Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o."— Transkript prezentace:

1 Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Podzim 2014 Ing. Jindřich Fialka Ing. Martin Štěpánek

2 Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Cílem nařízení je poskytnout konečnému spotřebiteli základ, aby mohl učinit informovaný výběr (konečný spotřebitel by měl snadno porozumět informacím uvedeným na označení, jednoduché a srozumitelné údaje).

3 Seznam povinných údajů (čl. 9) -název potraviny -seznam složek -alergenní látky -množství složky nebo skupiny složek -čisté množství potraviny -datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti -podmínky uchování nebo podmínky použití -jméno nebo obch. název a adresa PPP -země původu nebo místo původu -návod k použití -obsah alkoholu - nápoje nad 1,2 % alkoholu -výživové údaje

4 Další povinné údaje (čl. 10, příloha III) -„baleno v ochranné atmosféře“ -„se sladidlem“ -„obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu)“ -„obsahuje lékořici“ -„obsahuje kofein“ -„s přidanými rostlinnými steroly“ -datum zmrazení

5 Velikost písma a největší plocha – čl. 13 a příloha IV -velikost písmene „x“ – 1,2 mm (kontrast mezi tiskem a pozadím) -výjimky pro použití min. velikosti písma – obaly jejichž největší plocha je menší než 80 cm 2 – 0,9 mm -EK – stanovení pravidel k čitelnosti -Text pouze velkými písmeny – equivalent „A“ 1,2 mm

6 Povinná velikost písma seznam povinných údajů podle čl. 9 odst. 1 opakované výživové údaje údaje obsažené v názvu potraviny: - příl. VI: fyz. stav, zp. úpravy, přidaná voda, přidané bílkoviny Nevztahuje se na údaje připojené k názvu: - příl. VI jako např. ozáření, náhrada složky, kousky masa - příl. III jako např. se sladidly, vysoký obsah kofeinu - dobrovolné výživové údaje - jiné dobrovolně poskytnuté údaje např. země původu

7 Největší plocha stěna s největším povrchem obal typ válec – povrch plochy kolem dokola povrch koule

8 Největší plocha – bez krajních údajů 239 mm 330 mm

9 Největší plocha - potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje největší plocha NENÍ etiketa největší plocha etiketa

10 Největší plocha x povinné údaje větší než 10 cm² (čl. 16 odst. 2) menší než 10 cm² (čl. 16 odst. 3) všechny povinné údaje podle čl. 9 odst. 1 a čl. 10 Pouze - název potraviny, - alergenní látka, - množství, -DMT nebo DP - seznam složek – jinými prostředky nebo na žádost spotřebitele Článek 9 odst. 1 - název potraviny - seznam složek - alergenní látky - množství složky nebo skupiny složek, množství potraviny - DMT nebo DP, podmínky uchování, jméno nebo obch. název PPP - země původu nebo místo provenience - návod k použití - nápoje nad 1,2 % alkoholu - obsah alkoholu - výživové údaje nápoje s obsahem alkoholu více než 1,2 % - není povinné deklarování výživových údajů povinné označení seznamu složek - 110/1997Sb. ve znění 139/2014 Sb. - § 6 odst. 1 písm. b

11 Plochy a pole největší plocha - velikost písma stejné zorné pole - název, množství, obsah alkoholu - výživové údaje Hlavní zorné pole - opakované výživové údaje

12 Výjimky menší než 80 cm 2 – písmo min. 0,9 mm menší než 25 cm 2 + potr. dle příl. V – NE výživové údaje menší než 10 cm 2 – JEN název potr.,alergeny, množství, DMT/DS – na vyžádání/jiná forma: seznam složek nápoje nad 1,2% obj. – NE výživové údaje, – ANO seznam složek novela 110/1997Sb. článek 19 – NE seznam složek potraviny dle přílohy X – NE datum min. trvanlivosti potraviny dodávané v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli – NE výživové údaje nebalené potraviny – NE výživové údaje

