Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav jazyků Pracovní setkání FHS 9. 9. 2011. Základem úspěšné práce ústavu je kvalitní personální struktura, efektivní řízení, harmonizace cílů, úkolů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav jazyků Pracovní setkání FHS 9. 9. 2011. Základem úspěšné práce ústavu je kvalitní personální struktura, efektivní řízení, harmonizace cílů, úkolů."— Transkript prezentace:

1 Ústav jazyků Pracovní setkání FHS 9. 9. 2011

2 Základem úspěšné práce ústavu je kvalitní personální struktura, efektivní řízení, harmonizace cílů, úkolů a funkcí

3 Jazyková politika EU „ Mnohojazyčnost je jednou z hlavních hodnot Evropy. Je součástí toho, co dělá Evropu jedinečnou a přispívá k bohatství její kultury a společnosti."

4 ÚJ spolupracuje s odborníky z praxe v rámci ČR za účelem výzkumné spolupráce "Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"

5 J ak získat studenty? Spolupráce se středními školami při propagaci a prezentaci studia Orientace na konkrétní cílovou skupinu v ČR i SR Zatraktivnit vzdělávání, zajistit otevřené vzdělávací prostředí Zvýšit mobilitu a tím podpořit výměnu zkušeností Vyžít výhodu lokality Zlín - Vídeň Uplatnitelnost absolventa v EU i na východních trzích Posílit spojení s praxí, výzkumem a veřejností Nezbytnost jazykové diverzity, další cizí jazyk ve studijním plánu studentů UTB Úspěšný absolvent – naše nejlepší reklama

6 SRN se potýká s nedostatkem pracovníků Jsme schopni reagovat na situaci? chybí pečovatelé, lékaři, inženýři, počítačoví specialisté, lidé ve stavebnictví a službách

7 Jazykové znalosti jsou klíčem pro osobní i kariérní růst http://www.novinky.cz/kariera/241282-v- bavorsku-jsou-cesi-v-kurzu.htmlhttp://www.novinky.cz/kariera/241282-v- bavorsku-jsou-cesi-v-kurzu.html http://www.nazkusenou.cz/prace-v-nemecku- a103.htmlhttp://www.nazkusenou.cz/prace-v-nemecku- a103.html http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/ nemecko-hlasi-velky-zajem-mladych-cechu-a- polaku-o-vyuceni/632447http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/ nemecko-hlasi-velky-zajem-mladych-cechu-a- polaku-o-vyuceni/632447

8 Inovace studijních oborů Tvorba nových oborů 2012 s ohledem na uplatnitelnost Bc. program Filologie KS obor Německý jazyk pro manažerskou praxi Bc. Program Filologie PS obor Anglický a německý jazyk pro odbornou komunikaci

9 Návrh pro možnou spolupráci v rámci inovace studia s ÚZS a ÚPV specializace v němčině program Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra program Zdravotně sociální péče obor Zdravotně sociální pracovník studijní obor Učitelství pro mateřské školy

10 Jaký má být náš absolvent? absolventi i firmy se shodují v hodnocení připravenosti: práce v týmu a schopnost prosadit se mladí lidé jsou dobře připraveni po teoretické stránce škola dobře naučila vyhledávat informace a pracovat se zdroji. „VŠ může připravit firmám absolventy na míru“

11 Studijní program Filologie Studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi Filolog Filolog zkoumá a analyzuje jazyk a literaturu tímto jazykem psanou, a to vše v historickém a kulturním kontextu. věnuje se kritickému rozboru literárních děl zaměřuje se na studium struktury a vývoje konkrétního jazyka nebo skupiny jazyků sleduje původ a vývoj slov a jejich syntaxi pomocí analýzy porovnáváním původních jazyků se skupinou stávajících jazyků

12 Studijní program Filologie Studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi Manažer vedoucí pracovník na všech úrovních řízení podílí se na obchodní strategii, na zavádění nových projektů a procesů zabezpečuje komunikaci a maximální spokojenost klientů i dodavatelů snaží se splnit všechny potřeby zákazníků v rámci svých kompetencí náplní práce je mimo jiné také monitoring a analýza trhu, vývojových trendů a konkurence zpracování nápadu do záměru či konceptu

13 Studijní program Filologie Studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi komplexní myšlení přizpůsobivost zvládání zátěžových situací komunikační dovednosti prezentační dovednosti vyjednávací schopnosti kritický pohled organizační schopnosti vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení schopnost motivovat druhé důvěra ve schopnosti ostatních

14 Důraz na kvalitu jazykového vzdělávání prostřednictvím aktivizujících metod Státní závěrečné zkoušky 2009 - 2010

15 Fakta a argumenty ČR je z velké části obklopena německy mluvícím prostředím. Pohraniční aktivity s Rakouskem a Německem jsou podstatného charakteru a vykazují neustálý růstový trend. Aktivně zde působí více než 4 000 německých nebo česko-německých firem. Nejde pouze o velké nadnárodní koncerny; podstatnou část tvoří malá a střední podnikatelská vrstva.

