Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová, NK ČR Seminář Souborného katalogu ČR, Praha, 1. 12. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová, NK ČR Seminář Souborného katalogu ČR, Praha, 1. 12. 2014."— Transkript prezentace:

1 Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová, NK ČR Seminář Souborného katalogu ČR, Praha, 1. 12. 2014

2 Ovlivní v příštích letech 1) úspornost RDA a formátu založeného na Linked Data? 2) změny rozsahu záznamu v RDA? 3) změna organizace sdílené katalogizace? další vlivy: samotný přechod na RDA, někde přechod z UNIMARC na MARC 21, zpracování e-publikací

3 Úspornost RDA a formátu založeném na Linked Data Původní záměr přejít s novými pravidly na formát BIBFRAME se nerealizuje. LC začne testovat v roce 2015. OCLC testuje vlastní formát, avizují změnu technologie zpracování - předpoklad změny workflow. Odhad 2 - 20 let. Apel na budování entit. Rozvoj MARC 21 (na rozdíl od AACR2) nebyl ukončen a ani ukončení není v plánu.

4 Bibframe - a resource reflecting a conceptual essence of

5 Entity OCLC WorldCat jsou vytvořeny na základě Schema.org, a dodatků schválených Schema Bib Extend W3C Community Group.Schema.orgSchema Bib Extend W3C Community Group Katalogizace budoucnosti - propojování entit (přesun kapacit do autorit?)

6 Změny rozsahu záznamu v RDA Odklon od úsporné katalogizace podle AACR2? Požadavky RDA - rozpis zkratek, nové údaje … Unifikované názvy Požadavek knihovníků, nakladatelů, autorských svazů, AZ na selekční údaje Pravidlo tří thriller z knihovnického prostředí napsali Jan Horák Věra Chýlová Karel Procházka Běla Nováková Roman Peřina

7 AACR2 245 10 … $cnapsali Jan Horák … [et al.] 700 1 $aHorák, Jan,$d1972- tzn. např. podle Karla Procházky se vyhledávat nyní nedá, v záznamu není uveden. V tomto případě nesplňujeme podmínku uvádění autorů v katalogu (AZ) v případě zveřejňování obálek a obsahů v katalogu.

8 rozšířený záznam RDA: 245 10 …$cnapsali Jan Horák, Věra Chýlová, Karel Procházka, Běla Nováková, Roman Peřina 100 1 $aHorák, Jan,$d1972- $7xxxxxx 700 1 $aChýlová, Věra,$d1949-$7xxxxxx 700 1 $aProcházka, Karel,$d1956-$7xxxxxx 700 1 $aNováková, Běla,$d1965-$7xxxxxx 700 1 $aPeřina, Roman$7xxxxxx

9 Autoři Zápis autorů (analýza vzorku) Dnes 243 Všichni z tit.s. 366 Všichni i z dalších pramenů popisu 721 Vše vč. obsahu 1944

10 Překladatelé Dnes výběr18 V popisných údajích75 I z nevýzn. pramenů popisu133

11 Změna organizace sdílené katalogizace? Stávající situace – česká produkce zpracovávána v rámci Cluster třemi příjemci úplného PV (NK ČR, MZK, VKOL); včasnost není zaručena kvůli vazbě na povinný výtisk (zákon o PV pro neperiodické publikace – do měsíce, realita je ještě méně příznivá ). Požadavek ÚKR na kalkulaci nákladů na nákup 3. výtisku v rozsahu PV; vyčíslení úspor v knihovnách.

12 http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni- politika/prehled-zpracovani-v-knihovnach-cr-tabulka U velkých knihoven (zastoupených v pracovní skupině pro jmenné zpracování) je velký rozptyl 1-100%, důvody jsou různé, nejen pozdní dostupnost záznamů v ČNB, někde se přebírají jen části záznamů, někde se liší druh dokumentu (vysokoškolské práce), někde se česká produkce doplňuje jen okrajově a není zvykem záznamy přebírat. U krajských knihoven činí průměr originální katalogizace 23% (a ze zákona se mají podílet na České národní bibliografii).

