Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOLOGICKÁ ČINNOST LEDOVCŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOLOGICKÁ ČINNOST LEDOVCŮ"— Transkript prezentace:

1 GEOLOGICKÁ ČINNOST LEDOVCŮ
Prezentace pro výuku přírodopisu 9. ročník Luca Galuzzi, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

2 Název školy: Základní škola Městec Králové
Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_15_Př9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Přírodopis 9. ročník, Geologická činnost ledovců Anotace: Prezentace, sloužící k opakování, vysvětlení geologického působení ledovců na zemský povrch, zápisu do sešitů a procvičení probraného učiva, vhodné použít pracovní list č. 15. Datum dokončení:

3 Vysvětlivky k pomocným symbolům:
Určeno k zápisu do sešitů. Určeno k přemýšlení, řešení problému.

4 Opakování probraného učiva V tajence se skrývá název útvarů, které vytváří řeka ve středním a dolním toku. 1 - nejvodnatější řeka světa 2 – nálevkovité ústí řeky 3 – devastující mořské vlny 4 – říční údolí s kolmými stěnami 5 – tok řeky spadající do velké hloubky 6 – odnos zvětralého materiálu 7 – ostrovy vzniklé činností korálů 1 2 3 4 5 6 7 Kalcit (Příbram)

5 Řešení V tajence se skrývá název útvarů, které vytváří řeka ve středním a dolním toku.
1 - nejvodnatější řeka světa 2 – nálevkovité ústí řeky 3 – devastující mořské vlny 4 – říční údolí s kolmými stěnami 5 – tok řeky spadající do velké hloubky 6 – odnos zvětralého materiálu 7 – ostrovy vzniklé činností korálů 1 A M Z O N K 2 D E L T 3 S U I 4 Ň 5 V P Á 6 R 7 Y Kalcit (Příbram)

6 VZNIK LEDOVCŮ

7 Ledovce pokrývají 1/10 zemské souše, kromě Austrálie, vznik při průměrných teplotách pod 0°C.
Sníh se vlivem tlaku a změny teploty mění ve firn, ten se slévá v namodralý led – firnové pole, dává se do pohybu (v cm – m/den). Rozlišujeme ledovce horské a pevninské. Glaciologie je věda, zabývající se studiem ledovců. V minulosti pokrýval pevninský ledovec velkou část Evropy, Asie a Severní Ameriky. Neroztříděné usazeniny ledovcového původu se nazývají till, vytvářejí morény.

8 Vznik a působení horského ledovce

9 V současnosti jsou horské ledovce v nejvyšších pohořích – Himálaji, Kordillerách, Alpách, Pyrenejích, Skandinávii, Kavkazu … Sníh se hromadí ve výše položených kotlinách – karech. Odtud led klouže do údolí rychlostí několika m až km za rok – ledovcový splaz. Části zvětralých hornin ledovec unáší s sebou a obrušuje jimi okolní horniny, čímž vzniká ledovcové údolí. Ukládáním nánosů vzniká moréna. V nižší nadmořské výšce ledovec taje a tvoří zdroj ledovcové řeky, po změně podnebí prohlubně zaplňují ledovcová jezera (plesa).

10 Schematické znázornění působení horského ledovce
Vyzkoušejte si své jazykové dovednosti. DooFi, [cit ], dostupné na www:

11 Sníh během přeměny ve firn ztrácí vzduch, mění svoji strukturu i barvu, ušpinění je většinou způsobeno unášenými zvětralinami Foto autorky vlastní

12 Družicový snímek himálajských ledovců a jezer v Bhútánu
NASA, USGS, [cit ], dostupné na www:

13 Aletschský ledovec, Bernské Alpy – Švýcarsko, viditelné střední a boční morény
Dirk Beyer, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

14 Zde se sbíhají dva ledovcové splazy, před velkým splazem čelní moréna –Alpy, Rakousko
Rafael Brix, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

