Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 29. 02. 2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 29. 02. 2016"— Transkript prezentace:

1 Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 29. 02. 2016 www.kostelecno.cz

2 Školy a školská zařízení zřizovaná městem – mateřské školy Město Kostelec nad Orlicí zřizuje dvě mateřské školy – Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, Krupkova a Mateřskou školu Kostelec nad Orlicí, Mánesova. Celkem je umístěno v 8 třídách našich mateřských škol 188 dětí. V mateřské škole Mánesova je umístěno 109 dětí rozdělených do pěti tříd. Ředitelkou mateřské školy je Bc. Petra Zakouřilová. V roce 2015 proběhlo vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu dle návrhu Ing. Vlasty Hábové. Cena díla byla 1 831 775,44 Kč (1 513 864 bez DPH).

3 Školy a školská zařízení zřizovaná městem – mateřské školy V mateřské škole v Krupkově ulici je v aktuálním školním roce umístěno ve třech třídách 79 dětí. Ředitelkou mateřské školy je p. Eva Myšáková. V prosinci 2015 proběhla v mateřské škole kontrola České školní inspekce. Kontrola proběhla v naprostém pořádku, nebyly shledány žádné nedostatky. Průběh předškolního vzdělávání je hodnocen jako nadstandartní.

4 Do čtyř 1. tříd Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí nastoupilo v roce 2015 celkem 81 žáků. Celkem má škola 560 žáků v 25 třídách. Škola nadále vzdělává žáky z rodin žadatelů o mezinárodní ochranu, které mají zázemí v místním pobytovém středisku. V roce 2015 se zapojila do tří projektů EU – výzvy MŠMT – výzva 51 - ICT – školení, tabletová učebna, výzva 56 – studijní kurzy učitelů AJ v zahraničí a zahraniční pobyt vybraných žáků školy., výzva 57 – polytechnická výchova - vzdělávání učitelů PV a modernizace vybavení dílen. Získané prostředky z EU přesáhly milion korun českých. I v roce 2015 se vedení školy podařilo získalo dotaci na financování školního psychologa, který na škole působí a výrazně napomáhá při řešení situací vyžadujících odborný psychologický náhled, sleduje individuální potřeby žáků, reaguje na podněty rodičů i pedagogů. Školy a školská zařízení zřizovaná městem – základní škola Žáci školy se každoročně účastní lyžařského výcviku, škola pro ně pořádá různé přebory, projektové dny POKOS, výlety, exkurze apod. V roce 2015 proběhl např. Okresní přebor v atletice jednotlivců, Coca cola cup, Karlovarský skřivánek, žáci se účastní studijních pobytů v Anglii

5 V souladu s dlouhodobým záměrem vedení školy v oblasti zlepšování kvality pracovního prostředí byla po předchozích úpravách budovy Na Lávkách (2013) a výstavbě šaten pro 2.stupeň školy (2014-2015 ) v letních měsících 2015 uskutečněna další rekonstrukce a to vstupního prostoru do sídla školy –budovy na náměstí. Došlo k výměně dlažby a podlahových krytin v přilehlých chodbách, opravě stěn, výmalbě a k instalování nových světel. Všechny uvedené úpravy vycházejí z jednotného architektonického konceptu. Školy a školská zařízení zřizovaná městem – základní škola V roce 2015 proběhla i část z plánovaných rekonstrukcí elektroinstalací a to obnova osvětlení v budově na náměstí a výměna elektrorozvaděčů ve všech budovách školy. Kolem budovy Komenského jsme instalovali osvětlení přilehlých chodníků, za účelem zvýšení bezpečnosti procházejících osob a ochrany prostor školy. V budově Na Skále proběhlo rozsáhlé malování - všechny chodby a učebna 1.třídy.