13 B2B – předání informací PPP předávající jinému PPP potravinu, která: - není určena konečnému spotřebiteli - není určena k dodání do zařízení společného stravování musí zajistit předání všech informací, aby mohly být dále splněny povinnosti informování spotřebitele : - podle předpisů EU - podle vnitrostátních předpisů

14 Potraviny nebalené – předání informací určené konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování PPP předá takové informace, aby přebírající mohl splnit informování konečného spotřebitele povinnými údaji

15 Balení potraviny (skupinové), která je určená konečnému spotřebiteli - čl. 8 Fáze prodeje před prodejem konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování - všechny údaje: v dokumentaci, vnější balení: název, DMT/DS, název a adresa PPP, podmínky uchování

16 Skupinové balení potraviny, která je určená konečnému spotřebiteli – čl. 8 Fáze prodeje konečnému spotřebiteli nebo do zařízení společného stravování – všechny povinné údaje, lze zohlednit průhlednost vnějšího obalu a dostupnost informací.

17 Skupinové balení potraviny, která není určená konečnému spotřebiteli – čl. 8 dalšímu článku řetězce musí být poskytnuty dostatečné informace ke splnění povinností

18 Povinné údaje povinná velikost písma povinný český jazyk různé pole a seskupení (stejné zorné pole) slovy a čísly - není možné je nahradit symboly, piktogramy nebo obrázky – jen navíc

19 Český jazyk čl. 15 + § 3 odst. 1 písm. e) 110/1997 Sb. ve znění 139/2014 Sb. všechny povinné informace stanovené předpisy EU i národními nevztahuje se na údaje poskytnuté dobrovolně např.: - opakované NO - nepovinná země původu - výživová tvrzení

20 Název potraviny definice + čl. 17 + příloha VI 1)Zákonný - předpisy EU nebo národní novela zákona o potravinách a definice zákonného názvu (špekáček, masný výrobek tepelně opracovaný) 2) Vžitý - pro spotřebitele obecně známý, bez nutnosti definice 3) Popisný - dle popisu použité technologie, složení Připojení údajů z přílohy VI (v prášku, uzená, s přidanou vodou) Název ze státu výroby se nepoužije pokud by mohlo dojít k záměně s potravinou ve státu prodeje, nebo je možné připojit doplňující informace např. „podle slovenské receptury“. Název potraviny nesmí být nahrazen názvem chráněným jako duševní vlastnictví, obchodní značkou nebo smyšleným názvem.

21 Název a průvodní údaje Náhražky - příloha VI část …složka/část, jejíž běžné použití spotřebitel očekává byla nahrazena… Údaj o složce použité k nahrazení: - v těsné blízkosti názvu (NE pov. vel. písma) - 75 % výšky malého „x“ názvu produktu např. pizza, kde je místo sýru jeho náhražka z tuku a škrobu

22 Název a průvodní údaje Přidaná bílkovina - příloha VI část A …pokud byla přidána bílkovina jiného původu… - odlišný původ bílkoviny je vztažen k živočišnému/rostlinnému druhu např. „telecí párek s vepřovou bílkovinou“ „párek s vepřovou krevní plazmou“ Srozumitelnost spotřebiteli - stejné označení i v seznamu složek

23 Název a průvodní údaje Přidaná voda - příloha VI část A Přidaná voda více jak 5 % hmotnosti konečného výrobku Údaj o přidané vodě se uvede: - v názvu potraviny ( + pov. vel. písma) - výraz není stanoven - maso i produkty rybolovu (vzhled čerstvého) - zvýrazněná složka QUID seznam složek

24 Seznam složek - čl. 18 + příl. VII uvozen slovem „složení“ specifický název pravidla pro určité složky a skupinové názvy v příl. VII Přidaná voda – označí se jen nad 5% hm., – maso, masné polot., nezprac. produkty rybolovu a nezprac. mlže. i pod 5% hm. tj. přidaná voda se označí vždy !