15 Horský ledovec modeluje vanovité údolí, hluboké a široké, ve tvaru písmene U - (trog), Norsko
Foto autorky vlastní

16 Zatímco toto údolí vytvarovala tekoucí voda a má tvar písmene V – Alpy, Rakousko
Foto autorky vlastní

17 I světoznámé norské fjordy jsou dílem ledovců
Foto autorky vlastní

18 Místo, kde ledovec taje, v popředí část čelní morény
Foto autorky vlastní

19 Morény tvoří netříděná směs balvanů, drobných úlomků a hlíny - Norsko
Foto autorky vlastní

20 Bludný balvan uložený ledovcem na skalní plošině – NP Yosemite
Maveric 149, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

21 Konec ledovcového splazu - Norsko
Foto autorky vlastní

22 Totéž místo, patrná je abraze okolních hornin
Foto autorky vlastní

23 Ukázka abrazivního působení ledovce - obrušování
Siim, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

24 Délka splazu horského ledovce může být mnoho kilometrů, Norsko
Foto autorky vlastní

25 Ledovec Perito Moreno – Patagonie, Argentina
Luca Galuzzi, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

26 Ledovec Cavel, Kanada – pruhy v ledu způsobují usazeniny, které pokrývají povrch ledovce
Wing - Chi Poon, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

27 Prohlubeň ledovcového karu po zaplnění vodou vytvoří ledovcové jezero (pleso) - Norsko
Foto autorky vlastní

28 Ledovcová jezera v různých výškových úrovních –
Norsko Foto autorky vlastní

29 Na horském ledovci můžete lyžovat i v létě – Hintertux, Rakousko
Lionork, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

30 Vznik a působení pevninského ledovce

31 Satelitní snímek Antarktidy
Pevninské ledovce pokrývají většinu Antarktidy a Grónska, mají mocnost až 4,5 km, vlastní vahou se rozpínají do stran, na pobřeží se odlamují v ledové kry. Satelitní snímek Antarktidy Dave Pape, [cit ], dostupné na www:

32 Pevninský ledovec je plastické těleso, které zemský povrch zarovnává a stlačuje.
Grónský ledovec, rok 2011 Eric Gaba, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

33 Schéma působení pevninského ledovce na zemský povrch
masa ledovce uvolňování a odnos hornin abraze Luis María Benítez[cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

34 Russelův ledovec - Grónsko
Saperaud, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

35 Část ledovce Vatnajökull (délka 100 km, šířka 83 km) - Island
Andeas Tille, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

36 Grónsko – telení ledovců
- odlamování okrajových částí doprovázené rachotem Lionork, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

37 Odlamováním ledu se uvolňují kry – Baffinův ostrov, až 90% objemu bývá pod vodou
Ansgar Walk, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

38 Tvary reliéfu patrné po ústupu pevninského ledovce
čelní moréna čelo ledovce výplavová plošina spodní moréna bludný balvan Hans Hillevaert, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

39 Kterou část zemského povrchu zachycuje tento obrázek?
Drumlin – pahorek doutníkovitého tvaru tvořený tillem Kterou část zemského povrchu zachycuje tento obrázek? Polinator, USGS, [cit ], dostupné na www:

40 vrchol hory vystupující z pevninského ledovce
Nunatak – Antarktida vrchol hory vystupující z pevninského ledovce Stephen Bannister, [cit ], dostupné pod licencí Creative Commons na www:

41 Esker - vlnící se val ledovcových usazenin, připomíjínající železniční násep
Pearson Scott Foresmann, [cit ], na www:

42 Kettel = ledovcem vyhloubené kotlové jezero jezero Issungua - Grónsko
Algkalv, [cit ], na www:

43 Doklady o zalednění ČR v dobách ledových
bludné balvany – bloky skandinávských žul na Severní Moravě, Šluknovsku a Frýdlantsku ledovcová jezera – plesa na Šumavě (Černé, Čertovo, Plešné …) ledovcové usazeniny - morény

