Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Úvod do dějepisu 3 (VY_32_INOVACE_06.01.03) Autor PhDr. Jan Tomíček Tematická oblast Dějepis pro 5. – 7. ročník VG Ročník 7. ročník Datum tvorby Září 2012 Anotace Prezentace je určena k výuce úvodu do historiografie v dějepisném semináři v sedmém (předmaturitním) ročníku vyššího gymnázia. Studenty seznámí s postupem historikovy práce se slovníky a encyklopediemi. Metodický pokyn Šablona slouží jako digitalizovaná učebnice k výuce úvodu do dějepisu. Časová dotace je 35 minut.

2 Úvod do dějepisu -3 Postup historikovy práce (heuristika, slovníky, odborná literatura, atd.)

3 Postup historikovy práce 1) Výběr tématu: a) Aktuálnost a společenská důležitost (je např. výročí nějaké události apod.) b) Dosavadní stav zpracování (je to již hodně zpracováno nebo naopak vůbec ne) c) Odborné znalosti autora (umí např. přečíst starý text, zná jazyka textu atd.?) d) Citový vztah autora k tématu (někdo z jeho rodiny tu událost zažil atd.)

4 Postup historikovy práce –pokr. 2 2) Heuristika (seznámení se z historickou literaturou a s prameny) 3) Historická kritika (odliší prameny pravé a nepravé, více či méně věrohodné atd.) 4) Interpretace (vysvětlí obsah pramenů, vybere ty, o které se bude opírat, vypíše si vše a zpracuje se svými úvahami a poznámkami) 5) Syntéza (srozumitelné vyjádření své práce ve formě seminární práce, článku v odborném časopise, v referátu na vědecké konferenci atd.)

5 Heuristika 1) Badatel začne u literatury, teprve potom pracuje s prameny 2) V literatuře postupuje od prací obecnějších ke speciálním, od novějších ke starším. 3) Základní informace najde v naučných slovnících a encyklopediích 4) Začne všeobecnými encyklopediemi a pokračuje ke speciálním 5) Potom čte odbornou literaturu – vyhledává ji pomocí bibliografií, knihovních katalogů či v poznámkovém aparátu studovaných textů. 6) Studuje historické prameny

6 Naučné slovníky a encyklopedie Všeobecné – jsou zde hesla ke všem vědeckým oborům Cizí: Encyklopedia Britannica - anglická Brockhaus Encyklopädie - německá Naše: Riegrův slovník naučný (60. léta 19. st.), Ottův slovník naučný (konec 19. st.), Masarykův slovník naučný, Komenského (oba z 1. republiky), Encyklopedie Diderot atd. Speciální – zaměřené na jednu vědu Pro historika jsou hlavně důležité historické encyklopedie

7 Ottův slovník naučný – přelom 19. a 20. století

8 Masarykův slovník naučný – období 1. republiky

9 Historické encyklopedie 1) Zaměřené na etapu dějin (Encyklopedie antiky, Slovník antické kultury, Slovník moderních světových dějin atd.) 2) Zaměřené na určité obory blízké historii (Encyklopedie českého výtvarného umění, Československý hudební slovník) 3) Historický zeměpis (Evropa v proměnách století) 4) Zaměřené na umělecké památky (Umělecké památky Čech atd.) 5) Zaměřené na historické stavby a) Hrady a zámky (Hrady zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Hrady, zámky a tvrze království českého – August Sedláček atd.) b) Ostatní stavby (zvonice, kláštery, hrobky českých králů, lázně atd.) 6) Historické předměty (zbraně, uniformy atd.) 7) Zaměřené na osobnosti (Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, Kdo byl kdo – slavní vojevůdci, Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost atd.) 8) Datové příručky (Světové dějiny v datech, Československé dějiny v datech, České dějiny v datech, Historické události – Evropa atd.)

10 Encyklopedie numizmatiky a heraldiky

11 Města a městečka v Čechách… - publikace z oblasti historické geografie

12 Umělecké památky Čech – čtyřdílná encyklopedie

13 Hrady, zámky a tvrze Království českéh o od A. Sedláčka

14 Encyklopedie hradů a zbraní

15 Příručka českých osobností a dějin v datech

16 Bibliografie Bibliografie – soupis odborné literatury vydané v určitém prostoru a čase a také například v určitém oboru A) Všeobecná bibliografie – soupis literatury vydané ve všech oborech například za rok B) Speciální – pro určitý obor (např. historické) První historickou retrospektivní bibliografii (tedy sestavenou zpětně) sestavil Čeněk Zíbrt – Bibliografie české historie – asi kolem r. 1900 Periodické – od roku 1904 vydávána každý rok také pod názvem Bibliografie české historie, později od 50. let 20. století jako Bibliografie československé historie (sepsány všechny knihy, studie a odborné články, které v naší zemi k historii vyšly). Tímto způsobem můžeme vyhledat literaturu, která u nás v minulosti vyšla, další způsob je pomocí katalogů knihoven či odkazy v literatuře.

17 Postup historikovy práce - test 1) Uveď pět hlavních kroků postupu historikovy práce. 2) Dle čeho si například historik vybírá téma práce? 3) Co je to heuristika? 4) Uveď několik českých všeobecných encyklopedii a naučných slovníků. 5) Uveď alespoň pět příkladů, na co mohou být zaměřeny speciální historické encyklopedie? 6) Jakou významnou historickou příručku napsal August Sedláček? 7) Kdo je autorem první české historické bibliografie?

18 Postup historikovy práce – test - řešení 1) Uveď pět hlavních kroků postupu historikovy práce – Výběr tématu, heuristika, historická kritika, interpretace, syntéza 5 bodů 2) Dle čeho si například historik vybírá téma práce? – Dle aktuálnosti a spol. důležitosti, dle stavu zpracování, dle svých schopností, dle citového vztahu k tématu 4 body 3) Co je to heuristika? – Seznámení se s historickou literaturou a s prameny 2 body 4) Uveď několik českých všeobecných encyklopedii a naučných slovníků. - Riegrův slovník naučný, Ottův slovník naučný, Masarykův, Komenského, Diderot atd. 3 body 5) Uveď alespoň pět příkladů, na co mohou být zaměřeny speciální historické encyklopedie? - Na etapu dějin,na obory blízké k historii, na umělecké památky, stavby, osobnosti, datové příručky atd. 5 bodů 6) Jakou významnou historickou příručku napsal August Sedláček? – Hrady, zámky a tvrze království českého 1 bod 7) Kdo je autorem první české historické bibliografie? - Čeněk Zíbrt 1 bod

19 Použitá literatura Zwettler, Otto; Vaculík, Jaroslav; Čapka, František. Úvod do studia dějepisu pro posluchače PdF MU. Praha, 1994. Použité obrázky: Fota autora


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google