Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST TADY A TEĎ o.p.s. Michaela Hirtová, Hana Moravcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST TADY A TEĎ o.p.s. Michaela Hirtová, Hana Moravcová."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST TADY A TEĎ o.p.s. Michaela Hirtová, Hana Moravcová

2 O SPOLEČNOSTI Nezisková organizace založená r. 2004 v Plzni Původní cíl: realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách Postupně byla činnost organizace rozšířena na další věkové kategorie a cílové skupiny Podpora klientů přímo v terénu Osvěta směrem k většinové populaci 8 terénních pracovníků / cca 70 dobrovolníků ročně

3 CÍLOVÁ SKUPINA Rodiny a jedinci žijící v situaci sociálního vyloučení (osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované) Lidé, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi (cizinci) V současnosti jsou realizovány programy pro: – děti v předškolním věku – děti navštěvující základní školu – mladistvé – dospělé

4 CÍLE AKTIVIT TaT Podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, navázat je na standardní příležitosti dostupné většinové populaci Konkrétní cíle: rozvíjet komunikační a sociální dovednosti – podporovat mimoškolní vzdělávání školou povinných dětí – podporovat a motivovat rodiče z cílové skupiny v dalším vzdělávání jejich dětí – rozvíjet komunikační a sociální dovednosti rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí

5 SLUŽBY / AKTIVITY Podpora vzdělávání Mentoring Podpora vzdělávání pro děti cizinců Poradenství (finanční, sociálně – právní) Předškolní klub a podpora matek Dámský / Pánský klub Volnočasové aktivity – dlouhodobé / jednorázové Vzdělávací semináře pro odbornou a širokou veřejnost Ghett Out, Šikmá plocha

6 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ Klienti služby: Rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v sociálním vyloučení Cíl: prevence předčasného ukončení vzdělávání a zkvalitnění úrovně mimoškolní přípravy dětí Registrovaná služba (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) Dlouhodobá práce s rodiči a dětmi (až několik let) Do domácnosti pravidelně dochází dobrovolník (1x týdně 1-2 hod.) Doučování dítěte, podpora rodičů při komunikaci se školou, motivace k aktivnímu přístupu ke vzdělávání jejich dětí Ročně je do programu zapojeno cca 70 rodin

7 MENTORING Klienti služby: Děti a mladiství z prostředí sociálního vyloučení, které v blízké době ukončí povinnou školní docházku Cíl: připravit mladého člověka (a jeho rodinu) na další studium nebo v případě, že studovat odmítá, mu zprostředkovat legální zaměstnání, poskytnout mu v tomto směru potřebné informace a podporu Navazuje na Podporu vzdělávání Neformální vztah mezi klientem a dobrovolníkem (mentorem) Mentor rozvíjí sociální kompetence svého klienta v souvislosti s klientovými individuálními potřebami a možnostmi

8 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI CIZINCŮ Klienti služby: Děti, jejichž mateřským jazykem není čeština a v Plzni navštěvují nebo budou navštěvovat ZŠ Kurz českého jazyka – 2x týdně 1,5 hodiny – Náplň jednotlivých běhů kurzů je přizpůsobována potřebám, úrovni a věku účastníků Individuální doučování, poradenství

9 PORADENSTVÍ Klienti služby: Častěji rodiny, které jsou zapojeny do dalších služeb týkajících se vzdělávání dětí všech věkových kategorií, poradenství je však poskytováno i jednotlivcům Cíl: V rámci služby Podpora vzdělávání je poradenství důležité pro stabilizaci rodiny a vytváření prostoru pro podporu vzdělávání dětí Finanční plánování, dluhy, dávky, bydlení, zaměstnání, komunikace s úřady, zprostředkování právního poradenství, apod.

10 PŘEDŠKOLNÍ KLUB A PODPORA MATEK Klienti služby: rodiče a jejich děti ve věku 3 až 6 let, ze sociálně znevýhodněného prostředí (z různých důvodů nenavštěvují MŠ) Cíl: – posílit schopnosti a dovednosti, které odpovídají věku dítěte, připravit dítě na úspěšný a bezproblémový vstup do ZŠ – asistence rodičům při začlenění jejich dítěte do běžné mateřské školky, pokud je to možné Děti jsou rozvíjeny např. oblasti motoriky a grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, sociálních dovedností, základních matematických představ atd.

11 S KÝM SPOLUPRACUJEME Školy (ZŠ, SŠ, SOU) OSPOD Lokální politická reprezentace, úředníci Člověk v tísni (plzeňská pobočka) Ulice - agentura sociální práce Ponton Probační služba SVP, PPP ZČU, plzeňská gymnázia (nábory dobrovolníků)

12 SPOLUPRÁCE S OSPOD Při spolupráci s OSPOD narážíme: – Mlčenlivost ze strany NNO dle zákona o soc. službách – Dobrovolná spolupráce ze strany klientů – lichá představa OSPOD o klientech služby Příklad dobré praxe – Spolupráce při zajištění ubytování pro matku s osmi dětmi Příklad špatné praxe – Neinformovaný opatrovník u soudu Představa ideální spolupráce: – Společný cíl – Efektivní komunikace, plánování a rozdělování úkolů – Snaha rodiny a jednotlivce motivovat dlouhodobě a pozitivně

13 DĚKUJEME ZA POZORNOST info@tadyated.org www.tadyated.org www.ghettout.cz www.sikmaplocha.cz www.facebook.cz/tadyated


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST TADY A TEĎ o.p.s. Michaela Hirtová, Hana Moravcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google