Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Červenec - září 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 437 Trestných činů: 22 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 16 Zadržení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Červenec - září 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 437 Trestných činů: 22 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 16 Zadržení."— Transkript prezentace:

1 červenec - září 2012

2 V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 437 Trestných činů: 22 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 16 Zadržení hledaných osob: 5 Řešených cyklistů: 509 Převoz na záchytku: 72 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

3 Pomoc občanům: S žádostí o pomoc se na městskou policii obrátilo 1 439 občanů. Rada či pomoc se nejčastěji týkala dopravy – parkování, hledání adres organizací a institucí. Na strážníky se však obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v tíživé životní situaci. Ve třetím čtvrtletí přijala MP v této souvislosti 55 žádostí o pomoc.

4 Z činnosti strážníků: Strážníci se ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášky města, týkající se volného pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti mít psa řádně přihlášeného. Zkontrolováno bylo 507 psů. Do útulku bylo převezeno 98 odchycených zvířat.

5 Porušení vyhlášky města Za porušení vyhlášky města, týkající se pohybu psů na veřejném prostranství a uklízení psích exkrementů, bylo pokutou řešeno 20 majitelů Za porušení vyhlášky města, zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti, bylo blokovou pokutou řešeno 8 osob.

6 10.09.2012 - Strážníci vytáhli muže z kolejiště Před bezprostředně blížícím se vlakem přecházel přes koleje čtyřiačtyřicetiletý muž. Náhle upadl a zůstal ležet. Rychlou reakcí se ho hlídce podařilo z kolejiště vytáhnout. Podle pracovníka ČD se pohyboval po vlakovém nádraží delší dobu, přelézal z jednoho nástupiště na druhé a vyhýbal se projíždějícím vlakům. Otřesený muž neměl viditelné zranění a lékařské vyšetření odmítl. Za své chování se omluvil, hlídce poděkoval a odešel na stanoviště taxi. Strážníci zachránili život muži, který ležel v kolejišti na hradeckém vlakovém nádraží.

7 Z činnosti strážníků Strážníci hradecké městské policie řeší denně okolo 102 událostí, od parkování, přes pomoc občanům, až po zásah proti opilým či násilnickým osobám. Stále častěji se setkávají s agresivitou lidí, vůči kterým zasahují. V zájmu ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně majetku a veřejného pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích prostředků. Od začátku letošního roku bylo vůči agresivním osobám použito donucovacích prostředků v 49 případech.

8 Leguán zelený se procházel po sídlišti 06.08.2012 - Za panelovým domem na Moravském Předměstí se procházela 70 centimetrová ještěrka. Přivolaní strážníci odchytové služby městské policie zjistili, že se jedná o leguána zeleného. Po odchycení ho umístili do přepravního boxu a převezli do Přírodovědného centra při ZŠ Bezručova.

9 Někdo chodí na procházku se psem a někdo s hadem 03.09.2012 - Tři a půl metru dlouhý had vylekal obyvatele Moravského Předměstí. Plazil se v trávě nedaleko panelového domu. Jednalo se o krajtu tmavou, která patří do čeledě škrtivých hadů. K přivolané hlídce městské policie se přihlásil muž, který se představil jako majitel hada. Na vysvětlenou uvedl, že sem chodí hada venčit pravidelně.

10 Chodci a cyklisté Ve třetím čtvrtletí proběhlo několik akcí, cíleně zaměřených na chodce a cyklisty. Strážníci kontrolovali dodržování pravidel bezpečného a správného chování cyklistů a chodců v silniční dopravě. U cyklistů se kontrolovalo především používání světel při snížené viditelnosti, u chodců přecházení po přechodu a přecházení na zelený signál. Řešeno bylo 581 chodců a cyklistů.