25 Seznam složek - vypuštění čl. 16 odst. 2 - největší plocha obalů nebo nádob potravin je menší než 10 cm 2 čl. 19 - čerstvé ovoce a zelenina, sycené vody, kvasné octy, sýrů (zahrnuje i tvaroh), másla, kysaného mléka a smetany, do nichž nebyly přidány žádné jiné složky kromě mléčných produktů, potravinářských enzymů a mikrobiálních kultur nezbytných k výrobě nebo v případě sýrů jiných, než čerstvých a tavených sůl (chlorid sodný) nezbytná k jejich výrobě; jednosložkové potraviny – název je totožný s názvem slož. – název umožňuje potravinu určit

26 Seznam složek - čl. 18 + příl. VII Seznam podsložek směsné složky není povinný: -složení složky stanoveno v předpisech EU a tvoří méně jak 2 % výrobku -u směsí koření a bylin pod 2% výrobku -směsná složka je potravinou u níž předpisy EU nepožadují uvedení seznamu složek složení: pšeničná mouka, voda, sýr,…

27 Uvádění údajů o množství složek čl. 22 + příloha VIII uvede se ve složení nebo v názvu potraviny 1)důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků, s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu. 2) na etiketě zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, nebo 3) uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé s tímto názvem obvykle spojují

28 Uvádění údajů o množství složek čl. 22 + příloha VIII Nevztahuje se např. na: -označení „se sladidly“ a cukrem a „sladidly“ -složky jejichž čistá hmotnost po odkapání je uvedena podle příl. IX bodu 5 -označení přidané bílkoviny (příl. VI) -u směsí ovoce, zeleniny, koření, hub nebo bylin, kdy při užití označení „v různém poměru“ (příl VII bod 4 a 5) Vztahuje se např. na: - označení s přidanou vodou (příl. VI) – určující pro výběr konečného spotřebitele - označení náhražky (příl. VI)

29 Alergeny – čl. 21 + příl. II Zvýraznění od ostatních složek v seznamu – cílem je jasné odlišení (samostatná kurzíva nikoliv) Zvýraznění alergenů v seznamu složek zajišťuje, že spotřebitelé seznam složek i nadále kontrolují Alergie i na jiné látky, než jsou uvedeny v seznamu alergenů = označení „bez alergenů“ Pokud není uveden seznam složek uvedou se alergeny slovem „Obsahuje“ s jejich výčtem

30 Alergeny – čl. 21 + příl. II Zvýrazní část nebo celek – sušené mléko x sušené mléko Pokud jsou všechny složky alergeny – odlišení celku od ostatních povinných údajů uvedení kategorií z přílohy II ve složení je nutné jen pokud složka jasně neodkazuje na alergen - kapr - tapeska křížová (ryba) živá jogurtová kultura – nepatří mezi látky vyvolávající alergie podle nařízení 1169/2011

31 Alergeny – čl. 21 + příl. II Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy Složení: cukr, kakao, LAKTÓZA, rýžová mouka, ARAŠÍDY Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

32 „Může obsahovat stopy …“ „Může obsahovat...“ “ dobrovolně poskytnuté informace neupravené právními předpisy. nemusí být zvýrazněno pouze pokud potravina obsahuje alergen ve stopovém množství musí jednat pouze o takovou kontaminaci, ke které dochází nezáměrně, nechtěně a při dodržení pravidel HACCP a správné výrobní praxe „Vyrobeno v závodě, který zpracovává….“ sdělení, které nedostatečně jasně a přesně informuje spotřebitele o tom, že výrobek může obsahovat malá množství alergenní složky z důvodu kontaminace a může tedy představovat pro alergiky nebezpečí

33 Čisté množství – čl. 23 + příl. IX tekuté produkty – objemové jednotky (např. nápoje, oleje, mléko, omáčky) ostatní – hmotnostní jednotky (např. zmrzliny, kečup, jogurt) Polotuhé, polotekuté – může být stanoveno vyhláškou Příl. IX – čisté množství dle předpisů ČS

