Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolníci 2008Komunikace pro dobrovolníky v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolníci 2008Komunikace pro dobrovolníky v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolníci 2008Komunikace pro dobrovolníky v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných

2 Komunikace – speciální část Komunikace Komunikace je základním pracovním prostředkem jakékoli pomáhající profese, tedy i dobrovolnické práce v sociální oblasti Komunikace je základním pracovním prostředkem jakékoli pomáhající profese, tedy i dobrovolnické práce v sociální oblasti

3 Komunikace – speciální část Komunikujeme verbálně a neverbálně. Komunikujeme verbálně a neverbálně. Většinu informací vysíláme a přijímáme mimoslovně – proporce verbálního a neverbálního se však mění v průběhu života. Většinu informací vysíláme a přijímáme mimoslovně – proporce verbálního a neverbálního se však mění v průběhu života. Neverbální komunikace se často podceňuje Neverbální komunikace se často podceňuje

4 Komunikace – speciální část Neverbální komunikace: Základní pravidla: Základní pravidla: – Přiměřená gestika a mimika – klid – Sladění poloh jako východisko pro spolupráci, pozice ve zrakovém poli, přiměřený oční kontakt – Odlišná potřeba doteků u různých lidí – Respektování osobnostních zón

5 Komunikace – speciální část Osobní zóny Intimní: Intimní: – do cca 50 cm Osobní: Osobní: – vzdálenost, při které se můžeme držet za ruce – do cca 1,50 m Společenská: Společenská: – Od cca 1,5 m – vzdálenost, kdy již vidíme celou postavu stojícího partnera) Veřejná: Veřejná: – od cca 3-4 m dále

6 Dobrovolníci 2008 Specifické typy klientů Agresivní Agresivní Trpící demencí Trpící demencí Depresivní Depresivní

7 Dobrovolníci 2008 Komunikace s agresivním člověkem

8 Komunikace – speciální část Když člověk trpí bolestí, nepohodlím, je daleko od svých blízkých,… nemá často energii používat společensky přijímané způsoby zvládání zátěže – mnohdy pak reaguje neočekávaně Když člověk trpí bolestí, nepohodlím, je daleko od svých blízkých,… nemá často energii používat společensky přijímané způsoby zvládání zátěže – mnohdy pak reaguje neočekávaně Při setkávání s lidmi je vhodné vědět, s jakými problémy se potýkají - co u nich může snižovat schopnost optimálně reagovat na nás Při setkávání s lidmi je vhodné vědět, s jakými problémy se potýkají - co u nich může snižovat schopnost optimálně reagovat na nás

9 Komunikace – speciální část Co vede k agresi u starých lidí? Teorie frustrace-agrese: Teorie frustrace-agrese: – Fyziologické potřeby – spánková deprivace, potíže v komunikaci potřeb, deprivace nebo nadměrná stimulace podněty, bolest – Potřeba bezpečí – např. obrana před doteky nepoznávaným, dezorientace - obrana před neznámu situací, narušení intimního prostředí, ztráta kontroly – Potřeba blízkosti, lásky – frustrace ze sociální izolace, z nepřijetí kolektivem – Potřeba sebeúcty – zranění „ega“- projevy neúcty, útok na osobní přesvědčení, ztráta prestiže, ztráta pocitu užitečnosti – Potřeba seberealizace – ztráta profese, rolí; omezení činností Chování posilované reakcemi okolí – opakování agrese pro její osvědčení v minulosti – problémový klienti sklízí více pozornosti Chování posilované reakcemi okolí – opakování agrese pro její osvědčení v minulosti – problémový klienti sklízí více pozornosti Příznak nemoci – agrese na bázi halucinací, dezorientace, zdánlivě nemotivovaná, agrese na bázi ztráty vyšších emocí - zábran Příznak nemoci – agrese na bázi halucinací, dezorientace, zdánlivě nemotivovaná, agrese na bázi ztráty vyšších emocí - zábran

