Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR a Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Výbor ČR pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha, 4. února 2016 Eliška Gerthnerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR a Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Výbor ČR pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha, 4. února 2016 Eliška Gerthnerová,"— Transkript prezentace:

1 ČR a Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Výbor ČR pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha, 4. února 2016 Eliška Gerthnerová, výkonná národní koordinátorka EUSDR Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR

2 Obsah Základní informace: geograficky & sektorově Správa a řízení Podunajské strategie Východiska pro ČR Koordinace a příprava pozic Financování a projektové možnosti Další informace 2

3 Základní informace I. - Geograficky 3

4 Základní informace II. - Sektorově 4

5 Správa a řízení EUSDR 5 + rotující PRES 2016 – SK, Výroční fórum v Bratislavě listopad 2016

6 Východiska pro ČR Propojení politiky sousedství a kohezní politiky, očekáváný růst vlivu makroregionálních strategií po r. 2020 (např. studie EP) Krystalizace sektorových priorit za ČR: prevence ekologických rizik, biodiverzita, vodohospodářství (vč. povodňového managementu a zvládání sucha), bezpečnost (vč. kyberbezpečnosti), konkurenceschopnost, vzdělávání a vědomostní společnost –úspěšnost CZ lead partnerů (LP) ve výzvách START I. / II. (viz dále) Prioritní oblast 2 (PA2) –“Podpora udržitelné energetiky“- koordinována ČR a HU Možnost zapojení pro města, kraje, akademickou sféru, firmy, nevládní organizace, think-tanky, aj. Smyslem je podpořit sdílení příkladů dobré a funkční praxe z ČR → přenos na makroregionální úroveň (nikoliv nutit k ad hoc spolupráci) Prezentace národních pozic k probíhajícím procesům v řízení (PS Rady EU, Skupina na vysoké úrovni, EK/DG Regio, ostatní ČS ) Propojení s aktuálními prioritami EU – např. NL PRES (městská agenda – Habitat III. Praha aj.) 6

7 Koordinace & příprava pozic ČR RKS ÚV pro makroregionální strategie: rezorty, SZB při EU, AK ČR, SMOČR, při PA10 – platformy NNO Příprava podkladů na jednání (pracovní i politická úroveň) → připomínkování → celonárodní pozice (možnost zapojení se) Společné prosazování priorit: 2016 CZ PRES Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICPDR) a CZ PRES 2014-2017 PRES Karpatské úmluvy CZ zástupce v každém Řídícím výboru sektorové prioritní oblasti EUSDR (viz dokument CZ členové SG_EUSDR) ÚV ČR vítá jakékoliv vstupy či iniciativy – koordinační role při podpoře CZ subjektů v konkrétních sektorech Podunají, stávající rozsah klíčových priorit není konečný! 7

8 8

9 Financování & projektové možnosti START a TAF-DRP - seed money facility – budování funkčních projektových konzorcií (START I – 3 CZ LP z 25, START II – 3 CZ LP z 24) Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE – Specifický cíl 4.2., příležitost pro funkční konzorcia ze START i pro další specifické cíle či jiné EU fondy EUSDR hledisko – národní OP (část 4.4-4.5) : Integrovaný regionální OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, OP Praha – pól růstu, OP Zaměstnanost Prohlášení ministrů EU fondů z Ulmu (říjen 2015): propojování EUSDR se všemi dostupnými prostředky EU – ESIF, Life+, COSME, Horizont 2020, CEF či financování EIB Květen 2016 – 4. Danube Financing Dialogue, Bratislava (registrace zdarma do března t.r.) EuroAccess – online databáze bude spuštěna na jaře t.r., pomůže uživatelům vyhledat dostupné grantové prostředky v Podunajském regionu 9

10 Další informace Globální web EUSDR - danube-region.eudanube-region.eu Prioritní oblast 2 – „Podpora udržitelné energetiky“: danube-energy.eudanube-energy.eu Prioritní oblast 10 – participace, občanská společnost, budování kapacit a mezinárodní spolupráce (START & TAF-DRP): danube- capacitycooperation.eu/danube- capacitycooperation.eu/ EuroAccess - euro-access.eu (jaro 2016)euro-access.eu 10

11 Díky za pozornost! gerthnerova.eliska@vlada.cz 11


Stáhnout ppt "ČR a Strategie EU pro Podunají (EUSDR) Výbor ČR pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha, 4. února 2016 Eliška Gerthnerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google