34 Čisté množství – čl. 23 + příl. IX 110/1997 Sb. - čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství balené potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie zachování odchylek ve vyhláškách

35 Čisté množství – čl. 23 + příl. IX potraviny v nálevu – č. hm. + hmotnost po odkapání s glazurou – č. hm. = hmotnost bez glazury Dvojí údaj: – Čistá hmotnost: X g; a – Čistá hmotnost po odkapání: X g; Srovnávací údaj: – Čistá hmotnost = čistá hmotnost po odkapání = X g; Jediný údaj: – Čistá hmotnost po odkapání X g – Čistá hmotnost (hmotnost bez glazury) X g  Dobrovolný údaj např. „hmotnost s glazurou ….g“

36 Čisté množství – čl. 23 + příl. IX Jednotka v hotovém balení složena z jednotek v hotovém balení údaj složen z: množství v jednotce + počet jednotek v celkovém balení

37 Čisté množství – čl. 23 + příl. IX Jednotka v hotovém balení složena z jednotlivých balení nepovažovaných za prodejní jednotky údaj složen z: celkové množství + počet jednotlivých balení

38 Datum zmrazení, prvního zmrazení povinné pouze na etiketě baleného zmrazeného masa, zmrazených masných polotovarů a zmrazených nezpracovaných produktů rybolovu Nezpracovaný produkt rybolovu – očištěny, vykostěny, děleny, porcovány, zmrazeny a atd. + (ES) č. 1333/2008 kategorie 9.1 - nezpracované produkty rybolovu povolené přídatné látky.

39 Název a adresa PPP kompletní název a adresa - informace pro spotřebitele i dozorové orgány hospodářská aktivita není vyžadována země není vyžadována u produktů z ČR uváděných na trh v ČR odkaz na internetové stránky – pouze navíc telefonní číslo – pouze navíc P.O. box – pouze navíc

40 Země původu - čl. 26 drůbeží, vepřové, skopové, kozí – 1.4. 2015 (země chovu a země porážky) země původu primární složky – po přijetí prováděcích aktů – startování povinnosti: vlajky, zeměpisné názvy, mapy, značky (český produkt), název subjektu (české jahody) a další – země původu prim. složky nebo info o odlišném původu pro další potraviny – jen zprávy Komise Adresa PPP nebo identifikační značka (vet. ovál) ≠ označení země původu

41 Země původu - čl. 26 místo provenience = místo původu - jiné místo než země/stát Krkonoše, Plzeň, Táborský kraj, Hodonínsko… připravované korigendum místo původu

42 Označení stejných vlastností čl. 7 odst. 1 písm. c) Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin;

43 Označení stejných vlastností čl. 7 odst. 1 písm. c) ustanovení nebrání použití výživových tvrzení nebo zvýraznění vlastnosti jakou mají/nemají ostatní podobné produkty jen pokud je zároveň sděleno, že tuto vlastnost mají i podobné produkty - musí zde být ovšem nějaký vztah mezi potravinou a látkou!

44 Označení stejných vlastností čl. 7 odst. 1 písm. c) „ bez barviv – žádné ovocné šťávy neobsahují barviva“ „bez lepku – žádné bílé jogurty neobsahují lepek“ bez barviv (uvedeno např. mléku) bez konzervantů (uvedeno např. medu) bez tuku, jelikož žádný pomerančová šťáva neobsahuje tuk

45 Potraviny obsahující přidaný cukr nebo cukry i sladidlo nebo sladidla – příl. III k názvu se připojí „s cukrem a sladidlem“ apod. nevztahuje se pokud je přidán jen cukr a nikoliv sladilo. označení „s cukrem“ není povinné

46 Střívka - příloha VI část C Pokud je střívko poživatelné musí být uvedeno v seznamu složek spolu s označením původu (telecí, vepřové,...) označení o nepoživatelnosti střívka je nutné značit bez výjimky, tj. kromě párků např. i na salámech - přesná formulace není stanovena Balicí plyny - příloha VII část C chyba v české verzi má být: propelenty není nutné uvádět ve složení uvede se pouze „baleno v ochranné atmosféře“

