Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí sítí nn. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku stavby sítě nízkého napětí. Snímky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí sítí nn. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku stavby sítě nízkého napětí. Snímky."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí sítí nn. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku stavby sítě nízkého napětí. Snímky jsou doplněny animací otázek, odpovědi žáci doplňují do pracovních listů. Materiál je určen žákům k opakování učiva. Může být také použit při výkladu učiva, kdy žáci zapisují své postřehy do pracovních sešitů, které jim pak slouží k opakování látky. Součástí materiálu jsou pracovní listy, které slouží k zaznamenávání odpovědí žáků. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Pokud je prezentace používána jako test, lze pomocí šipky (tlačítka akce) postupovat po snímcích, aniž by se rozkryla odpověď. Test je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Při ověřování tohoto materiálu jsem raději preferoval jednotlivé žáky s pracovními listy pro zápis odpovědí. Zde pak může vyučující zvýrazňovačem označit správně zapsané odpovědi jinou barvou pak upozornit na chyby. Zápis odpovědí v pracovních listech si žáci následně uchovají. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Venkovní vedení nn Venkovní vedení z holých vodičů – dříve rozšířené, již se tolik nestaví pro svou omezenou přenosovou schopnost, estetičnost, … Vedení ze závěsných kabelů – zejména jako odbočky od hlavního vedení k jednotlivým objektům Venkovní vedení z izolovaných vodičů – čtyři samostatně izolované vodiče jsou stočeny do jednoho společného vedení Kabelové vedení – kabely s měděným, resp. hliníkovým jádrem s polyvinilchloridovou /PVC/ izolací, které jsou uloženy v zemi, v kabelových kanálech nebo kolektorech - dražší Příklad paprskového vedení Vhodné pro řídkou zástavbu Příklad okružního vedení V souvislých zástavbách obcí 1.Do pracovních listů napište čtyři možnosti použití vodičů na sítě nízkého napětí 2.Nakreslete jednoduché uspořádání paprskové sítě 3.Nakreslete jednoduché uspořádání okružní sítě

3 Používané materiály Sloupy dřevěné – jen vyjímečně, u dočasných elektrických rozvodů, délky 8 až 15 m Sloupy dřevěné patkové – chráněné krajinné oblasti, rezervace, málo přístupná místa, délka 8 až 16 m Sloupy betonové – rozhodující část, z předpjatého odstřeďovaného betonu, 9 až 13,5 m Sloupy ocelové příhradové – celosvařované konstrukce z rovnoramenných úhelníků pro vyšší vrcholové síly AlFe lana Závěsné kabely Izolované vodiče 1 2 3 4 5 1.Plná kulatá hliníková jádra 2.Izolace z PVC 3.Výplňový obal 4.Nosné ocelové lano 5.Plášť z PVC černé barvy Konstrukce závěsného kabelu AYKY, Kablo Kladno, a.s. /1993/ Počet žil x průřez jádra Jmenovité napětí Jmenovitá proudová zatížitelnost Jmenovitá tloušťka izolace jader Informativní rozměr A Jmenovitá tloušťka pláště Informativní hmotnost kabelu mm 2 VAmm kg/km 4 x 10 4 x 16 4 x 25 750 1 000 43 64 82 1,0 1,2 30 32 35 ------ ------ A 1.Jaký druh vedení je vyobrazen na obrázku? 2.Popište jednotlivé části tohoto vedení Jaké znáte druhy venkovního vedení?

4 Příprava trasy, stavba sloupů Vytýčení hlavních tras Kácení stromů, keřů Rozvoz stožárů a patek (při vrstvení se stožáry horní vrstvy ukládají opačně proti spodním, na dřevěné podklady a zajišťují se klínem) Výkop jam pro sloupy a stožáry – ručně, bagrem, hloubení vrtacím strojem, hloubení odstřelem Postavení sloupů a stožárů – montáž sloupu na patku, montáž konzoly, stavba sloupu stavěcími nůžkami, autojeřábem 1.Do pracovního listu napište základní pracovní úkony, které je třeba provést pro přípravu trasy a stavbu sloupů vedení nízkého napětí

