Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronizace veřejné správy eGovernment 20. duben 2009, 10 min. nové zákony, povinnosti a možnosti pro obce CzechPOINT, datové schránky, spisová služba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronizace veřejné správy eGovernment 20. duben 2009, 10 min. nové zákony, povinnosti a možnosti pro obce CzechPOINT, datové schránky, spisová služba."— Transkript prezentace:

1 Elektronizace veřejné správy eGovernment 20. duben 2009, 10 min. nové zákony, povinnosti a možnosti pro obce CzechPOINT, datové schránky, spisová služba Finanční podpora

2 Program: Elektronizace – důvody pro a proti Datové schránky, spisová služba a konverze dokumentů Finanční podpora na vybudování nebo rozšíření pracoviště Czech POINT - termín podávání žádostí prodloužen do do do 31. května 2009 do 16:00 hodin Finanční podpora na technologická centra a elektronické spisové služby v území Pomoc ORP Černošice Technické požadavky Zpracováno podle informací zveřejněných

3 Datové schránky – od Zákon 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, prováděcí vyhláška (zveřejnění - květen 2009?, nyní pracovní verze) Datové schránky se zřídí povinně především všem orgánům veřejné moci (například obecním a městským úřadům) a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby mohou o zřízení datové schránky dobrovolně požádat. Datové schránky bude zřizovat bezplatně Ministerstvo vnitra ČR. Datová schránka je elektronické úložiště, určené k bezpečnému a prokazatelnému doručování dokumentů. Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. Použití datových schránek bude povinné pro vzájemnou komunikaci orgánů veřejné moci mezi sebou a dále pro komunikaci orgánů veřejné moci vůči všem právnickým či fyzickým osobám, kterým byla datová schránka zřízena povinně nebo na základě žádosti. Použití datových schránek bude nepovinné pro komunikaci právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci. Datových schránek nebude možno využít pro vzájemnou komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami. Fyzická či právnická osoba tedy může podle uvedeného zákona doručovat dokumenty pouze orgánu veřejné moci, nikoliv jiné fyzické či právnické osobě.

4 Konverze dokumentů Plné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě a naopak, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokumenty v elektronické formě jsou „zrovnoprávněny“ s listinnou podobou. Elektronická forma bude mít hodnotu „notářsky“ ověřené kopie. Potřebná technika je součástí pracoviště Czech POINT CzechPOINT bude od sloužit jako konverzní pracoviště

5 Semináře k datovým schránkám Institut pro místní správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR pořádá Open semináře k datovým schránkám, určené pro územní samosprávné celky, zejména pro starosty a ostatní členy zastupitelstev, organizační složky. Termíny: , , , , 4. 5., 5. 5., 6. 5., místo konání - Vzdělávací středisko Institutu pro místní správu Praha, Benešov u Prahy, U Stadionu Účast je bezplatná, přihlášky na

6 Finanční podpora MVČR - představy o spolupráci, projekty, čerpání 26,7 miliard €, z toho IOP celkem 1 582,4 mil. €, pro územní samosprávné celky 171 mil. €. Informace a odkazy na na - eGON, mail Projekt E-Government v obcích – Czech POINT – žadatelem je obec prostřednictvím ORP, limit celkem ,- Kč, maximální limit pro obec na způsobilé náklady projektu ,- Kč, ,- Kč u upgrade, spoluúčast obce 15%. Žádosti lze podávat v prodlouženém termínu do Projekt Technologická centra a spisové služby v území, žadatelem je ORP a kraj, celková částka dotace ,- Kč, maximální velikost příspěvku na ORP je ,- Kč ,- Kč za každou obec, která s ORP podepíše partnerskou smlouvu. Spoluúčast je 15%. Žádosti lze podávat v termínu –

7 Zřízení pracoviště Czechpoint Obec obdrží dotaci a získá techniku Automatické zařazení do seznamu obcí (vyhl. MVČR č. 324/2008 Sb.) ná základě žádosti Smlouva s Českou poštou, certifikáty, tokeny Obchodní místo - Jindřišská 14, Praha 1, telefon , Smlouva s ČÚZK (výstup je zpoplatněn) Instalace 602XML Filleru (zdarma) Administrace účtů uživatelů a zavedení certifikátů do systému Evidence výpisů – samostatně nebo spisovou službou Školení - ORP

8 Pomoc ORP Černošice Zpracování žádostí o podporu na CzechPOINT Vedení elektronické spisové služby včetně propojení s datovou schránkou, uložení dat Školení Podmínkou získání dotace pro ORP je partnerská smlouva nejméně s 9 obcemi

9 Práce s datovou schránkou Pokud není elektronické spisová služba – prohlížeč, např. Microsoft® Internet Explorer – přihlášení k datové schránce jménem a heslem (certifikátem) Elektronická spisová služba – automatizace práce s datovou schránkou a s dokumenty Spolupráce s ORP – spisová služba + uložení dat + uživatelská podpora Obce použijí tzv. „tenkého klienta“ spisové služby v prostředí prohlížeče

10 Základní odkazy https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx https://www.czechpoint.cz/http://www.czechpoint.cz/https://www.czechpoint.cz/ https://www.epusa.cz/http://www.epusa.cz/https://www.epusa.cz/ https://katastr.cuzk.cz/


Stáhnout ppt "Elektronizace veřejné správy eGovernment 20. duben 2009, 10 min. nové zákony, povinnosti a možnosti pro obce CzechPOINT, datové schránky, spisová služba."

Podobné prezentace


Reklamy Google