10 Komunikace – speciální část Nejčastější spouštěče Pocit ohrožení, strachu Pocit ohrožení, strachu Pocit křivdy a nespravedlnosti Pocit křivdy a nespravedlnosti Zklamané očekávání Zklamané očekávání Nadměrná zátěž, zejm. pokud vnímána jako zbytečná (dlouhé čekání, opakované časté dotazy) Nadměrná zátěž, zejm. pokud vnímána jako zbytečná (dlouhé čekání, opakované časté dotazy) Ponížení Ponížení Bezmoc, snaha překonat úzkost ze situace Bezmoc, snaha překonat úzkost ze situace Pocity viny Pocity viny Bolest Bolest Očekávání ocenění síly druhými („machrování“) Očekávání ocenění síly druhými („machrování“) Špatná interpretace reality Špatná interpretace reality Psychopatie Psychopatie

11 Komunikace – speciální část Prevence agresivity Vyhýbat se spouštěčům Vyhýbat se spouštěčům Dostatek komunikace a dobrá komunikace Dostatek komunikace a dobrá komunikace Kompenzace smyslových a kognitivních deficitů, péče o zdraví Kompenzace smyslových a kognitivních deficitů, péče o zdraví Smysluplné aktivity (dobrovolné, širší nabídka) Smysluplné aktivity (dobrovolné, širší nabídka) Zajištění bezpečného prostředí Zajištění bezpečného prostředí

12 Komunikace – speciální část Jak reagovat na agresivní chování Nejít do střetu Nejít do střetu – předvídat konfliktogenní situace, na nepříjemnosti dopředu podrobně připravit Zachovat klid Zachovat klid – neodpovídat agresí, okřikováním (prevence spirálovitého posilování) Zklidňovat Zklidňovat – zpomalením tempa řeči, snížením gestikulace, prohloubením hlasu; odložením nepříjemností; dotazováním na podrobnosti, projevením empatie, pokory Posadit agresora, je-li ochotný Posadit agresora, je-li ochotný Odvrátit pozornost jinam – odložit téma na vhodnější čas Odvrátit pozornost jinam – odložit téma na vhodnější čas Naslouchat, mluvit méně – projevit zájem Naslouchat, mluvit méně – projevit zájem Řídit rozhovor tak, aby vyšla najevo fakta Řídit rozhovor tak, aby vyšla najevo fakta – umožnit racionální pohled z odstupu Soustředit se na řešení nyní a tady Soustředit se na řešení nyní a tady – zabránit rozšíření konfliktu na další oblasti, které s ním nesouvisí Konstruktivně řešit potřeby, jejichž frustrace agresi vyvolala – navrhnout alternativy Konstruktivně řešit potřeby, jejichž frustrace agresi vyvolala – navrhnout alternativy Odvést rozčílenou osobu z dosahu publika Odvést rozčílenou osobu z dosahu publika – o samotě je jednodušší přiznat omyl Přivolání pomoci Přivolání pomoci

13 Komunikace – speciální část Při důvodné obavě z agrese pomáhá Dobrá znalost klienta Dobrá znalost klienta Využití emoční nákazy – lze jen do určitého stupně a jen v některých situacích Využití emoční nákazy – lze jen do určitého stupně a jen v některých situacích Úprava prostředí: odstranit z dosahu možné „zbraně“ Úprava prostředí: odstranit z dosahu možné „zbraně“ Sledovat neverbální projevy (velký zvrat z klidu do neklidu, dlouhý oční kontakt, známky rozrušení, náznaky útočení, rozčílená mimika, apod.) Sledovat neverbální projevy (velký zvrat z klidu do neklidu, dlouhý oční kontakt, známky rozrušení, náznaky útočení, rozčílená mimika, apod.) Zajištění si blízké pomoci Zajištění si blízké pomoci Snaha „posadit“ agresora za bariéru – nenarušovat osobní prostor, nedotýkat se Snaha „posadit“ agresora za bariéru – nenarušovat osobní prostor, nedotýkat se Neblokovat únikovou cestu sobě ani klientovi Neblokovat únikovou cestu sobě ani klientovi