44 Zápis do sešitů

45 Geologické působení ledovců
glaciologie - věda o ledovcích vznikají zledovatěním netajícího sněhu horské ledovce v nejvyšších pohořích – Alpách, Pyrenejích, Kavkazu, ………………………………. vanovité údolí U – trog morény = netříděné úlomky hornin, bludné balvany horská plesa v místě ledovcového karu (Černé jezero) pevninské ledovce – Grónsko, ………………………………... mocnost ledu až ……….. m zarovnávají povrch, telení ledovců, kry, jezera dříve pokrýval část Evropy, Asie a Severní Ameriky

46 Doklady o zalednění ČR v dobách ledových
bludné balvany – bloky skandinávských žul na Severní Moravě, Šluknovsku a Frýdlantsku ledovcová jezera – plesa na Šumavě (Černé, Čertovo, Plešné …) ledovcové usazeniny - morény

47 Otázky k zamyšlení Vyskytují se dnes na území ČR ledovce ?
Vyskytovaly se zde v minulosti ? Pokud ano, jaké jsou o tom důkazy ? Jaká je spojitost mezi ledovci a Finskou jezerní plošinou ? Jak poznáš, že údolí vytvaroval horský ledovec ? Jak se projevuje rušivá a jak tvořivá činnost ledovců?

48 Doplňte chybějící údaje v textu pracovního listu č. 15:
Ledovce pokrývají ………………….. souše, nevyskytují se pouze na kontinentu ……………………………… . Horské ledovce se nacházejí ve vysokých pohořích světa: (min. 5 příkladů). Pro vznik ledovců je nutná celoročni ………………… teplota a ………………… srážky. Horský ledovec tvaruje údolí ……………… a usazeniny ukládá v čele a po stranách v podobě …………………………………….. . Po jeho roztátí se kary mění v …………………… jezera, neboli ……………………………………… . Pevninské ledovce pokrývají ……………………………………………. . Po jeho ústupu je krajina … s výskytem erozních rýh a bludných Zůstala po nich také jezera v Severní Americe - ……………………… (min. 2). Činností ledovců vzniklo také členité pobřeží s hluboce zaříznutými …………..…., které se nacházejí ve Skandinávii, v Patagonii a na Aljašce.

49 Kontrola: Ledovce pokrývají 10% souše, nevyskytují se pouze na kontinentu Austrálie . Horské ledovce se nacházejí ve vysokých pohořích světa: Pamír, Ťan-Šan, Kavkaz, Alpy, Pyreneje, Andy, Skalisté hory. Pro vznik ledovců je nutná celoročni nízká teplota a sněhové srážky. Horský ledovec tvaruje údolí vanovitě a usazeniny ukládá v čele a po stranách v podobě morény . Po jeho roztátí se kary mění v ledovcová jezera, neboli horská plesa . Pevninské ledovce pokrývají Antarktidu, Grónsko, Patagonii . Po jeho ústupu je krajina zarovnaná s výskytem erozních rýh a bludných balvanů. Zůstala po nich také jezera v Severní Americe - Velké Medvědí, Velké otročí, Ontario, Hořejší …. Činností ledovců vzniklo také členité pobřeží s hluboce zaříznutými fjordy, které se nacházejí ve Skandinávii, v Patagonii a na Aljašce.

50 Hodnocení 18 – 20 bodů 15 – 17 bodů 12 – 14 bodů 9 – 11 bodů
výborné znalosti pěkně se v tématu orientuješ více se soustřeď a přemýšlej snaha učitele sama nestačí slabé znalosti, neumíš propojovat současné poznatky s dříve získanými

51 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
[cit ], dostupné pod licencí Creative Commons DOWNS, Roger M., et al. Almanach geografie. 1. Praha : Sanoma Magazines, spol.s r. o., s.


Stáhnout ppt "GEOLOGICKÁ ČINNOST LEDOVCŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google