Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v průběhu kontrol (kontrolní řád) kpt. Mgr. Blanka Kliková Oddělení stavební prevence, kontrolních činností a ZPP HZS Karlovarského kraje kpt. Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v průběhu kontrol (kontrolní řád) kpt. Mgr. Blanka Kliková Oddělení stavební prevence, kontrolních činností a ZPP HZS Karlovarského kraje kpt. Mgr."— Transkript prezentace:

1 Změny v průběhu kontrol (kontrolní řád) kpt. Mgr. Blanka Kliková Oddělení stavební prevence, kontrolních činností a ZPP HZS Karlovarského kraje kpt. Mgr. Blanka Kliková Oddělení stavební prevence, kontrolních činností a ZPP HZS Karlovarského kraje

2 Kontrolním řádem a zákonem č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, byly provedeny zásadní změny v procesních pravidlech kontrolní činnosti.  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Kontrolním řádem a zákonem č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, byly provedeny zásadní změny v procesních pravidlech kontrolní činnosti.  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Nová pravidla kontrolní činnosti na úseku požární ochrany

3 Úkony předcházející kontrole (ÚPK)  Jedná se o činnosti, které neodpovídají průběhu kontroly, ale někdy se stávají jejím předchůdcem.  Součinnost osob v okamžiku před samostatným zahájením kontroly je v tu chvíli založena pouze na dobrovolnosti a jejich ochotě.  Ve fázi ÚPK nelze práva vůči kontrolované osobě vynucovat prostřednictvím pokuty.  Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.  Jedná se o činnosti, které neodpovídají průběhu kontroly, ale někdy se stávají jejím předchůdcem.  Součinnost osob v okamžiku před samostatným zahájením kontroly je v tu chvíli založena pouze na dobrovolnosti a jejich ochotě.  Ve fázi ÚPK nelze práva vůči kontrolované osobě vynucovat prostřednictvím pokuty.  Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.

4 Oznámení kontroly  Povinnost oznamování termínu provedení komplexní kontroly, a to 7 kalendářních dnů předem je již zrušena! (oznámení + program kontroly) Nově:  Pro oznámení o provedení kontroly (plánované) je zasíláno „Oznámení o provedení požární kontroly“ včetně „předmětu“ (dříve „program“). Tímto úkonem se však nezahajuje kontrola (viz. § 5 kontrolního řádu).  Povinnost oznamování termínu provedení komplexní kontroly, a to 7 kalendářních dnů předem je již zrušena! (oznámení + program kontroly) Nově:  Pro oznámení o provedení kontroly (plánované) je zasíláno „Oznámení o provedení požární kontroly“ včetně „předmětu“ (dříve „program“). Tímto úkonem se však nezahajuje kontrola (viz. § 5 kontrolního řádu).

5 Komplexní kontrola KK bez nedostatků s nedostatky PROTOKOL

6 Tematická kontrola TK bez nedostatků PROTOKOL – u řádně objednaných kontrol standardního rozsahu Záznam o ÚPK – mimořádné kontroly s nedostatky PROTOKOL – s uvedením porušení povinností

7 „Kontrolní dohlídka“  Typ kontroly, kterou se ověřuje splnění opatření uložených ve správním řízení.  K ověření odstranění nedostatků se provede šetření. - bez nedostatků …………………………………..Záznam o ÚPK - nedostatky trvají, či nové nedostatky ……….PROTOKOL.  Typ kontroly, kterou se ověřuje splnění opatření uložených ve správním řízení.  K ověření odstranění nedostatků se provede šetření. - bez nedostatků …………………………………..Záznam o ÚPK - nedostatky trvají, či nové nedostatky ……….PROTOKOL.

8 Protokol o kontrole ZMĚNY  „zápis“ nyní „PROTOKOL“  „závady“ nyní „NEDOSTATKY“  „POVINNÁ OSOBA“ je to jakákoli osoba odlišná od kontrolované osoby, která však je vůči kontrolované osobě v určitém vztahu a jejíž součinnost je pro řádný výkon kontroly a dosažení účelu taktéž nezbytný.  „PŘIZVANÁ OSOBA“ je to fyzická osoba, která se účastní kontroly z podnětu kontrolního orgánu v zájmu dosažení jejího účelu (§ 6 kontrolního řádu)  „zápis“ nyní „PROTOKOL“  „závady“ nyní „NEDOSTATKY“  „POVINNÁ OSOBA“ je to jakákoli osoba odlišná od kontrolované osoby, která však je vůči kontrolované osobě v určitém vztahu a jejíž součinnost je pro řádný výkon kontroly a dosažení účelu taktéž nezbytný.  „PŘIZVANÁ OSOBA“ je to fyzická osoba, která se účastní kontroly z podnětu kontrolního orgánu v zájmu dosažení jejího účelu (§ 6 kontrolního řádu)

9 Protokol o kontrole ZMĚNY  V protokolu se již nestanovují „opatření ke zjištěným nedostatkům a lhůty k jejich odstranění“, ale je stanovena pouze „LHŮTA NA PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ“.  Žádost o prodloužení termínu na odstranění nedostatků – NEZASÍLAT !!! HZS nestanovuje lhůtu, do které mají být odstraněny nedostatky, ale pouze lhůtu, do kdy má být zaslána zprávy. Za dobu trvání nedostatků, tzn. protiprávního stavu, si odpovídá kontrolovaná osoba sama.  V protokolu se již nestanovují „opatření ke zjištěným nedostatkům a lhůty k jejich odstranění“, ale je stanovena pouze „LHŮTA NA PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ“.  Žádost o prodloužení termínu na odstranění nedostatků – NEZASÍLAT !!! HZS nestanovuje lhůtu, do které mají být odstraněny nedostatky, ale pouze lhůtu, do kdy má být zaslána zprávy. Za dobu trvání nedostatků, tzn. protiprávního stavu, si odpovídá kontrolovaná osoba sama.

10 Protokol o kontrole ZMĚNY  Již se nevyžaduje výhradně osobní seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrole, nýbrž se využívá obecná úprava doručování dle správního řádu – zasílání do datové schránky.  Podání námitek proti zjištěným nedostatkům nemá ve svém důsledku žádný vliv na termín podání písemné zprávy o odstranění nedostatků.  Již se nevyžaduje výhradně osobní seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrole, nýbrž se využívá obecná úprava doručování dle správního řádu – zasílání do datové schránky.  Podání námitek proti zjištěným nedostatkům nemá ve svém důsledku žádný vliv na termín podání písemné zprávy o odstranění nedostatků.

11 Námitky  Pouze proti kontrolním zjištěním, odůvodněné  Podání ve lhůtě 15 dnů (obdoba opravných prostředků dle správního řádu) s možností stanovení delší (nikoli kratší) lhůty v protokolu  Písemně (tj. i elektronicky, nelze však ústně do protokolu)  Pouze proti kontrolním zjištěním, odůvodněné  Podání ve lhůtě 15 dnů (obdoba opravných prostředků dle správního řádu) s možností stanovení delší (nikoli kratší) lhůty v protokolu  Písemně (tj. i elektronicky, nelze však ústně do protokolu)

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Změny v průběhu kontrol (kontrolní řád) kpt. Mgr. Blanka Kliková Oddělení stavební prevence, kontrolních činností a ZPP HZS Karlovarského kraje kpt. Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google