47 Obsah alkoholu – příloha XII označuje se: - při obsahu na 1,2 % obj. - číslem s max. jedním desetinným místem - po čísle následuje „% obj.“ - kladné nebo záporné odchylky – příl. XII Na potravinách s obsahem alk. nad 1,2 % obj. není povoleno uvádět výživová a zdravotní tvrzení - čl.3 odst. 3 (ES) 1924/2006 příklad: „obsahuje vitamín C“ „obsahuje citrusovou šťávu, která obsahuje vit. C“

48 Výživové údaje – platnost (čl. 54) povinné od 13.12. 2016 před 13.12.2016 - dobrovolně uvedené 1169/2011 - tvrzení, obohacené 1169/2011 - doplňky stravy 225/2008 Sb. - zvláštní výživa 54/2004 Sb. (EH, sach., bílk., tuk.) Potraviny bez NO po 2016 – vyčerpání již vyrobených (balených) potravin Nevztahuje se na zásoby obalů

49 Výživové údaje Způsob uvádění údajů (čl. 34) povinné i dobrovolné ve stejném zorném poli - srozumitelný formát, v tabulce nebo v řadě za sebou, v pořadí stanoveném v příloze XV)

50 Výživové údaje – výjimky (čl. 29 + příloha V) doplňky stravy – směrnice 2002/46/ES vyhláška přírodní min. vody – směrnice 2009/54/ES vyhláška největší plocha je menší než 25 cm 2 potraviny dodávané v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebalené potraviny (čl. 44 + národní předpisy) nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2% obj. -

51 Výživové údaje výjimky (příloha V) -Nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo skupinu složek -Produkty zpracovaní pouze zráním, které obsahují jedinou složku nebo skupinu složek -Byliny, koření nebo jejich směsi -Sůl -Stolní sladidla -Bylinné a ovocné čaje -Kvasné octy -Aromata -Přídatné látky -Pomocné látky -Potravinářské enzymy -Želatina -Želírující složky -Kvasnice -Žvýkačky -Potraviny v obalech – největší plocha je menší než 25 cm 2 -Potraviny dodávané v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli

52 Výživové údaje – potraviny určené pro zvláštní výživu NO podle nařízení 1169/2011 se nepoužije, kromě případů, kdy neexistují žádná zvláštní pravidla týkající se výživového označování Podle vyhlášky č. 54/2004 Sb. se povinně uvádí na 100 g/ 100 ml: energetická hodnota v kJ a kcal, sacharidy, bílkoviny, tuky NO podle nařízení č. 1169/2011 se uvede: - pokud by vyhláška (od 2016 nařízení 609/2013) výše uvedené údaje nestanovila - pokud je na trh uváděna jiná kategorie potraviny, než uvedená ve vyhlášce - pokud je doplněna další látka např. sůl tj. přesun do režimu nař. č.1169/2011

53 Výživové údaje (čl. 30) Povinné údaje - 7 položek -energetická hodnota - tuky - nasycené mastné kyseliny - sacharidy - cukry - bílkoviny - sůl

54 Výživové údaje Doplnění o konkrétní živiny – dobrovolné uzavřený seznam - mononasycené mastné kyseliny - polynenasycené mastné kyseliny - polyalkoholy - škrob - vláknina - vitamíny nebo minerální látky (část A, příloha XIII)

55 Výživové údaje (čl. 30) povinné výživové údajelze doplnit POUZE: energ. hodnota tuk nasycené MK sacharidy cukr bílkoviny sůl mononenasycené MK polynenasycené MK polyalkoholy škrob vláknina vitamíny nebo min. látky Ve vhodných případech (v těsné blízkosti výž. údajů) – sůl obsažena v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku

56 Definice živin (příloha I) def. cukru, tuku, vlákniny a dalších. def. průměrné hodnoty Vitamíny a min. látky významné množství 15% (7,5%) referenční výživové hodnoty jen tehdy možné označit v NO

57 Příloha XV pořadí jednotky

58 Zanedbatelné množství Dokument - Pokyny pro dozorové orgány (tolerance) Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku zanedbatelné, lze informace o nich nahradit například prohlášením „Obsahuje zanedbatelné množství …“ umístěným v těsné blízkosti výživových údajů Množství živin, které lze v souladu s tabulkou 4 uvádět jako „0“ nebo jako „ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/41/11226964/slides/slide_58.jpg", "name": "Zanedbatelné množství Dokument - Pokyny pro dozorové orgány (tolerance) Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin ve výrobku zanedbatelné, lze informace o nich nahradit například prohlášením „Obsahuje zanedbatelné množství … umístěným v těsné blízkosti výživových údajů Množství živin, které lze v souladu s tabulkou 4 uvádět jako „0 nebo jako „

59 Výživové údaje - opakování (čl. 30) Lze opakovat tyto údaje: -energetická hodnota; NEBO -EH spolu s množstvím tuku, nasycených mastných kyselin, cukrů a soli -opakované údaje (čl. 30 odst. 3) v hlavním zorném poli a velikostí písma min. 1,2 mm - uzavřený seznam – není možné rozšiřovat! -lze i v jiném formátu než tabulka nebo v řadě za sebou -není povinným údajem – není povinnost českého jazyka

60 Opakování výživových údajů opakování v hlavním zorném poli další opakování opět jen v hlavním zorném poli článek 36 dobrovolně poskytované informace o potravinách údaje z čl. 9 a 10 poskytnuté dobrovolně – postup dle podmínek kapitoly IV oddílu 2 (ustanovení o povinných údajích) oddílu 3 (výživové údaje)

61 Opakování výživových údajů Opakované NO lze vyjádřit jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu (kromě vyjádření v absolutních hodnotách), i když tato forma vyjádření není použita v povinných výživových údajích.

62 Hlavní zorné pole Hlavní zorné pole (čl. 2 – definice) (zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat. Pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, které zvolil provozovatel potravinářského podniku)

63 Hlavní zorné pole

64 - dle typu výrobku - dle vystavení

65 Způsob uvádění výživovách údajů (čl. 34) Opakované údaje (čl. 30 odst. 3) - stejné zorné pole - velikost písma min. 1,2 mm - společně ve srozum. formátu - pořadí dle přílohy XV - v tabulce s číselnými hodnotami, případně v řadě za sebou (při nedostatku místa) Je-li EH a obsah živin zanedbatelný – lze info nahradit například prohlášením „Obsahuje zanedbatelné množství …“ EK přijme prováděcí akty pro termín „zanedbatelné“ Povinné výživové údaje (čl. 30 odst. 1) Dobrovolné výživové údaje (čl. 30 odst. 2) - hlavní zorné pole - velikost písma min. 1,2 mm - i v jiném formátu než povinné výživové údaje

66 Výživové údaje Výživové údaje – výpočet (čl. 31) Uvedené hodnoty jsou průměrné vycházející z výsledků analýzy výrobce, výpočtem s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot Údaje o EH a obsahu živin se vztahují na potravinu ve vztahu, v němž je prodávána Info se může vztahovat na potravinu po úpravě – pokud jsou uvedeny podrobné pokyny pro úpravu a info se týká potraviny připravené ke spotřebě

67 Výživové údaje při uvedení tvrzení POVINNÉ tvrzení – vztahuje se k potravině ve stavu ke spotřebě ve stavu ke potřebě i tabulka NO doplňující označení ke zdrav. tvrzení – čl. 10 (ES) 1924/2006 - sdělení o významu různorodé stravy a další čl. 49 nařízení 1169 změna 1924/2006 - navázání 1924 na 1169

68 Výživové údaje při uvedení tvrzení Látka uvedená v tvrzení - množství se uvede v NO pokud jde o jednu z povinných nebo dobrovolných živin - množství se uvede ve stejném zorném poli jako NO pokud jde o jinou látku