6 Demografická analýza narozených dětí v letech 2006 – 2015 s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí

7 Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí je další příspěvkovou organizací, kterou město zřizuje. Toto školské zařízení poskytuje vzdělávací aktivity a nabízí co nejširší a nejpestřejší paletu zájmového vzdělávání pro naplnění volného času. Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje v 74 zájmových kroužcích a klubech, je zde zapojeno 741 účastníků. Pravidelná činnost je vždy zahájena v měsíci září a trvá do konce května, poté je provozována prázdninová a táborová činnost. V roce 2015 proběhlo např. 13 táborů, z toho 9 příměstských Kromě interních zaměstnanců jsou zde zapojeni externí pracovníci a dobrovolníci. Příležitostnou zájmovou činností jsou dále výukové programy, kurzy a další akce pro veřejnost. Ve funkci ředitelky zůstává p. Mgr. Bc. Petra Hladká. Školy a školská zařízení zřizovaná městem – dům dětí a mládeže

8 Základní umělecká škola F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Vzdělává se zde 460 žáků (83 v tanečním, 116 ve výtvarném, 0 v literárně dramatickém a hudební obor navštěvuje 261 dětí, 233 z nich individuálně). Na škole, která má odloučená pracoviště ve Vamberku a Častolovicích, působí 14 interních a 5 externích pedagogů. Žáci se dobře zapojují do kulturního dění ve městě (např. kostelecké posvícení, vánoční ulička, setkávání klubu důchodců a svazu postižených civilizačními chorobami) a účastní se soutěží od školních až po národní kola, kde se většinou umisťují na předních příčkách, dále koncertů, přehlídek a dalších vystoupení. Školy a školská zařízení zřizovaná městem – základní umělecká škola Škola zřizovateli vychází vstříc a je nápomocna při kulturních akcích pořádaných městem, jsou zde v rámci programu umístěna v tanečním sále divadélka pro děti a budova slouží i jako zázemí pro hudebníky na hudební festival F.I.Tůmy. Ve funkci ředitelky je Mgr. Jana Polnická V roce 2015 vystoupili mladí muzikanti v pražských Valdjštenských zahradách v rámci kulturního léta v Senátu, kam je pozval senátor Miroslav Antl.

9 Obnova kulturních památek ve městě V roce 2015 byla restaurována socha – kříž s Krucifixem v Husově ulici, který byl navržen k zápisu do rejstříku kulturních památek ČR. Restaurování provedla MgA. Lucie Truněčková z Náchoda. Z dotace MK ČR proběhla obnova vitrážového okna lodi kostela sv. Jiří. Práci provedl Vítězslav Zilvar, Opočno. Dále bylo za podpory MK ČR restaurováno sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého. Archeologové našli na cihelně po provedené skrývce zeminy před těžbou další hlíny pravěké sídliště kultury popelnicových polí. Nalezeny byly patky domů. Šlo o bydlí s přístřešky.

10 23. Setkání Kostelců v Kostelci na Hané Každoroční setkání se uskutečnilo 20. 06. 2015. Na této akci se setkali zástupci měst, obcí a městských částí ČR i SR mající ve svém názvu Kostelec či Kostolec. Naše město reprezentovali účinkující ve sportovním programu, konkrétně v malé kopané, florbalu, stolním tenise a hasičské soutěži. Štafeta konání setkání byla pro rok 2016 předaná do Kostelce nad Orlicí.

11 Poděkování za reprezentaci města Mistři u starosty V pondělí 19. 10. přijal Mistry ČR v Tee-ballu U10 SK Klackaře Kostelec nad Orlicí starosta města Kostelce nad Orlicí František Kinský.

12 Kostelecký multižánrový hudební festival 14. Kostelecké posvícení a XIII. Hudební festival F. I. A. Tůmy Třídenní multižánrový festival se bude konat ve dnech 11. – 13. 09. 2015. Festival byl zahájen v Zrcadlovém sále Nového zámku Kostelec nad Orlicí vystoupením operní pěvkyně – mezzosopranistky paní Andreii Kalivodové Tőgel s doprovodem. Druhým dnem festivalu byl celodenní kulturní program na Palackého náměstí vč. jarmarku a divadelních vystoupení. Neděle, tedy závěrečný den multižánrového festivalu, byl dramaturgicky koncipován tak, aby bylo zmapováno dílo kosteleckého rodáka a skladatele F. I. A. Tůmy, a to od tvorby komorní až po orchestrální, vše v provedení hudebního tělesa a jeho sólistů. Vystoupila již tradičně Filharmonie Hradec Králové v chrámu sv. Jiří. Tento projekt podpořil Královéhradecký kraj.

