Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protikorupční balíček Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protikorupční balíček Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra 1."— Transkript prezentace:

1 Protikorupční balíček Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra 1

2 Korupce závažný sociální a kriminální fenomén jeden z nejvážnějších problémů české společnosti v pozadí prakticky veškerého organizovaného zločinu a závažné hospodářské kriminality podporuje neefektivní nakládání či přímo rozkrádání veřejných prostředků jeden z důvodů trvale deficitního hospodaření státu 2

3 Korupce a deficitní hospodaření státu Vysoká míra korupce způsobuje alokaci veřejných prostředků do projektů : nadbytečných (čističky v malých obcích) zbytečně megalomanských (Smart Administration – plánovaných 100 miliard) technicky předražených (dálnice) nekoncepčních (vyzbrojování armády) předražených (podivná VŘ s jedním uchazečem) 3

4 Protikorupční balíček MV 1.Operativní opatření MV a NSZ 2.Usnesení vlády obsahující exekutivní (nelegislativní) opatření 3.Předložení návrhu zákona o protikorupčních opatřeních 4

5 1.Operativní opatření MV a NSZ I.Nařízení oboustranné hloubkové kontroly ze strany PČR i NSZ zaměření se na významné případy z minulosti (vytipování případů do konce roku 2009) II.Důsledné využívání všech možností vzájemné kontroly do budoucna institut stížnosti, včetně stížnosti ministra vnitra k rukám nejvyšší státní zástupkyně 5

6 2. Exekutivní opatření I.Zvýšené prověření osob podílejících se na veřejných zakázkách ve státní správě cíl: zefektivnit kontrolu zaměstnanců státní správy, kteří se podílejí na rozhodování o veřejných zakázkách povinnost státních zaměstnanců - členů hodnotících komisí pro státní výběrová řízení nad 500 000 000 Kč - mít oprávnění přístupu k utajovaným informacím minimálního stupně „Důvěrné“. 6

7 I.Zvýšené prověření osob podílejících se na veřejných zakázkách ve státní správě Seznam státních zaměstnanců: bezprostředně se podílejí na veřejných zakázkách stupeň jejich oprávnění pro přístup k utajovaným informacím zda musejí podávat pravidelná prohlášení o majetku dle zákona o střetu zájmů do 11. ledna 2010 7

8 3.Návrh zákona o protikorupčních opatřeních Novelizace: trestního zákoníku trestního řádu daňového řádu 8

9 I.Institut korunního svědka zločinecké struktury - vysoká organizovanost - přísně vynucovaná konspirace - obtížně proniknutelné zájem společnosti na rozbití zločinných struktur, převyšuje zájem státu na postihu jednotlivce korupce - typický nástroj těchto skupin 9

10 I.Institut korunního svědka pozitivní zkušenosti v zahraničí (Itálie, Německo, Polsko, Slovensko, USA) k zavedení vyzývají i mezinárodní dokumenty (Rezoluce Rady EU č. 497Y0111(01) z 20.prosince 1996 o jednotlivcích, kteří spolupracují při soudním řízení v boji proti mezinárodně organizovanému zločinu, Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu) 10

11 I.Institut korunního svědka možnost přerušit a následně zastavit trestní stíhání výměnou za klíčové svědectví → beztrestnost korunního svědka - u závažných organizovaných trestných činů (včetně korupčních) přísné podmínky – podat svědectví, vydat prospěch, nahradit škodu, nepokračovat v páchání trestné činnosti 11

12 II.Zavedení protikorupčního agenta Smysl : výslovně stanovit meze aktivního přístupu policie při používání agentů a předstíraného převodu potřeba praxe: zajistit agentům podmínky pro práci v podsvětí, pro pohyb mezi zločinci, kteří páchají trestnou činnost a které agenti pomáhají usvědčit 12

13 II.Zavedení protikorupčního agenta typické nástroje odhalování korupce a organizované trestné činnosti – agent a předstíraný převod podstata: zavedení oprávnění „předstírat zájem podílet se na trestném činu“ za podmínky, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že by osoba spáchala takový trestný čin i sama nová úprava vyloučení trestnosti agenta 13

14 III.Nastavení zákonných podmínek pro použití odposlechů telekomunikačního provozu a nasazení agenta znění nového trestního zákoníku (účinného od 1. ledna 2010) výrazně omezuje okruh trestných činů, u kterých lze použít odposlechy a agenta původně šlo o trestné činy s horní sazbou 8 let, od 1. ledna by šlo jen o trestné činy se sazbou minimálně 10 let 14

15 III.Nastavení zákonných podmínek pro použití odposlechů telekomunikačního provozu a nasazení agenta návrh vrací zmíněnou hranici na původních 8 let hrozí razantní a neplánované omezení možnosti použít tyto instituty nejde o rozšíření pravomocí oproti současnému trestnímu zákonodárství, ale o nápravu nechtěného důsledku, který nový trestní zákoník způsobil 15

16 IV.Novelizace nového daňového řádu účinný od 1. ledna 2011 zásadním způsobem zužuje přístup k informacím z daňového řízení pro potřeby trestního řízení za současné právní úpravy lze získat nezprostředkovaný přístup k informacím z daňového řízení pro účely trestního řízení toto oprávnění je orgány činnými v trestním řízení hodnoceno jako zcela nepostradatelné 16

17 IV.Novelizace nového daňového řádu navrhovaná novela tuto omezující změnu odstraňuje a vrací znění příslušných ustanovení daňového řádu do původní podoby opět nejde o rozšíření pravomocí policie, ale o zabránění jejich výraznému omezení, zachování současného stavu 17

18 Další opatření, která prozatím nejsou součástí balíčku 1.Znemožnění „praní“ výnosů z trestné činnosti prostřednictvím 15% DPFO Jsme patrně jedinou zemí na světě, kde je DPFO nižší, než zdanění korporací 2.Zákaz institutu „akcií na majitele“ Akcie na doručitele jsou extrémně jednoduchým a velmi bezpečným nástrojem pro legalizaci výnosů z trestné činnosti Obě tato opatření jsou v kompetenci Ministerstva financí 18

19 Děkuji za pozornost 19


Stáhnout ppt "Protikorupční balíček Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google