69 Výživové údaje – formy vyjádření údajů (čl. 32 + příloha XIII a příloha XV) -EH a obsah živin - měrné jednotky – kJ/kcal, g, (vitamíny a min. látky – mg, µg) – příloha VIII a příloha XV -vyjádření na 100g nebo 100ml – dle jednotek (čistého množství) -obsah vitamínů a min.látek – na 100g nebo 100ml a jako % podíl referenčních hodnot příjmu na 100g nebo 100ml (dle přílohy XIII) -NEPŘÍPUSTNÉ pouze obrazově, symbolem, ikonou -NAVÍC - EH a obsah živin lze vyjádřit v jako % podílu ref. hodnot příjmů na 100g nebo 100ml (dle přílohy XIII) -V těsné blízkosti uvést „Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)“

70 Výživové údaje – vyjádření na porci (čl. 33) dobrovolné + pravidla -Za určitých podmínek lze vyjádřit výživové údaje na porci nebo jednotku spotřeby: velikosti porce nebo spotřební jednotky počet porcí nebo jednotek obsažených v balení - snadno srozumitelné (text, obraz, symbol..) - v těsné blízkosti NO

71 Výživové údaje - vyjádření na porci (čl. 33) Výživové údaje – vyjádření údajů v přepočtu na jednu porci nebo spotřební jednotku (čl. 33) -Vyjádření na porci nebo spotřební jednotku - lze NAVÍC u potravin označených: 1) navíc k vyjádření na 100g nebo 100ml - EH a obsah živin 2) navíc k vyjádření na 100g nebo 100ml a v % podílu ref. hodnot příjmu na 100g nebo 100ml – u obsahu vitamínů a min. látek 3) navíc k vyjádření na 100g nebo 100 ml a % podíl ref. hodnot - EH a obsah živin

72 Povinné výživové údaje 100 g/ 100 ml povinně dobrovolně % ref.hod.příjmu na 100 g/100 ml a/nebo na porci Dobrovolné výživové údaje 100 g/ 100 ml + (vit. a min. látky 100 g/100 ml + %ref. hod. příjmu vždy) na porci Opakované výživové údaje (dobrovolný údaj) EH100 g/ 100 ml na porci EH, tuk, NMK, cukr, sůl 100 g/ 100 ml na porci volitelné % ref.hod.příjmu na 100 g/100ml a/nebo na porci % ref.hod.příjmu vit. a min. na porci pouze navíc % ref.hod.příjmu na 100 g/100 ml a/nebo na porci Vyjádření výživových údajů (čl. 30 s čl. 33) Porce nebo jednotky spotřeby se uvádějí v těsné blízkosti výživových údajů

73 „Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ / 2 000 kcal) “ text se uvádí pokud je NO vyjádřeno jako procentní podíl referenčních hodnot příjmu na 100 g nebo 100 ml. v těsné blízkosti výživových údajů jiná formulace ani její dopnění není možné neuvádí se pokud je NO vyjádřeno v přepočtu na jednu porci.

74 Výživové údaje a nebalené potraviny není povinnost dobrovolné en. hodnota nebo en. hodnota, obsah tuků, nasycených mastných kyselin, cukrů a soli možné uvést jen na porci nebo jednotku spotřeby - porce nebo jednotka musí být vyznačena

75 Výživové údaje a potraviny v nálevu Nálev se běžně nekonzumuje - NO je možné vztáhnout jen k části potraviny bez nálevu, tato skutečnost musí být ovšem jasně a srozumitelně spotřebiteli uvedena Pokud není uvedeno, že se výživové údaje vztahují jen k části potraviny bez nálevu, je nutné usuzovat, že se vztahují k potravině jako celku.