14 Komunikace – speciální část Při dobré znalosti klienta Navození inkompatibilních odpovědí Navození inkompatibilních odpovědí – Empatie: vnímá-li agresor znaky bolesti a utrpení druhého, může zakoušet pocity, jako kdyby byl na jejím místě  Neplatí u příliš rozhněvaných, u přesvědčení o oprávněnosti hněvu – tam účinky opačné – Humor a zábava: ne však sarkasmus, ironie – Flirtování: silnější podněty ovšem agresi spíše povzbuzují Paradoxní reakce – lze použít jen při dobré znalosti druhého a jen vyjímečně (spíše pro zabránění sebepoškození) Paradoxní reakce – lze použít jen při dobré znalosti druhého a jen vyjímečně (spíše pro zabránění sebepoškození)

15 Dobrovolníci 2008 Komunikace s lidmi trpícími demencí

16 Komunikace – speciální část V ČR trpí demencí asi 150 000 lidí V ČR trpí demencí asi 150 000 lidí Demence je projev nemoci – je průvodním jevem degenerativních změn v mozku, při nichž dochází k narušení nervových buněk a spojení mezi nimi Demence je projev nemoci – je průvodním jevem degenerativních změn v mozku, při nichž dochází k narušení nervových buněk a spojení mezi nimi Většinou nastupuje pozvolně, postupně se prohlubuje a v závažných stadiích končí úplnou ztrátou soběstačnosti Většinou nastupuje pozvolně, postupně se prohlubuje a v závažných stadiích končí úplnou ztrátou soběstačnosti

17 Komunikace – speciální část Faktory narušující komunikaci Poruchy krátkodobé paměti Poruchy krátkodobé paměti Potíže s vyjadřováním Potíže s vyjadřováním Potíže s porozuměním druhému Potíže s porozuměním druhému Smyslové vady Smyslové vady Další Další – zúžená pozornost – poruchy orientace v čase a prostoru – poruchy praxe – zpomalení tempa – zhoršená adaptabilita

18 Komunikace – speciální část Faktory narušující komunikaci Poruchy krátkodobé paměti: Poruchy krátkodobé paměti: – Krátkodobá paměť, která umožňuje podržet informace po dobu, kdy s nimi pracujeme bývá narušena x dlouhodobá paměť, která organizuje informace opakovaným používáním silně zafixované, může být dobře zachována Potíže s vyjadřováním: Potíže s vyjadřováním: – Těžko nachází správná slova, používá tak často nesrozumitelný opis; často dochází k nedorozuměním, která chápe jako nepochopení vlastní osoby Nesnáze při porozumění druhému Nesnáze při porozumění druhému – Nemusí rozeznávat některá slova a rozumět těžším větám, může být pro něj obtížné porozumět smyslu toho, co říkáme – Zdánlivá nespolupráce může vyplývat z neporozumění – Někdy vede demence ke ztrátě mimiky – problém ve zpětné vazbě Porucha orientace v čase a prostoru Porucha orientace v čase a prostoru – Obtížně se orientují v nových situacích, v neznámém prostředí někdy i v prostředí známém – nemocný trpí stálým nedostatkem informací

19 Komunikace – speciální část Kromě poruch kognitivních funkcí lze často pozorovat nápadnosti v chování (apatie, nezájem, náladovost). Kromě poruch kognitivních funkcí lze často pozorovat nápadnosti v chování (apatie, nezájem, náladovost). – Zvláště v počátku rozvoje příznaků si postižení uvědomují změny. Reagují na ně podrážděním, agresí, depresemi, úzkostí. – Snaží se zapomenuté nahradit – konfabulují Vážnější stupně bývají často provázeny chyběním náhledu na potřebu pomoci. Navázat a udržet kontakt s takovým člověkem je velmi těžké. Vážnější stupně bývají často provázeny chyběním náhledu na potřebu pomoci. Navázat a udržet kontakt s takovým člověkem je velmi těžké. – Bývají provázeny též ztrátou představy o základních lidských postojích a hodnotách – jeví se jako ztráta zábran, ignorování sociálních norem – chybí stud

