Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Miluše Džuberová Řešení slovních úloh trojčlenkou Kolik benz í nu potřebuji na cestu?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Miluše Džuberová Řešení slovních úloh trojčlenkou Kolik benz í nu potřebuji na cestu?"— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Miluše Džuberová Řešení slovních úloh trojčlenkou Kolik benz í nu potřebuji na cestu? Kolik zboží koup í m za v í ce peněz? Kolik kohoutů napln í baz é n? Kolik děln í ků postav í dům?

2 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Co už víme o úměře a úměrnosti Přímá úměrnost:Nepřímá úměrnost: X : 3 = 30 : 45 Výpočet nezn á m é ho členu ú měry

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Postup při řešení slovních úloh 1.zap íš eme text pomoc í dvou veličin, stejn é veličiny píšeme pod sebe, příp. převedeme jednotky 2.urč í me druh úměrnosti pomocí š ipek 3.stanov í me úměru, provedeme její výpočet a určíme jednotku 4.provedeme logickou zkou š ku 5.odpověď

4 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika K přepravě 3 000 návštěvníků sportovního podniku je potřeba 60 autobusů. Kolik autobusů je potřeba k dopravení 5 000 návštěvníků? 3 000 n á v š těvn í ků ……………60 autobusů 5 000 návštěvníků …………… x autobusů x : 60 = 5000 : 3000 Logická zkouška: př í m á ú měrnost: v í ce n á v š těvn í ků přeprav í v í ce autobusů Odpověď: K přepravě 5000 n á v š těvn í ků je třeba 100 autobusů. Řešená vzorová úloha

5 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Řešte slovní úlohy pomocí trojčlenky Patnáct vajec stojí 33 Kč. Kolik stojí 20 vajec? Učeň splnil zadaný pracovní úkol za 3,5 hod. Jakou část úkolu při stejném výkonu splnil za 1 hodinu? Pozor na zápis Martinův dědeček si vypočítal, že mu seno vystačí pro 15 králíků na 100 dní. Vypočítej, na kolik dnů by mu seno stačilo pro 20 králíků. Osm švadlen by danou zakázku zhotovilo za 15 směn. Kolik švadlen musí na zakázce pracovat, aby byla zhotovena o 3 směny dříve? Pozor na zápis směn

6 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Náročnější slovní úlohy (pro šikovné) Na sportovní utkání dopraví firma 30 000 návštěvníků při nasazení 100 autobusů za 1 hodinu a 10 minut. Za jak dlouho dopraví tyto návštěvníky 120 autobusy? Dubový trám tvaru kvádru s rozměry 4,6 m, 20 cm a 15 cm má hmotnost 96,6 kg. Vypočítej hmotnost trámu stejné jakosti s rozměry 5 m, 18 cm, 22 cm. Řidič načerpal do kanystru 20 l nafty. Z děravého dna za každou minutu odteklo 2,5 cm 3 nafty. Za kolik hodin (dnů) se kanystr zcela vyprázdnil? Pozor: někter é ú daje mohou být zav á děj í c í (zbytečn é), převod na stejn é jednotky

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Trojčlenka = cross-multiplication slovní úloha = word problem zápis = solution jednotka = unit úměra = proportion

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Vyber si slovní úlohu a vyřeš ji Písařka napsala na stroji 16 stránek textu za 2 h a 8 minut. Kolik stránek textu při stejné rychlosti psaní by napsala za 20 minut? A) 2,5 stránek B) 25 stránek C)5 stránek D)102 stránek 1,85 m vysoký Milan vrhá stín 74 cm. Jak vysoký musí být Emil, když ve stejnou dobu vrhá stín o 6 cm delší než Milan? A) 2 m B) o 15 cm vyšší než Milan C) 20 dm D) 200 cm

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Použité zdroje: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/??Origin=EC790014051029&CTT=6&ver=12&app=winword.exe


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Miluše Džuberová Řešení slovních úloh trojčlenkou Kolik benz í nu potřebuji na cestu?"

Podobné prezentace


Reklamy Google