16 Fakta a argumenty 1/3 všech českých obchodních aktivit se odehrává se SRN, které je dlouhodobě zároveň největším zahraničním investorem Podstatná část českého vývozu směřuje do EU, zejména do SRN. SRN má a bude mít dominující význam pro ekonomiku ČR ČR potřebuje tyto vztahy udržovat a prohlubovat.

17 Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu Spolupráce se zahraničními institucemi 2008-2010 SprichWort Eine Internet-Lernplattform für das Sprachenlernen EACEA – Education, Audiovisual and Cultuure Executive Agency Projekt v oblasti germanistické lexikologie a paremiologie průběžná didaktizace a popularizace badatelských výsledků intenzivní meziuniverzitní a vědecká spolupráce

18 Workshop SprichWort 1/ 3. září 2009 problematika paremiologie didaktický záměr začlenit přísloví do výuky Workshop SprichWort 2/ 2. září 2010 problematika interaktivních cvičení zapojení do procesu evaluace databáze Propagace UTB i FHS v zahraničí i v ČR

19 Zapojení studentů do vědecko-výzkumných aktivit 2009 – 2010 Práce s talentovanými studenty 1. místo ve SVOČ Ondřej Koňařík, student 2. ročníku studijního oboru NMP „Germanismen in der gesprochenen Sprache im Raum Vsetín – Analyse und Vergleich des heutigen Gebrauchs mit historischen Lexemen im wallachischen Dialekt“ Mgr. Helga Silke Gester, Ph.D

20 Zapojení studentů do vědecko-výzkumných aktivit 2010 - 2011 3. místo SVOČ Pawel Twyrdy, Karel Vogl, studenti 2. ročníku studijního oboru NMP Fremdsprachenbedarf in den Unternehmen im Raum Zlín Mgr. Helga Silke Gester, Ph.D.

21 2010 První společná monografie Ústavu jazyků GESTER, S., MAREK, L. (Hrsg.) Phraseologismen und Sprichwörter in der modernen deutschen Sprache. Zlín: UTB ve Zlíně, 2010, s. 5–8. ISBN 978-80-7318-987-7.

22 2011 4 nové monografie na ÚJ GESTER, S. Quo vadis DAF? Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in der Tschechischen Republik. Zlín: UTB ve Zlíně, Academia centrum, 2011 JÍLKOVÁ, H. Farbenbezeichnungen unter der sozio- und pragmalinguistischen Luppe. Ein deutsch-tschechischer Vergleich, Vídeň:Praesens Verlag Wien, 2011. MAREK, L. Die Erfahrung der Moderne im Werk Richard Schaukals. Zlín: UTB ve Zlíně, Academia centrum, 2012. ŠILHÁNOVÁ, R. Textsorte Geschäftsbrief. Lexikalische und phraseologische Untersuchungen. Zlín: UTB ve Zlíně, Academia centrum, 2011.

23 2011 Zapojení studentů FaME a FHS do vědecko-výzkumných aktivit podíl na mezinárodním projektu Kommunikative Aktivitäten als Bestandteil des Marketings für die Erhaltung der österreichischen und tschechischen Bierkultur: Wege aus der Krise.

24 2011 česko-rakouská spolupráce AKTION Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou Cílem programu je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení společných česko-rakouských projektů základního výzkumu.

25 Česko-rakouský projektový tým Prohlubování spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi

26 Studenti zvládli odborné čepování piva ve Starobrnu

27 Žádná informace nesmí uniknout Výstupem z projektu budou kvalitní bakalářské práce

28 Degustace v ležáckém sklepě ve Vyškově

29 Rozhovory se sládkem pivovaru ve Vyškově

30 Plánovaná tvůrčí činnost 2012 GA ČR - Konfrontační výzkum kolokací v němčině a češtině AKTION - Žádost o prodloužení projektu FRVŠ Spolupráce a zapojení do výzkumu v rámci FHS i UTB Spolupráce s Centrem výzkumu FHS

31 Mit Sprachen besser unterwegs Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.


Stáhnout ppt "Ústav jazyků Pracovní setkání FHS 9. 9. 2011. Základem úspěšné práce ústavu je kvalitní personální struktura, efektivní řízení, harmonizace cílů, úkolů."

Podobné prezentace


Reklamy Google