Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajinný plán Kostelec Zahájení projektu : 5.8.2009 Ukončení projektu: 30.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajinný plán Kostelec Zahájení projektu : 5.8.2009 Ukončení projektu: 30.10.2009."— Transkript prezentace:

1

2 Krajinný plán Kostelec Zahájení projektu : 5.8.2009 Ukončení projektu: 30.10.2009

3 Krajinný plán Kostelec Kdo se na projektu podílel obec Kostelec – vyvolal poptávku po Krajinném plánu před zahájením pozemkových úprav Pozemkový úřad Hodonín (dále jen PÚ) – zadavatel Komplexních pozemkových úprav v obci Kostelec Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen VÚMOP) zpracovatel „Studie protipovodňové a protierozní ochrany obce Kostelec“ PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ a GIS s.r.o. (dále jen PZKG) – zpracovatel návrhu Krajinného plánu Kostelec GEODIS, s.r.o – zpracovatel mapových podkladů a grafických výstupů projektu Krajinný plán Kostelec

4 Popis jednotlivých kroků Krok I. Zahájení projektu – úvodní schůzky – stanovení cíle a definování cílových skupin Krok II. Schůzka facilitační skupiny 5.8. 2009 seznámení facilitátorů s projektem návrh metody, rozdělení úkolů. Krok III. Úvodní jednání všech zainteresovaných straní 14.8. 2009 Krok VI. Oslovení veřejnosti - osloveno 1112 vlastníků Krok V. Pracovní setkání č.1 s největšími uživateli pozemků 8.9. 2009 Krok VI. Pracovní setkání č.2 - plánování s veřejností 18.9.2009. Na jednání přišlo 65 osob. Součástí akce byla výstava problémových fotografií současné krajiny a fotografií Krok VII. Vyhodnocení analýzy a výsledků plánování s veřejností se zemědělci na schůzce dne 15.10.2009. Krok VIII. Pracovní setkání č.3 závěrečné projednání návrhu s veřejností dne 23.10.2009 za účasti 35 osob.

5 Použité techniky oslovení a zapojení veřejnosti Anketa Osobní dopisy Bylo rozesláno 1070 dopisů. Schůzky V rámci projektu byly zorganizovány celkem 4 schůzky z veřejností, celkový počet účastníků setkání byl 120 osob. Letáky cca 220 letáků bylo doručeno do všech domácností v obci Kostelec a vyvěšeny na úřední desce OÚ Kostelec. Webové stránky na webových stránkách Kyjovského Slovácka a obce Kostelec. Místní rozhlas Doprovodná akce – výstava problémových fotografií Individuální rozhovory Telefonické dotazování E-mailové zprávy asi 30 vlastníků

6 Grafické znázornění účasti veřejnosti

7 Požité metody facilitace Tvorba vize komunity Koncepční mapování Brainstorming Kulatý stůl

8 Případová studie Obsah 1) Úvod do problematiky 2) Informace o zpracovateli 3) Program LEADER a role MAS 4) Informace o území 5) Výchozí stav obce Kostelec 6) Použitá metoda - facilitace 7) Realizační tým 8) Průběh projektu - jednotlivé kroky Krok I. Zahájení projektu Krok II. Schůzka facilitační skupiny Krok III. Úvodní jednání Krok VI. Oslovení veřejnosti Krok V. Pracovní setkání č.1 Krok VI. Pracovní setkání č.2 - plánování s veřejnostíKrok VI. Pracovní setkání č.2 - plánování s veřejností Krok VII. Vyhodnocení analýzy a výsledků plánování s veřejnostíKrok VII. Vyhodnocení analýzy a výsledků plánování s veřejností Krok VIII. Pracovní setkání č.3 závěrečné projednání návrhu s veřejnostíKrok VIII. Pracovní setkání č.3 závěrečné projednání návrhu s veřejností 9) Partneři projektu 10) Oslovování veřejnosti 11) Techniky oslovení a zapojení veřejnosti11) Techniky oslovení a zapojení veřejnosti 12) Použité metody 13) Projektant 14) Konzultant 15) Jak to viděl projektant 16) Slovo starostky 17) Ukončení a předání projektu 18) Celkové shrnutí 19) Přílohy 20) Literatura, zdroje

9 Metodika 1. Úvod do problematiky krajinného plánu 2. Právní rámec krajinného plánování 2.1. Evropská úmluva o krajině 2.2. Přístup ČR a národní politiky ochrany přírody 3. Zapojování veřejnosti 3.1. Aarhuská úmluva 3.2. Právní rámec zapojování veřejnosti ČR 4. Zapojování krok za krokem 4.1. KROK 1. Aktivace 4.2. KROK 2 Šíření informací 4.3. Jak připravit veřejné jednání 4.4. KROK 4 Jak má probíhat veřejné setkání 5. Popis techniky 6. Postup po ukončení plánování 7. Literatuta, použité texty a zdroje:

10 Celkové shrnutí podařilo se osvětlit význam zapojení veřejnosti do strategického plánování. prověřila se možnost zapojení místní akční skupiny do facilitace krajinného plánu, případně jiných plánovacích procesů. vlastníkům pozemků a místním obyvatelům, kteří se zúčastnili schůzek, projekt bezpochyby dodal odvahu přinášet své náměty a připomínky k dalším projektům v obci a s tím související důvěru v nastartovaný proces a v to, že budou moci ovlivňovat rozvoj své obce a její okolní krajiny. zvýšilo se povědomí o pozemkových úpravách mezi vlastníky pozemků. podařilo se informovat a zapojit zemědělce v rozsahu cca 80% rozlohy řešeného území.

11 Nedostatky malý časový prostor, do kterého se musely vměstnat všechny schůzky, málo času na oslovování a na reakce a podněty vlastníků ze vzdálenějších míst, kteří většinou komunikovali po e-mailu partneři si dostatečně nevyjasnili své role chyběl celkový katastrofický scénář krajiny v případě, že by nedošlo v dohledné době k nápravným opatřením. Pouhá fakta vyjádřená čísly (smyv ornice v t /ha) jsou srozumitelná pouze pro odborníky, přenesení do vizuální podoby by mělo větší efekt.

12 Děkuji za pozornost! Anna Čarková Manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Milotice 120 Kancelář: Masarykovo nám. 39, 697 01 Kyjov Tel., fax: + 420 518 610 180 Mobil: + 420 774 664 698 E-mail: leader.ks@centrum.czleader.ks@centrum.cz www.kyjovske-slovacko.com ¨


Stáhnout ppt "Krajinný plán Kostelec Zahájení projektu : 5.8.2009 Ukončení projektu: 30.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google