20 Komunikace – speciální část Zásady pro komunikaci Sledovat, zda nejsou přítomny další okolnosti ztěžující komunikaci (zejm. smyslové vady) Sledovat, zda nejsou přítomny další okolnosti ztěžující komunikaci (zejm. smyslové vady) Vhodná komunikace 1 x 1 Vhodná komunikace 1 x 1 Vytvořit si podmínky: omezit rušivé podněty z okolí, zamezit přesycení podněty; pozice v zorném poli; stejná výška Vytvořit si podmínky: omezit rušivé podněty z okolí, zamezit přesycení podněty; pozice v zorném poli; stejná výška Kombinovat senzorické vstupy Kombinovat senzorické vstupy Věnovat pozornost neverbálním projevům, přizpůsobit se nemocnému – ne naopak Věnovat pozornost neverbálním projevům, přizpůsobit se nemocnému – ne naopak Přizpůsobit se pomalejšímu tempu; nechat dostatek času pro vyjádření; nabídnout chybějící slovo Přizpůsobit se pomalejšímu tempu; nechat dostatek času pro vyjádření; nabídnout chybějící slovo Při sdělování informací – stručně, po jednom kroku, konkrétně, ověřovat pochopení Při sdělování informací – stručně, po jednom kroku, konkrétně, ověřovat pochopení

21 Komunikace – speciální část Držet se jednoho tématu – např. při přípravě oběda mluvit o obědě Držet se jednoho tématu – např. při přípravě oběda mluvit o obědě Využívat informací z dlouhodobé paměti (ptát se spíše na dalekou minulost) Využívat informací z dlouhodobé paměti (ptát se spíše na dalekou minulost) Vyhýbat se otázkám, na které nemůže odpovědět – budí pocity vlastní neschopnosti Vyhýbat se otázkám, na které nemůže odpovědět – budí pocity vlastní neschopnosti Dodávat pocit užitečnosti, smysluplnosti – objevovat činnosti, v nichž může být spolu s vámi zapojený; konkrétními poukázáními dávat najevo, že věci zvládá Dodávat pocit užitečnosti, smysluplnosti – objevovat činnosti, v nichž může být spolu s vámi zapojený; konkrétními poukázáními dávat najevo, že věci zvládá Pokud lze, ignorovat projevy nevhodného chování – vyhýbat se spouštěčům takového chování Pokud lze, ignorovat projevy nevhodného chování – vyhýbat se spouštěčům takového chování Pokud nemocný právě něco dělá, je vhodné nepřerušovat ho a k činnosti se přidat – počkat, dokud nebude schopný se na vás soustředit Pokud nemocný právě něco dělá, je vhodné nepřerušovat ho a k činnosti se přidat – počkat, dokud nebude schopný se na vás soustředit

22 Komunikace – speciální část Časté „chyby“ Netrpělivé reakce, popohánění Netrpělivé reakce, popohánění Apelace na nemocného, aby se víc snažil Apelace na nemocného, aby se víc snažil Složité vyjadřování Složité vyjadřování Dávání najevo pochybností o schopnosti něco zvládnout či pochopit Dávání najevo pochybností o schopnosti něco zvládnout či pochopit Používání zdrobnělin („dětská mluva“) a familierních oslovení Používání zdrobnělin („dětská mluva“) a familierních oslovení

23 Dobrovolníci 2008Deprese

24 Komunikace – speciální část Deprese Deprese výrazně zhoršuje kvalitu života Deprese výrazně zhoršuje kvalitu života Léčitelná Léčitelná Velké procento seniorů v ústavní péči trpí příznaky deprese Velké procento seniorů v ústavní péči trpí příznaky deprese Symptomy: Symptomy: – Úbytek energie – Dysforie – vymizení pozitivních emocí – Pocity beznaděje, ztráta pozitivní perspektivy do budoucna – Smutek, pláč – Poruchy spánku – Zhoršení soustředění – Ztráta zájmu o každodenní věci – Myšlenky na sebevraždu, smrt Nápadné jsou zejm. náhlé změny v těchto oblastech s dlouhodobějším průběhem Nápadné jsou zejm. náhlé změny v těchto oblastech s dlouhodobějším průběhem

