Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]"— Transkript prezentace:

1 ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]

2 Testování postřikovačů ukládá: 1.Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2006 Sb. (č.147/1966 Sb.). 2.Vyhláška Mze ČR č. 334/2004 Sb. O mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. Vyhláška Mze ČR č. 84/1997 Sb. (Technologické požadavky na funkční způsobilost používaných mechanizačních prostředků a technologický postup, podle něhož se testování provádí).

3 Technologické požadavky na funkční způsobilost používaných trysek: 2.8.1) Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, matriál, výrobce) na celém postřikovém rámu MP s výjimkou konc.trysek (rozptylovačů), jestliže jsou určeny pro spec.funkci. Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém rámu. 2.9.1) Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapalina tryskami (rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem překročit 10%. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom překročit +/- 20%.

4 Podmínky měření. Podle bodu 2.9.1) se příčná nerovnoměrnost zjišťuje takto: Měří se úroveň příčné nerovnoměrnosti rozptylu kapaliny v pracovním záběru MP, zpravidla na tzv. žlábkovém zařízení. Princip spočívá v zachycování sedimentujících kapek rozptýlené kapaliny žlábkovým zařízením a měření množství zachycené kapaliny po 10 cm úsecích v pracovním záběru MP. Měření se provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund nebo do naplnění první nádoby na cca 90 % jejího objemu. Naměřené hodnoty se uvedou do tabulek 1÷3.

5

6 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Nerovnoměrnost příčného rozptylu Tabulka 1 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,3 MPa

7 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Tabulka 2 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,4 MPa

8 Poř. číslo válce Zachycená kapalina v i tem válci x i  cm 3  Průměrná hodnota v itém válci x i  cm 3  Nerovnoměrnost příčného rozptylu 1.x1x1 2.x2x2 3.x3x3 14. Aritm.průměr Tabulka 3 Nerovnoměrnost příčného rozptylu při tlaku 0,5 MPa

9 Podmínky měření průtočnosti trysek: Princip spočívá v měření množství zachycené kapaliny od každé jednotlivé trysky. Měření se provádí třikrát po dobu nejméně 60 sekund nebo do naplnění první nádoby na cca 90 % jejího objemu. Naměřené hodnoty se uvedou do tabulek 4÷6. HODNOCENÍ: Průtočnost každé trysky (rozptylovače) stejného označení se nesmí odchylovat o více než 10% jejich průměrné průtočnosti (relativní odchylka Δ i jednotlivých trysek nepřesáhne 10%).

10 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q2 3. 4. 5. Tabulka 4 Průtočnost trysek při tlaku 0,3 MPa

11 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q2 3. 4. 5. Tabulka 5 Průtočnost trysek při tlaku 0,4 MPa

12 Průtočnost trysek Poř. číslo válce Zachycená kapalina v item válci q i  cm 3  Aritm.průměr průtočnosti  cm 3  Relativní odchylka průtočnosti  %  1. q1q1 2. q2q2 3. 4. 5. Tabulka 6 Průtočnost trysek při tlaku 0,5 MPa

13 Na základě provedených měření a zpracovaných výsledků průtočnosti trysek uvedených v tabulkách 4÷6, vypočítáme průtočnost trysky při měřených tlacích v litrech za vteřinu. Výpočet pojezdových rychlostí pro zadané měrné dávky stanovíme výpočtem dle vztahu 1 nebo 2. 1.Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače v p

14 Q  l.ha -1  Měrná dávka Nastavený tlak p 1 = 0,30 MPa Nastavený tlak p 2 = 0,4 MPa Nastavený tlak p 3 = 0,50 MPa = [l.s -1 ] = [l.s -1 ] V p  m.s -1  V p  km.h -1  V p  m.s -1  V p  km.h -1  V p  m.s -1  V p  km.h -1  200 220 240 = [l.s -1 ] Tabulka 7 Pojezdové rychlosti v p postřikovače Sleza 1000.

15 Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače -průměrná hodnota průtočnosti trysky[l.s -1 ], u-počet rysek, B p -pracovní záběr postřikovače [m], v p -pojezdová rychlost[m.s -1 ]. (1),

16 Výpočet pojezdové rychlosti postřikovače -průměrná hodnota průtočnosti trysky[l.s -1 ], u-počet rysek, b-rozteč trysek postřikovače [m], v p -pojezdová rychlost[m.s -1 ]. (2),


Stáhnout ppt "ÚLOHA č.3 ÚLOHA č.3 Laboratorní hodnocení postřikovače SLEZA 1000 a výpočet pracovní rychlosti dle zadané měrné dávky Q [l.ha -1 ]"

Podobné prezentace


Reklamy Google