13 10. Vánoční ulička Již po desáté jsme zahájili adventní čas v kulisách řemeslného trhu na první adventní neděli 29. listopadu 2015. Na návštěvníky čekala bohatá gastronomická nabídka, výrobky s vánoční tématikou a tradiční řemesla. Rodiny s dětmi i všichni ostatní mohli obdivovat unikátní dřevěný kostelecký betlém, nebo i výstavu Retro hraček. V podvečer se uskutečnil již tradiční vánoční koncert kostelecké skupiny Song a adventní zpěvy dětí z dětského pěveckého sboru Kvítek. Poté již Palackého náměstí rozzářil vánoční strom, pod kterým si všichni mohli zazpívat vánoční koledy. Na závěr adventní neděle se na náměstí proháněli čerti Krampusové, přišel i sv. Mikuláš a jeho andělští asistenti, kteří nadělovali dětem dárky.

14 Kostelecký betlém V přízemí kostelecké radnice byl opět vystaven Kostelecký betlém řezbáře Aleše Fajfra.

15 Česko zpívá koledy Ve středu 9. prosince 2015 jsme se sešli v kostele sv. Jiří, abychom se již podruhé připojili k akci regionálního Deníku “Česko zpívá koledy”. U příležitosti stříbrné neděle se s vámi chceme podělit o videozáznam z této akce, na kterém můžete vyslechnout část vánočního poselství starosty města pana Františka Kinského a jednu z koled, které zazněly. Hlasy kosteleckých občanů se měly možnost připojit ke zpěvákům kosteleckých pěveckých sborů Kvítek, Tůmy a Orlice, které doprovázel „Kytarový betlém Matyáše Brauna“ – čili jedenáctičlenný kytarový orchestr ze ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře pod vedením Miloše Dvořáčka.

16 Novoroční ohňostroj Přivítání nového roku v kombinaci laser show, pyrotechnických efektů a ohňostroje. Dne 1. ledna od 18:00 hodin na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. 1. 1. 2016

17 Propagace Kostelce nad Orlicí Stolní kalendář Kostelec nad Orlicí 2016 Kalendář pro rok oslav 700 let našeho města přináší zajímavé pohledy na místa v našem městě v minulosti a dnes. K dostání je v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí. Dále byly vytištěny malé kalendáříky a plánovací kalendáře pro rok 2016..

18 2016 - rok oslav 700 let 700 let od první písemné zmínky o Kostelci Již od roku 2015 se město připravovalo na tuto významnou událost Celoroční kalendář akcí naleznete ve formátu PDF na stránkách města a tištěné kalendáře jsou k vyzvednutí v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí a dalších místech města. Reklamní předměty: balonky, čokolády, placky apod.

19 Tělovýchova a sport, využití volného času Informace o grantech a dotacích na rok 2015 ZM dne 20. 4. 2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Pro rok 2015 byla v rozpočtu schválena částka ve výši 1 mil. Kč. Na podporu „malých projektů“ město získalo dar od spol. Federal - Mogul Friction a.s. ve výši 75 000 Kč. Složení grantové komise pro rok 2015 RNDr. Tomáš Kytlík, paní Václava Mlatečková, Mgr. Martina Kalousková, Ing. Vlastimil Šeda, pan Bedřich Jasník, Ing. Jiří Granát, pan Jiří Pril Schválená částka v rozpočtu města ve výši 1 000 000 Kč byla rozdělena mezi tyto programy: a) Jednorázové akce pro děti a mládež – 350 000 Kč b) Kultura mládeže i dospělých – 200 000 Kč c) Sport – jednorázové akce – 450 000 Kč d) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty – 75 000 Kč (dar Federal - Mogul Friction) a.s.).

20 Konec prezentace. Děkuji za pozornost. Předkládá: Ing. Jaroslav Kovaříček CSc.


Stáhnout ppt "Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 29. 02. 2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google