25 Komunikace – speciální část Příčiny deprese Porucha biochemické aktivity v CNS Porucha biochemické aktivity v CNS Časově omezené biologické příčiny – hormonální změny v poporodním období, vliv změny počasí (sezónní emoční obtíže - -% obyvatel), nemoc, zneužívání psychotropních látek Časově omezené biologické příčiny – hormonální změny v poporodním období, vliv změny počasí (sezónní emoční obtíže - -% obyvatel), nemoc, zneužívání psychotropních látek Genetické faktory Genetické faktory Osobnostní predisponovanost - vyšší citová zranitelnost Osobnostní predisponovanost - vyšší citová zranitelnost Nezdravý životní styl – stres, nedostatek spánku, pohybu, vyčerpání Nezdravý životní styl – stres, nedostatek spánku, pohybu, vyčerpání Situační faktory: Zážitek selhání, sociální izolace, existenční prázdnota, špatné mezilidské vztahy, širší sociokulturní faktory (nestabilní politika, nadměrná chudoba, bída, apod.) Situační faktory: Zážitek selhání, sociální izolace, existenční prázdnota, špatné mezilidské vztahy, širší sociokulturní faktory (nestabilní politika, nadměrná chudoba, bída, apod.) Naučené strategie vnímání a myšlení: nemoudré představy, myšlenky, přesvědčení a očekávání Naučené strategie vnímání a myšlení: nemoudré představy, myšlenky, přesvědčení a očekávání

26 Komunikace – speciální část Faktory zvyšující riziko vzniku deprese: Faktory zvyšující riziko vzniku deprese: – Náhlé životní události (akutní onemocnění, ztráta blízkých osob, náhlé přestěhování, finanční potíže, konflikty s okolím) – Dlouhodobější faktory: sociální izolace, zhoršený tělesný stav, omezení hybnosti, poruchy smyslů, zhoršení kognitivních funkcí Faktory snižující riziko deprese: Faktory snižující riziko deprese: – Kvalitní zdravotní péče a životospráva – Aktivní životní styl a dobrá životospráva – funkční podpůrná síť, stimulující prostředí, dostatek pohybu, kvalitní zájmy, dostatek společnosti

27 Komunikace – speciální část Osobnost se znaky vyšší citové zranitelnosti Frederick Flach (1974) – znaky: Frederick Flach (1974) – znaky: – Vysoce zodpovědná (bere věci až příliš vážně) – Snaží se podávat dobrý výkon – ambicióznost – Soutěživost – Energičnost (zdá se být k neutahání) – Až příliš se stará o to, jak se druzí lidé cítí – Snad až příliš se bojí, aby nezranil city druhých – Je až příliš závislý na lidech, které miluje – Citlivý na vše, co by mohlo snížit pocit jeho hodnoty – Prožívá bolestně každou netaktnost druhých – Neví si rady s nepřátelskými postoji druhých – Je-li napaden, těžko se sbírá k obraně i tam, kde je obrana oprávněná

28 Komunikace – speciální část John Wolpe: John Wolpe: – „ Deprese je způsobena vědomými negativními myšlenkami. Emoce se rodí z toho, co si myslíte. Myslete si, že jste v nebezpečí, a budete cítit úzkost. Pomyslete na ztrátu, která vás potkala, a budete smutní. Deprese je výsledkem celoživotního zvyku vědomě myslet určitým způsobem. Když změníme tyto zvyky (tento způsob myšlení), vyléčíme depresi.“

