Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7.ROČNÍKU Autor: Mgr. Martina Fišerová Datum: 21.6.2013, ročník: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ UČIVA 7.ROČNÍKU Autor: Mgr. Martina Fišerová Datum: 21.6.2013, ročník: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ UČIVA 7.ROČNÍKU Autor: Mgr. Martina Fišerová Datum: 21.6.2013, ročník: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Anotace: Výukový materiál slouží k shrnutí učiva dějepisu 7.ročníku formou kvízových otázek v prezentaci. Prohlášení: Prohlašuji, že výukový materiál je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury, které v práci řádně cituji. Výukový materiál je v souladu se ŠVP školy.

2 Nejvýznamnějším panovníkem Francké říše byl: a) Chlodvík b) Karel Veliký c) Justinián

3 Za knížete RASTISLAVA byla povolána na Velkou Moravu mise 2 bratrů ze Soluně. Jmenovali se:

4 Seřaďte VLÁDNOUCÍ RODY v ČECHÁCH: Lucemburkové Habsburkové Přemyslovci Jagellonci

5 Vyjmenujte UMĚLECKÉ SLOHY (seřaďte chronologicky) B.................. G.................. R..................

6 RENTA je: a) peníze za odpustky b) výdělek rolníka c) povinnost poddaných vůči feudálovi

7 Přiřaď pojmy k definicím: HUGENOTI, ROTUNDA, STAVOVSKÁ MONARCHIE, DEFENESTRACE a) kruhový kostel s apsidou b) vyhození z oken c) francouzští kalvinisté d) stát, v němž se panovník dělí o moc se stavy

8 Přiřaď k událostem LETOPOČTY: 995, 1212, 1306, 1434, 1492 1. objevení Ameriky K.Kolumbem 2. Zlatá bula sicilská 3. vyvraždění Slavníkovců = počátek čes.státu 4. vymření Přemyslovců po meči 5. porážka husitů u Lipan

9 KDO TO BYL? 1. kazatel v kapli Betlémské, upálen v Kostnici 1415 2. „král železný a zlatý“, zabit na Morav.poli 3. Habsburk, císař, sídlil v Praze, vyhlásil Majestát 4. „husitský král“, myšlenka mezin.mír.organizace 5. „otec vlasti“, císař, zakladatel 1.středoevrop. univerzity

10 Namaluj a vysvětli rozdíl: TROJPOLNÍ SYSTÉM STŘÍDAVÝ (DVOJPOLNÍ) SYSTÉM

11 Najdi slavné místo a objasni, čím proslulo: ABKCDREFEGHSIJČKLAMNKOP

12 Odpověz ANO-NE: a) Uskutečnil Fernando de Magalhåes 1.plavbu kolem světa? b) Vyhráli husité bitvu u Sudoměře? c) Bylo v Praze arcibiskupství před r.1344? d) Odehrála se bitva na Bílé hoře r.1526?

13 Autorkou materiálu a všech jeho částí je Mgr.Martina Fišerová 20.6.2013


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ UČIVA 7.ROČNÍKU Autor: Mgr. Martina Fišerová Datum: 21.6.2013, ročník: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google