11 Z činnosti strážníků Z činnosti strážníků Městská policie dohlížela na veřejný pořádek při mítincích politických stran. Dohlížela na bezpečnost a veřejný pořádek na Královéhradeckých krajských dožínkách, raftových závodech, festivalu Hip Hop Camp, Dni mobility, Truck Festu, Městu na kolech, Nábřeží sochařů, Slavnostech královny Elišky, Nábřeží paromilů i fotbalových utkáních. Bylo zrealizováno několik akcí, zaměřených na kontrolu sázkových kanceláří na území města a na dodržování loterijního zákona. V žádné z provozoven se nenacházela sázející mladistvá osoba. Další akce byla zaměřená na kontrolu prodeje a vystavování pornografických časopisů. Na případné nedostatky hlídky prodejce upozornily. Pokud by nedošlo k nápravě, oznamovala by městská policie událost k řešení Policii ČR.

12 Strážníci na přechodech K pravidelným činnostem strážníků městské policie patří i zajištění bezpečného přecházení dětí přes vozovky u základních škol. Strážníci mají vytipovaných 12 nejrizikovějších přechodů ve městě, a tam stojí denně, po celý školní rok. V první den školního roku a následně ještě celý zářijový měsíc zvyšuje městská policie počet strážníků, kteří před školami dohlížejí na bezpečnost dětí při přecházení silnic. Zájem o dohled strážníků nad přechody je ze strany škol i rodičů značný a městská policie na tuto činnost posílá veškeré volné hlídky. Nemohou však být všude. Proto se před časem se nabízela možnost zapojit do této činnosti proškolené občany s pověřením pro zastavování vozidel na přechodech u škol. Bohužel bez odpovídající odezvy.

13 Strážníci s dětmi vítají nový školní rok Každý rok vybírá Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s Besipem jednu základní školu, kde společně s prvňáčky vítá školní rok. Letos strážníci navštívili nové školáky na Základní a Mateřské škole Josefa Gočára. Kromě malých dárků, jako jsou omalovánky, rozvrhy či záložky, dostaly děti i reflexní vestičky. Strážníci však nezapomínají ani na školáky, kteří nemohou svůj první školní den strávit se svými kamarády. „Školičku v postýlce“, která funguje při Dětském oddělení hradecké fakultní nemocnice, navštívili strážníci hned druhý školní den.

14 Oddělení prevence kriminality Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na sociálně-patologické jevy. Své přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané cílové skupiny, a to od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty středních škol až po seniory. V prvních dvou týdnech nového školního roku byl o přednášky takový zájem, že objednávky zaplnily celý školní rok 2012/2013.

15 Strážníci preventivně kontrolují hradecké hřbitovy. Pravidelným procházením hřbitovů a jejich okolí, se hlídky městské policie snaží předejít možným krádežím a vandalismu na hřbitovech. Mezi návštěvníky hřbitovů bohužel patří i zloději. Ti čekají na svoji příležitost a vyhlížejí, zda na lavičkách či u hrobů nezůstanou bez dozoru odložené tašky či jiné cennosti. Pozůstalí, kteří zde upravují hroby, často ztratí přehled o svých věcech. Strážníci proto procházejí hřbitovy i přilehlá parkoviště, aby svojí přítomností zloděje odradili a případně upozornili občany na potřebnou opatrnost.

16 Fotbalový turnaj v „O pohár primátora města Plzně “ Fotbalové družstvo strážníků z Městské policie Hradec Králové se zúčastnilo 7. ročníku turnaje v malé kopané. Turnaj pořádala plzeňská městská policie. Hradečtí strážníci mezi sedmi týmy z řad městských policií obsadili 3. místo.

17 V průběhu letních měsíců realizují strážníci řadu preventivních akcí. Kontrolují se dětská hřiště a pískoviště, aby se předešlo možnému nebezpečí, které dětem hrozí při nálezu a manipulaci s injekční stříkačkou nebo jiným zdravotně závadným materiálem. K další již tradiční letní činnosti strážníků patří kontrola zaparkovaných vozidel. Akce „Auto není trezor“ je realizována v místech, kde parkuje větší množství vozidel, např. u nákupních center, koupališť nebo na velkých sídlištích. Hlídky upozorňují řidiče na viditelně odložené cennosti, které pak lákají zloděje.

