Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]"— Transkript prezentace:

1 ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]

2 Testování postřikovačů ukládá: 1.Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2006 Sb. (č.147/1966 Sb.). 2.Vyhláška Mze ČR č. 334/2004 Sb. O mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. Vyhláška Mze ČR č. 84/1997 Sb. (Technologické požadavky na funkční způsobilost používaných mechanizačních prostředků a technologický postup, podle něhož se testování provádí).

3 Technologické požadavky na funkční způsobilost používaných trysek: 2.8.1) Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, matriál, výrobce) na celém postřikovém rámu MP s výjimkou konc.trysek (rozptylovačů), jestliže jsou určeny pro spec.funkci. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém rámu ) Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapalina tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10%. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit +/- 20%.

4 Podmínky měření. Podle bodu 2.9.1) se příčná nerovnoměrnost zjišťuje takto: Měří se úroveň příčné nerovnoměrnosti rozptylu kapaliny v pracovním záběru MP, zpravidla na tzv. žlábkovém zařízení. Princip spočívá v zachycování sedimentujících kapek rozptýlené kapaliny žlábkovým zařízením a měření množství zachycené kapaliny po 10 cm úsecích v pracovním záběru MP. Měření se provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund nebo do naplnění první nádoby na cca 90 % jejího objemu. Naměřené hodnoty se uvedou do tabulek 1÷3.

5

6 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Nerovnoměrnost příčného rozptylu Tabulka 1 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,3 MPa

7 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Tabulka 2 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,4 MPa

8 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Tabulka 3 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,5 MPa

9 Podmínky měření průtočnosti trysek: Princip spočívá v měření množství zachycené kapaliny od každé jednotlivé trysky. Měření se provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund nebo do naplnění první nádoby na cca 90 % jejího objemu. Naměřené hodnoty se uvedou do tabulek 4÷6. HODNOCENÍ: Průtočnost každé trysky (rozptylovače) stejného označení se nesmí odchylovat o více než 10% jejich průměrné průtočnosti (relativní odchylka Δ i jednotlivých trysek nepřesáhne 10%).

10 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q Tabulka 4 Průtočnost trysek při tlaku 0,3 MPa

11 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q Tabulka 5 Průtočnost trysek při tlaku 0,4 MPa

12 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q Tabulka 6 Průtočnost trysek při tlaku 0,5 MPa

13 Na základě provedených měření a zpracovaných výsledků průtočnosti trysek uvedených v tabulkách 4÷6, vypočítáme průtočnost trysky při měřených tlacích v litrech za vteřinu. Výpočet pojezdových rychlostí pro zadané měrné dávky stanovíme výpočtem dle vztahu 1 nebo 2. 1.Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače v p

14 Q  l.ha -1  Měrná dávka Nastavený tlak p 1 = 0,30 MPa Nastavený tlak p 2 = 0,4 MPa Nastavený tlak p 3 = 0,50 MPa = [l.s -1 ] = [l.s -1 ] V p  m.s -1  V p  km.h -1  V p  m.s -1  V p  km.h -1  V p  m.s -1  V p  km.h -1  = [l.s -1 ] Tabulka 7 Pojezdové rychlosti v p postřikovače Sleza 1000.

15 Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače -průměrná hodnota průtočnosti trysky[l.s -1 ], u-počet rysek, B p -pracovní záběr postřikovače [m], v p -pojezdová rychlost[m.s -1 ]. (1),

16 Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače -průměrná hodnota průtočnosti trysky[l.s -1 ], u-počet rysek, b-rozteč trysek postřikovače [m], v p -pojezdová rychlost[m.s -1 ]. (2),


Stáhnout ppt "ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]"

Podobné prezentace


Reklamy Google