5 Izolátory pro vedení nn Používají se keramické roubíkové izolátory nebo izolátory kladkové. Jsou v barvě bílé pro fázové vodiče a někdy v barvě hnědé pro vodič PEN. Roubíky jsou vyráběny v délkách 225 a 235 mm se závitem M20. Izolátor je na roubík natmelen pomocí sádry, popřípadě nalisován přes klobouček z měkkého PVC. Kladkový izolátor se používá při stavbě sítě s vodiči pod sebou pro upevnění spodních vodičů nebo pro upevnění vodiče veřejného osvětlení. Roubíkové izolátory na válcových roubících se používají pro průběžné upevnění vodičů v přímé trase vedení, na kuželových roubících pak v místech, kde vedení mění svůj směr. a) b) 1.Do pracovních listů napište názvy izolátorů na obrázcích a), b) 2.Kde se používá kladkový izolátor 3.Nakreslete uspořádání roubíkového a kladkového izolátoru na jedné konzole a popište jak jsou oba izolátory používány, včetně způsobu upevnění

6 Montáž vedení - stožáry Výroba betonové směsi – směs cementu, hrubého a drobného kameniva a vody. Betonové základy se musí provádět kvalitně, při vyklonění stožárů z trasy dochází ke zvětšení průhybů Orientační hodnoty obsahu nádob pro měření objemových dílů Plná lopata Kbelík á 10l Kolečko á 60l Litrům3m3 1 2 až 3 10 až 15 170 až 250 - 1 6 100 - 1 17 4 až 6 10 60 1 000 - 0,01 0,06 1,00 Základy se navrhují podle únosnosti základové půdy a podle vrcholového namáhání sloupu. Prstencový základ se dělá ve vrtané jámě o průměru 550 nebo 800 mm. Nejprve se na jejím dně vybetonuje deska o síle 10 cm Do desky se usadí sloup a deska se dobetonuje na sílu 30 cm. Beton se udusá a jáma se dohází zeminou do výše asi 60 cm Potom se vybetonuje deska o síle asi 40 cm, zbylých 20 cm se dohází zeminou a opět udusá. Válcový základ se buduje také ve vrtané jámě, vybetonuje se však celá jáma s usazeným sloupem, 20 cm pod povrchem se dohází zeminou Deskový základ – jako prstencový: jáma kopaná ručně nebo strojem – 30 cm zabetonovaná deska, po 60 cm pod povrchem dusaná zemina, bednění 40 cm se vyplní betonem, 20 cm se dohází zeminou a udusá Hranolový základ – rozebíratelná kovová forma vyplněná betonem do ručně nebo strojně kopané jámy. 300 600 400 200 550 1.Popište technologický postup při betonování prstencového základu 2.Jaké další typy základů při stavění venkovního vedení znáš?

7 Montáž vedení - vodiče Dvojitý křížový vaz se používá jako průběžný vaz na vodičích AlFe 25/4 a 42/7. U vodiče AlFe 70/11 jej už nelze považovat za dostatečně pevný a spolehlivý. Vázací drát má průřez 4 mm 2 Třmenový vaz se používá u vodičů AlFe 70/11. V rovině se vodič uvazuje na vnitřní stranu izolátoru, v lomech pak tak, aby se vodič opíral o izolátor. Vázací drát má průřez 6 mm 2 Tažení vodičů – provádí se ručně nebo traktorem. K jednotlivým sloupům se rozvezou žebříky a kladky. Na začátku vedení se pak připraví vodiče. Jsou-li vodiče ve svazcích, naloží se na „káču“, ze které se pak odvíjí shora. Je-li vodič na bubnu, zvedne se tak, aby stál v rovině, brzdí se prknem nebo trámem. Několik metrů za prvním sloupem se tažení zastaví a vodič s kladkou se vytáhne provazem nahoru a zavěsí se na konzolu. Takto se postupuje až ke koncovému bodu, kde se vodič ukončí vazem nebo svorkou. Při poškození vodiče a vystřižení vadné části je možno vodič spojit vrubovou spojkou. A B C D E F a) b) 1.Do pracovních listů stručně popište technologický postup při tažení vodičů a jejich zavěšení na stožáry 2.Napište názvy uchycení vodiče na izolátor – obrázky vlevo 3.Který způsob uchycení vodiče je již vhodný pro AlFe 70/11?

8 Pracovní list - ukázka

9 Pracovní list – ukázka 2

10 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný10 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující test znalostí sítí nn. Na deseti snímcích rozebírá základní problematiku stavby sítě nízkého napětí. Snímky."

Podobné prezentace


Reklamy Google