18 Sběr injekčního materiálu Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací v této oblasti a nalezený nebezpečný materiál odborně likviduje. V tomto období bylo nalezeno a předáno 161 kusů stříkaček.

19 Řešení dětí a mladistvých Městská policie HK spolupracuje při řešení osob mladších 18 let s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se OSPODu předávalo 15 událostí týkajících se 26 osob - 15 dětí a 11 mladistvých. V 8 případech se jednalo o alkohol a 18 osob bylo řešeno v jiné souvislosti. 4 události se předávaly Policii ČR s podezřením na trestný čin a 3 děti, jako ohrožené, v souvislosti s domácím násilím. Domácí násilí Městská policie HK se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího násilí. V rámci této problematiky spolupracuje MPHK s Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Adrou a s odbornými psychologickými poradnami. V tomto čtvrtletí městská policie pomohla 4 osobám.

20 Vážná situace kolem otrav způsobeným požitím metylalkoholu přiměla hradecké strážníky k varování obyvatel města. Hlídky se zaměřily především na ty, kteří nemají přístup k informacím a seznamovaly je s nebezpečím, které jim může hrozit po požití neokolkovaného alkoholu. Metylalkohol

21 Projekt pro seniory Městská policie Hradec Králové se zapojila do projektu Magistrátu města Hradec Králové „Individuální práce s ohroženými seniory“. Naším úkolem je vyhledávat osamocené, ohrožené nebo jiným způsobem handicapované seniory a nabídnout jim pomoc. Prvotní kontakt mohou strážníci získat během své každodenní pracovní činnosti. Pokud bude mít senior zájem, zprostředkují mu návštěvu terénní pracovnice. Pro vlastní ochranu a pocit bezpečí rozdává městská a státní policie i hradecký magistrát osobní alarm.

22 Spolupráce charity, MPHK a MmHK V měsíci září proběhla společná akce Městské policie Hradec Králové a Oblastní charity Hradec Králové. Jejím cílem bylo odstranění černých skládek, které se nacházely v okolí azylových domů a hradeckého letiště. Vybraní klienti azylového domu ve spolupráci s hlídkou strážníků likvidovali odpadky, starý nábytek, pneumatiky, televizor a podobný odložený nepořádek. Po dohodě s MmHK byl na komunikaci přistaven kontejner, do kterého se odpad nakládal. Odpadky naplnily 25 velkokapacitních pytlů.

23 Sportovní den s MPHK V areálu Biřička proběhl v úterý 25.9.2012 čtvrtý ročník přátelského sportovního klání hradeckých základních škol nazvaný „Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové. Na žáky z druhého stupně základních škol čekala terénní běžecká trať spojená s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích, např. střelba ze vzduchovky, poskytování první pomoci či lanové překážky. Letos se soutěže zúčastnilo 53 družstev z 11 hradeckých škol. Pohár ředitele Městské policie Hradec Králové si v mladší kategorii 6. a 7. tříd odnesli žáci ze ZŠ Bezručova a v kategorii 8.a 9. tříd žáci ZŠ Plotiště.

24 Komise místní samosprávy V 3. čtvrtletí roku 2012 proběhlo na území našeho města 29 jednání Komisí místních samospráv. Z jednání komisí vyplynuly směrem k MP především tyto požadavky : Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách. Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, parkování vozidel a motocyklů na chodnících. Kontroly cyklistů – především osvětlení a jízdu na chodnících. Kontroly dětských hřišť a okolí hřbitovů. Do problémových lokalit umístit fotopasti. Žádost o kontroly dodržování vyhlášky zakazují požívání alkoholu ve vybraných lokalitách. Přísněji postihovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném pohybu psů a úklidu psích exkrementů. Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez domova.


Stáhnout ppt "Červenec - září 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 437 Trestných činů: 22 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 16 Zadržení."

Podobné prezentace


Reklamy Google