13 Instituce Originální katalogizace Přebíráno z NK Další zdroj (jaký, kolik přebíráno) Národní knihovna ČR40% v clusteru- Cluster + KKČK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové25%70% SK+JIB 5% Krajská knihovna v Pardubicích5%70% SK + JIB (25 %) Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích21%60% 19% jiné knihovny Městské knihovny17%18% 65% SKAT Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě60%40% Národní technická knihovna20%50% SK 25% ; JIB 5% Janáčkova akademie muzických umění v Brně52%20% ostatní kn. 28% Krajská vědecká knihovna v Liberci10%85% JIB 5% ---městské kn.Max 5%95% Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem25%20% SK 65% UJEP + metodikaDo 10%10% SK 80% Výpočetní centrum ČVUT10%85% VKOL+MZK 5% Městská knihovna Praha60%40%

14 Univerzita Palackého Olomouc20%80% Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje20%60% SK 20% Vědecká knihovna v Olomouci30% v clusteru- Cluster + KKČK Městské knihovny5%, 1x40%30-95% JIB, SK 20%, ISHARE 30% Národní lékařská knihovna40% SK 20% Univerzita Tomáše Bati6%40% OLA 23%, BOA 21%, JIB+SK 10% Středočeská vědecká knihovna v Kladně50% JIB 50% (vč. NK – prioritně) Krajská knihovna Karlovy Vary5%60% JIB + SK 35% ---měst. knihovny3%65% JIB 2% ; SK 20% ;ISHARE 10% Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě1% 80%naučná,0% beletrie JIB, MZK, VKOL 19% naučné, 100% beletrie Knihovna Akademie věd ČR5%90% SKC 5% --ústavy1-100%0-99% KNAV Krajská knihovna Františka Bartoše10-15%60% SK, JIB 25-30% Městské knihovny30%65-100% SK, JIB Moravská zemská knihovna30% v clusteru- Cluster + KKČK Ústav výpočet. techniky MU, KIC91%3,5 % různé 5,5%

15 Malé knihovny - Zklienta (Z39.50) – a tedy možnost přebírat záznamy z NK ČR, SK ČR … - má 15% knihoven (316) Ostatní knihovny mohou využívat vlastní modul sdílení záznamů (např. iShare využívá 1502 knihoven s Claviem) - Pro malé knihovny je to hlavní zdroj a pokud nemají Zklienta tak také jediný odkud přebírají záznamy a využití (% nalezení) je odhadováno na 90-95% tzn. že originální katalogizace je v 5-10%

16 Vlivy do budoucna -již zmiňovaný nárůst požadavků na rozsah záznamu (selekční údaje) -nárůst požadavků na kvalitu (CPK, SK ČR, FRBRizace)

17 Úkol Ústřední knihovnické rady Kalkulace nákupu výtisku v rozsahu PV celková částka kalkulovaných nákladů/rok 12 410 000 z toho nákup publikací6 600 000 (vychází se z počtu publikací v roce 2013 (19619, viz Statistika domácí neperiodické produkce za rok 2013, uveřejněná ve výroční zprávě zde http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/vz2013.pdf), záznamů s vročením 2013 bez zaslaných povinných výtisků (1000) a nákladů na jejich pořízení. Průměrná cena 334 Kč byla odvozena z průměrné ceny domácích publikací nakupovaných NK ČR v roce 2013. http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/vz2013.pdf posílení úvazků na akvizici a zpracování 5 090 000 posílení úvazků na správu publikací 420 000

18 Závěry: Prvním krokem byly: - pokus o úpravu legislativy povinného výtisku – zkrácení lhůty pro odevzdání povinného výtisku neperiodických publikací: Varianta A) ve lhůtě než je publikace předána do distribuce Varianta B) ve lhůtě do 7 dnů po vydání publikace a stanovení přísnějších sankcí, případně motivace pomocí výhod (odečet z daní…).

19 Další návrhy: -nákup podle typu obsahu (např. beletrie 25%) -posílení zpracování vybrané městské knihovny, která publikace nakupuje -nákup nejčastěji zastoupené produkce (100 nejčastěji zastoupených nakladatelství v SK ČR)* http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni- politika/katalogizacni-politika/inf

20 Děkuji za pozornost! Dotazy? Případné dotazy mailem: Edita.Lichtenbergova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová, NK ČR Seminář Souborného katalogu ČR, Praha, 1. 12. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google