29 Komunikace – speciální část Psychologické pozadí deprese V pozadí našich emocí jsou při depresi skryté negativní myšlenky V pozadí našich emocí jsou při depresi skryté negativní myšlenky Pro zrod deprese jsou nejdůležitější ty představy, které se týkají: Pro zrod deprese jsou nejdůležitější ty představy, které se týkají: – Toho, jak hodnotíme sami sebe – Toho, jak se díváme do budoucnosti – Toho, v jakém světle vidíme a hodnotíme věci a lidi kolem sebe (své okolí) V našem myšlení můžeme „fandit“ způsobu výkladu skutečnosti, který nás uvádí postupně do deprese V našem myšlení můžeme „fandit“ způsobu výkladu skutečnosti, který nás uvádí postupně do deprese Negativní myšlenky navozující depresi je třeba si uvědomit – jsou něčím, co jsme se v průběhu života naučili – nejsou vrozené! Negativní myšlenky navozující depresi je třeba si uvědomit – jsou něčím, co jsme se v průběhu života naučili – nejsou vrozené! – Bylo-li něco naučeno, dá se to přeučit či odnaučit. – Bylo-li něco získáno (od někoho přejato), dá se to změnit. – V tom je naděje, jak se dostat z deprese

30 Komunikace – speciální část Nebezpečné způsoby myšlení Černobílé myšlení (jsem totální zkrachovanec) Černobílé myšlení (jsem totální zkrachovanec) Příliš rychlé zobecňování (všichni muži jsou nevěrníci) Příliš rychlé zobecňování (všichni muži jsou nevěrníci) Vymýšlení si (vidění čerta na zdi) – děsivé představy o tom, co by se mohlo stát, fantazií vyprodukované myšlenky, že nás někdo nemá rád Vymýšlení si (vidění čerta na zdi) – děsivé představy o tom, co by se mohlo stát, fantazií vyprodukované myšlenky, že nás někdo nemá rád Čtení myšlenek (já vím, že Kára si myslí, že jsem hloupá). Čtení myšlenek (já vím, že Kára si myslí, že jsem hloupá). Prorokování černé budoucnosti bez dostatku informací (bolí mě břicho – roste mi tam nádor) Prorokování černé budoucnosti bez dostatku informací (bolí mě břicho – roste mi tam nádor) Nepřiměřené sebeobviňování (Slavie prohrála – málo jsem fandil) Nepřiměřené sebeobviňování (Slavie prohrála – málo jsem fandil) Katastrofický způsob myšlení – přehánění Katastrofický způsob myšlení – přehánění Přehlížení kladů či jejich devalvace Přehlížení kladů či jejich devalvace Perfekcionismus Perfekcionismus Musismy a nesmismy Musismy a nesmismy

31 Komunikace – speciální část Které věci nejvíce trápí lidi v depresi? Nečinnost Nečinnost Sebekritičnost Sebekritičnost Sebeobviňování Sebeobviňování Upadající sebevědomí Upadající sebevědomí Nerozhodnost Nerozhodnost Beznadějnost Beznadějnost Neschopnost se soustředit Neschopnost se soustředit + situační spouštěče + situační spouštěče

32 Komunikace – speciální část Jak pomoci Nenásilné zapojování do činnosti Nenásilné zapojování do činnosti – Začít s činnostmi, které člověku dělaly v minulosti radost – Vyhýbat se příliš náročným a dlouhodobým činnostem – Postupovat krok po kroku – Být v činnostech oporou, pomoci s rozhodováním – Ocenit schopnosti Hodnota činu v situaci deprese: Hodnota činu v situaci deprese: – Odvede myšlenky k jinému tématu – Dodá ujištění, že vzdor všemu je klient něčeho schopen – Posílí sebevědomí – Dá příležitost z něčeho se radovat – Eliminuje pocity únavy – Podporuje motivaci

