastřelení. Tato problematika by měla být vždy svěřena odborníkům puškařům. Ideální případ je pokud puškař provede montáž ve vybavené dílně a samotné nastřelení pak na střelnici společně se zákazníkem. Mnohdy je totiž nutno montáž jemně upravit a to vyžaduje příslušné vybavení.

37 Montáž puškohledů Montáž by měla skutečně umožnit nastřelení puškohledu někde uprostřed rozsahu výškové a stranové korekce. Na druhé straně zákazník na střelnici vidí jak jeho zbraň s optikou střílí a předejde se tak zbytečným stížnostem v budoucnu.

38 Kontrolní otázka Co je to paralaxa?

39 Zdroje pro textovou a obrazovou část Obrazová i textová část vychází z publikace SWAROVSKI OPTIK. Úvod do vysokohodnotné lovecké optiky. Další podklady pro tuto prezentaci přinesly interní materiály a konzultace se zástupcem firmy Swarovski Optik panem Ing. Zdeňkem Hlavačkou


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. Milan Pechal, Ing. Zdeněk Hlavačka Název prezentace (DUMu): Paralaxa a montáž puškohledů Název sady: Optika."

Podobné prezentace


Reklamy Google