Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderová politika Strany zelených Sára Vidímová Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 23.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderová politika Strany zelených Sára Vidímová Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 23.6.2015."— Transkript prezentace:

1 Genderová politika Strany zelených Sára Vidímová Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 23.6.2015

2 Ženy ve Straně zelených Čl. 2 odst. 4 písm. e) Stanov Strany zelených: Strana zelených si zejména klade za cíl svou politikou prosazovat rovnoprávnost mužů a žen. 1434 členů/ek celkem – 927 mužů – 507 žen – 35% žen

3 Programové dokumenty Charta světových zelených (přijata jako programový dokument na Sjezdu SZ v prosinci 2011) Preambule: Bez rovnosti žen a mužů není možné dosáhnout skutečné demokracie. Čl. 1.3: Zelené a zelení budou usilovat o demokratizaci vztahů mezi ženami a muži prosazováním vhodných opatření, která umožní ženám i mužům účastnit se rovným způsobem ekonomického, politického a společenského života. Charta Evropských zelených (přijata jako programový dokument na Sjezdu SZ v prosinci 2011) Část týkající se spravedlnosti: Spravedlnost znamená také rovnost pohlaví. Ženy a muži mají mít stejné pravomoci určovat, jak se má společnost vyvíjet.

4 Program Strany zelených Politický program (2003) Čl. 2 odst. 2: Ekologická demokracie vychází z politické tradice humanismu a demokracie. Politický program pro volby do PSP ČR 2013 - podpora rodiny (školky) - snížení rozdílů v odměňování žen a mužů - právo na svobodné rozhodnutí o způsobu a místě porodu - otcovská dovolená - flexibilní úvazky pro ženy – matky - kvóty

5 Ženy v orgánech Strany zelených Předsednictvo SZ – 29 % (2 ženy ze 7) Republiková rada SZ – 26 % (10 žen z 38) Ústřední revizní komise SZ – 29 % (2 ženy ze 7)

6 Aktivní podpora žen – pozitivní opatření Čl. 28 odst. 6: Ve volených orgánech musí být v každé završené trojici nejméně jedna osoba opačného pohlaví. Toto pravidlo se vztahuje také na volby delegátů na KK a Sjezd. Pro volby do orgánů na místní (městské) úrovni si mohou příslušné stranické orgány stanovit, že se toto pravidlo neuplatní. Toto ustanovení blíže upravuje Volební řád SZ. Čl. 28 odst. 18: Na kandidátní listině je v první dvojici a v každé následující trojici jeden kandidát opačného pohlaví, aby bylo dosaženo toho, že na kandidátních listinách bude zastoupeno opačné pohlaví alespoň 1/3. V případě koaličních kandidátek se kvóta vztahuje pouze na kandidáty SZ.

7 Další opatření a aktivity Cílené vyhledávání a oslovování schopných a aktivních žen Motivace žen k většímu zapojování se do politiky a politických funkcí Slaďování politického/stranického a soukromého života (dětské koutky na jednáních, časové přizpůsobení jednání, atd.) Mentoring a vzdělávací aktivity pro ženy Síťování žen v rámci SZ Užívání genderově senzitivního jazyka

8 Další zapojení žen do činnosti Strany zelených Genderová odborná sekce SZ Poradní složka PSZ, ale i dalších orgánů Poskytuje svou expertízu, zkušenosti a znalosti v oblastech genderové rovnosti a postavení mužů a žen ve společnosti Hájí práva sexuálních menšin Fórum političek Strany zelených (FP SZ) Platforma političek a příznivkyň SZ Oslovuje, motivuje a podporuje ženy Pořádá síťovací setkání a vzdělávací semináře pro ženy

9 Cíle Strany zelených Politický program 2015 Spolupředsednictví – Podpořeno Sjezdem v lednu 2015 Kvóty – Podpora programového prohlášení vlády a „zipového“ zákona

10 Spolupředsednictví Institut spolupředsednictví je koncept, který se inspiruje institutem spolumluvčích, jak je funkční např. ve stranách německé BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, evropské European Green Party, švýcarské Grüne Partei der Schweiz a švédské Miljöpartiet de Gröna. Smyslem návrhu je: a) maximálně oslabit jakékoliv možné zárodky „vůdcovského principu“ či prezidentského systému ve stanovách SZ. Veškeré relevantní rozhodování probíhá již dnes v konciliárních orgánech (schůze ZO, RZO, RKO, RR, PSZ...), předseda je tedy pouhý primus inter pares. b) genderová rovnoprávnost. Nutnost zastoupení obou pohlaví se nám jeví spravedlivější než stanovení, že „alespoň jedním ze spolupředsedů musí být žena.“

11 Děkuji Vám za pozornost Sára Vidímová Genderová odborná sekce SZ sara.vidimova@zeleni.cz +420 725 571 598


Stáhnout ppt "Genderová politika Strany zelených Sára Vidímová Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 23.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google