Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Research centre Advanced remedial technologies and processes Modelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Research centre Advanced remedial technologies and processes Modelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti."— Transkript prezentace:

1 Research centre Advanced remedial technologies and processes http://centrum-sanace.tul.cz Modelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti M Hokr a kol.

2 ARTEC 2 Přehled Problematika hlubinného úložiště Řešení projekty TUL Aktuální témata, zapojení pracovníků NTI Přehled výsledků

3 ARTEC 3 Hlubinné úložiště Geologické ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů Požadavky na dlouhodobou predikci jevů – izolace radionuklidů, bezpečnostní analýza Nutnost porozumění složitým vazbám mezi jevy (T-H-M-C) Modelování: Predikce na základě známých mechanismů a daných dat Analýza jevu na základě experimentálních dat (interpretace, získání modelového popisu a parametrů)

4 ARTEC 4 Projekty TUL GAČR 2002 (pukliny), „Potůčky“, „Melechov“ „Blízké pole“ (vedeno ÚJV) 2005-2008 „Vzdálené pole“ (vedeno ČGS) 2006-2009 „Task force EBS“ 2005-2008 „Decovalex 2011“ 2008-2009 (? 2010-2011) „Monitoring Bedřichovský tunel“ 2009-2010 MPO 2010-2013

5 ARTEC 5 Témata 1/4 Modelování tepla a vlhkosti v bentonitu Projekt „EBS task force“ – interpretace experimentálních dat laboratoř + in-situ, porovnání modelů mezi zahraničními týmy Vývoj programu ISERIT – sdružená úloha, využití objektového programování (D. Frydrych) Transport látky v multidimenzionálním modelu Rozšíření výpočtu transportu ve FLOW123D o vliv dvojí porozity a nelineární sorpce Modelová „upscaling“ úloha – kalibrace parametrů modelu s imobilní zónou podle výsledků multidimenzionálního modelu J. Havlíček, J. Kopal

6 ARTEC 6 Témata 2/4 Tepelné dimenzování HÚ Parametrické výpočty vedení tepla na různých geometrických aproximacích hlubinného úložiště v ANSYSu (J. Novák) Paralelní výpočty termoelasticity Napjatost horniny vlivem ražby a tepelné produkce Spolupráce ÚGN

7 ARTEC 7 Témata 3/4 Využití dat z Bedřichovského tunelu Analog hlubinného úložiště, obsáhlé množství dat (pukliny, voda, teplota, posuny) Modelování – fitování dat z monitoringu, metodika odhadu jevů a vlastností prostředí, poškození ražbou Hydro-mechanická vazba na puklinové síti 2D stochastická síť (korelace délka – rozevření) nelineární elastoplastický model mechaniky pukliny Vyhodnocení ekvivalentní hydraulické vodivosti a transportních charakteristik (doba průchodu, rozptyl) Speciální preprocesing (P. Rálek, B. Malá)

8 ARTEC 8 Témata 4/4 Obecný rozvoj Flow132D „optimalizace“ a zpřehlednění kódu, příprava pro využití cizích knihoven a paralelizaci (J. Březina) Efektivnější výpočet transportu přes násobení matice-vektor (J. Kopal) Struktura postprocesingových dat (řezy apod.)

9 ARTEC 9 Aktuální výsledky 2D puklinová síť pro Decovalex Vypočteno referenční řešení proudění s postprocesingem dle zadání D2011 Koncept jak nahradit transportní charakteristiky specifické pro částicový model veličinami spojitého modelu (rozptyl doby zdržení) Nová verze preprocesoru pro „odslepení“ a redukci puklinové sítě Nelineární materiálový model pro mechaniku na úloze s 1 puklinou

10 ARTEC 10 Aktuální výsledky Úlohy Bedřichovský tunel Shrnutí a popis měřených dat relevantních pro modelování (z rozptýlených zdrojů Klomínského a kol) Příprava konceptu řešené hydrogeologické úlohy jako zadání pro týmy Decovalexu Vyhodnocení přítoků do tunelu na 2D řezu – odhad hydraulické vodivosti konzistentní s literárními daty Pilotní modelová úloha ve Flow123D (skutečný terén, bez tunelu)

11 ARTEC 11 Účast studentů DP Škarydová: mechanika puklin Šustr: 2D a 3D úloha Bedřichov BP Haken: sdružené teplo a vlhkost v bentonitu + kalibrace Sucharda: porovnání dvojí porozity a multidimenzionálního na 2D pukl síti Hájek (vede Havlíček): 2D puklinová síť Decovalex pomocí nekompatibilního spojení 2.roč. Plachý (vede Kopal): 2D puklinová síť Decovalex

12 ARTEC 12 Tunel Bedřichov

13 ARTEC 13 2D pukliny

14 ARTEC 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Research centre Advanced remedial technologies and processes Modelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti."

Podobné prezentace


Reklamy Google