76 Názvy živin Nařízení v příloze XIII - thiamin, riboflavin, biotin a další - vitamin A, vitamin C a další Primární použití názvu z nařízení 1169/2011 Akceptovatelné použití synonym v případě, že vychází z jiných platných právních předpisů - nařízení (ES) č. 1925/2006 - vyhláška č. 225/2008 Sb. Příkladem může být následující pojmenování vitamínů: thiamin/vitamin B1, riboflavin/vitamin B2. Energetická hodnota = Energie

77 DDD x RHP podle nař. (EU) 1169/2011 pouze: referenční hodnota příjmu RHP neznamená výživové doporučení Zkratky – možné, ale nutné vysvětlit!

78 RHP – děti, jiné skupiny obyvatel nepřípustné pouze bude – li stanoveno předpisy EU nebo národními

79 Výživové hodnoty dle zemí mimo EU Není možné uvádět rozpor s požadavky nařízení EU rozdílné převodní faktory

80 špatné pořadí Vit D chybí % DRHP chybí

81 Zjištění hodnoty Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty vycházející z výsledků: – analýzy dané potraviny; – výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, – výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů.

82 Zjištění hodnoty velké přirozené výkyvy živiny včetně její sezónnosti zvláště vysoká rychlost rozkladu živin v některých matricích potravin zvláště vysoká analytická variabilita živin v určité matrici potravin zvláště nízká homogenita výrobku vedoucí ke zvláště vysokým výkyvům obsahu živin ve výrobku platnost postupu výrobce při stanovení uvedené hodnoty živin Výrobci mohou být vyzváni, aby poskytli odůvodnění vysvětlující nedodržení přípustné odchylky a podrobné informace o konkrétních důvodech, proč k němu došlo.

83 Pravidla pokud jde o přesnost uvedených hodnot – rozdíly mezi uváděnými hodnotami a hodnotami úřední kontroly Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení (EU) č. 1169/2011, směrnici 90/496/EHS a směrnici 2002/46/ES s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/i ndex_en.htm

84

85

86

87 Databáze složení potravin ČR Centrum pro databázi složení potravin ČR – Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. http://www.nutridatabaze.cz/ Sběr dat je prováděn postupně s využitím existujících tabulek složení potravin dostupných v České republice a v zahraničí, výsledků vlastní analytické činnosti v rámci stávajícího projektu a projektů realizovaných v minulosti a dat vypočtených podle interních algoritmů databáze.

88

89

90 Potraviny pro zvláštní výživu nařízení EP a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti zrušení směrnice 92/52/EHS, 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, 2009/39/ES a nařízení (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 použitelné od 20. července 2016 MZ – nutná novelizace vyhlášky č. 54/2004 Sb.

91 Bez lepku nařízení (ES) 41/2009 podmínky pro označení - „velmi nízký obsah lepku“ - „bez lepku“ Takto označené potraviny nespadají automaticky pod potraviny po zvláštní výživu respektování čl. 2 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2000/13/ES čl. 7 odst. 1 písm. c) (EU) 1169/2011: neuvádějí se informace vyvolávající dojem, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin; NE: bez lepku – minerální vody, bez lepku – bílý jogurt, bez lepku – ovocné šťávy

92 Bez lepku nařízení (EU) č. 828/2014 použije se od 20. července 2016 ke stejnému datu se ruší nařízení (EU) 41/2009 oproti nařízení (EU) 41/2009 odstraněny odkazy na potraviny pro zvláštní výživu zachování limitů: bez lepku – do 20 mg/kg lepku velmi nízký obsah lepku – speciálně upravené potraviny obsahující obiloviny - do 100 mg/kg lepku nově možnost doplnění označení: „vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku“ nebo „vhodné pro celiaky“

93 Stránky EK k označování potravin a výživě http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition

94 QaA a připravovaná legislativa http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm Stránky EK k výživovým a zdravotním tvrzením http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm Registr tvrzení http://ec.europa.eu/nuhclaims/

95 DĚKUJI ZA POZORNOST Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz www.bezpecnostpotravin.cz


Stáhnout ppt "Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o."

Podobné prezentace


Reklamy Google