33 Komunikace – speciální část Jak pomoci Vstřícnost a ochota Vstřícnost a ochota Opravdovost Opravdovost Sdílení podobné zkušenosti Sdílení podobné zkušenosti Nechat negativní pocity a myšlenky vyplavit z nitra – ventilovat vnitřní napětí– naslouchat Nechat negativní pocity a myšlenky vyplavit z nitra – ventilovat vnitřní napětí– naslouchat Poprosit o vynechávání termínů, jimiž zveličuje své nedostatky, snažit se vykreslit obraz přiměřeně – hledat a přeptávat se na maximalistické požadavky a nadměrně přísné kritéria vůči sobě samému Poprosit o vynechávání termínů, jimiž zveličuje své nedostatky, snažit se vykreslit obraz přiměřeně – hledat a přeptávat se na maximalistické požadavky a nadměrně přísné kritéria vůči sobě samému Dodávat naději – nalézt konkrétní dílčí cíl Dodávat naději – nalézt konkrétní dílčí cíl Zjišťovat, zda v sebehodnocení vídí i své klady – pomoci doplnit Zjišťovat, zda v sebehodnocení vídí i své klady – pomoci doplnit

34 Komunikace – speciální část Jak pomoci Vést ke konstruktivnímu řešení obtíží tam, kde to lze Vést ke konstruktivnímu řešení obtíží tam, kde to lze V případě i drobného úspěchu vést klient k sebeodměnění V případě i drobného úspěchu vést klient k sebeodměnění Pomůcky k zlepšení nálady-poslech hudby, četba humorných knih a sledování odlehčených filmů, tělesné cvičení Pomůcky k zlepšení nálady-poslech hudby, četba humorných knih a sledování odlehčených filmů, tělesné cvičení V případě nerozhodnosti např. pomoci při sestaven plánu na další týden – musí být realistický V případě nerozhodnosti např. pomoci při sestaven plánu na další týden – musí být realistický V případě nápadného opakování tematiky sebevraždy jemně doporučit konzultaci s odborníkem a příp.taktně upozornit někoho z personálu, ke komu máme důvěru V případě nápadného opakování tematiky sebevraždy jemně doporučit konzultaci s odborníkem a příp.taktně upozornit někoho z personálu, ke komu máme důvěru Pokud je deprese reakce na něco – dopřát čas Pokud je deprese reakce na něco – dopřát čas Udržovat si jistý odstup – „neumírat s umírajícím“ Udržovat si jistý odstup – „neumírat s umírajícím“

35 Komunikace – speciální část Chyby v přístupu Bagatelizace obtíží, zlehčování, plané chlácholení – vede k pocitům neporozumění Bagatelizace obtíží, zlehčování, plané chlácholení – vede k pocitům neporozumění Doporučování nových aktivit – náročné na adaptaci, vedou k dalšímu stresu Doporučování nových aktivit – náročné na adaptaci, vedou k dalšímu stresu Doporučování odpočinku, rekreace, lázní Doporučování odpočinku, rekreace, lázní Nucení k samostatnému rozhodování Nucení k samostatnému rozhodování Přílišná liberálnost – vede k nutnosti rozhodnout se, zanedbávání základní péče Přílišná liberálnost – vede k nutnosti rozhodnout se, zanedbávání základní péče Apel na silnou vůli, bezobsažné povzbuzování – prohlubuje pocity vlastní neschopnosti Apel na silnou vůli, bezobsažné povzbuzování – prohlubuje pocity vlastní neschopnosti

36 Komunikace – speciální část Aktivní prevence vyhoření Při péči o lidi se symptomy deprese hrozí zvýšené riziko vyčerpání pečovatele Při péči o lidi se symptomy deprese hrozí zvýšené riziko vyčerpání pečovatele Emoce jsou přenosné! Emoce jsou přenosné! Komunikace bývá obtížná pro uzavřenost, nezájem o kontakt, někdy i odmítání péče – dodávání energie bez ocenění, často i výsledku Komunikace bývá obtížná pro uzavřenost, nezájem o kontakt, někdy i odmítání péče – dodávání energie bez ocenění, často i výsledku


Stáhnout ppt "Dobrovolníci 2008Komunikace pro dobrovolníky v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných."

Podobné prezentace


Reklamy Google