Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G RANADA 2015 23.4 – 9.5.2015 E RASMUS + S PECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ A NUTRIČNÍ PÉČE U SENIORŮ V ZAHRANIČÍ Lucie Kenkušová a Kristýna Hypešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G RANADA 2015 23.4 – 9.5.2015 E RASMUS + S PECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ A NUTRIČNÍ PÉČE U SENIORŮ V ZAHRANIČÍ Lucie Kenkušová a Kristýna Hypešová."— Transkript prezentace:

1 G RANADA 2015 23.4 – 9.5.2015 E RASMUS + S PECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ A NUTRIČNÍ PÉČE U SENIORŮ V ZAHRANIČÍ Lucie Kenkušová a Kristýna Hypešová

2 C ENTRO DE E STENCIAS D URNAS E L C ARMEN S L

3

4

5 C ÍLOVÁ SKUPINA Klienti postižení : Alzheimerovou chorobou Parkinsonovou chorobou Demencí

6 D RUHY POSKYTOVANÉ PÉČE Fyzioterapie Arteterapie Zooterapie Pomoc s přijímáním stravy Pomoc při vyprazdňování Dohled na pitný režim Socializace klientů Aplikace inzulínu Měření FF Odběr biologického materiálu

7 Ukázka fyzioterapie u jedné z klientek

8 1. O ŠETŘOVATELSKÁ ANAMNÉZA Zjišťování problémů prostřednictvím: Rodiny Lékařské zprávy Od klienta

9 Dokumentace

10 Hodnocení problémů klientů

11 2. O ŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA Ošetřovatelské problémy: Inkotinence Nesoběstačnost v oblasti výživy Demence Nesoběstačnost v oblasti vyprazdňování Diabetes mellitus

12 ROZDÍLY MEZI DOKUMENTACÍ V ČR A ŠPANĚLSKEM

13

14 ZRAVOTNÍCI POSUZUJÍ PROBLÉMY POMOCÍ Barthelova testu, který posuzuje soběstačnost například v oblasti: Najezení Napití Oblékání Koupání Osobní hygieny Kontinence moči Kontinence stolice

15

16 3. P LÁN OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

17

18 P LÁN OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZAPISUJE : Zdravotní sestra Fyzioterapeutka Psycholožka Sociální pracovnice

19 H ODNOCENÍ PROBLÉMŮ

20 4. R EALIZACE OŠETŘOVATELSKÉHO PLÁNU Rozvoj jemné motoriky Rozvoj logického myšlení Prevence pádu Fyzická aktivizace Fyzioterapie Podpora soběstačnosti klientů

21 Č LENOVÉ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU A JEJICH KOMPETENCE

22 Sestra Fyzioterapeutka Sociální pracovnice

23 P ŘÍKLAD PREVENCE PÁDU

24 R OZVOJ JEMNÉ MOTORIKY

25 F OTOTERAPIE

26 A KTIVIZACE KLIENTŮ

27 K ULTURNÍ AKCE

28 F YZICKÁ AKTIVIZACE KLIENTA

29 F YZICKÁ AKTIVIZACE KLIENTŮ

30 R OZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

31 5. Z HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ Reakce pacienta na oše. zásahy se posuzují pomocí Komunikace s klientem Objektivních výsledků léčby Dotazníku

32 P OSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ CÍLŮ POMOCÍ Pomocí vedení osobních záznamů pacientů

33 A KTIVIZACE KLIENTŮ POMOCÍ Psychické podpory Nácviku soběstačnosti Socializace Prevence pádu Fyzioterapie Rozvoj kognitivních funkcí

34 M ÍNUSY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Ztráta individuality Stereotypní program Ztráta ohledu na samostatné rozhodování

35 P ŘIDĚLENÍ POVINNOSTI

36 N ÁCVIK SOBĚSTAČNOSTI

37 R OZVOJ KREATIVITY

38 K AZUISTIKA PACIENTA Rosalio Martos Sánchez 10.3.1932 ( 83 let) Žije v pečovatelském domě, ráno odvoz do tohoto zařízení Pracovala jako zdravotní sestra na urgentním příjmu Má 3 syny, 1 dceru V tomto zařízení od roku 2012 Bere pravidelně předepsané léky

39

40 Lékařská diagnóza : Parkinson ( 2015) Gonarthrosis bilateralis Poškození kognitivních funkcí Ošetřovatelské problémy: Inkontinence stolice, moči Porušení integrity kůže v oblasti muskulus gluteus medius Nesoběstačnost při hygienické péči Omezená pohyblivost Částečně soběstačná při příjmu potravy

41 Oše. problém: Porucha integrity kůže Oše. cíl: Zlepšení integrity kůže Oše. Intervence: Pravidelné převazy Sledovat stav a barvu kůže Použití antidekubitálních pomůcek Použití ochranné kosmetiky ( masti..) Polohování pacienta

42 K AZUISTIKA PACIENTA Carmen Heredia Hervias 20.9.1928 (85 let) Má 2 syny a 2 dcery Žije v denním stacionáři, kde se o ní starají od 9:00 do 18:00 (o víkendech péči zajišťuje rodina) Pracovala jako instruktorka bobování v pohoří Sierra Nevada

43

44 Lékařská diagnóza Alzheimerova choroba Diabetes mellitus Inkontinence moči Zmatenost Částečná imobilita Nesoběstačnost v oblasti hygienické péče Riziko pádu Ošetřovatelské problémy

45 Ošetřovatelský problém Zhoršené myšlení a paměť Ošetřovatelský cíl Zmírnění zhoršování myšlení a paměti Ošetřovatelská intervence Procvičování paměti Trénování logického myšlení Rozvoj kognitivních funkcí Komunikace s klientem


Stáhnout ppt "G RANADA 2015 23.4 – 9.5.2015 E RASMUS + S PECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ A NUTRIČNÍ PÉČE U SENIORŮ V ZAHRANIČÍ Lucie Kenkušová a Kristýna Hypešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google